CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,
dne 6. prosince 2019 dodala příbramská tiskárna “PBtisk a.s.” na adresu pana Libora Hofmana v Úholičkách 2259 výtisků jubilejní publikace Pavla Polky “Česká Händelova společnost 1990–2020” vydané k 30. výročí založení našeho zájmového sdružení v Praze dne 28. března 1990. Expedice “almanachu” z tiskárny byla načasována tak, aby mohl být konkrétním příjemcům rozeslán ještě před vánočními svátky. Konkrétními příjemci se na prvním místě rozumějí dárci peněžních prostředků (32 fyzické a 3 právnické osoby), dále ti, kdo při práci na publikaci poskytli pomoc technického charakteru (33 fyzické osoby), a konečně ti ze členů ČHäS, kteří neposkytli žádnou pomoc. Členové ČHäS obdrží – bez ohledu na to, zda pomoc prokázali či nikoliv – jednotně dva exempláře “almanachu”, přičemž s každým členem lze na jeho přání individuálně dohodnout více exemplářů nežli dva. Ti členové, kteří se na žádné pomoci nepodíleli, přitom uhradí vzniklé vícenáklady. Publikace, o rozměrech 140 × 210 mm a rozsahu 144 stran se 77 barevnými a černobílými ilustracemi, je neprodejná. Celkové náklady na její tisk obnášejí 74.681,20 Kč. Součet darů určených pro tisk činí momentálně 94.333,23 Kč: přebytek ve výši 19.652,03 Kč bude použit pro pokrytí poštovného a nákladů na oficiální prezentaci knížky na zámku v Hostivici dne 28. března 2020 v rámci oslavy 30. výročí založení ČHäS [na akci v Hostivici obdržíte včas pozvánku]. Výbor ČHäS ještě jednou velice děkuje všem, kdo realizaci jubilejní publikace umožnili. Jmenovitý dík náleží panu Liboru Hofmanovi, řádnému členovi ČHäS, za příkladné grafické zpracování svazku, jež často vyžadovalo nejen značný výtvarný fortel a nápaditost, nýbrž i mnoho trpělivosti při opakovaných aktualizacích a korekturách ze strany autora. Současně je třeba ocenit pečlivé a pohotové jazykové korektury paní Evy Filipové. Ani autor, ani pan Hofman, ani paní Filipová neobdrželi za vykonanou práci žádnou odměnu – tím ČHäS ušetřili nemálé peněžní výdaje. K jubilejní publikaci se ještě vrátíme v příštím členském cirkuláři. Vzhledem k očekávaným enormním nákladům na poštovné žádáme pražské členy ČHäS, aby kontaktovali předsedu ČHäS (tel. 737189747) a své exempláře “almanachu” si dle možnosti vyzvedli osobně.

Pavel Polka: jubilejní publikace “Česká Händelova společnost 1990–2020”. Přední strana obálky.

Pavel Polka: jubilejní publikace “Česká Händelova společnost 1990–2020”. Zadní strana obálky.

Ve dnech 1. – 10. listopadu 2019 zorganizovala ČHäS, v nebývale deštivém počasí, tradiční podzimní poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, technického ředitele, řádné členky Jany Hejdové a řádného člena Libora Hofmana. Použit byl osobní automobil ČHäS, přičemž veškeré cestovní náklady si všichni hradili ze svých vlastních prostředků. Ubytování (2. – 9. listopadu) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku “Sfondo” v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Z letohrádku byly podniknuty tematické výjezdy do okolí se zaměřením na tři slavná jména v oboru výtvarného umění: Albrecht Dürer (1471–1528) = výstava kompletního grafického díla ze sbírky Remondini v Bassanu del Grappa (4. listopadu); Giovanni Battista Cima (1459/60–1517/18), zvaný Cima da Conegliano = návštěva Conegliana (provincie Treviso) s rodným domem umělcovým a jeho významným obrazem v tamním dómu (2. listopadu) a prohlídka Cimova polyptychu v děkanském kostele sv. Jana Křtitele v lokalitě San Fior di Sopra východně u Conegliana (5. listopadu); Giovanni Antonio de’ Sacchis (1483/84–1539), zvaný Il Pordenone = výstava jeho obrazů na třech místech v rodném Pordenone [mezi exponáty se nacházela také zápůjčka z Obrazárny Pražského hradu: Pordenonovo plátno “Vzkříšení Lazara” z doby kolem roku 1516 (181 × 286 cm; inv.č.: O 248)]. Týden v Itálii zpříjemnil celodenní výlet (7. listopadu) na jižní pobřeží jezera Garda, do letoviska Sirmione ležícího na úzkém poloostrově táhnoucím se daleko do průzračně čistých vod jezera. V Sirmione se účastníci cesty prošli spletitým vnitřkem romantického vodního hradu téhož jména. Bohatý, fyzicky náročný program, zahrnující také zastávku v délce jedné hodiny u Palladiovy vily “La Rotonda” ve Vicenze, uzavřel večerní okružní výšlap historickým centrem Verony. Dalším palladiovským zážitkem se stala prohlídka známé vily Barbaro v Maseru (8. listopadu). I přes deštivé (byť poměrně teplé) počasí lze letošní poznávací cestu do Itálie hodnotit jako velmi zdařilou.

Dóm v Coneglianu (provincie Treviso). Giovanni Battista Cima (1459/60–1517/18), zvaný Cima da Conegliano: Trůnící madona s dítětem mezi anděly a světci. Tempera a olej na desce z topolového dřeva – přeneseno na plátno. 1493. 345,0 × 205,6 cm. Obraz umístěn v presbytáři za hlavním oltářem.
Postavy v levé části (zleva): sv. Jan Křtitel, sv. Mikuláš z Bari, sv. Kateřina Alexandrijská; postavy v pravé části (zleva): sv. Apolena, sv. František z Assisi, sv. Petr.

Děkanský kostel sv. Jana Křtitele v San Fior di Sopra (provincie Treviso). Giovanni Battista Cima (1459/1460–1517/1518), zvaný Cima da Conegliano: polyptych, asi z let 1504–1509, na hlavním oltáři. Tempera a olej na deskách z topolového dřeva. Jednotlivá vyobrazení jsou popsána zde.

Zde je chronologický přehled všech dosavadních devatenácti (!) collaltovských pobytů a jejich účastníků: 2000 (20. – 24. září): Věra Faltusová, Pavel Polka, Josef Průcha, Michal Typl; 2001 (10. – 15. října): Věra Faltusová, Eva Otopalová, Pavel Polka, Michal Typl; 2002 (6. – 12. října): Pavel Polka, Tomáš Rus, Michal Typl; 2003 (4. – 11. října): Petr Frisch, Jana Hegerová, Pavel Polka, Michal Typl; 2004 (1. – 9. října): Petr Novák, Táňa Nováková, Pavel Polka, Michal Typl; 2005 (22. – 30. října): Věnceslav Anděl, Jana Hegerová, Pavel Polka, Ivo Šindelář, Michal Typl; 2006 (30. září – 8. října): Věra Faltusová, Ivana Marešová, Marie Marešová, Pavel Polka; 2007 (12. – 20. října): Věra Faltusová/Várady, Otakar Koďousek, Pavel Polka, Michal Typl; 2008 (17. – 25. října): Jana Hegerová, Pavel Polka, Michal Typl, Irena Váchová; 2009 (16. – 24. října): Jana Hegerová, Pavel Polka, Michal Typl, Irena Váchová; 2010 (pobyt neuskutečněn); 2011 (4. až 13. listopadu): Pavel Polka, Josef Průcha, Michal Typl, Irena Váchová; 2012 (16. – 25. listopadu): Jana Hejdová, Pavel Polka, Michal Typl, Irena Váchová; 2013 (18. – 27. října): Jana Hejdová, Pavel Polka, Michal Typl, Irena Váchová; 2014 (4. – 13. listopadu): Jana Hejdová, Pavel Polka, Michal Typl, Irena Váchová; 2015 (29. října – 7. listopadu): Jana Hejdová, Pavel Polka, Michal Typl, Tomáš Typl; 2016 (4. – 13. listopadu): Jana Hejdová, Libor Hofman, Pavel Polka, Michal Typl; 2017 (3. – 12. listopadu): Jana Hejdová, Libor Hofman, Stanislav Plšek, Pavel Polka, Michal Typl; 2018 (2. – 11. listopadu): Jana Hejdová, Libor Hofman, Pavel Polka, Michal Typl; 2019 (1. – 10. listopadu): Jana Hejdová, Libor Hofman, Pavel Polka, Michal Typl. Až na jednu výjimku (2005) byli účastníci cesty ubytováni vždy v letohrádku “Sfondo”.
Pro rok 2020 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč – nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2020 proveďte laskavě poštovní složenkou “C” až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Malá Plynární 4/1454, 170 00 Praha 7. Můžete platit také prostřednictvím internetového bankovnictví, a sice na účet číslo 479049323 vedený u Československé obchodní banky, a.s., Na Příkopě 18/857, 110 00 Praha 1 – Nové Město (kód banky: 0300). Platbu je třeba provést tak, aby bylo patrné, od koho pochází a jaký je její účel.
Členské příspěvky za rok 2019 neuhradilo k dnešnímu datu celkem dvanáct členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili bez dalších zbytečných odkladů!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2020 rovněž po 1. lednu 2020 na shora uvedenou adresu nebo bankovní účet ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatně.
V sobotu dne 14. prosince 2019 pořádá ČHäS tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Informace k výstupu na telefonním čísle 737189747.
Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 15. prosince 2018. Účastníci akce na vrcholu hory. Zleva: Milan Černý s fenkou Mikinou (“voříšek”), Petr Tylínek, Martina Portyková, Michal Typl, Libor Hofman, Zuzana Nováková, Vlasta Michková, Jana Cibulková, Pavel Polka, Vlastimil Cibulka, Jana Hejdová, Jitka Čechová s fenkou Dorou (zlatý retrívr), Oto Michek, Stanislav Mohorita, Hana Jakubcová. V pozadí rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Foto Lukáš Mikyna.
Památná hora Říp je cílem tradičních předvánočních výstupů České Händelovy společnosti. “Händelovská” trasa začíná v železniční zastávce v obci Ctiněves při jihovýchodním úpatí hory. Letošní akce se uskuteční v sobotu dne 14. prosince, in memoriam Milana Bakiče, iniciátora zimních výstupů na Říp, který tragicky zahynul dne 26. listopadu 2009 ve věku 52 let – letos 10. výročí.
Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2019, na nichž se nepodílela ČHäS (vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):
  • Oratorium “Saul”. Brno, 16. ledna + Praha, 8. února + Znojmo (scénicky): 25., 27. a 28. července + Holešov, 29. července (poloscénicky). Zahraniční a tuzemští sólisté, Czech Ensemble Baroque; dir. Roman Válek; režie Tomáš Pilař (Znojmo). Produkce ve Znojmě součástí Hudebního festivalu Znojmo. [Viz členský cirkulář ze dne 12. září 2019.]
  • Oratorium “Israel in Egypt” (II. a III. část). Praha, 12. března. Tuzemští a zahraniční sólisté, Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704; dir. Václav Luks.
  • Operní prolog “Terpsicore”. Český Krumlov, 25. + 26. července (scénicky). Tuzemské sólistky, sbor Collegium Floreum, taneční soubor Hartig Ensemble, barokní orchestr Musica Florea; dir. Marek Štryncl; režie Helena Kazárová. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. [Viz členský cirkulář ze dne 12. září 2019.]
  • Oratorium “La Resurrezione”. Praha, 24. října. Zahraniční sólisté, Collegium 1704; dir. Václav Luks.
  • Oratorium “Messiah”. Praha, 10. prosince. Zahraniční sólisté, Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704; dir. Václav Luks. Vánoční koncert.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2019 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): “Total eclipse. Poslední léta Georga Friedricha Händela” (Pavel Polka, internetový deník “Britské listy”, 23. dubna 2019); “Spender gesucht” (Pavel Polka, “Mitteilungen des Freundes- und Förderkreises des Händel-Hauses zu Halle” 1/2019).

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 63 (59 tuzemských řádných členů, 3 zahraniční řádní členové, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2019:

Obsah odstavce smazán v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do jubilejního roku 2020.
V Praze dne 9. prosince 2019. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.