CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,

XXIII. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 14. října 2018. Pavel Polka, předseda Společnosti, přednáší na téma “Osudy textu Kralické bible od počátků až do vydání Hallské bible v letech 1722, 1745 a 1766”. Foto Mgr. Pavel Bezděk.

za celkové účasti šestnácti osob (z toho tří členů ČHäS) proběhl v neděli dne 14. října 2018 od 11.00 hodin v Malé modlitebně farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 – Vršovicích, Tulská 1/14, XXIII. seminář České Händelovy společnosti; název: “Osudy textu Kralické bible od počátků až do vydání Hallské bible v letech 1722, 1745 a 1766”. Přednášel Pavel Polka, předseda ČHäS. Seminář časově navazoval na pravidelné bohoslužby začínající v 9.30 hodin (dvě z písní, jež byly pro bohoslužby vybrány, zpívali shromáždění věřící na melodie Händelovy). V průběhu 75 minut seznámil přednášející přítomné s historickými okolnostmi vzniku Hallské bible i s biblí samotnou – její exemplář z roku 1722 ze sbírek ČHäS (viz členské cirkuláře ze dne 8. prosince 2016, 7. března 2017 a 20. června 2017) poutal na semináři neobyčejnou pozornost. Četné dotazy posluchačů směřovaly nejen k vlastnímu tématu přednášky, ale i do oblasti činnosti ČHäS. Takto projevovaný zájem významně přispíval k velice pohodové a přátelské atmosféře semináře. Za jeho realizaci v působivých, vkusně zařízených a vyzdobených podzemních prostorách vršovického farního sboru děkuje výbor ČHäS jmenovitě panu faráři Matěji Opočenskému, jakož i panu Mgr. Pavlu Bezděkovi, který předmětný seminář laskavě zprostředkoval.

Libor Hofman (nar. 1955): “Autunno collaltino” (“Collaltovský podzim”). Příležitostný grafický list z roku 2018. Kombinovaná technika. 21,8 × 36,9 cm. Výtisk č. 2/13. Praha, sbírky České Händelovy společnosti. Inv.č.: Gr-2/2018-ČHäS. – Předmětný grafický list zachycuje v dovedné zkratce idylický charakter krajiny patřící knížecímu rodu z Collalta a San Salvatore v okolí města Susegana nedaleko Benátek. Krajině dominuje rozlehlý hrad San Salvatore s mohutnou věží, dodnes sídlo rodu.

Ve dnech 2. – 11. listopadu 2018 zorganizovala ČHäS, v částečně slunném a letně teplém počasí, tradiční podzimní poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, technického ředitele, řádné členky Jany Hejdové a výtvarníka Libora Hofmana. Použit byl osobní automobil ČHäS, přičemž veškeré cestovní náklady si všichni hradili ze svých vlastních prostředků. Ubytování (3. – 10. listopadu) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku “Sfondo” v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Z letohrádku bylo podniknuto několik tematických výjezdů do okolí se zaměřením na rozličné kulturně-historické i jiné souvislosti. Na program se vůbec poprvé dostala (4. listopadu) společná návštěva “blešího trhu”, a to v Serravalle, místní části města Vittorio Veneto; každý z účastníků si zde – překvapivě – “přišel na své”, ať se jednalo o knihy, umělecké předměty, oděvy, obuv, nářadí či domácí potřeby… Pozornosti výše jmenovaných samozřejmě nemohly uniknout letošní oslavy stého výročí konce první světové války (1918), která se s dosud nevídanou krutostí a utrpením nesmazatelně zapsala i do dějin Itálie.

Česká Händelova společnost 1990–2020 / The Czech Handel Society 1990–2020. Obsah chystaného pamětního spisu k 30. výročí založení České Händelovy společnosti. Aktuální, graficky neupravená pracovní verze bez čísel stránek (PDF ke stažení).

V druhé polovině měsíce června 2018 začal předseda ČHäS pracovat na pamětním spise k 30. výročí založení ČHäS (1990–2020). S jeho vydáním počítáme – za příznivých finančních okolností – koncem roku 2019 nebo začátkem roku 2020. Dotyčná jubilejní publikace ve formátu A5, vypravená větším počtem barevných ilustrací, by měla obsáhnout stručný přehled činnosti ČHäS od jejího založení do současnosti a rovněž zevrubnou příležitostnou studii předsedy ČHäS s názvem “Georg Friedrich Händel mezi hudebními kolegy na střeše pražského Rudolfina”. Na rozdíl od dvoujazyčné (česko-anglické) brožury k 10. výročí ČHäS (2000) bude v angličtině psáno pouze úvodní slovo a résumé. Finanční náklady na vydání spisu se budou pohybovat mimo možnosti ČHäS – bude proto nezbytně nutné vyhlásit mezinárodní účelovou sbírku. Uvítáme jakékoliv příspěvky i od členů Společnosti, zejména od těch movitějších. Předem děkujeme.

Giovanni (Gian) Gastone Medicejský (Florencie, 1671 – Florencie, 1737), od roku 1723 sedmý velkovévoda toskánský, poslední mužský příslušník hlavní linie svého rodu. Rytina Georga Martina Preislera (1700–1754) z roku 1736 o rozměrech 32,7 × 24,8 cm (tisk) a 36,4 × 28,0 cm (list) podle předlohy Giovanniho Domenika Campiglii (Campiglia; 1692–nejdříve 1762). Campiglia svou předlohu (kresbu) zhotovil podle anonymní olejomalby na plátně z doby kolem roku 1720 uchovávané v paláci Pitti ve Florencii. – Byl to právě Gian Gastone, kdo v Hamburku obrátil pozornost mladého Georga Friedricha Händela k Itálii. – Praha, sbírky České Händelovy společnosti. Inv.č.: Gr-1/2018-ČHäS. Dar pana Jana Kučery z Kladna ze dne 23. října 2018.

Dne 23. října 2018 převzal předseda ČHäS od pana Jana Kučery z Kladna dar zcela mimořádné hodnoty: rytou podobiznu Giovanniho (Giana) Gastona Medicejského (1671–1737), od roku 1723 sedmého toskánského velkovévody, posledního mužského příslušníka hlavní větve slavného rodu Medicejských (Medici). Snad ani není třeba připomínat, že Medicejští prosluli nejen jako bankéři, vladaři a církevní hodnostáři, ale také jako velkorysí mecenáši umění: rozsáhlé sbírky, které po sobě zanechali ve Florencii, patří k nejvýznamnějším na světě. U Giana Gastona Medicejského se tento zájem projevil o poznání více v oblasti hudby nežli v umění výtvarném. Podle rešerše předsedy ČHäS to byl právě on, kdo v Hamburku při více diskusních setkáních obrátil pozornost mladého Georga Friedricha Händela k Itálii, zaslíbené zemi hudby. Když Händel působil v Hamburku (jaro 1703 – podzim 1706), pobýval tam princ nejpozději od 20. října 1703 do doby kolem 18. dubna 1704. V úvahu připadá ještě jeden hamburský pobyt Giana Gastona – snad v druhé polovině roku 1705. – Předmětnou rytinu (inv.č.: Gr-1/2018-ČHäS; 32,7 × 24,8 cm – tisk, 36,4 × 28,0 cm – list) vytvořil v roce 1736 Georg Martin Preisler (1700–1754) v Norimberku podle kresby Giovanniho Domenika Campiglii (Campiglia; 1692–nejdříve 1762). Campiglia svou kreslenou předlohu zhotovil podle anonymní olejomalby na plátně z doby kolem r. 1720 v paláci Pitti ve Florencii, 76,0 × 63,0 cm; inv.č.: 1890, no. 2681. Gian Gastone Medicejský je zobrazen v brnění, s alonžovou parukou a krajkovou vázankou. Přes brnění má přehozen hermelínový plášť. Pravá ruka, držící velitelskou hůl, spočívá na přílbě. Srov. s členskými cirkuláři ze dne 7. března 2014, 7. března 2017, 8. prosince 2017 a 7. března 2018.

Ivan Jurečka (nar. 1984): Georg Friedrich Händel. Skladatelova podobizna vyřezaná do dlouhohrající vinylové gramofonové desky (průměr: 30,0 cm). Září 2018. Jako předloha sloužila autorovi olejomalba Balthasara Dennera (1685–1749) asi z let 1726–1728. Praha, sbírky České Händelovy společnosti.

Pozornosti členů ČHäS doporučujeme netradiční portrét Georga Friedricha Händela, který do dlouhohrajících vinylových gramofonových desek (průměr: 30,0 cm) na objednávku ručně vyřeže pan Ivan Jurečka (nar. 1984) podle olejomalby Balthasara Dennera (1685–1749) asi z let 1726–1728. Zavěsí-li se deska na bílou stěnu, zobrazí se skladatelův obličej – díky efektnímu kontrastu černé a bílé barvy – s neobvyklou plasticitou. Poněvadž se jedná o ruční práci, představuje každý vytvořený skladatelův portrét neopakovatelný originál. Kontakty na pana Jurečku jsou k dispozici na adrese “www.i1art.cz”. Cena jednoho portrétu obnáší 50 eur nebo jejich ekvivalent v českých korunách. Zájemci o koupi předmětného artefaktu si první vyřezaný originál mohou po předchozí dohodě prohlédnout v sídle ČHäS.
Pro rok 2019 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč – nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2019 proveďte laskavě poštovní složenkou “C” až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Malá Plynární 4/1454, 170 00 Praha 7. Můžete platit také prostřednictvím internetového bankovnictví, a sice na účet číslo 479049323 vedený u Československé obchodní banky, a.s., Na Příkopě 18/857, 110 00 Praha 1 – Nové Město (kód banky: 0300). Platbu je třeba provést tak, aby bylo patrné, od koho pochází a jaký je její účel.
Členské příspěvky za rok 2018 neuhradili k dnešnímu datu celkem čtyři členové. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2019 rovněž po 1. lednu 2019 na shora uvedenou adresu nebo bankovní účet ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatně.
V sobotu dne 15. prosince 2018 pořádá ČHäS tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Informace k výstupu na telefonním čísle 737189747.
Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 16. prosince 2017. Účastníci akce na vrcholu hory. Zleva: Milan Černý, fenka Mikina (“voříšek”), Michal Typl, Petr Tylínek, Jana Hejdová, Stanislav Mohorita, Zuzana Nováková, Hana Jakubcová, Pavel Polka. V pozadí rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. – Foto Steve Doyle, Adelaide, Jižní Austrálie.
Památná hora Říp je cílem tradičních předvánočních výstupů České Händelovy společnosti. “Händelovská” trasa začíná v železniční zastávce v obci Ctiněves při jihovýchodním úpatí hory. Letošní akce se uskuteční v sobotu dne 15. prosince, in memoriam Milana Bakiče, iniciátora zimních výstupů na Říp, který tragicky zahynul dne 26. listopadu 2009 ve věku 52 let.

Záběr z inscenace opery “Muzio Scevola” (“Mucius Scaevola”) autorů Filippa Amadeiho (I. dějství), Giovanniho Bononciniho (II. dějství) a Georga Friedricha Händela (III. dějství) na nádvoří Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí v Praze dne 2. července 2018. Premiéra nastudování dne 8. června 2018 v Goethově divadle v Bad Lauchstädtu v rámci Händelova festivalu v Halle nad Sálou.
Zleva: Alexis Vassiliev, alt (Muzio Scevola); Michaela Šrůmová, soprán (Orazio); Roman Hoza, bas (Porsenna); Markéta Cukrová, soprán (Clelia); Marta Fadljevičová, soprán (Lucio Tarquinio). Foto Daniel Rozsnyó.

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2018, na nichž se nepodílela ČHäS (vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):
  • Oratorium “Messiah”. Praha, 27. března + 3. dubna. Zahraniční sólisté, Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704; dir. Václav Luks. Velikonoční koncerty v pražském Rudolfinu.
  • “Händel v Itálii”. Hudebně dramatické představení z cest mladého skladatele po Itálii. Brno, 10. října. Musica Poetica: tuzemský herec, tuz. pěvecká sólistka, komorní nástrojový doprovod; um. ved. Jana Janků; režie Igor Dostálek.
  • Opera “Muzio Scevola” (kompletní dílo – I. dějství: Filippo Amadei, II. dějství: Giovanni Bononcini, III. dějství: Georg Friedrich Händel). Praha, 2. července (scénicky). S jednou výjimkou tuzemští sólisté, taneční soubor Hartig Ensemble – Tance a balety tří století, barokní orchestr Musica Florea; dir. Marek Štryncl; režie Lorenzo Charoy. (Novodobá světová scénická) premiéra 8. června 2018 v Bad Lauchstädtu, v rámci hallského Händelova festivalu. [Viz členský cirkulář ze dne 14. září 2018.]

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2018 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): “Poslední toskánský vladař z rodu Medicejských a Georg Friedrich Händel” (Pavel Polka, internetový deník “Britské listy”, 18. dubna 2018); “Die Familie der Händel-Freunde wächst weiter” (Manfred Rätzer, “Mitteilungen des Freundes- und Förderkreises des Händel-Hauses zu Halle” 1/2018); “Pozvánka na přednášku o Hallské bibli” (Pavel Polka a Pavel Bezděk, “Katakomby” [Sborový dopis vršovického sboru ČCE], září 2018); “Česká Händelova společnost připravila XXIII. seminář” (značka “TZ”, internetový magazín “České sbory”, 3. října 2018); “O České Händlově společnosti” (Matěj Opočenský, “Katakomby”, říjen 2018).

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 57 (53 tuzemští řádní členové, 3 zahraniční řádní členové, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2018:

Obsah odstavce smazán v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2019.
V Praze dne 7. prosince 2018. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.