CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

IV. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 15. listopadu 2007. PhDr. Michaela Freemanová přednáší na téma "'Můj milostivý pane a otče!' Londýnský hudební život druhé poloviny 18. století očima českého houslisty Antonína Kammela".

za účasti devíti osob (z toho sedmi členů ČHäS) proběhl dne 15. listopadu 2007 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, IV. seminář České Händelovy společnosti; téma: "'Můj milostivý pane a otče!' Londýnský hudební život druhé poloviny 18. století očima českého houslisty Antonína Kammela". Přednášela PhDr. Michaela Freemanová, zakládající členka ČHäS.

Ferrara, 16. října 2007. Pohled na dům básníka Ludovika Ariosta (1474-1533) z ulice od jihu (adresa: via Ludovico Ariosto 67). Ariosto dům koupil v roce 1526; žil v něm od roku 1529 do své smrti. Za autora stavby je považován ferrarský malíř a architekt Girolamo Sellari, zvaný Girolamo da Carpi (1501-1556). - Ze slavného Ariostova rytířského eposu "L'Orlando furioso" ("Zuřivý Roland"; 1532) vycházejí libreta Händelových oper "Orlando", "Ariodante" a "Alcina". Česky byl "Zuřivý Roland" nověji vydán, v převyprávění a výběru Itala Calvina (1923-1985), nakladatelstvím Odeon v Praze v roce 1974; překlad: Jaroslav Pokorný.

Ve dnech 12. - 20. října 2007 zorganizovala ČHäS tradiční podzimní poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, technického ředitele, zakládající členky Věry Várady (Faltusové) a pana Otakara Koďouska z Prahy. Použit byl osobní automobil ČHäS, přičemž veškeré cestovní náklady hradili výše jmenovaní ze svých vlastních prostředků. Ubytování (13. - 20. října) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku "Sfondo" v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Již druhý den pobytu v Itálii (14. října) se skupina vypravila do Benátek na poloscénické provedení hudební tragédie (pasticcia) Antonia Vivaldiho "Bajazet", RV 703 (Verona 1735) v historickém divadle "Malibran" [kde 26. prosince 1709 oslavila premiéru Händelova opera "Agrippina"!]; za řízení Fabia Biondiho a v režii Anji Rudak doprovázel pěvecké sólisty renomovaný soubor Europa Galante. Návštěva Benátek se zopakovala dne 18. října, kdy si členové händelovské výpravy v Paláci Cini a San Vio společně prohlédli výstavu k 250. výročí úmrtí Rosalby Carrieraové (1675-1757), proslulé autorky pastelových portrétů; předseda ČHäS vyhledal hrob Igora Stravinského (1882-1971) na ostrově San Michele a rozšířil benátskou fotografickou dokumentaci pro webové stránky Společnosti. Putovním dnem se stal i 16. říjen: jeho program vyplnily mj. zastávky v městečku Arquà Petrarca, posledním působišti Franceska Petrarky (1304-1374), a ve městech Este a Montagnana, a zejména pak několikahodinový pobyt v "renesanční" Ferraře; předseda ČHäS neopomněl tamtéž prozkoumat dům Ludovika Ariosta (1474-1533), autora slavného rytířského eposu "L'Orlando furioso" ("Zuřivý Roland"; 1532), z něhož vycházejí libreta Händelových oper "Orlando", "Ariodante" a "Alcina" [Ariosto dům obýval od roku 1529 do své smrti]. Na pozvání hraběnky Elisabetty Marcello Del Majno, roz. Franchin, zavítali členové skupiny dne 19. října do půvabné vily Marcello v obci Fontanelle mezi Oderzem a Coneglianem (provincie Treviso). Jako příslovečnou "tečku" za velmi přínosným pobytem v Itálii lze označit krátkou "dokumentační" zastávku u vily Zeno v sousedství městečka Cessalto (provincie Treviso) dne 20. října; vzácnou vilu, nyní ale prázdnou a chátrající, vystavěl Marco Zeno (1515-1570) dle projektu Andrey Palladia (1508-1580) asi z roku 1554.

Státní zámek Náměšť nad Oslavou, 15. září 2007. Výstava "Hudební tradice na náměšťském zámku", vitrína č. I - Georg Friedrich Händel. Záběr spodní části vitríny s šesti objemnými rukopisnými složkami, které představují dva kompletní provozní materiály, tj. všechny hlasy, k oratoriu "Mesiáš" (u zadních tří složek se jedná o úpravu díla pocházející od Wolfganga Amadea Mozarta).

V přízemí jižního křídla státního zámku v Náměšti nad Oslavou je, od 1. září 2006, instalována tematická výstava Hudební tradice na náměšťském zámku (libreto: PhDr. František Malý), kterou si zájemci mohou prohlédnout ještě během celé návštěvní sezóny 2008. Prostřednictvím šesti vitrín, umístěných v jedné místnosti, získá návštěvník základní přehled o nadmíru bohatém hudebním životě na náměšťském zámku za Jindřicha Viléma hraběte Haugwitze (1770-1842), mj. velkého ctitele Georga Friedricha Händela (na svém panství rozvinul bezprecedentní mistrův kult!), a jeho syna Karla Viléma hraběte Haugwitze (1797-1874), jenž se uplatňoval rovněž skladatelsky. Tematická náplň jednotlivých vitrín: č. I-II - Georg Friedrich Händel [zde, ve vitríně č. I, upoutá zaslouženou pozornost šest objemných rukopisných složek představujících dva kompletní provozní materiály, tj. všechny hlasy, k oratoriu "Mesiáš", přičemž jeden ze souborů (3 složky) je v úpravě W. A. Mozarta]; č. III - Johann Gottlieb Naumann (1741-1801), Christoph Willibald Gluck (1714-1787); č. IV - Antonio Salieri (1750-1825), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Joseph Haydn (1732-1809); č. V - "Náměšťští kapelníci"; č. VI - (Výše zmíněný) Karel Vilém Haugwitz (1797-1874). Samostatnou prohlídku expozice lze předem dohodnout, i mimo návštěvní sezónu, se správou zámku na telefonním čísle 568620319.

Moravská galerie v Brně. Záběr z výstavy "Sběratelé a mecenáši I - Aristokracie" (24. srpna 2007 - 6. ledna 2008). V čele místnosti portrét Evžena Savojského (1663-1736), olejomalba na plátně od Jana Kupeckého (Johann Kupezky; 1666-1740) přibližně z let 1715-1717 (265 × 186 cm); bitevní scénu v pozadí maloval Georg Philipp Rugendas st. (1666-1742). Obraz daroval v roce 1817 Odoardo III. kníže z Collalta a San Salvatore (1747-1833) brněnskému Františkovu muzeu, z něhož vzešla také dnešní Moravská galerie. © Moravská galerie v Brně.

V Moravské galerii v Brně (kabinet Místodržitelského paláce, Moravské náměstí 1a) probíhá, od 24. srpna 2007, komorní výstava Sběratelé a mecenáši I - Aristokracie, věnovaná třem příslušníkům moravské šlechty, kteří svými velkorysými dary nejvýznamněji přispěli do sbírkového fondu brněnského Františkova muzea, založeného roku 1817, z něhož vzešla také dnešní Moravská galerie. Konkrétně se jedná o tyto osobnosti: Odoardo III., od r. 1822 1. kníže z Collalta a San Salvatore (1747-1833); Friedrich hrabě Silva-Tarouca (1816-1881); Johann II. kníže z Liechtensteinu (1840-1929). Vystaveným uměleckým dílům vévodí portrét Evžena Savojského (1663-1736), olejomalba na plátně od Jana Kupeckého (Johann Kupezky; 1666-1740) přibližně z let 1715-1717 (265 × 186 cm); bitevní scénu v pozadí maloval Georg Philipp Rugendas st. (1666-1742). Obraz již v roce 1817 daroval Františkovu muzeu jeden z jeho prvních podporovatelů: Odoardo III. z Collalta a San Salvatore. Výstava potrvá do 6. ledna 2008.

Pro rok 2008 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč - nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2008 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00   Praha 7.
Členské příspěvky za rok 2007 neuhradilo k dnešnímu datu celkem deset členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2008 rovněž po 1. lednu 2008 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

"Juda Makabejský". Libreto ke stejnojmennému oratoriu Georga Friedricha Händela. Původní anglický text s básnickým českým překladem Vladimíra Chytila. Brožura. Přední strana obálky. Vydalo občanské sdružení Via Sophiae ve Zlíně v roce 2007.
Vánoční členská prémie České Händelovy společnosti 2007.

V příloze zasíláme jako vánoční členskou prémii výtisk libreta Händelova oratoria Juda Makabejský v angličtině a v českém překladu ing. Vladimíra Chytila, řádného člena ČHäS (Via Sophiae, Zlín, 2007).
Dne 16. prosince 2007 se uskuteční tradiční zimní výstup na památnou horu Říp. Blíže viz přílohu.

Ani tentokrát nebude ČHäS tisknout samostatnou výroční zprávu za rok 2007. Pokud jde o přehled naší činnosti v uvedeném časovém období, dovoluji si Vás odkázat na cirkuláře ze dne 14. března, 27. června a 12. září 2007. O hospodaření ČHäS budete zpraveni v prvním cirkuláři roku 2008. Na tomto místě zařazujeme pouze některé standardní části výročních zpráv, jež se v cirkulářích nevyskytují:

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2007, na nichž se nepodílela ČHäS
(vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • Oratorium "Der Messias". Bor u Tachova, 15. dubna. Tuzemští sólisté, Kühnův smíšený sbor, Plzeňská filharmonie; dir. Marek Vorlíček.
  • Oratorium "Messiah". Horšovský Týn, 26. července + Kladruby u Stříbra, 28. července (1. koncert XXX. ročníku hudebního festivalu "Kladrubské léto") + Domažlice, 29. července. Švýcarští sólisté, Konzertchor Rapperswil (Švýcarsko), Plzeňská filharmonie; dir. Peter Loosli.
  • Oratorium "Judas Maccabaeus". Třebíč, 23. září + Brno, 24. září + Praha, 25. září (FOK: 1. koncert cyklu "Komorní hudba" - zahajovací koncert komorních cyklů). Polští a tuzemští sólisté, Ensemble Baroque Orchestra & Choir; dir. Roman Válek.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2007 následovně:

18. září 2007, 11.06 hodin: po zadání hesla "Handel" zobrazil internetový vyhledávač "Google" webové stránky České Händelovy společnosti na druhém místě - z přibližného počtu 84.100.000 nalezených hesel!

Dosud známé články, stati (výběr): "Canaletto v Londýně" (Pavel Polka, internetový deník "Britské listy", 19. února 2007); "Canaletto v Londýně" (autor neuveden, "Mladá fronta DNES", 26. dubna 2007); "Můj milostivý pane a otče!" (Pavel Polka, internetový deník "Britské listy", 6. listopadu 2007); "Zchátralý zámek v Osové má brzy vstát z mrtvých" (Lucie Kučerová, "Žďárský deník", 10. listopadu 2007).
Také v roce 2007 byla mimořádná pozornost věnována provozu, rozšiřování a aktualizaci webových stránek ČHäS ("www.haendel.cz"), aktivovaných dne 24. května 2001. Po zadání dotazu "Handel" zobrazil internetový vyhledávač "Google" ("www.google.cz") odkaz na webové stránky Společnosti dne 18. září 2007 na druhém místě z celkového počtu asi 84.100.000 nalezených výsledků! (Srov. též s členským cirkulářem ze dne 7. prosince 2006.)

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 71 (65 tuzemských řádných členů, 2 tuzemští čestní členové, 2 zahraniční řádní členové, 2 zahraniční čestní členové).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2007:

11. ledna - Henriette von Haugwitz-Beerberg; 30. ledna - Jan Snítil; 8. dubna - Daniela Kosinová; 9. dubna - Pavel Polka; 14. května - Petr Tylínek; 17. května - Michal Typl; 20. května - Mervyn Loft-Simson; 23. května - Petr Martinek; 6. srpna - Ingeborg Goßmann.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2008.
V Praze dne 6. prosince 2007. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.