CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

v souladu se slibem formulovaným v cirkuláři ze dne 16. února 2001 dovoluji si Vás úvodem v krátkosti informovat o významné pracovní cestě předsedy ČHäS a technického ředitele ČHäS na letošní Händelův festival v Karlsruhe:

Cesta proběhla dle plánu od 28. února do 7. března 2001 a kromě vlastního festivalu zahrnovala zastávku (5. - 7. března) u paní Henrietty von Haugwitz-Beerberg, zahraniční členky ČHäS, ve švýcarském Stegu (Steg im Tösstal). Společně s paní von Haugwitz zajeli účastníci cesty dne 6. března do historické Kostnice (Konstanz), kde se zaměřili zejména na památky připomínající tamní pobyt, věznění, odsouzení a smrt Mistra Jana Husa. Cestou do Stegu dne 5. března se na program dostala rovněž krátká zastávka u rozlehlé vily na Schönenbergu v nepříliš zajímavé obci Prattelnu (nedaleko Basileje), kde trávil jako host Paula Sachera (1906-1999) závěr svého života Bohuslav Martinů (1890-1959); v zahradě u této vily byl původně i pohřben.
Dne 7. března převzal předseda ČHäS z rukou paní Henrietty von Haugwitz-Beerberg v hotovosti dar ve výši 10.000,00 DM, představující zamýšlený posmrtný odkaz předaný ovšem ještě za života dárkyně. Obnos (dar. č. 51) byl v ekvivalentu 174.401,66 Kč uložen dne 8. března 2001 na účet ČHäS. Za tento vpravdě královský dar vzdáváme ještě jednou upřímný dík! Slovo "královský" nebylo zvoleno náhodně: předkem paní von Haugwitz-Beerberg, rozené Barbe, je bretaňský král Alain Barbe-Torte (+ 952), jenž roku 939 vypudil z Bretaně poslední Normany...
A ještě pro úplnost: letošní Mezinárodní Händelovu akademii Karlsruhe, probíhající současně s festivalem, absolvoval pan Marek Čermák, cembalista barokního souboru Cappella Accademica Praha.

Dne 1. května 2001 zakoupila ČHäS v Městském muzeu v Žamberku větší počet výtisků publikace Jaromíra Neumanna Francesco Trevisani v Čechách. Žamberský obraz a jeho autor (1979), v níž tento přední český historik umění objevně analyzuje obrazy Franceska Trevisaniho (1656-1746), významné osobnosti římského barokního malířství, na území Čech v souvislosti s monumentálním plátnem "Zavraždění sv. Václava" na hlavním oltáři děkanského kostela v Žamberku (1741). Trevisani se v římském paláci kardinála Pietra Ottoboniho osobně stýkal také s mladičkým G. F. Händelem. Brožura sestává ze 60 stran textu a 32 stran obrazové přílohy a na adrese ČHäS ji lze zakoupit za 40,- Kč.

Další exempláře dokumentární brožury Předstírané šílenství v Mnichově Hradišti nabízíme nyní za 30 Kč/kus.

Dne 24. května 2001 byly uvedeny do provozu webové stránky ČHäS. Od tohoto data platí webová adresa:

http://www.haendel.cz/

Současně s připojením na síť Internet vstoupila v platnost oficiální e-mailová adresa ČHäS:

info@haendel.cz

Doporučuji všem členům ČHäS, aby si dle možnosti webové stránky pozorně prohlédli a sdělili nám případné připomínky. Na vysoké profesionální úrovni stránky bezplatně zhotovil RNDr. Jan Kučera, CSc., který je současně naším "webmasterem", tj. člověkem, jenž stránky průběžně technicky zabezpečuje; jejich obsah i forma se postupně aktualizují, vylepšují či upravují. Panu Kučerovi velmi děkujeme za jeho nepostradatelnou pomoc!
Poskytovatelem služeb spojených s umístěním stránek ČHäS na Webu je firma "pes.cz". Za registraci webové domény (adresy) uhradila ČHäS 1.680 Kč (vstupní poplatek a první registrační poplatek). Po skončení tříměsíčního bezplatného provozu bude ČHäS firmě "pes.cz" hradit měsíčně 94 Kč. Dále se jednou ročně bude platit registrační poplatek za doménu ve výši 800 Kč. To znamená, že měsíční provoz webových stránek ČHäS včetně e-mailové adresy bude měsíčně stát (s daní 5 %) celkem 168,70 Kč, což je cena velmi příznivá.
Na webových stránkách ČHäS jsou umístěny rovněž cirkuláře ČHäS. Proto prosím všechny členy ČHäS, kteří disponují počítačem s připojením na Internet, aby nám obratem sdělili svou e-mailovou adresu. V budoucnu jim nebudeme zasílat členské cirkuláře klasickou poštou (budou-li bez přílohy), nýbrž je budeme elektronickou cestou aktuálně informovat o umístění příslušného cirkuláře na našich webových stránkách.

Letošního Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu se zúčastnil předseda ČHäS a technický ředitel (1. - 7. června); Händelův festival v Halle nad Sálou, v pořadí již padesátý, navštívili právě jmenovaní zástupci ČHäS (7. - 12. června) a navíc ještě řádný člen Petr Frisch (7. - 14. června). Dne 3. června zaznělo v Göttingenu v novodobé světové premiéře Händelovo "Gloria in excelsis Deo" pro soprán, smyčce a basso continuo (patrně z roku 1707), jehož opis objevil hamburský profesor Hans Joachim Marx v londýnské Královské hudební akademii (Royal Academy of Music); novodobé světové premiéry se v Göttingenu dočkaly (1. června) také "Cecilské nešpory" Alessandra Scarlattiho ("Vesperi di S. Cecilia"; 1720/21). K jednoznačným vrcholům hallského festivalu se zařadilo úchvatné provedení Händelova oratoria "Mesiáš" za řízení Sira Johna Eliota Gardinera (9. června) a scénická uvedení skladatelovy opery "Tamerlano" s Trevorem Pinnockem v historickém Goethově divadle v Bad Lauchstädtu nedaleko Halle. [Také na našem území bude možné zachytit televizní záznam celé opery z 10. června, a sice dne 28. července 2001 od 20.15 hodin na satelitním okruhu "3sat".] Zahajovacího koncertu v Halle (8. června) se zúčastnil spolkový kancléř, Gerhard Schröder, který přednesl vtipně koncipovaný pozdravný projev; jeho britský protějšek, Tony Blair, nemohl do Halle přijet, neboť o den dříve se v jeho zemi konaly předčasné parlamentní volby (oba politici převzali nad hallským festivalem velmi oceňovanou společnou záštitu).

Pokud se našim kolegům z Händelovy společnosti Karlsruhe podaří letos zorganizovat autobusový zájezd do České republiky, uskuteční se dne 6. září 2001 od 19.00 hodin koncert na zámku v Zahrádkách u České Lípy. Z Prahy bychom vyslali mimořádný autobus s odjezdem v 17.00 hodin. Vystoupil by komorní soubor Atlantis Collegium (umělecký vedoucí: Vítězslav Podrazil) v obsazení: Dana Šafránková (příčná flétna, zobcové flétny), Markéta Zemánková (hoboj, anglický roh, zobcové flétny), Matouš Křiváček (fagot, zobcové flétny), Vítězslav Podrazil (cembalo). Program by sestával mj. ze dvou triových sonát Georga Friedricha Händela. V kladném případě obdržíte včas všechny potřebné informace.

V příloze k tomuto dopisu Vám zasíláme dvě pozvánky na scénická provedení opery Alessandra Scarlattiho L'Amor Generoso ("Šlechetná láska") v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti dne 5. (veřejná generální zkouška), 7., 8. a 9. září 2001. S ohledem na nebývale vysoký zájem tuzemské i zahraniční kulturní veřejnosti doporučujeme neodkladnou (!) rezervaci vstupenek. Vstupné na generální zkoušku, určenou zejména pro zástupce sdělovacích prostředků, studenty, přátele a rodinné příslušníky účinkujících, činí 200 Kč. Na další dny (= 7., 8. a 9. září) je standardní vstupné 550 Kč, nižší vstupné (se zhoršenou viditelností a poslechem) 300 Kč; vstupenka na čestnou galerii stojí 1.000 Kč. Poměrně vysoká cena vstupenek je způsobena především velmi malou kapacitou divadla - pouhých 73 míst! Za dané situace nemůžeme našim členům nabídnout žádnou slevu, neboť finanční deficit nyní obnáší ještě cca 100.000 Kč. Kdyby se ČHäS nezavázala vložit do opery až 150.000 Kč ze svých vlastních prostředků, představení by se bývala neuskutečnila! Cena autobusové jízdenky z Prahy do Mnichova Hradiště a zpět (9. září) obnáší 200 Kč. Pakliže by se finanční situace výrazně zlepšila, uvažovali bychom o členských výhodách.
Autorkou nadmíru působivého výtvarného návrhu pozvánky je opětovně paní akademická malířka Lenka Kerelová; za práci si - rovněž opětovně - nic neúčtovala. Upřímně děkujeme! Omlouváme se však za výskyt tiskových kazů na přední straně pozvánky, způsobený neprofesionálním přístupem tiskárny "Kavka" (Podbabská 17, Praha 6); s dotyčnou firmou vylučujeme jakoukoliv další spolupráci.

Z důvodu neplacení členských příspěvků bylo počínaje dnem 1. dubna 2001 vyřazeno z evidence našeho zájmového sdružení celkem pět členů. Apeluji na všechny členy, kteří letos ještě nesplnili svou základní členskou povinnost, aby příspěvek co nejdříve poukázali poštovní složenkou "C" na adresu ČHäS. Termín splatnosti příspěvků na rok 2001 vypršel již 31. března 2001!

Pro příznivce sochařského umění vyhlašuje ČHäS veřejnou subskripci na bustu Georga Friedricha Händela od akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře. Odlitek busty, pojednané v životní či mírně nadživotní velikosti, bude zhotoven z patinované sádry. Subskripční cena jednoho exempláře činí 5.000 Kč. Nenechte si tuto jedinečnou příležitost uniknout - za nízkou cenu získáte originální umělecké dílo! K dnešnímu datu registrujeme již čtyři subskribenty. Další podrobnosti a aktuální zprávy obdržíte na požádání prostřednictvím ČHäS.

V Praze dne 20. června 2001.
Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.