CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

Hudební festival Znojmo 2005. Händelova masque "Acis and Galatea" na scéně Městského divadla ve Znojmě. Premiéra dne 8. července 2005. Foto: Pavel Heřman.

čtyřčlenná skupina ČHäS ve složení předseda a zakládající členové Jindřich Chval, Hana Jakubcová a Josef Průcha navštívila dne 9. července 2005 v rámci prvního ročníku "Hudebního festivalu Znojmo" scénické provedení první verze Händelovy masque Acis and Galatea (srov. s členským cirkulářem ze dne 8. června 2005). Tato inscenace se i v mezinárodním kontextu řadí k nejpřínosnějším händelovským produkcím posledních let. Názorně ukázala, jakých pozoruhodných výsledků lze dosáhnout ústrojným a nápaditým skloubením barokní hudby s moderně pojatým jevištním nastudováním, kdy divadelní akce nejen přesně odpovídá danému textu, ale současně také přirozeným způsobem akcentuje klíčové momenty díla. Díky svým výrazným kvalitám, ať se jedná o historicky poučenou interpretaci či o nekonvenční scénické ztvárnění, by znojemský Händel bezpochyby se ctí obstál na kterémkoliv specializovaném zahraničním festivalu. Výbor ČHäS proto s potěšením vyhověl přání pořadatelů a ČHäS převzala záštitu nad dvěma dalšími uvedeními předmětného titulu v témže nastudování: v Třebíči a v Brně. V Třebíči bude dílo dáváno dne 28. října 2005 od 19.00 hodin jakožto vůbec první operní představení na scéně nového divadla "Pasáž" na Masarykově náměstí, slavnostně otevřeného dne 9. září 2005. V Brně rozezvučí "Acis and Galatea" dne 30. října 2005 od 19.00 hodin Mahenovo divadlo (Malinovského náměstí). Pro úplnost zopakujme obsazení (již otištěné v členském cirkuláři ze dne 8. června 2005): Galatea - Anna Mikołajczyk (Varšava), Acis - Richard Samek (Brno), Damon - Marek Olbrzymek (Brno), Polypheme - Adam Plachetka (Praha); sbor - Ars Brunensis Chorus; orchestr - Ensemble Baroque; dirigent - Roman Válek; režie: Jana Janěková. Další informace na telefonním čísle 777176854 nebo na internetových stránkách "Hudebního festivalu Znojmo": "www.hudbaznojmo.cz". Předprodej/rezervace vstupenek: Třebíč - telefonní čísla 568846410, 568610013 & 568847070; Brno - telefonní čísla 542158183 & 542158184.

Giovanni Antonio Canale, zvaný Canaletto (1697-1768): Capriccio s otevřenou kolonádou a nádvořím paláce. Olejomalba na plátně z roku 1765. Benátky, Gallerie dell'Accademia.

Během návštěvy státního zámku v Hořovicích dne 31. července 2005 si řádný člen Petr Tylínek a předseda ČHäS povšimli v tzv. Italské chodbě blíže nespecifikovaného plátna, které okamžitě označili za kopii jednoho z obrazů Giovanniho Antonia Canala, zvaného Canaletto (1697-1768; srov. s členským cirkulářem ze dne 8. prosince 2004), konkrétně Capriccia s otevřenou kolonádou a nádvořím paláce z roku 1765, věnovaného autorem benátské Malířské a sochařské akademii (založené r. 1750) za jeho přijetí do této prestižní organizace dne 11. září 1763; originál jmenované olejomalby (131 × 93 cm) dodnes visí v městě na laguně, v Gallerie dell'Accademia. Pakliže identifikace obrazu byla naprosto jasná, vyvstala naproti tomu otázka, odkud se dílo dostalo na zámek v Hořovicích, kde netvoří součást původního inventáře a kde nejsou tudíž k dispozici ani žádné bližší údaje o autorství, provenienci a pod. Předseda ČHäS se v naznačené problematice obrátil na věhlasného historika umění profesora Eduarda Alexandra Šafaříka (nar. 1928 v Bratislavě), žijícího nedaleko Říma, předního znalce italského malířství [telefonický rozhovor dne 15. srpna 2005]. Profesor Šafařík vyslovil domněnku, že by se mohlo jednat o obraz z dobříšské sbírky Colloredo-Mannsfeldů prezentovaný na výstavě "Benátské malířství XVIII. století" v Praze od podzimu 1964 do jara 1966; katalog k výstavě, pořádané Národní galerií v Praze a Muzeem hlavního města Prahy, sestavil právě profesor Šafařík. Za přítomnosti kastelána, pana Libora Knížka, a řádných členů ČHäS Jany Hegerové a Petra Pavlíčka provedl předseda ČHäS na hořovickém zámku dne 8. září 2005 závěrečný průzkum obrazu, přičemž se jednoznačně potvrdilo, že plátno (129 × 93,5 cm) skutečně pochází z Dobříše, tedy z colloredo-mannsfeldské obrazárny, umístěné kdysi v Döblingu u Vídně, později v Colloredo-Mannsfeldském paláci v Praze, poté ve Vídni a konečně z velké části soustředěné na zámcích v Opočně pod Orlickými horami a Dobříši. Dílo, restaurované v roce 1964 F. S. Tvrdým, získal pro obrazárnu patrně ještě v průběhu 18. století její zakladatel, uměnímilovný kníže František de Paula Gundakar Colloredo-Mannsfeld (1731-1807). Na základě podrobné komparace malířské techniky se pisatel těchto řádků kloní ke smělému předpokladu: autorem nevšedně kvalitní "hořovické" kopie slavného benátského originálu může být sám Canaletto! V každém případě lze našim členům zhlédnutí vzácného obrazu na zámku v Hořovicích jen doporučit.

 

Barokní soubor "La Risonanza". Umělecký vedoucí: Fabio Bonizzoni (třetí zprava).

Na dobu od 22. do 30. října 2005 je plánována pracovně-poznávací cesta osobním automobilem ČHäS do Itálie. Cesty se zúčastní předseda, technický ředitel a řádní členové Věnceslav Anděl, Jana Hegerová a Ivo Šindelář. Ubytování je opět zajištěno u knížat z Collalta a San Salvatore v letohrádku "Sfondo" v Suseganě u Benátek. Jmenovaní účastníci se dne 26. října vypraví ze Susegany do Brescie, kde italský soubor staré hudby "La Risonanza" (umělecký vedoucí: Fabio Bonizzoni) odborným seminářem a následným koncertem téhož dne slavnostně zahájí jedinečný projekt Händelových italských kantát, rozvržený do časového úseku 2005-2009. Projekt je zaměřen na postupné uvedení všech kantát v italském jazyce s nástrojovým doprovodem [= nikoliv pouze s bassem continuem], které mistr napsal na italském území. Dotyčné kantáty budou digitálně nahrávány - předběžně se počítá se sedmi kompaktními disky.

Největší projekt, na němž se ČHäS bude podílet v roce 2006: Drei Nationen - ein Klang ("Souznění tří národů"; viz členský cirkulář ze dne 21. března 2005), prošel mezitím dalším vývojem. Na polské straně se podařilo jako partnera získat vratislavskou Vysokou hudební školu a určité změny doznala i programová náplň, jež aktuálně vyhlíží takto: Händel - "Anthem pro nalezinec" ("Foundling Hospital Anthem"; HWV 268); jedna ze mší "českého Händela", Františka Václava Habermanna (1706-1783), z jeho sbírky "Philomela pia" ("Zbožná Filoméla; 1747 & 1748) a "Missa solemnis" polského skladatele Wojciecha Dankowského (Dankowski; kol. 1760 - kol. 1814). Účinkující: polští sólisté, hallský Univerzitní sbor Johanna Friedricha Reichardta a soubor Collegium 1704 (umělecký vedoucí: Václav Luks); dirigent: Jens Lorenz. Místa konání a termíny: Halle nad Sálou, mezinárodní Händelův festival, koncertní sál "Ulrichskirche", 10. června 2006 od 16.00 hodin; Praha, kostel sv. Šimona a Judy, 24. června 2006 od 19.30 hodin; Vratislav (Wrocław), katedrála sv. Maří Magdaleny, 30. září 2006 od 19.30 hodin.

Ve smyslu Dohody o splátkách uzavřené dne 3. února 2005 (srov. s členským cirkulářem ze dne 21. března 2005) obdržela ČHäS dne 4. srpna 2005 poštovní poukázkou první splátku pana Ondřeje Macka (15.000 Kč). Nyní zůstává pan Macek ČHäS dlužen částku v celkové výši 46.000 Kč, jež by ve třech dalších splátkách měla být plně zapravena do 31. prosince 2006.

Podobně jako v uplynulých letech musela ČHäS i letos přistoupit k rozeslání I. upomínky týkající se platby členských příspěvků. Upomínka byla vypravena dne 25. srpna 2005 na adresy 17 tuzemských řádných členů. Všechny, kdo i přes upomínku svou základní členskou povinnost dosud nesplnili, naléhavě prosíme, aby svůj členský příspěvek za rok 2005 poukázali co nejdříve dle pokynů v upomínce.

Marimba - ukázka hudebního nástroje.

Na VI. "Vzpomínkový koncert vážné hudby" konaný dne 11. září 2005 v historické synagoze v Kolíně dopravili tajemník (dirigent koncertu) a předseda ČHäS osobním automobilem ČHäS (značky "Honda") velmi rozměrný hudební nástroj zvaný marimba, patřící japonské hráčce na bicí nástroje Junko Hondové (Honda), která na kolínském koncertě vystoupila ve dvou skladbách. Mohutný instrument, rozložený do nepřehledné řady speciálních pouzder, úspěšně absolvoval trasu z Prahy do Kolína a zpět, přičemž - pomineme-li řidiče a spolujezdce - do posledního centimetru obsadil celý prostor automobilu. Marimbu tvoří dvě řady dřevěných prkének uspořádané ve tvaru klaviatury. Pod každým prkénkem se nachází kovová rezonanční roura. Tóny vznikají úderem paliček na prkénka. Nástroj je afrického původu; v evropské klasické hudbě se začal uplatňovat až v průběhu 20. století. Od paní Hondové se předseda ČHäS posléze dozvěděl, že název/jméno "Honda" v japonštině znamená "Majitel rýžového pole"…

Dne 12. září 2005 převzala ČHäS v tiskárně FASTR v Praze 5 - Košířích 2000 bílých samolepicích dopisních obálek 1/3 C4 s potiskem své adresy a loga. Oproti předchozí dodávce, uskutečněné dne 14. března 2000 (rovněž 2000 kusů), je na obálce uvedena také internetová adresa a celkově je stávající tisk na znatelně vyšší technické úrovni. Za předmětnou zakázku bylo uhrazeno 2.458 Kč. Zásoba těchto nových obálek (jedná se o nejvíce používaný podlouhlý formát) by měla postačit přibližně na dalších pět let.

Klasicistní hudební pavilón zvaný Apollónův chrám v rozlehlém anglickém parku u zámku Šénvaldu v Jinošově nedaleko Náměště nad Oslavou. Snímek ze dne 17. září 2005. Nedávno opravený pavilón nechal postavit asi po roce 1826, snad podle projektu vídeňského architekta Josefa Georga Kornhäusela (1782-1860), Jindřich Vilém hrabě Haugwitz (1770-1842), za něhož zde byla pravděbodobně hrána i díla G. F. Händela.

Předseda a zakládající člen Jindřich Chval sledovali v knihovně státního zámku v Náměšti nad Oslavou dne 17. září 2005 jubilejní, XV. Zámecký koncert. Jeho program vyplnily znovuobjevené koncerty českého baroka v podání souboru historických nástrojů "Musica Florea". Po koncertě se část posluchačů přemístila do reprezentačních zámeckých sálů, kde se rozproudil tradiční slavnostní společenský večer, jehož se - stejně jako koncertu - opětovně zúčastnili také příslušníci rodu Haugwitzů.

Výbor ČHäS s opožděním sděluje, že dne 8. února 2005 zemřela v sanatoriu Nová Ves pod Pleší po těžké nemoci ve věku nedožitých 73 let paní Dagmar Páclová-Šerclová, od 8. srpna 1994 řádná členka ČHäS, spoluzakladatelka a neúnavná organizátorka Haydnových hudebních slavností v Dolní Lukavici u Plzně (od roku 1993). Paní Páclová-Šerclová se mj. zúčastnila rotelové expedice ČHäS "Poznáváme místa Händelova působení v Anglii a Irsku" (2. - 20. září 1994) a skvělým způsobem ji zdokumentovala v reportáži "Barokní 'Centimanus' aneb v Anglii a Irsku po stopách Händelových", zveřejněné v hudební revui "Opus musicum" č. 8-9/1994, umístěné nyní rovněž na internetových stránkách ČHäS v sekci "VII. Tematické zájezdy". Kdo paní Dagmar Páclovou-Šerclovou znal, nechť jí věnuje tichou vzpomínku.

V Praze dne 21. září 2005. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.