Giovanni Antonio de’ Sacchis (1483/1484–1539), zvaný Il Pordenone: Vzkříšení Lazara. Olejomalba na plátně z doby kolem roku 1516. 181 × 286 cm. Obrazárna Pražského hradu. Inv.č.: O 248.