CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

X. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 23. listopadu 2011. Bc. Milan Černý, dipl.um., přednáší na téma "Chrámová hudba v barokním Duchcově. Nové poznatky o hudební kultuře poddanského města v 17. a 18. století". Foto Petr Tylínek, řádný člen Společnosti.

Přední strana skládacího letáku k výstavě "Bernardo Bellotto - il Canaletto delle corti europee" ("Bernardo Bellotto - Canaletto evropských dvorů"). Palác Sarcinelli v Coneglianu (Itálie, provincie Treviso), 11. listopadu 2011 - 15. dubna 2012. Bellotto (1722-1780) byl synovcem proslulého vedutisty Giovanniho Antonia Canala (1697-1768), zvaného Canaletto. - Na předmětné straně letáku je otištěn výřez z Bellottova obrazu "Lichtenštejnský zahradní palác ve Vídni od východu". Olejomalba na plátně. 1759/1760. 99,7 × 159,6 cm. Liechtenstein Museum, Vídeň, Rakousko. Inv.č.: GE 887.

za celkové účasti třinácti osob (z toho devíti členů ČHäS) proběhl dne 23. listopadu 2011 od 18.00 hodin v učebně č. 16 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, X. seminář České Händelovy společnosti; název: "Chrámová hudba v barokním Duchcově. Nové poznatky o hudební kultuře poddanského města v 17. a 18. století". Přednášel, jako host, Bc. Milan Černý, dipl.um., loutnista a hudební badatel. V průběhu více než dvou hodin podrobně nastínil, s pomocí bohaté obrazové dokumentace, překvapivě intenzivní hudební život v daném místě v dané době, jak o tom podávají svědectví dochované historické písemnosti. Přítomní posluchači se tak seznámili s řadou pozoruhodných, dosud nepublikovaných skutečností i domněnek. - Konkrétní programová náplň semináře je stručně popsána v členském cirkuláři ze dne 21. září 2011. Příští, v pořadí XI. seminář připravuje ČHäS na jaro 2012 (předběžně v dubnu nebo v květnu).

Vila Piovene Porto Godi v lokalitě Lugo di Vicenza (Itálie, provincie Vicenza), 8. listopadu 2011. Dle některých názorů se na stavebních úpravách vily podílel, asi v 70. letech 16. století, architekt Andrea Palladio (1508-1580). Téměř jistě zde opakovaně prodléval amatérský literát hrabě Agostino Piovene (1671-po 1721), z jehož textové předlohy ("Il Tamerlano"; 1711) vychází libreto Händelovy opery "Tamerlano" ("Tamerlán"). Foto Michal Typl, technický ředitel České Händelovy společnosti.

Ve dnech 4. - 13. listopadu 2011 zorganizovala ČHäS, po "výpadku" v roce 2010, tradiční podzimní poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, technického ředitele, zakládajícího člena Josefa Průchy a řádné členky Ireny Váchové. Použit byl osobní automobil ČHäS, přičemž veškeré cestovní náklady hradili výše jmenovaní ze svých vlastních prostředků. Ubytování (5. - 12. listopadu) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku "Sfondo" v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Z letohrádku bylo podniknuto několik tematických výjezdů do okolí se zaměřením na rozličné kulturně-historické souvislosti. U vily Piovene Porto Godi v lokalitě Lugo di Vicenza, vykazující prvky architektonického stylu Andrey Palladia (1508-1580), si účastnící cesty dne 8. listopadu připomněli osobnost hraběte Agostina Pioveneho (Piovene; 1671-po 1721), amatérského literáta píšícího operní libreta pro benátské skladatele: z jeho textové předlohy ("Il Tamerlano"; 1711) vychází libreto Händelovy opery "Tamerlano"; ve zmíněné vile Agostino Piovene téměř jistě opakovaně prodléval. Nevšedním zážitkem se stala (9. listopadu) prohlídka Sálu řek (Sala dei Fiumi) ve Vévodském paláci v Mantově, pravděpodobného místa premiéry Monteverdiho opery "L'Orfeo" (24. února 1607); procházku místnostmi mantovského Paláce Te doplnila výstava "Virgilio. Volti e Immagini del Poeta" ("Virgilius. Tváře a podoby básníka"): legendární římský básník Publius Vergilius Maro (70-19 př.Kr.) se dle tradice narodil ve vesnici Andes (Andy) v bezprostřední blízkosti Mantovy. Při pobytu v Benátkách (10. listopadu) se pak v návaznosti na Mantovu ukázala nezbytnou návštěva hrobu Claudia Monteverdiho (1567-1643) v obrovité bazilice S. Maria Gloriosa dei Frari. Vinařské město Conegliano se tentokrát (11. listopadu) prezentovalo jedinečnou výstavou "Bernardo Bellotto - il Canaletto delle corti europee" ("Bernardo Bellotto - Canaletto evropských dvorů"); Bellotto (1722-1780), rodák z Benátek, byl synovcem proslulého vedutisty Giovanniho Antonia Canala (1697-1768), zvaného Canaletto. Průjezd Rakouskem směrem k domovu (12. listopadu) zpestřila podvečerní zastávka v Linci; zde nejvíce zaujal Starý dóm a Nový dóm - v prvně jmenovaném chrámu působil v letech 1856-1868 jako varhaník Anton Bruckner (1824-1896).

Leták ke "Koncertu barokní hudby" v Emauzském klášteře v Praze dne 15. září 2011. Koncert, konaný v bývalém klášterním refektáři, pořádala Česká Händelova společnost a Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích.

Spolu s Benediktinským opatstvím Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město, uspořádala ČHäS dne 15. září 2011 v bývalém klášterním refektáři v areálu Opatství Koncert barokní hudby. Za řízení Vítězslava Podrazila, tajemníka ČHäS, vystoupila mezzosopranistka Pavla Švestková, komorní soubor Atlantis Collegium a pražský výtvarník Luděk Bari (koncertní malování). Zazněla hudba Antonia Vivaldiho (1678-1741), Georga Philippa Telemanna (1681-1767), Carla Heinricha Grauna (1703/1704-1759), Antonia de Salazara (kol.1650-1715), Johanna Christopha Pepusche (1667-1752) a Attilia Malachii [Malachia] Ariostiho (1666-1729?). Koncert byl zároveň vernisáží k výstavě obrazů, dřevěných plastik a hudebních nástrojů Luďka Bariho (nar. 1949) konané v Opatství od 15. do 30. září 2011. Výtěžek pořadatelé věnovali na rekonstrukci chrámu Panny Marie a sv. Jeronýma tamtéž. ČHäS získala na akci, dne 11. května 2011, finanční podporu od Městské části Praha 2 ve výši 24.500 Kč (výpis z účtu, vedeného u ČSOB, č. 494).

Zámecké divadlo v Litomyšli, zbudované v letech 1796-1797. Jevištní dekorace pocházejí z dílny Josefa Platzera (1751-1806), předního scénického výtvarníka té doby. Dne 1. října 2011 byl v divadle inscenován operní prolog Georga Friedricha Händela "Terpsicore" ("Terpsichoré"; HWV 8b).

Jako čestní hosté pořadatelů kongresu Asociace historických divadel "Perspectiv" konaného v Litomyšli od 30. září do 2. října 2011 sledovali předseda ČHäS, zakládající člen Josef Průcha a řádní členové Radek Menoušek a Soňa Švábová v zámeckém divadle v Litomyšli dne 1. října 2011 scénické provedení operního prologu Georga Friedricha Händela Terpsicore. Nastudování díla finančně podpořila ČHäS; podrobnosti a obsazení jsou uvedeny v členském cirkuláři ze dne 21. září 2011 (v roli Apollóna se v Litomyšli místo Dagmar Šaškové představila Lucie Slepánková, mezzosoprán). - Jedinečně dochované klasicistní zámecké divadlo v Litomyšli, situované v přízemí západního křídla zámku, nechal v letech 1796-1797 vybudovat Jiří Josef hrabě z Valdštejna-Vartemberka (1768-1825); provoz byl zahájen roku 1798. Skvělé jevištní dekorace pocházejí z dílny Josefa Platzera (1751-1806), předního jevištního výtvarníka té doby, syna věhlasného pražského sochaře Ignáce Františka Platzera (1717-1787).

Dne 1. června 2011, ve věku 48 let, odešel dobrovolně z tohoto světa pan Slavomil Nol, zakládající člen ČHäS; narodil se v Praze dne 3. března 1963. Na ustavujícím zasedání ČHäS (28. března 1990) byl zvolen výtvarným referentem a ve Společnosti setrval necelé dva roky (z evidence členů ČHäS byl vyřazen dnem 9. března 1992). Je mj. autorem logotypu (loga) ČHäS, používaného beze změny od září 1990 (hotovou perokresbu tuší, o rozměrech 10,6 × 9,0 cm, jsme od něho obdrželi dne 2. září 1990). Zmíněné logo se vyskytuje na našich dopisních papírech a obálkách, v tiskovinách, na internetových stránkách, ale i na osobním automobilu ČHäS. - Kdo jste Slávka Nola znali, věnujte mu vzpomínku.
Logo ČHäS Slavomil Nol nakreslil podle černobílého snímku mramorové busty Georga Friedricha Händela od Louise Françoise Roubiliaca (1702-1762) z roku 1739, nacházející se na královském zámku ve Windsoru u Londýna (výška: 71,0 cm). Nápis na logu napodobuje typ písma, jímž byla vytištěna smuteční řeč přednesená pastorem Johannem Georgem Franckem (Francke; 1669-1747) při pohřbu Händelovy matky, Dorothey (1651-1730), roz. Taustové, v Halle nad Sálou dne 2. ledna 1731.

Slavomil Nol (3. března 1963 - 1. června 2011), zakládající člen České Händelovy společnosti, autor jejího loga.

Logotyp (logo) České Händelovy společnosti. Autor: Slavomil Nol (1963-2011). Logo Společnost používá beze změny od září 1990 (hotovou perokresbu tuší obdržela od autora dne 2. září 1990).

Pro rok 2012 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč - nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2012 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00 Praha 7.
Členské příspěvky za rok 2011 neuhradili k dnešnímu datu celkem dva členové. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2012 rovněž po 1. lednu 2012 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

V neděli dne 18. prosince 2011 pořádá ČHäS tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Informace k výstupu v pracovních dnech na telefonních číslech 220197350 (přes den) a 266712203 (večer).

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 19. prosince 2010. Účastníci akce během sestupu na úpatí hory u obce Krabčice, v pohádkově zasněžené krajině. Zleva: Milan Černý (s fenkou Mikinou), Jindřich Pilař, Pavel Polka, Jana Jašková, Petr Tylínek.
Památná hora Říp je cílem tradičních předvánočních výstupů České Händelovy společnosti. "Händelovská" trasa začíná v železniční zastávce v obci Ctiněves při jihovýchodním úpatí hory. Letošní akce se uskuteční v neděli dne 18. prosince, in memoriam Milana Bakiče, iniciátora zimních výstupů na Říp, který tragicky zahynul dne 26. listopadu 2009 ve věku 52 let.

Dne 22. a 23. září 2011, v rámci II. ročníku festivalu "Musica Holešov", byla ve Velkém sále holešovského zámku inscenována masque Georga Friedricha Händela "Acis and Galatea" ("Ákis a Galatea"). Na snímku je zachycena působivá atmosféra představení.

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2011, na nichž se nepodílela ČHäS
(vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • Masque "Acis and Galatea". Holešov, 22. a 23. září (scénicky). Dva zahraniční a dva tuzemští sólisté, The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir; dir. Roman Válek; režie Jana Janěková. II. ročník festivalu "Musica Holešov".

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2011 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "Poets' Corner, Czech Handel Society wreath laying (Canon Tremlett)" (autor neuveden, "Abbey Week" = interní tiskovina Westminsterského opatství v Londýně, 12. března 2011) - viz členský cirkulář ze dne 15. července 2011; "'Barokní reminiscence' v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti 17. 9. 2011" (Pavel Polka, internetový deník "Britské listy", 15. září 2011); "X. seminář České Händelovy společnosti" (Pavel Polka, internetový deník "Britské listy", 16. listopadu 2011).
Také v roce 2011 byla mimořádná pozornost věnována provozu, rozšiřování a aktualizaci webových stránek ČHäS ("www.haendel.cz"), aktivovaných dne 24. května 2001 - letos tedy od té chvíle uběhlo 10 let!

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 68 (66 tuzemských řádných členů, 1 zahraniční řádná členka, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2011:

Obsah odstavce smazán v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2012.
V Praze dne 9. prosince 2011. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.