CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

jak bylo přislíbeno v předchozím cirkuláři ze dne 30. března t.r., zasílám Vám přiloženě tři exempláře právě vytištěné barevné pohlednice s Händelovou bustou dle Louise Françoise Roubiliaca (1702-1762). Konkrétně se jedná o sádrový odlitek terakotového modelu ke skladatelově mramorové bustě z roku 1739 na královském zámku ve Windsoru u Londýna. Plastiku obdržela ČHäS v Halle nad Sálou dne 12. června 1996 jakožto dar rodného domu G. F. Händela. Výchozí fotografický snímek, pořízený v exteriéru na světle hnědém látkovém pozadí za přirozeného slunečního světla dne 7. února 1998, byl pro účely pohlednice upraven složitou počítačovou grafickou technikou: busta o výšce 83,5 cm je ve skutečnosti odlita z bílé sádry a postrádá jakoukoliv patinu. Reprodukovaný Händelův podpis byl převzat z mistrovy žádosti ze dne 24. února 1750 týkající se vydání dělostřeleckých tympánů z londýnského Toweru. Výchozí návrh akademické malířky Lenky Kerelové počítačově zpracoval RNDr. Robert Ernest, dne 14. května 1998 opustily pohlednice tiskárnu "Maestro" v Praze-Braníku. Celkový náklad činí 2500 kusů, finanční náklady na jeden exemplář obnášejí 8,86 Kč, což bylo způsobeno specifikou zakázky a zejména poměrně nízkým počtem výtisků. Výroba pohlednice představuje letos v každém případě jedinou zásadní finanční investici ČHäS.

Dirigent Jan Snítil, zakládající člen ČHäS, řídil dne 12. dubna 1998 v Sále Martinů v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze koncertní provedení opery Christopha Willibalda Glucka (1714-1787) Orfeo ed Euridice během velikonočního festivalu "Jarní svátky hudby 1998", pořádaného Akademií múzických umění v Praze. V sólových úlohách vystoupili: Sylva Čmugrová (mezzosoprán), Michiyo Keiko (soprán), Iva Koupilová (soprán). Dále účinkoval sbor opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Talichův komorní orchestr.

V sobotu dne 18. dubna 1998 jednal operní režisér Oldřich Mrňák z Liberce, čestný člen ČHäS, spolu s předsedou ČHäS u mistra Josefa Svobody, mezinárodně proslulého divadelního scénografa, ve věci možné spolupráce při inscenaci Händelovy opery Imeneo, HWV 41, barokním souborem Cappella Accademica Praha v rámci dlouhodobého společného projektu "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci" (premiéra koncertního nastudování uvedeného titulu se uskutečnila na zámku v Dobříši dne 21. února 1998). V květnovém čísle měsíčníku Musica je na str. 4 otištěn barevný snímek z dobříšského provedení "Imenea" s komentářem; časopis lze zakoupit za 39 Kč v novinových stáncích a prodejnách.

Jako vzácní hosté ČHäS navštívili Českou republiku ve dnech 20. - 25. dubna 1998 manželé Mervyn & Elizabeth Loft-Simsonovi z Oxfordu, zahraniční čestní členové ČHäS a zdaleka nejvýznamnější sponzoři v její dosavadní historii. Od 20. do 23. dubna pobývali v Praze, od 23. do 25. dubna pak v Českém Krumlově, kde si mj. prohlédli unikátní barokní zámecké divadlo. Kromě Prahy a Českého Krumlova se manželé Loft-Simsonovi zastavili také na zámku v Dobříši, ve Dvořákově vile "Rusalka" na Vysoké u Příbrami (v doprovodu skladatelovy vnučky paní Věry Johnové), na Karlštejně, v Táboře, u hrobu prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí, v Českých Budějovicích, na rožmberském letohrádku Kratochvíle, na proslulém hřbitově v Albrechticích nad Vltavou a na zámku v Dolní Lukavici u Plzně, místě konání každoročních Haydnových festivalů.

Předseda a technický ředitel ČHäS navštívili dne 2. května 1998 starobylou Vratislav (Wrocław), původiště kotlářské rodiny Händelů, a provedli zde místní šetření zaměřené především na skladatelova dědečka Valentina Händela (1582-1636).

Ve spolupráci se správou státního zámku ve Vranově nad Dyjí, okres Znojmo, připravuje ČHäS vokálně-instrumentální koncert s uměleckou recitací na počest 300. výročí narození legendárního operního libretisty Pietra Antonia Metastasia (1698-1782). Koncert proběhne v sobotu dne 1. srpna 1998 od 19.00 hodin v hudebním salónu vranovského zámku pod názvem Básník Pietro Metastasio v hudbě 18. století. Účinkovat budou členové barokního souboru Cappella Accademica Praha: Zuzana Vrbová - soprán, Jana Spáčilová - housle, Blažena Pecháčková - housle, Rastislav Kozoň - hoboj, Ondřej Michal - violoncello, Ondřej Macek - cembalo. Programová náplň koncertu není zatím v celém rozsahu stanovena; počítá se však se zpívanými ukázkami na Metastasiova slova a s recitací jeho textů. Bližší informace obdržíte prostřednictvím ČHäS.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 27. února 1998 v Brně náhle zemřel ve věku nedožitých dvaapadesáti let náš zakládající člen Josef Mlateček, jenž zejména v prvních letech působnosti ČHäS náležel k jejím hlavním oporám. Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku!

ČHäS doporučuje pozornosti svých členů nahrávku sólových sonát pro housle a basso continuo z Händelova prvního opusu v interpretaci Pavla Hůly (housle) a Jiřiny Pokorné (varhany). Titul připravilo hudební vydavatelství MusicVars, Květná 18, 130 00 Praha 3, pod názvem "Georg Friedrich Händel. Sonáty pro housle a varhany, op. 1". Nahrávka obsahuje celkem šest sonát: č. 14 A dur (HWV 372), č. 15 E dur (HWV 373), č. 12 F dur (HWV 370), č. 13 D dur (HWV 371), č. 10 g moll (HWV 368), č. 3 A dur (HWV 361). Při koupi jmenované nahrávky přímo u vydavatelství MusicVars je členům ČHäS nabízena mimořádná sleva: kompaktní desku získají za 180 Kč (doporučená cena 229 Kč), magnetofonovou kazetu za 100 Kč (doporučená cena 130 Kč). Bližší informace se dozvíte na pražských telefonních číslech 71731246 nebo 747559 (paní Zdena Hofrichterová nebo paní Eva Jindrová).

S potěšením lze nyní konstatovat, že většina členů ČHäS již uhradila členský příspěvek na rok 1998. Ty, kteří tak dosud neučinili, žádám, aby své opomenutí co nejdříve napravili, neboť termín pro platbu členských příspěvků na rok 1998 vypršel dnem 31. března t.r.! Připomínám, že příspěvky se v minimální výši 100 Kč poukazují poštovní složenkou typu "C" na adresu ČHäS. Za příspěvky překračující stanovenou výši předem děkujeme!

Další cirkulář bude vypraven dle potřeby tak, aby členové Společnosti byli o našich aktivitách informováni průběžně i v dostatečném časovém předstihu.

V Praze dne 14. května 1998. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.