CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

úvodem dnešního cirkuláře mi dovolte, abych se s potěšením vrátil k nedávné premiéře a repríze Händelovy opery Flavio, Re de' Longobardi na colloredo-mannsfeldském zámku v Dobříši. Na oba koncerty, proběhnuvší dne 20. a 21. března t.r., obdržel každý z Vás koncem února t.r. nejméně dvě pozvánky. I když členové ČHäS mohli využít výrazné slevy (členská vstupenka stála pouhých 50,- Kč!), nelze jejich účast na tomto stěžejním podniku ČHäS v kalendářním roce 1999 považovat za uspokojivou. V každém ohledu se však jednalo o zatím nejúspěšnější a po stránce interpretační nejlepší operní produkci ČHäS. Oproti předchozím nastudováním Händelových oper jsme se značným uspokojením zaznamenali nápadný kvalitativní vzestup v orchestrální složce: jak se ukazuje, systematická a neúnavná práce vedoucího barokního souboru Cappella Accademica Praha, Ondřeje Macka, i všech členů orchestru přináší dlouho očekávané výsledky, jež měl výbor ČHäS na mysli ve svém "Poselství" členům souboru ze dne 23. září 1998. Technicky náročná dobříšská uvedení "Flavia" si vyžádala nemalé finanční náklady, přesně 99.617,20 Kč. Tato částka byla kompletně uhrazena ze sponzorských příspěvků a z vybraného vstupného a jízdného, jakož i z prodeje programových tiskovin; z vlastních prostředků ČHäS jsme tedy nemuseli vyplatit - stejně jako v případě loňského "Imenea" - jediný haléř. Celkem bylo distribuováno 262 prodaných i čestných vstupenek. Programovou brožuru (v nákladu 700 výtisků) jsme poprvé nechali vytisknout standardním způsobem: do té doby byly všechny brožury rozmnožovány technikou xeroxu. Operu tentokrát doprovázela bezprecedentní publicita. Ve spolupráci se zkušenou pražskou kulturní agenturou "A.N.N.A." se v "Klubu Malaché", Blanická 28, Praha 2 - Vinohrady, konala dne 17. března mimořádná, slušně navštívená tisková konference (celkem se prezentovalo patnáct novinářů, publicistů a rozhlasových pracovníků). Zprávu či samostatnou relaci přineslo k "Flaviovi" pět tuzemských rozhlasových stanic. Stanice "Vltava" odvysílala dne 19. března ve svých odpoledních zprávách telefonickou informaci předsedy ČHäS. Téhož dne uspořádala stanice "Classic FM" posluchačskou soutěž o dvě vstupenky s jízdenkami na koncert dne 21. března; výherkyní se stala paní Libuše Dluhá z Prahy. Tiskové ohlasy jsme doposud zaregistrovali v těchto periodikách: pražský deník "Metro", 19. 3.; "Haló noviny", 26. 3.; týdeník "Rozhlas", č. 18/99 (19. 4.); kulturně-hospodářská revue "Fragmenty", duben 1999. Oba koncerty byly profesionálně nahrány. Nahrávka se nyní zpracovává pro vydání opery na kompaktních discích v zájmovém nákladu (informace o nahrávce poskytneme, jakmile budou aktuální).
Výbor ČHäS znovu děkuje všem, kdož se jakýmkoliv dílem o dobříšského "Flavia" zasloužili!
Jak bylo výše konstatováno, vyvolala premiéra i repríza "Flavia" zvýšený zájem především ze strany českých rozhlasových stanic. "Flaviovi" a společnému opernímu projektu vůbec bude v pondělí dne 9. srpna 1999 věnován na stanici "Vltava" hodinový živě vysílaný pořad Telefonotéka. Pořad bude trvat od 13.00 do 14.00 hodin a hosty ve studiu budou vedoucí souboru Cappella Accademica a předseda ČHäS. Během pořadu budou přehrávána ukázková čísla z dobříšských provedení "Flavia". Kdo z našich členů na Dobříši nebyl, bude mít možnost jmenovanou Händelovu operu zažít alespoň ve zlomcích prostřednictvím svého rozhlasového přijímače. Na vysílání se svými přímými telefonickými vstupy podílejí i samotní posluchači.
Pro úplnost připomínám další, zatím potvrzená koncertní uvedení "Flavia":
29. srpna 1999 - státní hrad a zámek v Českém Krumlově, Maškarní sál, začátek v 18.00 hodin; 18. září 1999 - státní zámek Náměšť nad Oslavou, sala terrena/knihovna, 15.00 hodin ("IX. Zámecký koncert").
Významným mezníkem v dosavadní historii operního projektu se bezpochyby stane experimentální scénické provedení "Flavia" v Městském divadle v Děčíně v sobotu dne 20. listopadu 1999 od 19.00 hodin. Pokud naše vědomosti sahají, mělo by se jednat o vůbec první kompletní stylovou "barokní" inscenaci v novodobé historii českého operního divadla (poučená interpretace na dobových nástrojích, odpovídající kostýmy, barokní pěvecká technika a herecká gestika...). Režie představení se ujal pan Rudolf Felzmann, ředitel divadla. ČHäS vyšle do Děčína tradiční koncertní autobus. Aktuální informace budou poskytovány průběžně.

Neméně atraktivní a zajímavou akcí bude dozajista i hudebně-společenský večer na zámku v Liblicích nedaleko Mělníka v pátek dne 3. září 1999 od 19.30 hodin. Akci organizuje ČHäS v těsné spolupráci s Händelovou společností Karlsruhe, jejíž autobusová výprava bude toho dne na zámku nocovat. V hlavním zámeckém sále proběhne komorní koncert a po něm bude v sale terreně následovat přípitek s občerstvením. Tato neveřejná akce je určena pouze pro členy ČHäS, naše kolegy z Karlsruhe, jakož i pro jmenovitě pozvané hosty. V dostatečném časovém předstihu budeme rozesílat zvláštní pozvánky. Držitelé pozvánek budou mít zajištěn volný vstup na koncert i na přípitek, jakož i bezplatné jízdné v mimořádném autobuse (odjezd z Prahy stanoven předběžně na 17.30 hodin). Odjezd autobusu z liblického zámku bude zvolen tak, aby všichni cestující pohodlně stihli večerní spoje pražské veřejné dopravy.

Jako každý rok byli zástupci ČHäS pozváni i letos na festivaly našich zahraničních partnerů. Zde je stručný přehled:
23. - 28. února - 22. Händelův festival v Karlsruhe (předseda a technický ředitel);
16. - 18. dubna - 6. Mezinárodní Faschův festival v sasko-anhaltském Zerbstu (předseda a technický ředitel);
4. - 13. června - 48. Händelův festival v Halle nad Sálou (předseda, technický ředitel, zakládající člen Josef Průcha, řádný člen ing. Daniel Hořínek).
Ačkoliv zástupci ČHäS byli pozváni také na 79. Göttingenský Händelův festival (29. května - 1. června), připravovaná cesta musela být nedlouho před termínem z technických důvodů odvolána.

Prostřednictvím ČHäS obdržela houslistka Jana Spáčilová, koncertní mistr barokního souboru Cappella Accademica Praha, stipendium 14. Mezinárodní Händelovy akademie Karlsruhe ve výši 1.000,- DM. V přívětivé bádenské metropoli pobývala od 23. února do 5. března t.r. a navštěvovala kurs barokních houslí u Antona Stecka, proslulého hráče na tento nástroj. Dne 3. a 4. března s úspěchem vystoupila v závěrečných koncertech tzv. orchestrální akademie (vedené Andreasem Speringem), jejichž hlavním programovým číslem byla Händelova serenata "Aci, Galatea e Polifemo", HWV 72.

Ve dnech 12. - 15. dubna t.r. doprovázel předseda ČHäS manžele Mervyna a Elizabeth Loft-Simsonovy z Oxfordu, naše zahraniční čestné členy a hlavní sponzory, po jejich cestě na Slovensku (Bratislava - Žilina - Malá Fatra) a na Moravě (Hodslavice - Nový Jičín - Kunín - Starý Jičín - Kroměříž - Pernštejn - Zelená hora u Žďáru nad Sázavou). Dne 15. dubna od nich převzal peněžní dar v hodnotě 200,- liber šterlinků (posléze přepočtený na 11.180,- Kč) ve prospěch další činnosti ČHäS. Výbor ČHäS touto cestou manželům Loft-Simsonovým ještě jednou upřímně děkuje!

ČHäS se dozvěděla o dalších významných händelovských produkcích, které se v dohledné době uskuteční na území České republiky:
29. května - premiéra (30. května - 2. premiéra) opery "Serse" na scéně Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, dirigent Jan Šrubař (v českém překladu);
7. srpna - opakování loňského nastudování opery "Alcina", nádvoří státního hradu a zámku v Českém Krumlově, dirigent Jiří Kotouč (Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově);
31. srpna (Mariánské Lázně, společenský dům "Casino") a 1. září (Praha, Velký sál v Paláci Žofín) - masque "Acis and Galatea", dirigent Sir Charles Farncombe (festival "Uprostřed Evropy": Mariánské Lázně, festivaly "Uprostřed Evropy"a "Pontes": Praha).
Další podrobnosti, pokud jsou k dispozici, získáte na adrese ČHäS.

ČHäS velmi oceňuje rozvážný postoj přihlášených účastníků mimořádné poznávací expedice ČHäS do Malé Asie ve dnech 2. - 20. října t.r., kteří z drtivé většiny nepodlehli sdělovacími prostředky a některými úřady navozované atmosféře nejistoty. Jak ukazují zkušenosti firmy AquaClub České Budějovice, jejíž rotel nedávno procestoval velkou část území Turecka, i zprávy od lidí vrátivších se z této země, panuje nyní v Turecku klid. ČHäS spolu s AquaClubem nicméně situaci soustavně monitoruje a chystá konkrétní opatření umožňující operativní odvolání zájezdu, pakliže by vyšly najevo nové nepříznivé skutečnosti.

Členské příspěvky ČHäS na rok 1999 nezapravilo k dnešnímu datu celkem 14 členů. Příspěvky měly být uhrazeny nejpozději do 31. března t.r. Všechny "zapomnětlivce" v dané souvislosti prosím, aby svou základní členskou povinnost bezodkladně splnili. Částka v minimální výši 100,- Kč se poukazuje poštovní složenkou "C" na adresu ČHäS; po dohodě lze příspěvek zaplatit osobně v hotovosti.

Upozorňujeme na objevný článek pana Petra Anderleho Dědeček Händel posílal své kotle z Vratislavi přes Dvorce a Moravský Beroun, zveřejněný v nezávislém listě "Čas", věnujícím se historii, současnosti a kultuře oblasti Nízkého Jeseníku; předmětný příspěvek je otištěn v čísle 4/1999, str. 10. Na požádání zašleme zájemcům kvalitní xerokopii s anotací.

Obzvláště povzbudivá je skutečnost, že o ČHäS mezitím referoval i deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, řadící se k nejprestižnějším novinám na světě. V obsáhlé reportáži "In der Synagoge beten heute die Hussiten" ze dne 28. dubna t.r. připomíná její autorka, Marita Pletterová, händelovský kult v Náměšti nad Oslavou za Jindřicha Viléma Haugwitze (1770-1842) a v dané souvislosti se zmiňuje o aktivitách ČHäS, zejména o chystaném uvedení Händelova "Flavia" na náměšťském zámku v září t.r.

V Praze dne 27. května 1999. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.