CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,
věrna dlouholeté tradici zorganizovala ČHäS od 3. do 11. listopadu 2023 poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti technického ředitele, řádného člena Libora Hofmana z Úholiček a řádného člena Jaroslava Mansfelda z Jirkova. Použit byl osobní automobil kolegy Hofmana, přičemž veškeré cestovní náklady si všichni hradili ze svých vlastních prostředků. Ubytování (4. – 11. listopadu) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku “Sfondo” v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Účast předsedy ČHäS musela být na poslední chvíli odvolána v důsledku naléhavého operačního zákroku. Oproti pesimistickým předpovědím panovalo v Itálii během pobytu v letohrádku přes den téměř bez výjimky krásné slunné počasí. Podobně jako v letech minulých byly z letohrádku podniknuty rozličné tematické výjezdy do historicky a kulturně význačných míst, přičemž nebyly opomenuty dvě významné výstavy: v Coneglianu (palác Sarcinelli) – “Giorgio de Chirico. Metafisica continua” (“Giorgio de Chirico. Metafyzika pokračuje”; 4. listopadu); v Mestre – “Chagall. Il colore dei sogni” (“Chagall. Barva snů”; 8. listopadu). V loňském roce se velmi osvědčila kombinovaná cesta do Benátek automobilem a po železnici: do Susegany se jelo automobilem a dále ze Susegany, kde automobil byl bezplatně zaparkován na velkém parkovišti u vlakového nádraží, se pokračovalo vlakem až do Benátek – tento způsob dopravy účastníci cesty úspěšně absolvovali i při letošní návštěvě Benátek dne 8. listopadu. Historické město na laguně zažívá opět nadměrný turistický boom, již jen málo odlišný od kritické situace před epidemií covidu-19. Za nejrušnější den pobytu v Suseganě lze patrně označit 6. listopad, kdy se na program dostaly celkem čtyři lokality: Castelfranco Veneto, Cittadella, Bassano del Grappa a Asolo.

Giorgio de Chirico (1888–1978): “Metafisica continua“ (“Metafyzika pokračuje”). Leták k výstavě obrazů v paláci Sarcinelli v Coneglianu, 11. října 2023 – 25. února 2024.

Marc Chagall (1887–1985): “Il colore dei sogni” (“Barva snů”). Skládanka k výstavě obrazů v Kulturním centru Candiani v Mestre, 30. září 2023 – 13. února 2024.

“Triumf času a pravdy”. Přední strana obálky druhého vydání händelovské monografie Pavla Polky (2021).

Pokračující zájem o druhé vydání monografie Triumf času a pravdy (2021), především ze strany knihoven a škol, si vynutil dotisk knihy v počtu 33 exemplářů. Poslední dotisk, v počtu 30 knih, byl dodán dne 27. ledna 2022. Aktuální dotisk byl v tiskárně “powerprint s.r.o.” v Horoměřicích u Prahy (Suchdolská 1018) vyzvednut dne 18. prosince 2023. Zatímco průměrná cena jednoho výtisku činila v lednu 2022, při celkovém nákladu 278 výtisků, 368,93 Kč, nyní se cena vyšplhala již na neuvěřitelných 568,38 Kč za jeden výtisk. To znamená, že již nebude při nejlepší vůli možné neprodejnou knihu rozdávat, aniž by příjemce přispěl určitým finančním obnosem: u soukromých zájemců se za účelem pokrytí uvedených enormních nákladů optimálně doporučuje 1.000,00 Kč s tím, že se vezme v potaz solventnost konkrétního zájemce. Na úhradě předmětného dotisku 33 knih činící celkem 18.756,61 Kč se podílel pan Jan Kučera (který druhé vydání knihy kompletně vysázel a připravil pro tisk) částkou 10.000,00 Kč, zatímco 8.756,61 Kč doplatil autor.
Naproti tomu připravujeme druhé elektronické vydání “Triumfu času a pravdy”. Stávající (první) vydání se tak rozroste o 30 až 40 stran obsahujících nepřeberné množství doplňků, korektur, zbrusu nových poznatků i dosud neznámých souvislostí či zajímavostí. Toto druhé elektronické vydání bude opět volně přístupné všem zájemcům na webových stránkách ČHäS.
Pro bližší představu si prohlédněme níže text, jenž bude zařazen jako jeden z mnoha do druhého elektronického vydání shora zmíněné knihy:

Albert Schweitzer (1875–1965) u svého stolu v jedné londýnské restauraci. Fotografie z doby kolem roku 1955.

„Srovnání Bacha s Händelem se, na několika místech své úctyhodné monografie ‘J. S. Bach, le musicien-poète’ (‘J. S. Bach, hudebník-básník’; vyd. Breitkopf & Härtel v Lipsku r. 1905), nevyhnul ani francouzský protestantský teolog, misionář, filosof, etik, muzikolog, varhaník a lékař Albert Schweitzer (1875–1965), nositel Nobelovy ceny míru za rok 1952. (V roce 1913 začal se svou manželkou, Helene Schweitzerovou Bresslauovou [1879–1957], působit jako lékař v později proslavené misijní stanici Lambaréné v tehdejší Francouzské rovníkové Africe, dnes na území státu Gabonu. Postavil tam novou nemocnici, zprovozněnou v roce 1927.) – Ve jmenované monografii Schweitzer, svého času přední světový znalec díla Johanna Sebastiana Bacha, oddaný interpret jeho varhanních skladeb, například poskytuje prostor názoru německého dramatika a kritika Johanna Friedricha Rochlitze [1769–1842], mj. vedoucího ‘Všeobecných hudebních novin’ (֥‘Allgemeine musikalische Zeitung’), založených r. 1798 Breitkopfem & Härtelem, neochvějným zastáncem symfonií Ludwiga van Beethovena: [Rochlitz] se odvažuje nadřadit Bacha Händelovi, poněvadž Bachovy hlasy jsou vždy tak nezávislé, a přece se společným působením pohybují vedle sebe, což u někoho jiného činí sotva kdy. Je-li Händel nádhernější, pak je Bach pravdivější. Je-li jeden Dürerem, pak ten druhý je – Rubensem. Na jiném místě knihy cituje Schweitzer hudebního vědce a vydavatele barokní hudby Maxe Seifferta: ,U Bacha hlavní role vlastně připadá méně dynamickému odstínování nežli frázování a přízvukům. […] U Händela převažuje starost o dynamické efekty, zatímco pro frázování mu zdaleka postačí příležitostné pokyny.ʻ“
Zhruba v říjnu tohoto roku jsem se začal věnovat pracnému pokusu o rekonstrukci dnes již téměř památného Orfea nového věku, malého průřezu tvorbou Georga Friedricha Händela s verši Johna Miltona. Pořad se po důkladných přípravách uskutečnil, před rekordně početným publikem, v malém sále divadla v Jaroměři dne 13. února 1981. Vlastní akci předcházela reklamní “kampaň”: plakáty zvoucí na Händela a Miltona byly umístěny tam, kde se scházívalo nejvíce občanů – zejména tedy v obchodech s potravinami. Dokonce ani okresní a krajský tisk nepřešel chystanou akci v Jaroměři mlčením. Naopak, oba “stranické orgány” – “Nový čas” v Náchodě a “Pochodeň” v Hradci Králové – přinesly podrobný popis, na co všechno se návštěvníci oné händelovsko-miltonovské produkce mohou těšit. Menší skandál vyvolala falešná informace, že ve vestibulu jaroměřského divadla má být umístěna Händelova busta, dílo místního kameníka Josefa Šraibra. K “Orfeovi nového věku” se ještě vrátím podrobněji v některém z dalších členských cirkulářů. S naším webmasterem projednám způsoby zpracování rekonstrukce pořadu pro webové stránky ČHäS.

Od 1. ledna 2024 budou členové ČHäS hradit své členské příspěvky pouze poštovní poukázkou (složenkou) “A“. Záběr přední strany poukázky.

Pro rok 2024 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč – nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2024 proveďte laskavě poštovní poukázkou A, transakční kód č. 114, až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Malá Plynární 1454/4 170 00 Praha 7. Můžete platit také prostřednictvím internetového bankovnictví, a sice na účet číslo 479049323 vedený u Československé obchodní banky, a.s., Dejvická 36/40, 160 00 Praha 6 – Bubeneč (kód banky: 0300). Platbu je třeba provést tak, aby bylo patrné, od koho pochází a jaký je její účel. Změna poštovní poukázky: místo dosavadní poštovní poukázky C, transakční kód č. 117, se počínaje rokem 2024 bude používat výše uvedená poštovní poukázka A (poukazovaný obnos se na poště platí nadále v hotovosti, příjemce jej však obdrží na svůj bankovní účet). Číslo účtu ČHäS je otištěno výše – platí po všechny typy peněžních operací.
Členské příspěvky za rok 2023 neuhradilo k dnešnímu datu celkem jedenáct členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili bez dalších zbytečných odkladů!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2024 rovněž po 1. lednu 2024 stejným způsobem jako u členských příspěvků ČHäS ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS: hradí se samostatně.
Ze zdravotně-technických důvodů nepořádá ČHäS ani letos tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Zatím není jasné, zda v organizaci oblíbených výstupů bude pokračovat v letech následujících.

Ilustrace č. 213 z druhého vydání händelovské monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy” (2021) se scénickým nastudováním Händelovy masky “Acis and Galatea”. Putovní loutkové divadlo “Buchty a loutky” v zámeckém divadle ve Valticích, 7. června 2017.

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2023, na nichž se nepodílela ČHäS (vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):
  • Masque “Acis and Galatea” (loutkové představení). Opava, 27. září. Tuzemští sólisté, putovní loutkové divadlo Buchty a loutky, Collegium Marianum; dir. Jana Semerádová; režie Vít Brukner. 20. ročník Svatováclavského hudebního festivalu (Moravskoslezský kraj).
  • “Chandoské anthemy” (výběr: “O sing unto the Lord a new song”, “As pants the hart”, “Let God arise”). Praha, 10. prosince. Dvě tuzemské sólistky a dva tuzemští sólisté, Ensemble Inégal; dir. Adam Viktora. Adventní koncert v rámci 17. ročníku abonentního cyklu Ensemble Inégal 2023.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2023 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): nebyly zaznamenány. Společnost byla vždy jen krátce zmíněna nebo byl uveden pouze její název.

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 61 (57 tuzemských řádných členů, 3 zahraniční řádní členové, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2023:

16. ledna – Jiří Filip; 25. ledna – Jana Míková; 4. března – Daniel Hořínek; 5. dubna – Jan Bobek; 26. dubna – Jaroslav Mansfeld; 19. srpna – Roman Válek; 5. září – Antonín Veselý; 9. prosince – Bohuslav Pešek.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2024.
V Praze dne 18. prosince 2023. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.