CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,

Státní zámek Kačina u Kutné Hory. Pohled z ochozu do interiéru knihovny. Uprostřed nahoře vchod z čestného dvora.

čas nezadržitelně plyne a XVII. seminář České Händelovy společnosti, připravovaný, pod názvem "Chotkovské koncerty s hudbou Georga Friedricha Händela na zámku Nové Dvory u Kutné Hory v roce 1815. 200. výročí", na sobotu dne 3. října 2015, se kvapně blíží. O konání semináře byli všichni členové ČHäS informováni v členském cirkuláři ze dne 24. června 2015; spolu s cirkulářem obdrželi čtyři tištěné pozvánky. Jak bylo ve zmíněném cirkuláři zdůrazněno, představuje XVII. seminář ČHäS letošní hlavní podnik našeho zájmového sdružení; v rámci dosavadní řady seminářů ČHäS se vůbec poprvé koná mimo Prahu. Vlastnímu semináři předchází a po něm následuje bohatý tematický doprovodný program. Na logisticky náročné realizaci celého "seminárního dne" spolupracuje ČHäS se třemi partnery: městysem Nové Dvory u Kutné Hory, Spolkem českých bibliofilů a Muzeem českého venkova - zámkem Kačina. Abychom zajistili pohodový a klidný průběh semináře, vysíláme z Prahy do Nových Dvorů a na zámek Kačinu mimořádný autobus, což - jak očekáváme - mnozí účastníci uvítají: pro úhradu nákladů na autobus je přitom nezbytné, aby ve vozidle cestovalo alespoň dvacet pět platících účastníků. Kromě jízdného v autobuse, oběda a vstupného do hlavní budovy zámku Kačina je na všechny ostatní pořady v rámci semináře vstup volný. Autobus není v současné chvíli stále ještě dostatečně obsazen. Obracím se proto především na členy ČHäS z Prahy a okolí s výzvou k aktivnímu angažmá při hledání dalších případných cestujících. Na přání zašleme další tištěné pozvánky či odkaz na jejich internetovou verzi.

Manfred Rätzer (nar. 1929): celosvětový přehled scénických nastudování Händelových oper za období 1705-2013. "Mitteilungen des Freundes- und Förderkreises des Händel-Hauses zu Halle" ("Zpravodaj Kruhu přátel a podporovatelů Händelova domu v Halle") č. 2/2014, str. 19.

Uznávaný hallský profesor Manfred Rätzer (nar. 1929), zasloužilý dokumentátor scénických uvedení oper Georga Friedricha Händela, vypracoval pro "Zpravodaj Kruhu přátel a podporovatelů Händelova domu v Halle" ("Mitteilungen des Freundes- und Förderkreises des Händel-Hauses zu Halle") č. 2/2014, str. 19, celosvětový přehled scénických nastudování Händelových oper za období 1705-2013 [pozor, nezaměňovat s jednotlivými provedeními v rámci nastudování - jejich souhrn by byl nesrovnatelně vyšší!]. Kromě oper obsahuje přehled, řazený sestupně dle počtu nastudování, tři Händelova pasticcia a hudbu k dvěma divadelním hrám. V níže otištěném, poněkud upraveném přepisu dotyčného přehledu následuje po názvu díla (citovaném pro přehlednost bez uvozovek; některé názvy byly kvůli úspoře místa zkráceny) v závorce číslo v Seznamu Händelových děl (HWV) a za pomlčkou počet scénických nastudování:
Giulio Cesare (17) - 371; Serse (40) - 233; Alcina (34) - 150; Rodelinda (19) - 120; Orlando (31) - 103; Agrippina (6) - 101; Rinaldo (7) - 93; Ariodante (33) - 82; Tamerlano (18) - 70; Ottone (15) - 46; Radamisto (12) - 43; Ezio (29) - 40; Deidamia (42) - 38; Imeneo (41) - 35; Amadigi di Gaula (11) - 29; Partenope (27) - 28; Poro (28) - 25; Flavio (16) - 22; Terpsicore (8b) - 21; Teseo (9) - 20; Arianna in Creta (32) - 20; Il Pastor fido (8a/8c) - 19; Admeto (22) - 18; Tolomeo (25) - 18; Alessandro (21) - 17; Almira (1) - 12; Giustino (37) - 11; Riccardo Primo (23) - 11; Siroe (24) - 11; Sosarme (30) - 10; Atalanta (35) - 9; Oreste (A11) - 9; Floridante (14) - 8; Publio Cornelio Scipione (20) - 8; Rodrigo (5) - 7; Arminio (36) - 6; Berenice (38) - 5; Lotario (26) - 5; Alceste (45) - 4; Muzio Scevola, III. dějství (13) - 4; Faramondo (39) - 3; Giove in Argo (A14) - 3; Alessandro Severo (A13) - 2; Lucio Cornelio Silla (10) - 2; Comus (44) - 1; Florindo (3) - 1; Daphne (4) - 1; Nero (2) - 1.
Celkový počet scénických nastudování Händelových oper 1705-2013: 1896.
U renomovaného berlínského antikvariátu "J. A. Stargardt" (Xantener Straße 6 - založeno roku 1830; "www.stargardt.de"), specializujícího se na autografy slavných osobností, byl dne 24. března 2015, pod číslem 482, vydražen kompletní autograf Händelova komorního tria "Se tu non lasci amore" ("Nedáš-li sbohem lásce") pro dva soprány, bas a basso continuo, HWV 201a, které mladičký skladatel dokončil v Neapoli dne 12. července 1708. "Ostře sledovaná" dražba (již její oznámení vyvolalo svého druhu senzaci v mezinárodní hudební veřejnosti) začala u vyvolávací ceny 250.000 eur, skončila u výsledné částky 500.000 eur (necelých 14 milionů Kč). O získání vzácného rukopisu do svých sbírek se na dražbě pokusila Nadace Händelův dům Halle (Stiftung Händel-Haus Halle): za tímto účelem se jí podařilo shromáždit 400.000 eur. Ovšem ani taková částka nestačila a dokument připadl anonymnímu telefonickému dražiteli: kdyby se býval dostal do Halle, bez nadsázky by to pro Händelův rodný dům bývalo znamenalo historický okamžik, neboť tento dosud žádný mistrův autograf nevlastní! Pro současný mezinárodní trh se starožitnostmi je ostatně příznačné, že jistý obchodník s autografy vydražené trio nedávno nabídl - Nadaci Händelův dům Halle… Autograf tedy bezpochyby nezískala žádná veřejná instituce, nýbrž jej vlastní spekulanti snažící se na něm "obratem ruky" vydělat nemalé peníze. - Předmětný autorský rukopis, o rozměrech cca 21,7 × 28,5 cm, čítá celkem 29 stran; při levém okraji je svázán nití. Jeho provenienci lze sledovat až do 18. století, kdy jej přímo od Händela obdržel Bernard Granville († 1775). Coby součást dražební položky jej navíc provázel vlastnoruční dopis britského krále Jiřího III. (1738-1820; vládl 1760 až 1820) ze dne 11. února 1785 adresovaný Mary Delanyové (1700-1788), sestře Bernarda Granvilla [bratr i sestra byli s Händelem důvěrně spřáteleni]. Spolu s autografem a královským dopisem putovala do dražby rovněž známá, leč nanejvýš raritní mědirytina Georga Friedricha Schmidta (1712-1775) s portrétem G. F. Händela, zhotovená v Paříži kol. 1738-1744. - Text tria, z pera básníka a libretisty Bartolomea Ortensia Maura (1634-1725), zní, volně přetlumočený, asi takto: „Nedáš-li sbohem lásce, srdce mé, budeš toho litovat, to dobře vím. Vzdáleno od svého miláčka, zažiješ jen trápení. S kým to ale mluvím, o bože! Když už nemám srdce, nebo srdce, jež přesto mám, již není mé." - Dražební katalog antikvariátu "J. A. Stargardt" č. 702 (24. a 25. března 2015), obsahující dotyčnou Händelovu skladbu (str. 254-256 + frontispice), si zájemci mohou po předchozí dohodě prohlédnout v sídle ČHäS. V internetovém vydání tohoto členského cirkuláře jsou umístěny fotografické snímky první a poslední strany autografu. A na závěr ještě jedna "náhodná" souvislost: jmenované Händelovo komorní trio bylo, ve špičkové interpretaci, přehráno z kompaktního disku na začátku členského shromáždění ČHäS v Praze dne 29. dubna 2015…

Georg Friedrich Händel (1685-1759): první strana (č. 1) autografu komorního tria "Se tu non lasci amore" ("Nedáš-li sbohem lásce") pro dva soprány, bas a basso continuo, HWV 201a. Celý autograf byl vydražen, za 500.000 eur, dne 24. března 2015 u berlínského antikvariátu "J. A. Stargardt".

Georg Friedrich Händel (1685-1759): poslední strana (č. 29) autografu komorního tria "Se tu non lasci amore" ("Nedáš-li sbohem lásce") pro dva soprány, bas a basso continuo, HWV 201a. Celý autograf byl vydražen, za 500.000 eur, dne 24. března 2015 u berlínského antikvariátu "J. A. Stargardt". - Reprodukovanou stranu rukopisu uzavírá podpis autora ("G. F. Hendel"), po němž následuje záznam data a místa dokončení skladby (12. července 1708, Neapol).

C. či G. Klein (Caspar Klein?): Georg Friedrich Händel (1685-1759)? Olejomalba na plátně z roku 1734. Kol. 76,0 × 64,0 cm. Nadace Händelův dům, Halle nad Sálou, Německo. Inv.č.: BS-I 123. - Není spolehlivě potvrzeno, že na obraze je skutečně zachycen Georg Friedrich Händel.

Na rozdíl od Händelova komorního tria "Se tu non lasci amore" (viz předchozí odstavec) se Nadaci Händelův dům Halle podařila jiná dražba, a sice dne 20. listopadu 2014 u aukčního domu Sotheby’s v Londýně: tam Nadace úspěšně získala položku č. 149 - domnělý portrét Georga Friedricha Händela z roku 1734, jehož autorem je úplně neznámý C. či G. Klein (Caspar Klein?), což dokládá signatura "C. (G.?) Klein [pinx]it / An[n]o 1[7]34" (v Gdaňsku působila v 18. století rodina Kleinů živící se portrétním malířstvím; "Witt Checklist of Painters c. 1200-1976" zaznamenává německého malíře jménem Caspar Klein). Portrét o rozměrech kol. 76,0 × 64,0 cm je malován, nepříliš virtuózní rukou, olejem na plátně; v Händelově domě byl opatřen inventárním číslem BS-I 123. Dílo bylo v Londýně vydraženo za 6.500 liber šterlinků, ale konečná částka uhrazená Nadací se "vyšplhala" na 12.000 eur (přibližně 330 tisíc Kč). I když se Dr. Edwin Werner (nar. 1940), přední znalec händelovské ikonografie (někdejší ředitel hallského Händel-Hausu), domnívá, že na obraze je skutečně zachycen G. F. Händel, nelze to, přes určité podobnosti, spolehlivě potvrdit. Jak výše naznačeno, nebyl autor obrazu mistrem svého oboru. Skladatel mu nejspíše ani neseděl modelem - podobizna vznikla dle cizí předlohy, dnes možná již neexistující. Stav samotné malby není v současné době zdaleka dobrý, odlupuje se barva. Další upřesňující poznatky by snad měl přinést budoucí odborný průzkum obrazu. [Pisatel těchto řádků si povšiml některých společných rysů předmětné olejomalby a rytého Händelova portrétu od Jacoba Houbrakena (1698-1780); bez nezbytné podrobné analýzy by však bylo příliš troufalé spatřovat v olejomalbě eventuální předlohu k Houbrakenově rytině…] - K historii obrazu můžeme zatím uvést následující: kolem roku 1888 jej v jednom vetešnictví v Magdeburku objevil magdeburský rytec mincí Hermann Held (1836-1914) - zobrazeného muže považoval za Johanna Sebastiana Bacha - a v roce 1908 prodal plátno profesoru Georgu Alfredu Schumannovi (1866-1952), v letech 1900-1952 řediteli berlínské Pěvecké akademie (Singakademie). V majetku rozvětvené Schumannovy rodiny zůstal pak portrét až do výše popisované dražby v Londýně. Od chvíle vzniku zhruba do roku 1888 osudy olejomalby úplně zahaluje neproniknutelný závoj času. - Fotografický snímek obrazu, dosti kvalitní, si lze prohlédnout v internetové verzi tohoto členského cirkuláře.

Potisk nových dopisních obálek České Händelovy společnosti: adresa a logotyp (logo). V počtu 1000 kusů byly obálky převzaty dne 4. září 2015 v tiskárně "Fastr typo-tisk", Nad Buďánkami II 13/1933, Praha 5 - Smíchov.

V tiskárně "Fastr typo-tisk", Nad Buďánkami II 13/1933, Praha 5 - Smíchov, převzala ČHäS dne 4. září 2015 1000 bílých samolepicích dopisních obálek C6/5 (114 × 229 mm) německé značky "Cygnus Excellence" s otiskem adresy a logotypu (loga) ČHäS. Za obálky a tiskařské práce uhradila obnos v celkové výši 1.780 Kč (výdajová položka č. 1883). Předmětné nové obálky nahrazují dosud užívané, ale nyní již docházející obálky stejného typu (německé značky "Cygnus Excellence"), vyexpedované stejnou tiskárnou, v počtu 1000 kusů, dne 29. února 2012. Větší část členů obdrží tento členský cirkulář ještě ve "starých" obálkách, menší část už v obálkách nových.

Velká část členů neuhradila doposud členský příspěvek ČHäS za rok 2015! Minimální výše ročního členského příspěvku zůstává přitom nadále víceméně symbolická: 100 Kč (tj. 8,33 Kč měsíčně)! Je-li členství platné od 1. ledna, hradí se členský příspěvek nejpozději do konce měsíce března dotyčného roku, letos tedy do 31. března 2015. Žádám proto všechny, kdo členský příspěvek za rok 2015 dosud nezaplatili, aby své opomenutí co nejdříve napravili. Z úsporných důvodů nebudeme prozatím rozesílat písemné upomínky. Konkrétní dlužníci poznají svůj letošní nedoplatek tak, že tučně napsaný výraz "členský příspěvek ČHäS" v prvním řádku tohoto odstavce bude zvýrazněn žlutou barvou.

V Praze dne 10. září 2015. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.