CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,

jak se u prvního členského cirkuláře v kalendářním roce stalo již dlouholetým zvykem, přinášíme v následujícím odstavci stručnou zprávu o našem hospodaření v období od 1. ledna do 31. prosince 2017:

 

Pavel Polka: první a druhá strana rukopisného výpočtu hospodaření České Händelovy společnosti za rok 2017. Dokument vyhotoven dne 31. prosince 2017.

Sledované období, v jehož průběhu ČHäS obdržela tři různě vysoké sponzorské dary (č. 95–97), nevybočovalo nijak výrazně z obvyklé osnovy příjmů a výdajů, jakou známe z posledních let; závěrečný deficit se tentokrát “zastavil” na 153,57 % deficitu z roku předchozího. Výsledky hospodaření za rok 2017 ukázaly, navzdory velmi přísně uplatňovaným úsporným opatřením, ztrátu (“minus”) ve výši 17.746,09 Kč. Celkové příjmy obnášejí 92.036,91 Kč, výdaje 109.783,00 Kč. Peněžní “toky” během období od založení ČHäS (dne 28. března 1990) do 31. prosince 2017 vyhlížejí, díky “tučným” letům v minulosti, příznivě: celkové příjmy činily 2.748.523,90 Kč, výdaje 2.606.881,63 Kč, tj. plus (“zisk”) 141.642,27 Kč.
Pro Vaši informaci uvádím celkovou výši příspěvků členů ČHäS za rok 2017: v této kategorii bylo inkasováno 15.350,00 Kč. K tomu lze připočítat i částku uhrazenou zástupně v Kč deseti českými členy mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou: 1.000,00 Kč.
Poplatky Československé obchodní banky, u níž je veden účet ČHäS, překročily také v roce 2017 výši úroků, a sice o 1.683,15 Kč; to je o 1.438,38 Kč více nežli v roce 2016. Výrazného snížení bankovních poplatků bylo dosaženo díky skutečnosti, že počínaje měsícem březnem 2015 přestala banka, na základě iniciativy předsedy ČHäS, účtovat poplatky za vedení účtu (viz členský cirkulář ze dne 24. června 2015).

Současně s hospodařením za rok 2017 se podívejme na závěrečné vyúčtování produkce opery Jeana-Baptisty Lullyho Armide na zámku Valtice dne 24. a 25. srpna 2017. Přes velmi chmurná očekávání dopadlo financování projektu ze strany ČHäS pozitivně, dokonce s mírným finančním přírůstkem. Zaznamenali jsme tyto příjmové položky [Kč]: příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti – 130.000,00; dary č. 95–97 – 18.578,60; prodej vstupenek – 68.400,00; refundace ztráty – 6.530,46. Výdajové položky [Kč] tvořily následující obnosy: příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti – 130.000,00; nájem zámeckého divadla ve Valticích – 20.000,00; ubytování a strava operního souboru – 48.790,00; výroba 5000 kusů tištěných česko-anglických pozvánek – 6.352,50; výdaje ČHäS (výdajové položky č. 1947, 1949 až 1951, 1956, 1960) – 5.986,00; překlad libreta opery – 10.000,00; bankovní poplatky za peněžní převody – 900,00. Celkové příjmy tudíž činily 223.509,06 Kč, celkové výdaje 222.028,50 Kč. Z toho vyplývá přebytek ve výši 1.480,56 Kč. Celou produkci Lullyho “Armidy” ovšem silně zatížil deficit v rozsahu mnoha tisíc eur: obětavě jej vyrovnali, ze svých vlastních prostředků, někteří němečtí členové produkčního týmu i někteří účinkující. – Kdo by se s předmětným projektem chtěl seznámit podrobněji, nechť si otevře složku “Jean-Baptiste Lully: ‘Armide’ (2016–2017)” v sekci “Projekty” na webových stránkách ČHäS.

Zámecké divadlo ve Valticích, 25. srpna 2017. Společný snímek všech účinkujících ve scénických provedeních opery Jeana-Baptisty Lullyho “Armide” dne 24. a 25. srpna 2017. Kromě účinkujících se na jevišti, zaplněném dvaačtyřiceti osobami, nacházejí členové česko-německého produkčního týmu. Fotografii pořídila, ze středu II. balkónu, Dinah Epperlein (Göttingen).

Palác Pitti ve Florencii, 7. listopadu 2017. Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti, v Palácové galerii před portrétem Giana Gastona Medicejského (1671–1737) od Franze Ferdinanda Richtera (1693–?) z roku 1737. Foto Michal Typl, technický ředitel České Händelovy společnosti. – Na XXII. semináři České Händelovy společnosti, dne 26. dubna 2018, bude Pavel Polka přednášet o Gianu Gastonovi Medicejském a Georgu Friedrichu Händelovi.

Výbor ČHäS srdečně zve všechny zájemce na XXII. seminář České Händelovy společnosti, který proběhne ve čtvrtek dne 26. dubna 2018 od 18.00 hodin v učebně č. 19 (I. patro) Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 3/333, Praha 7 – Holešovice, v sousedství stanice metra “Nádraží Holešovice” (trasa “C”). Název semináře zní: “Poslední toskánský vladař z rodu Medicejských a Georg Friedrich Händel”. Přednášet bude Pavel Polka, předseda ČHäS. Vstup volný. – Přednášející se bude věnovat, s využitím současných zahraničních i tuzemských poznatků, otázce přátelského vztahu Giana Gastona Medicejského (1671–1737), posledního toskánského velkovévody z rodu Medicejských (vládl v letech 1723–1737), a hudebního skladatele Georga Friedricha Händela. Vznešený host z Florencie, od roku 1697 choť poněkud svérázné Anny Marie Františky rozené vévodkyně ze Saska-Lauenburku (1672–1741), sídlící na zámku v Zákupech u České Lípy, se s naším skladatelem setkal v Hamburku roku 1703 nebo 1704, případně 1705. Účastníci semináře se seznámí nejen s první písemnou zprávou o rozhovorech obou mužů, ale i s dalšími historickými postavami a okolnostmi.

Východočeské divadlo Pardubice, Malá scéna ve dvoře. Záběr z inscenace hry Paula Barze (1943–2013) “Mohla to být hvězdná chvíle”. Premiéra dne 1. prosince 2017. Foto Petr Našic, Východočeské divadlo Pardubice.
Jiří Kalužný (vlevo) v roli Johanna Sebastiana Bacha a Tomáš Lněnička v roli Georga Friedricha Händela.

S pozměněným názvem Mohla to být hvězdná chvíle nastudovalo Východočeské divadlo Pardubice stále oblíbenou divadelní hru německého spisovatele a novináře Paula Barze (1943–2013) “Mögliche Begegnung” (“Možné setkání”; premiéra v roce 1985 v Berlíně) o fiktivním setkání Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händela v Lipsku roku 1747. Režisér Michael Tarant umístil inscenaci na Malou scénu ve dvoře (v sousedství hlavní divadelní budovy). Úlohu J. S. Bacha svěřil Jiřímu Kalužnému, úlohu G. F. Händela Tomáši Lněničkovi (Lněnička); jako nepostradatelný Händelův pomocník a sekretář Johann Christoph Schmidt ml. (John Christopher Smith ml.; 1712–1795) se představil Radek Žák. Celkově inscenace působila, v intencích autorových, živě a přesvědčivě – i díky bezprostřední fyzické blízkosti herců a diváků na “studiové” Malé scéně. [Pisatel těchto řádků navštívil představení dne 29. prosince 2017.] Do děje se navíc zapojily další postavy mající zřejmě prohloubit psychologický účin (například děsivý přízrak přísného Händelova otce) či zaujmout oko diváka. Osobitá kostýmní výprava Ivany Follové, až rozverně pestrá (zejména v případě Händelově), vyvolávala atmosféru téměř muzikálovou. Barzův text, v zájmu individualizace jednajících postav tendující k určité schematičnosti, ne vždy odpovídá – zcela přirozeně – současným poznatkům týkajícím se obou skladatelů. – Premiéra předmětného nastudování se uskutečnila dne 1. prosince 2017. Naposledy bude hra dávána předběžně dne 19. dubna 2018.

Johann Sebastian Bach (1685–1750). Olejomalba na plátně od Eliase Gottloba Haußmanna (1695–1774) z roku 1746. 78,0 × 61,0 cm. Stadtgeschichtliches Museum Leipzig; Altes Rathaus, Leipzig. Inv.č.: XXII/48.

Vůbec první informaci o pokusech Johanna Sebastiana Bacha setkat se osobně s Georgem Friedrichem Händelem nalézáme s jistotou v odpovědi Carla Philippa Emanuela Bacha (1714–1788), syna Johanna Sebastiana Bacha, na tvrzení Charlese Burneyho (1726–1814), že Händel ve svých varhanních fugách předčil Johanna Sebastiana Bacha. Tato odpověď Bachova syna vyšla anonymně roku 1788 v 81. svazku (1. kus, str. 295–302) “Všeobecné německé bibliotéky” (“Allgemeine deutsche Bibliothek”) vydávané Christophem Friedrichem Nicolaiem (Nicolai; 1733–1811). Zde se doslova dočítáme: „[Při Händelově návštěvě v Halle v roce 1719] byl J. S. B. kapelníkem v Köthenu, čtyři malé míle z Halle. Dozvěděl se o Händelově přítomnosti v posledně jmenovaném místě, hned nasedl do poštovního spoje a jel do Halle. V den jeho příjezdu Händel z Halle odcestoval. Podruhé [1729] měl J. S. B. naneštěstí horečku. Jelikož sám cesty do Halle nebyl schopen, poslal tam hned svého nejstaršího syna, Wilhelma Friedemanna [1710–1784], aby Händela co nejzdvořileji pozval. Friedemann navštívil Händela a dostalo se mu od něho odpovědi, že do Lipska, ke své velké lítosti, jet nemůže. J. S. B. byl totiž tehdy již v Lipsku, také pouze čtyři míle z Halle.“ (Viz “Bach-Dokumente 3”, Dok. 927.) – Výše citovaný text C. Ph. E. Bacha následně zpracoval Johann Nikolaus Forkel (1749–1818) ve své knížce “Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke” (“O životě, umění a uměleckých dílech Johanna Sebastiana Bacha”; Lipsko 1802), vůbec první bachovské monografii. Ta byla velmi oblíbena, a tak se s oběma Bachovými neúspěšnými pokusy o osobní setkání s G. F. Händelem seznámily širší kruhy čtenářstva.

Soubor dokumentů “Členské cirkuláře České Händelovy společnosti 1997–2017”. Vydala Česká Händelova společnost dne 21. prosince 2017. Nápis na vnější straně přední desky (výřez). Dokumenty jsou řazeny chronologicky a zahrnují výroční zprávy 1997 a 1998.

V nákladu jednoho originálu a šesti kopií vydala ČHäS dne 21. prosince 2017, jakožto tiskovinu určenou pro vlastní potřebu, soubor dokumentů Členské cirkuláře České Händelovy společnosti 1997–2017 (viz členský cirkulář ze dne 8. prosince 2017). Svazek o rozsahu 202 strany obsahuje celkem 84 dokumenty – 82 členské cirkuláře a 2 výroční zprávy –, přičemž zachycuje období ohraničené cirkuláři ze dne 14. srpna 1997 a 8. prosince 2017. Veškeré práce spojené se zhotovením souborů provedla firma “M & P Copier”: provozovna v Praze 7 – Holešovicích, Komunardů 5/1529. Za vazbu originálu a potisk přední strany jeho desek bylo zaplaceno 200,00 Kč, za kopie, jejich vazbu a potisk přední strany jejich desek 408,67 Kč/exemplář. Desky jsou stříbrné, potisk černý. Dodatečné exempláře nebude již možno z technických důvodů vyrobit: výše uvedený náklad je konečný. Do originálu, který sloužil, před svázáním, jako předloha pro všechny kopie, lze však po předchozí ústní či písemné dohodě nahlédnout v sídle ČHäS.

Prodejna “Music Antiquariat LP-CD” v Praze 1 na Malé Straně, Tržiště 22/519. Část neobyčejně bohaté nabídky zánovních kompaktních disků z oblasti klasické hudby. Stav ze dne 15. ledna 2018. Foto John Morrison, majitel prodejny.

Všem, kdo bezvýsledně shánějí konkrétní zánovní vinylovou desku (LP) či kompaktní disk (CD), doporučujeme prodejnu pana Johna Morrisona Music Antiquariat LP-CD v Praze 1 na Malé Straně, Tržiště 22/519 (nejsnadnější přístup průchodem v domě č. 13 v Nerudově ulici); telefon: 222317231; e-mail: info@musicantiquariat.cz; webové stránky: “www.musicantiquariat.cz”. Prodejna nabízí nahrávky jak z oblasti populární, tak z oblasti klasické hudby. Již při zběžném přehlédnutí názvů děl klasické hudby zjistíme, že se v četných případech jedná o naprosto raritní tituly, jež drahnou dobu nejsou v distribuci. A to vše za velmi příznivé ceny. Zachovalost jednotlivých LP a CD je samozřejmostí. Na zakoupené zboží poskytuje prodejna záruku: objevíme-li dodatečně nějaké závady, můžeme zboží bez problému vrátit.

Tradiční návštěva zvěřinových hodů v restauraci a penzionu “Pod Dračí skálou” na Karlštejně se letos uskutečnila, ve slunném počasí s jarními teplotami (!), dne 6. ledna, za účasti 14 osob, z toho 6 řádných a 4 zakládajících členů ČHäS. Händelovskou “zvěřinovou skupinu” opět doprovázela družná fenka Dora (zlatý retrívr). Útulná cukrárna manželů Vostřákových v obci pod hradem, obvyklá to první zastávka na Karlštejně, byla tentokrát otevřena, avšak někteří členové skupiny místo vybraných laskomin upřednostnili výšlap do okolních kopců s výhledy na hrad. K samotným zvěřinovým hodům (tj. k obědu) se však skupina dostavila v celém složení. Po vydatném obědě, splnivším i nejvyšší individuální nároky, následovala prohlídka výstavy “Karlštejnský poklad. Kultura císařského dvora Karla IV.” instalované na hradě Karlštejně v někdejší konírně Císařského paláce. Druhá návštěva cukrárny manželů Vostřákových, absolvovaná již cestou zpět na vlakové nádraží, ukázkově zdařilé zvěřinové hody 2018 symbolicky uzavřela

.

Zvěřinové hody na Karlštejně, 6. ledna 2018. Ze snímku, pořízeného před restaurací a penzionem “Pod Dračí skálou” krátce po ukončení zvěřinových hodů (tj. oběda), je patrné, že všichni hodovníci jsou s množstvím i jakostí viktuálií, které si vybrali z obdivuhodně široké nabídky, naprosto spokojeni – a již se bezpochyby těší na prohlídku výstavy “Karlštejnský poklad. Kultura císařského dvora Karla IV.” instalované na hradě Karlštejně v někdejší konírně Císařského paláce. – Zleva: Jana Hejdová, Libor Hofman, Dagmar Němcová, Hana Jakubcová, Michal Typl, Josef Průcha, Stanislav Mohorita, Oto Michek, Věra Várady, Vlasta Michková, Petr Tylínek, Jitka Čechová, Milan Černý, Pavel Polka. V popředí fenka Dora (zlatý retrívr). Foto: neznámý host restaurace a penzionu “Pod Dračí skálou”, Karlštejn.

V Praze dne 7. března 2018. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.