CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,

XXI. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 30. listopadu 2017. Bc. Milan Černý přednáší na téma “Chrámová hudba a hudebníci v barokním Duchcově a blízkém okolí”. Foto Petr Tylínek, řádný člen Společnosti.

za celkové účasti patnácti osob (z toho osmi členů ČHäS) proběhl dne 30. listopadu 2017 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 – Holešovicích, Jablonského 3/333, XXI. seminář České Händelovy společnosti; název: “Chrámová hudba a hudebníci v barokním Duchcově a blízkém okolí”. Přednášel Bc. Milan Černý, dipl.um., loutnista a hudební badatel; Duchcov. Svým mimořádně poutavým vyprávěním a hudebními ukázkami dovedl udržet mezi posluchači napjatou pozornost během celé přednášky trvající více než dvě hodiny. Přítomní se seznámili s aktuálním stavem jeho dlouholetého výzkumu nejen v samotném Duchcově, ale i v blízkém okolí. Dosavadní výsledky jsou nanejvýš překvapivé: dobové dokumenty jednoznačně ukazují, že v dotyčném regionu si úroveň barokní chrámové hudby v ničem nezadala se sousedními zeměmi.

Vila Manin v Passarianu (Passariano) nedaleko Udine (oblast Furlansko – Julské Benátsko). Letecký snímek. – Vila, rozlehlý komplex se vstupním nádvořím uzavřeným monumentální kolonádou na půdorysu podkovy, sloužila jako sídlo posledního benátského dóžete, Ludovika Giovanniho Manina (1725–1802; dóžetem 1789–1797). V současné době zde ještě probíhají závěrečné technické úpravy; přístupné jsou pouze některé části komplexu: kaple sv. Ondřeje, muzeum kočárů, tři sály v přízemí hlavní budovy, informační centrum a knihkupectví.

Ve dnech 3. – 12. listopadu 2017 zorganizovala ČHäS, v poměrně teplém a zčásti slunném počasí, tradiční podzimní poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, technického ředitele, řádné členky Jany Hejdové, výtvarníka Libora Hofmana a pana Stanislava Plška z Hradce Králové. Použit byl osobní automobil ČHäS, přičemž veškeré cestovní náklady hradili výše jmenovaní ze svých vlastních prostředků. Ubytování (4. – 11. listopadu) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku “Sfondo” v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Z letohrádku bylo podniknuto několik tematických výjezdů do okolí se zaměřením na rozličné kulturně-historické i jiné souvislosti. Čtyři z účastníků cesty se vzdálili, podobně jako v loňském roce, na celé dva dny – do výstavné Florencie (7. až 8. listopadu; nocleh tamtéž v historickém centru města). Vedle společně navštívených objektů (palác Pitti, palác Medici Riccardi, Medicejské kaple) členové skupiny svůj program přizpůsobili svým individuálním zájmům (předseda se např. zaměřil na osobnost Giana Gastona Medicejského [1671–1737]: nyní je jisté, že se tento princ, poslední mužský člen svého rodu, skutečně v Hamburku setkal s mladým G. F. Händelem a tak mohl sehrát důležitou úlohu při skladatelových úvahách o cestě do Itálie). Jedinečný umělecký zážitek znamenala prohlídka tematické výstavy z děl Vincenta van Gogha (1853–1890) v palladiovské Vicenze (9. listopadu). Zpáteční cestu zpestřily (11. listopadu) zastávky v obci Sàrmede u Vittoria Veneta a její místní části Rugolo (v Rugolu od roku 1968 žil a působil proslulý český výtvarník a autor a ilustrátor dětských knih Štěpán Zavřel [1932–1999]; v Sàrmede se nachází jeho muzeum a výstavní síň) a u částečně přístupné vily Manin v Passarianu (Passariano) nedaleko Udine, monumentálního sídla posledního benátského dóžete, Ludovika Giovanniho Manina (1725–1802; dóžetem 1789–1797).

Bývalá knihovna na zámku Slezské Rudoltice, 17. září 2017. Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti, přednáší na téma “Manželka hraběte Hodice ze Slezských Rudoltic a Georg Friedrich Händel. Úvaha o možném osobním setkání hraběnky Žofie rozené princezny ze Saska-Weißenfelsu (1684–1752) se slavným hudebním skladatelem”. Foto Josef Průcha. – Vpravo rozměrná reprodukce portrétu jmenované šlechtičny od Andrease Möllera (Møller; 1684–1762?) nebo Ádáma Mányokiho (1673–1757) z doby kolem roku 1720. Olejomalba na plátně. 206,0 × 134,0 cm. Obrazárna starých mistrů, Drážďany, Německo. Inv.č.: Mo 2000.

V prostoru bývalé knihovny v I. patře postupně obnovovaného zámku ve Slezských Rudolticích (v Osoblažském výběžku, nedaleko Krnova) přednášel předseda ČHäS dne 17. září 2017 od 14.00 hodin na téma “Manželka hraběte Hodice ze Slezských Rudoltic a Georg Friedrich Händel. Úvaha o možném osobním setkání hraběnky Žofie rozené princezny ze Saska-Weißenfelsu (1684–1752) se slavným hudebním skladatelem”. Hrabětem Hodicem je míněn Albert Josef říšský hrabě z Hodic a Volframic (1706–1778), v letech 1741–1778 držitel slezskorudoltického panství. Jeho chotí byla, od roku 1734, výše zmíněná princezna Žofie, dcera vévody Johanna Adolfa I. ze Saska-Weißenfelsu (1649–1697), ovdovělá markraběnka z Braniborska-Bayreuthu. Přednášející se, před celkem zaplněným sálem, podrobně zabýval otázkou, zda se osmi- či devítiletý skladatel s weißenfelskou princeznou setkal, či nikoliv. Ačkoliv se takovéto setkání ukazuje jako velmi pravděpodobné, neexistují k němu žádné písemnosti, které by je potvrzovaly: záleží tedy spíše na naší představivosti, k jaké variantě se přikloníme. Mluvené slovo obohatily reprodukované hudební ukázky – přednášku uvedla předehra (g moll) k Händelovu opernímu pasticciu “Alessandro Severo”, HWV A13; ukončila ji chorální kantáta “Ach Herr, mich armen Sünder straf nicht in deinem Zorn” (“Ach pane, netrestej mne, ubohého hříšníka, ve svém hněvu”; HWV Anh. B 206). Ohledně Händelova autorství uvedené kantáty, psané ještě v archaickém stylu z konce 17. století, se názory předních badatelů rozcházejí: jejím tvůrcem mohl být i Friedrich Wilhelm Zachow (1663–1712), varhaník v hallském chrámu P. Marie, učitel Händelův. – Kompletní text přednášky, vybavený barevnými ilustracemi, je umístěn na webových stránkách ČHäS: sekce “Dokumenty”, oddíl “Přednášky a proslovy”.

Soubor dokumentů “Členské cirkuláře České Händelovy společnosti 1997–2017”. Titulní strana. – Soubor vyjde do konce prosince 2017 jako tiskovina určená pro vlastní potřebu v nákladu dle počtu objednávek.

Pod názvem Členské cirkuláře České Händelovy společnosti 1997–2017 vydá ČHäS do konce prosince 2017, v omezeném zájmovém nákladu, soubor všech členských cirkulářů za období posledních dvaceti let. Kromě samotných cirkulářů bude soubor, ve formátu A4, obsahovat úvodní slovo předsedy ČHäS a tematicky roztříděné odkazy na nejdůležitější texty vybrané z předmětných cirkulářů. Počet stran asi 200, vazba v pevných deskách. Předpokládaná cena přibližně 480 Kč (230 Kč: zhotovení xerokopií, 250 Kč: vazba). Členské cirkuláře, jejichž grafická úprava se postupně ustálila do současné jednotné podoby, vycházejí čtyřikrát ročně (březen, červen, září, prosinec) a představují podrobnou kroniku činnosti ČHäS. Zahrnují rovněž odstavce věnované nejrůznějším kulturně-historickým námětům, často s působností Společnosti přímo nesouvisejícím. – K odběru souboru se lze v následujících dnech přihlásit na e-mailové adrese “info@haendel.cz” nebo na telefonních číslech 266712203 a 737189747 (mobil předsedy ČHäS).

Pro rok 2018 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč – nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2018 proveďte laskavě poštovní složenkou “C” až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Malá Plynární 4/1454, 170 00  Praha 7. Chcete-li platit prostřednictvím internetového bankovnictví, konzultujte toto, prosím, předem s předsedou ČHäS.
Členské příspěvky za rok 2017 neuhradilo k dnešnímu datu celkem šest členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2018 rovněž po 1. lednu 2018 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou “C”!

V sobotu dne 16. prosince 2017 pořádá ČHäS tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Informace na e-mailové adrese “info@haendel.cz” a na telefonních číslech 220197350 a 737189747 (mobil).

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 17. prosince 2016. Účastníci akce na vrcholu hory. Zleva: fenka Mikina (“voříšek”), Milan Černý, Jitka Čechová, Zuzana Nováková, fenka Dora (zlatý retrívr), Vladislava Danielisová, Lucie Nováková, Vlasta Michková, Petr Tylínek, Oto Michek, Michal Typl, Hana Jakubcová, Pavel Polka, Jana Hejdová, Filip Chval (3,5 roku), Jana Chvalová, Petr Chval, Richard Chval (1,5 roku). V pozadí rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. – Foto Alžběta Pohlová, Kralupy nad Vltavou.
Památná hora Říp je cílem tradičních předvánočních výstupů České Händelovy společnosti. “Händelovská” trasa začíná v železniční zastávce v obci Ctiněves při jihovýchodním úpatí hory. Letošní akce se uskuteční v sobotu dne 16. prosince, in memoriam Milana Bakiče, iniciátora zimních výstupů na Říp, který tragicky zahynul dne 26. listopadu 2009 ve věku 52 let.

Závěrečné zhodnocení valtické produkce Lullyho opery Armide avizované v členském cirkuláři ze dne 14. září 2017 přesouváme pro nedostatek místa v tomto cirkuláři do příštího, březnového cirkuláře.

Státní divadlo Košice. Záběr z inscenace Händelovy opery “Alcina”. Premiéry dne 26. a 27. února 2016 v košické opeře. Zleva: Anna Manske, mezzosoprán (Ruggiero); Markéta Cukrová, mezzosoprán (Bradamante); Michaela Várady, soprán (Alcina). Foto Joseph Marčinský. – S tímto nastudováním se Státní divadlo Košice představilo dne 9. října 2017 ve Stavovském divadle v Praze na festivalu “Opera 2017”.

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2017, na nichž se nepodílela ČHäS
(vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):
  • Masque “Acis and Galatea”. Ostrava, 1. června + Valtice, 7. června + Praha, 26. listopadu (scénicky s loutkami). Zahraniční a tuzemští sólisté, alternativní loutkové divadlo Buchty a loutky, Collegium Marianum; um. ved. Jana Semerádová; režie Vít Brukner. Premiéra 27. května 2017 v Goethově divadle v Bad Lauchstädtu v rámci Händelova festivalu v Halle nad Sálou (reprízy tamtéž 28. + 29. května).
  • Serenata “Aci, Galatea e Polifemo”. Nové Hrady u Litomyšle, 21. + 22. + 23. + 24. června (scénicky). Jedna zahraniční sólistka a dva tuzemští sólisté, Concerto Aventino; dir. Jakub Kydlíček; režie Dominik Beneš. 59. ročník festivalu Smetanova Litomyšl.
  • Opera “Alcina”. Praha, 9. října (scénicky). Státní divadlo Košice; dir. Marek Štryncl; režie Linda Keprtová. 13. ročník festivalu hudebního divadla Opera 2017. Premiéra 26. února 2016 ve Státním divadle Košice.
  • “Händel v Itálii”. Hudebně dramatické představení z cest mladého skladatele po Itálii. Praha, 28. listopadu. Musica Poetica: tuzemský herec, tuzemská pěvecká sólistka, komorní nástrojový doprovod; um. ved. Jana Janků; režie Igor Dostálek.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2017 následovně:

Vzhledem k produkci opery Jeana-Baptisty Lullyho “Armide” v zámeckém divadle ve Valticích dne 24. a 25. srpna 2017 byla tisková a internetová publicita ČHäS natolik široká, že pro přehled jednotlivých příspěvků není v tomto cirkuláři dostatek místa. Případní zájemci se mohou s danou problematikou seznámit, po předchozí ústní nebo písemné dohodě s předsedou ČHäS, v archívu ČHäS, kde jsou všechny zaznamenané ohlasy k dispozici.

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 57 (53 tuzemští řádní členové, 3 zahraniční řádní členové, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2017:

Obsah odstavce smazán v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2018.
V Praze dne 8. prosince 2017. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.