CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

IX. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 18. dubna 2011. PhDr. Radek Menoušek přednáší na téma "Hudba na habsburském vídeňském dvoře v 1. polovině 18. století se zaměřením na císařské kapelníky a vicekapelníky". Foto Petr Tylínek, řádný člen Společnosti.

Louis François Roubiliac (1702-1762): pomník Georga Friedricha Händela z Vauxhallských zahrad v Londýně. Carrarský mramor. Výška: 135,3 cm. Socha byla v zahradách odhalena dne 1. května 1738 a setrvala tam do roku 1818. Viktoriino a Albertovo muzeum, Londýn, Anglie. Inv.č.: VAM A.3-1965.

za celkové účasti patnácti osob (z toho osmi členů ČHäS) proběhl dne 18. dubna 2011 od 18.00 hodin v učebně č. 16 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, IX. seminář České Händelovy společnosti; název: "Hudba na habsburském vídeňském dvoře v 1. polovině 18. století se zaměřením na císařské kapelníky a vicekapelníky". Přednášel PhDr. Radek Menoušek, muzikolog, hudební skladatel a barokista, řádný člen ČHäS. V průběhu jedné a půl hodiny seznámil přítomné s nejvýznamnějšími představiteli vyspělé hudební kultury na vídeňském panovnickém dvoře v 1. polovině 18. století, přičemž se soustředil zejména na období Karla VI. (1685-1740; vládl 1711-1740.). Formou pečlivě vybraných zvukových ukázek, vesměs ve špičkové interpretaci, přiblížil tvorbu řady mistrů působících tehdy ve službách rakouských Habsburků. Tematicky seminář navázal na seminář předchozí (VIII.): srov. s členskými cirkuláři ze dne 23. září 2010, 10. prosince 2010 a 4. března 2011. - PhDr. Menouškovi náleží velký dík za další mimořádný zážitek!

34. Londýnský Händelův festival. Inscenace Händelovy opery "Rodelinda, Regina de' Langobardi" ("Rodelinda, královna langobardská"). Premiéra dne 14. března 2011 v Brittenově divadle v Londýně. Rosie Aldridge, mezzosoprán (Eduige), a Samuel Evans, baryton (Garibaldo).

U příležitosti 34. Londýnského Händelova festivalu podnikl předseda ČHäS ve dnech 12. - 16. března 2011 pracovní cestu do Velké Británie. Veškeré náklady s ní spojené uhradil ze svých vlastních prostředků. Dne 15. března položil věnec ČHäS (zhotovený z různobarevných sušených slaměnek [Helichrysum bracteatum]; cena: 149 Kč; výdajová položka č. 1751) na Händelův hrob ve staroslavném Westminsterském opatství. Tradiční pietní akt opět proběhl v nanejvýš důstojné atmosféře, za účasti kaplana Tima Claye, který u skladatelovy náhrobní desky v podlaze chrámu (v části zvané "Koutek básníků" - "Poets' Corner") přednesl krátkou modlitbu. Obřad položení věnce ČHäS, o němž přinesl informaci zpravodaj "Abbey Week", interní tiskovina Westminsterského opatství, ze dne 12. března 2011, byl zařazen do oficiálního programu Opatství. Předchozí den účastník cesty sledoval v Brittenově divadle, v sousedství Royal Albert Hall, premiéru festivalového nastudování Händelovy opery "Rodelinda, Regina de' Langobardi" ("Rodelinda, královna langobardská"). Střídmou modernistickou inscenaci, zasazenou do prostředí jakési současné vojenské diktatury, připravil - s citlivým pochopením hudby i děje - režisér David Fielding; hudební složku měl na starosti Laurence Cummings. Dne 13. března, za nepříliš příznivého počasí, se předsedovi ČHäS podařilo v terénu někdejších londýnských Vauxhallských zahrad (Vauxhall Gardens; existovaly v letech 1661-1859: dnes zachovány, v torzálním rozsahu, pod názvem Spring Gardens) určit přibližné místo, kde v letech 1738-1786 stával proslulý Händelův pomník od Louise Françoise Roubiliaca (1702-1762), slavnostně odhalený dne 1. května 1738. Plastika, vytesaná v životní velikosti z carrarského mramoru (výška: 135,3 cm), byla roku 1786, 1791 a 1813 v zahradách různě přemístěna a nakonec, v roce 1818, ji odtamtud odvezli; nyní je vystavena v londýnském Viktoriině a Albertově muzeu. Z deštivých Spring Gardens se účastník cesty následně přepravil k hrobu malíře, rytce a karikaturisty Williama Hogartha (1697-1764) na hřbitově u farního kostela sv. Mikuláše v Chiswicku, místní části Londýna. Obzvláště poutavou se stala (15. března) prohlídka Muzea Anglické banky (Bank of England Museum; přímo v areálu banky): ve výstavní místnosti č. 7 je instalována vitrína věnovaná výhradně G. F. Händelovi. Zámožný skladatel měl totiž u banky, po roce 1743, dva účty - běžný ("Drawing Account") a akciový ("Stock Account"). Ve vitríně spatříme rozměrnou knihu akciových převodů, rozevřenou na stranách 234 a 235. Tyto strany obsahují předtištěné zápisy o prodeji pěti Händelových akcií, vyjádřených v peněžních částkách, vždy jiné osobě (č. 9906-9910). Všechny zápisy pocházejí ze dne 22. ledna 1749 a jsou opatřeny mistrovým vlastnoručním podpisem ("George Frideric Handel"; celkem tedy pět podpisů). Úplně naposledy Händel do Anglické banky zavítal dne 19. května 1758. V okamžiku své smrti v ní měl uloženo celkem 17.500 liber šterlinků (v současném přepočtu cca 1.750.000 liber šterlinků!). - Pozoruhodné zjištění přinesla rovněž návštěva bývalého templářského kostela v londýnské City (Temple Church; 15. března): v letech 1734-1786 zde působil jako varhaník (od dětství slepý) John Stanley (1712/13-1786); k poslechu jeho fenomenální hry se prý v kostele nezřídka sešlo ne méně než čtyřicet či padesát jiných varhaníků, mezi nimi i Georg Friedrich Händel…

Händelův festival v Halle nad Sálou 2011. Záběr z inscenace Händelovy opery "Ottone, Re di Germania" ("Otto, král německý"). Premiéra dne 3. června 2011 v hallské opeře. Zleva: Romelia Lichtenstein, soprán (Gismonda); Ines Lex, soprán (Teofane); Alon Harari, kontratenor (Adelberto). Foto Gert Kiermeyer.

Na letošním mezinárodním Händelově festivalu v Halle nad Sálou (zaměřeném na důležitou skladatelovu návštěvu v Drážďanech roku 1719, konaném pod záštitou prince Alexandra Saského, pomyslného následníka saského královského trůnu) zastupovali ČHäS předseda (1. - 5. června) a řádný člen Daniel Pinta (5. června). Celý festival, opět doslova "nabitý" hudbou a doprovodnými akcemi, trval od 2. do 12. června. Z Händelových scénických titulů navštívil předseda ČHäS (3. června) provedení opery "Ottone, Re di Germania" ("Otto, král německý"), hudebně na vysoké úrovni, režijně přijatelné a neurážející, což je třeba zvláště ocenit. Nadšený ohlas zaznamenala dvě (hojně navštívená) vystoupení řízená Václavem Luksem, řádným členem ČHäS: Händelovo oratorium "Mesiáš" v hallském chrámu P. Marie (3. června; sólisté, Collegium Vocale 1704, Collegium 1704) a komorní koncert v hallském dómu Reformované církve s díly našeho mistra a Jana Dismase Zelenky (4. června; dvě vokální sólistky, Collegium 1704). Mezinárodní vědecká konference (6. - 8. června) se věnovala tématu "Händel a Drážďany. Italská hudba jako evropský kulturní fenomén". [Coby malý festivalový suvenýr naleznete v příloze tohoto členského cirkuláře barevný skládací informační letáček formátu 1/3 A4 "Halle in One Day" - "Halle za jeden den".]

Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu 2011. Záběr z inscenace Händelovy opery "Teseo" ("Théseus"). Premiéra dne 3. června 2011 v göttingenském Německém divadle. Sopranistka Dominique Labelle (Médea). Pressefoto Internationale Händel-Festspiele Göttingen.

Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu se za ČHäS zúčastnili, 6. - 9. června 2011, předseda a řádný člen Daniel Pinta. Se zřetelem ke svému letošnímu francouzskému zaměření probíhal festival, od 3. do 14. června, pod jednotícím názvem "Vive le Baroque" ("Ať žije baroko"). Jeho hlavním dílem byla skladatelova opera "Teseo" ("Théseus"), inscenovaná celkem pětkrát (!) v Německém divadle. Režisérka Catherine Turocy umístila děj skladby do "barokního" scénického prostředí, přičemž záměrně uplatnila, organicky a s jemným citem, i stylové odchylky; návrhářka Bonnie Krugerová opět zaujala svými barokně střiženými kostýmy. Hudebně všechna představení řídil, s příslovečnou vitalitou, maestro Nicholas McGegan, zahraniční čestný člen ČHäS, který po jedenadvaceti (!) letech opouští, k nezměrné lítosti svých četných obdivovatelů nejen v Göttingenu, místo uměleckého vedoucího festivalu.

Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti.

Ve spolupráci se Společností přátel barokní kultury (Baroccoco) se sídlem na zámku v Mnichově Hradišti se ČHäS v roce 2011 podílí na jedné hudebně-divadelní produkci, opět v historickém zámeckém divadle v Mnichově Hradišti. Program tentokrát vyplní komponovaný program se zpěvem a tancem nazvaný Barokní reminiscence. Vystoupí Ivana Bilej Brouková - soprán; členové tanečního souboru Hartig: Blanka Ferjentsik Wernerová, Helena Kazárová, Václav Krajc; Julie Braná - flauto dolce & flauto traverso, Edita Keglerová - cembalo, Marek Štryncl - violoncello. Termín: sobota 17. září 2011 od 17.00 hodin. Na představení nebude vyslán zvláštní autobus. Rezervaci vstupenek lze, od 15. července 2011, zajistit na adrese Společnosti přátel barokní kultury (Baroccoco): V Lipách 743, 295 01 Mnichovo Hradiště; tel.: 326773098 (8.00 - 16.00 hodin kromě pondělí); fax: 326772198; e-mail: baroccoco@post.cz. - Vzhledem k vytvoření finanční rezervy pro zamýšlenou operní inscenaci v roce 2012 (John Blow [1649-1708]: "Venus and Adonis"; 1683?) byla letos zvolena hudebně-divadelní produkce menšího rozsahu.

"By Heaven Inspired" ("Obdařený nebesy"). Mramorová busta Georga Friedricha Händela od Louise Françoise Roubiliaca (1702-1762). Výška: 53,0 cm. Skladatelova podoba byla ztvárněna podle odlitku (masky?) jeho obličeje pocházejícího zřejmě z druhé poloviny 30. let 18. století. Zahraniční soukromá sbírka. Foto: David Archer Photography.

V souvislosti s 250. výročím úmrtí Georga Friedricha Händela otiskl "Časopis pro britské umění" ("The British Art Journal") studii Davida Wilsona "'Obdařený nebesy'. Znovuobjevení mramorové Händelovy busty od Roubiliaca" ("'By Heaven Inspired'. A marble bust of Handel by Roubiliac rediscovered"; roč. X, č. 1 = jaro/léto 2009: březen 2009; str. 14-29). Podrobně zpracovaná studie je zaměřena na předtím nepublikovanou mramorovou skladatelovu bustu od jeho "osobního" sochaře Louise Françoise Roubiliaca (1702-1762). Tato velmi kvalitní roubiliacovská socha (výška: 53,0 cm) se znovu objevila nedlouho před vydáním studie a nachází se v blíže neuvedené soukromé sbírce. Znázorňuje prostovlasého Händela, bez čepce či paruky. Do nízkého podstavce je vytesán nápis "By Heaven Inspired" (viz výše). Za model lze s největší pravděpodobností považovat terakotovou bustu v majetku vévodů z Ancasteru na zámku Grimsthorpe Castle v Anglii, hrabství Lincolnshire (výška: 58,4 cm; měřeno bez soklu). Vzhledem k chybějícím "záchytným bodům" není možno určit přesnější dobu, kdy dílo vzniklo. Skladatelova podoba však byla bezpochyby ztvárněna podle odlitku (masky?) jeho obličeje pocházejícího zřejmě z druhé poloviny 30. let 18. století. Fotografický snímek předmětné busty je vystaven v internetové verzi tohoto členského cirkuláře. Do studie lze nahlédnout po předchozí dohodě na adrese ČHäS.

Frithjof Kessel (20. června 1931 - 3. dubna 2011) při zdravici na zámku v Liblicích u Mělníka dne 3. září 1999 v rámci mezinárodního společensko-hudebního večera na počest 10. výročí založení Händelovy společnosti Karlsruhe. Foto Michal Typl, technický ředitel České Händelovy společnosti.

Po dlouhé a těžké nemoci zemřel dne 3. dubna 2011 v Karlsruhe (SRN, Bádensko-Württembersko), ve věku nedožitých 80 let, pan Frithjof Kessel, narozený v Karlsruhe dne 20. června 1931. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo v Karlsruhe-Rüppurru dne 12. dubna 2011. Pan Kessel, rektor v.v. a městský radní v.v., byl v roce 1989 jedním ze zakladatelů Händelovy společnosti Karlsruhe (Händel-Gesellschaft Karlsruhe), kde posléze působil jako jednatel; roku 2008 byl jmenován čestným členem. Díky jeho činorodému osobnímu nasazení se mezi ČHäS a Händelovou společností Karlsruhe rozvinula zcela nadstandardní vzájemná spolupráce, která vyvrcholila dne 3. září 1999 mezinárodním společensko-hudebním večerem v historických prostorách zámku Liblice u Mělníka za účasti asi 160 osob. V letech 1992-2006 zajišťoval Frithjof Kessel účast zástupců ČHäS na Händelových festivalech Karlsruhe. Značnou část životní energie vynakládal na vzdělávání hudebního dorostu. Ve své náročné a rozsáhlé kulturně-organizační činnosti byl obětavě podporován svou chotí, paní Helgou. - Kdo jste jej znali, věnujte mu vzpomínku.

V Praze dne 15. července 2011. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.