CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS))

Vážení přátelé,

I. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 19. dubna 2006. Václav Luks názorně předvádí přirozený lesní roh.

za účasti deseti osob proběhl dne 19. dubna 2006 od 18.00 hodin v moderně vybavené učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, I. seminář České Händelovy společnosti; téma: "'La Chasse' - lesní roh v hudbě 17. a 18. století". Přednášel a přirozený lesní roh názorně předvedl řádný člen ČHäS Václav Luks, vedoucí souboru Collegium 1704, jenž náleží k předním hráčům na tento historický hudební nástroj. Seminář doprovázely živé i reprodukované hudební ukázky. Velice zainteresovaní a pozorní posluchači přednášejícího doslova zahrnovali nejrůznějšími dotazy, takže veskrze zdařilá a přínosná akce trvala déle, než se původně předpokládalo. Dosti překvapivá byla účast pouhých pěti (!) členů ČHäS. V pořadí II. seminář je předběžně plánován na podzim letošního roku. Výbor ČHäS by tímto chtěl zahájit souvislou tradici jarních a podzimních odborných seminářů (resp. dvou seminářů ročně) věnovaných nejen hudební tematice, ale i jiným vědeckým a uměleckým oborům. Od našich členů proto s povděkem uvítáme další podnětné náměty i nabídky konkrétních přednášek. Semináře navíc poskytnou příležitost k setkávání členů ČHäS!

Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti.

Ve spolupráci se Společností přátel barokní kultury (Baroccoco) se sídlem na zámku v Mnichově Hradišti se ČHäS v roce 2006 podílí na dvou hudebně-divadelních produkcích v historickém zámeckém divadle v Mnichově Hradišti. Jedná se o následující inscenace:
12. srpna 2006 od 17.00 hodin - Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736): La Serva Padrona ("Služka paní"; 1733), komické intermezzo o dvou částech na libreto Gennara Antonia Federica (?-1745). Collegium Marianum, Praha (vedoucí: Jana Semerádová). Kostýmy: Chantal Rousseau (Francie); režie: Jean-Denis Monory (Francie). Vstupné: balkón 350, přízemí 300, stání 200 Kč.
9. září 2006 od 17.00 hodin - Christoph Willibald Gluck (1714-1787): Le Cinesi ("Číňanky"; 1754), azione teatrale o jednom dějství na libreto Pietra Metastasia (1698-1782); Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Der Schauspieldirektor ("Divadelní ředitel"; 1786), komedie s hudbou o jednom dějství na libreto Johanna Gottlieba Stephanie ml. (1741-1800). Collegium 1704, Praha (vedoucí: Václav Luks). Vstupné: balkón 300, přízemí 250, stání 150 Kč.
Rezervaci vstupenek lze zajistit na adrese Společnosti přátel barokní kultury (Baroccoco): V Lipách 743, 295 01 Mnichovo Hradiště; tel.: 326773098 (8.00 - 16.00 hodin kromě pondělí); fax: 326772198; e-mail: baroccoco@post.cz. Doporučujeme urychlenou rezervaci!
Z důvodu rentability nebude na žádné z obou představení vypraven mimořádný autobus. Informace o spojeních veřejnými dopravními prostředky jsou k dispozici na výše uvedené adrese.

 

"Abbey Week", interní zpravodaj Westminsterského opatství v Londýně, ze dne 13. května 2006. Na druhé straně informace o položení věnce České Händelovy společnosti na skladatelův hrob dne 13. května 2006 - text v levém horním rohu (zvýrazněn).

Skupina členů ČHäS, tentokrát ve složení předseda, technický ředitel, zakládající členka Věra Faltusová a zakládající člen Josef Průcha, opět využila současné nabídky levných letenek a vypravila se dne 12. května 2006 na 29. Londýnský Händelův festival. Hlavní dramaturgickou náplň festivalu převzala tři představení málo hrané skladatelovy opery "Tolomeo"; jmenovaná skupina navštívila premiéru (15. května), přičemž se o přestávce setkala na soukromé "party" se zástupci podnikatelských kruhů podporujících festival. Dne 13. května položili členové skupiny kytici bílých a rudých chryzantém na Händelův hrob ve Westminsterském opatství; tento slavnostní akt, o němž přinesl informaci zpravodaj "Abbey Week", interní tiskovina Westminsterského opatství, ze dne 13. května 2006, byl zařazen do oficiálního programu Opatství. O den později, 14. května, podnikli tři členové skupiny výlet na zámek Knole House u městečka Sevenoaks (hrabství Kent), kde se nachází téměř neznámý Händelův portrét od Balthasara Dennera (1685-1749), jemně odstíněná oválná olejomalba na plátně o rozměrech 66 × 61 cm, pocházející asi z roku 1736. Dne 16. května jednali tři členové skupiny v Oxfordu s panem Mervynem Loft-Simsonem, naším zahraničním čestným členem. Během jednání obdržela ČHäS od pana Loft-Simsona v hotovosti peněžní dar ve výši 250 liber šterlinků (10.200 Kč; dar č. 82), za kterýžto výbor ČHäS vyjadřuje upřímný dík! Dne 17. května se festivalová skupina šťastně vrátila do Prahy. Osobní výdaje na cestu hradili účastníci ze svých prostředků; ČHäS vyvstaly náklady v celkové výši 1.081 Kč (kytice, nákup tiskovin).

Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu 2006. Přední strana festivalové pohlednice.

Letošního Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu se za ČHäS zúčastnili, ve dnech 2. - 6. června 2006, předseda a zakládající člen Jindřich Chval. Hlavním dílem festivalu, probíhajícího ve znamení 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791), byla tentokrát Händelova opera "Poro, Re dell'Indie" ("Póros, král indický"), dávaná celkem pětkrát na scéně Německého divadla v nepříliš inspirativní "moderní" režii Igora Folwilla. [V příloze tohoto členského cirkuláře zasíláme malou pozornost v podobě festivalové pohlednice.]

Na mezinárodním Händelově festivalu v Halle nad Sálou zastupovali ČHäS předseda a technický ředitel. Nadmíru úspěšnou se stala účast barokního souboru Collegium 1704 (vedoucí: Václav Luks) na koncertě "Drei Nationen - EinKlang" ("Souznění tří národů"; v německém originále jde o slovní hříčku) v koncertním sále Ulrichskirche dne 10. června (viz členský cirkulář ze dne 21. září 2005). Jak vyplynulo z pracovně-společenského setkání bezprostředně po koncertu, rýsuje se další pozvání souboru na festival, patrně v roce 2008. Účast Collegia 1704 na uvedeném festivalovém koncertě zprostředkovala ČHäS. Během svého proslovu na členském shromáždění mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela ve velkém sále hallského Stadthausu (10. června) předal předseda ČHäS skladatelovu rodnému domu jeden exemplář bibliofilie Marka Hofmana "Hercules" (viz dále; text proslovu je umístěn na webových stránkách ČHäS v sekci "Dokumenty"). [Podobně jako v případě Händelova festivalu v Göttingenu zasíláme v příloze drobný suvenýr: příležitostnou knižní záložku.] Letošní hallský festival znamenal pro ČHäS dvě významné akvizice - budeme o nich informovat dodatečně v některém z příštích členských cirkulářů.
Výbor ČHäS touto cestou srdečně děkuje dále jmenovaným hostitelským subjektům, bez nichž by předmětné festivalové cesty nebylo možné uskutečnit: manželé Peter & Barbara Walkerovi (Londýn); pan Ezra Wolfhart Kurth & paní Dinah Epperleinová (Göttingen); mezinárodní Společnost Georga Friedricha Händela (Halle nad Sálou).

Mladý český grafik Marek Hofman (nar. 1981), řádný člen ČHäS, vydal v letošním roce, vlastním nákladem v počtu 50 číslovaných vázaných výtisků, publikaci s názvem Hercules. Jedná se o bibliofilii na motivy stejnojmenného oratoria Georga Friedricha Händela v autorském provedení. Kniha obsahuje 11 barevných dřevořezů formátu 22,5 × 16,0 cm, doprovázených zkrácenou verzí původního (tj. anglického) libreta v grafické úpravě autora (titulní list a 11 textových stran). Text je vytištěn ofsetem, dřevořezy byly zhotoveny knihtiskem přímo z dřevěných štočků. Velikost knihy: 31,0 × 22,5 cm. Prodejní cena jednoho výtisku činí 2.500 Kč. Objednávky přijímá ČHäS. Všech 11 dřevorytů a další 3 ukázky jsou vystaveny na webových stránkách ČHäS ("www.haendel.cz") v sekcích "Aktuality" a "Mimořádná nabídka".

Publikace Martina Kováře "Velká Británie v éře Roberta Walpola" (Praha 2004). Přední strana obálky.

ČHäS doporučuje pozornosti svých členů publikaci Martina Kováře Velká Británie v éře Roberta Walpola (podtitul: "K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století"). Sir Robert Walpole (1676-1745), od roku 1742 první hrabě z Orfordu, zastával v letech 1721-1742 úřad prvního lorda pokladu a kancléře pokladu; odůvodněně je považován za vůbec prvního britského "ministerského předsedu". Pod jeho vedením došlo k historicky významné stabilizaci ústavního charakteru monarchie a principů parlamentní vlády. Walpolovo působení na samém vrcholu britské politiky spadá do doby, kdy v Anglii žil a tvořil G. F. Händel - Kovářova práce je tudíž nanejvýš poučná i pro skladatelovy ctitele, byť se zaměřuje, velmi podrobně a fundovaně, téměř výlučně na oblast politickou a hospodářskou. Knihu, opatřenou lepeným hřbetem a měkkou obálkou (273 stran textu, 18 stran černobílé obrazové přílohy), vydalo ISV nakladatelství v Praze v roce 2004 [ISBN 80-86642-23-2]. Zakoupit ji lze, za symbolickou cenu 49 Kč, v síti prodejen "Levné knihy KMa".

"Handel. The Masterworks". Čelní strana kartónové krabice obsahující soubor 40 kompaktních disků s hudbou Georga Friedricha Händela. Edice "Brilliant Classics".

Edice Brilliant Classics nizozemského vydavatelství "Joan Records" je nyní zastoupena i v České republice, a sice společností "Euromusica" - adresa: Bělohorská 164 (budova "Ekoterm"), 169 00  Praha 6 - Malý Břevnov; telefon: 235300127; Internet: "www.euromusica.cz"; e-mail: "euromusica@quick.cz". V rámci edice "Brilliant Classics" vycházejí tzv. "Mistrovská díla" ("The Masterworks"), soubory 40 CD, z nichž je každý věnován vždy jednomu skladateli. "Mistrovská díla" zahrnují rovněž 40 CD s hudbou Georga Friedricha Händela (název: "Handel. The Masterworks"; katalogové číslo: 92390 - srov. s členským cirkulářem ze dne 8. března 2002). Kompaktní disky jsou uloženy jednotlivě do sáčků z tužšího papíru a tyto sáčky jsou naskládány za sebou do kartónové krabice. Cena souboru činí pouhých 1.190 Kč. Ostatní soubory, prodávané za stejnou cenu, tj. 1.190 Kč, jsou obsazeny následujícími skladateli: Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Antonín Dvořák, Joseph Haydn, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Antonio Vivaldi.

Korektura autorství u dosud neznámého portrétu Georga Friedricha Händela, jemuž je věnován odstavec v členském cirkuláři ze dne 23. března 2006: jak ukázal další průzkum obrazu, nacházejícího se nyní v hallském Händel-Hausu, jeho autorem není původně uváděný Thomas Hudson (1701-1779), nýbrž John Theodore Heins (kol.1697-1756), známý též jako Dietrich nebo Dirk. Signatura olejomalby správně zní: "Heins : pinxit 1740". John Theodore Heins se narodil v Německu; roku 1720 se usadil v anglickém Norwichi, kde se živil jako portrétista bohatých obchodníků a příslušníků venkovské šlechty.

V Praze dne 21. června 2006. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.