CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás pozdravil jménem výboru ČHäS v době, jež by dle kalendáře měla být vrcholně letní, a současně Vás ve stručnosti informoval o dalších uskutečněných i chystaných podnicích, jakož i o významnějších událostech, jež se mezitím zapsaly do kroniky našeho zájmového sdružení.

Nejprve bych se chtěl zaměřit na tři uvedení Händelovy opery "Imeneo", která byla avizována v cirkuláři ze dne 30. března t.r. v podání barokního souboru Cappella Accademica Praha jakožto součást dlouhodobého společného projektu "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci":
1.Poloscénické provedení díla na mezinárodním hudebním festivalu "Pražské jaro" dne 17. května ve Vladislavském sále na Pražském hradě (za účasti asi 800 posluchačů) znamenalo po stránce umělecké nejlepší výkon, který Cappella Accademica do té chvíle předvedla; soubor tedy v tradičně silné festivalové konkurenci obstál vskutku důstojně. Je třeba jen litovat, že k dnešnímu datu jsme v denním ani odborném tisku nezaznamenali vůbec žádnou odezvu, a to i navzdory historicky poučené interpretaci, v našich podmínkách stále ještě ojedinělé.
2.Koncertní produkce ohlášená na 23. květen v Sále předků státního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou musela být dne 19. května z technických důvodů odvolána, neboť několik účinkujících nemohlo posléze v opeře vystoupit a vídeňské cestovní kanceláři "Elite Tours" se nepodařilo obsadit plánovaný zájezd, na jehož nepostradatelném finančním přínosu byla celá akce pořadatelsky závislá.
3.Doslova triumfálního úspěchu dosáhl "Imeneo" dne 28. června v kostele Povýšení sv. Kříže v Moravském Berouně na samý závěr oslav 240. výročí vojenského střetnutí u Dolních Guntramovic a Domašova nad Bystřicí, v němž generál Gideon Ernst svob. pán von Laudon (1717-1790) slavně zneškodnil mohutnou zásobovací kolonu pruské armády. Členům souboru i zástupcům ČHäS se během pobytu v tomto městě, bohužel dosti zdevastovaném komunistickou minulostí, dostalo mimořádné péče i vybraných kulinárních požitků. Zde bych ještě jednou velmi rád poděkoval naší moravskoberounské člence paní Šárce Drobňákové za její mimořádně obětavou osobní angažovanost. V souvislosti s uvedením opery převzala ČHäS v hotovosti jako pozornost obnos ve výši 1.000,- Kč z rukou Dr. Ernsta-Gideona Loudona, kterýžto žije ve Vídni a patří mezi potomky legendárního generála.
Zejména naše moravské členy srdečně zvu na další uvedení "Imenea" (v témže nastudování), a sice dne 24. září 1998 od 19.30 hodin ve Sněmovním sále arcibiskupského zámku v Kroměříži v rámci XXX. ročníku festivalu "Kroměřížské hudební léto". Informace o vstupném a pod. jsou k dispozici v předprodeji Domu kultury Kroměříž, tel. 0634-23378 (vzhledem ke kapacitě sálu cca 400 míst nebude rezervace vstupenek zřejmě nezbytná).

A znovu především našim moravským členům připomínám i jubilejní metastasiovský koncert na státním zámku ve Vranově nad Dyjí dne 1. srpna 1998 od 19.00 hodin (podrobnosti naleznete v cirkuláři ze dne 14. května t.r.).

Z pozoruhodných podniků jiných pořadatelů je třeba jmenovat 6. ročník Haydnových hudebních slavností v Dolní Lukavici u Plzně od 11. do 13. září 1998 (potřebné informace obdržíte prostřednictvím ČHäS, tel./fax 02-66712203).

Göttingenského Händelova festivalu se za ČHäS zúčastnili předseda a technický ředitel (30. 5. - 2. 6. 1998), Händelův festival v Halle nad Sálou navštívili předseda, technický ředitel, zakládající členka PhDr. Michaela Freemanová a řádný člen Jiří Janoušek (4. - 9. 6. 1998); do Halle zavítal tentokrát i pan operní režisér Oldřich Mrňák, čestný člen ČHäS, s chotí.

V pražském restaurantu "U Počtů", kde byla ČHäS roku 1990 založena, jednali dne 9. července 1998 předseda, technický ředitel a zakládající členka Věra Faltusová s Dr. Jessem Parkerem, generálním manažerem Marylandského Händelova festivalu v College Parku u Washingtonu, USA. Během schůzky požádal Dr. Parker o zahraniční řádné členství v ČHäS.

S potěšením sděluji, že ČHäS od britského Händelova institutu (The Handel Institute) obdržela jednorázový účelový příspěvek ve výši 200,- liber šterlinků ve prospěch shora zmiňovaného händelovského operního projektu. V přepočtu na 10.898,40 Kč byl příspěvek dne 2. července 1998 připsán na účet ČHäS.

Pokud jde o členské příspěvky ČHäS za rok 1998, tuto základní povinnost dosud nesplnilo celkem jedenáct členů (spolu s dnešním cirkulářem jim tudíž zasílám I. upomínku a příslušnou poštovní poukázku).

POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE! Předběžný průzkum. - Na příští rok uvažuje ČHäS o další zahraniční poznávací rotelové expedici. Tentokrát by se mělo jednat o tematický okruh Malou Asií/Tureckem do vnitrozemí i podél pobřeží se zaměřením na objevování tisíciletých civilizačních vrstev, přírodních krás i současného života a kultury. Termín expedice: konec září až první polovina října 1999. Délka: přibližně 18 dní. Cena: zhruba 20.000,- Kč. Pro ČHäS je velmi důležité vědět, zda se přihlásí dostatečně početný kolektiv (18 osob) pro obsazení jednoho rotelu, tj. "pojízdného hotelu", což je bezpodmínečně nutný předpoklad pro zahájení standardních organizačních příprav. Prosím proto všechny, kdo mají o expedici předběžný, zatím ještě nezávazný zájem, aby se co nejdříve ohlásili na adrese ČHäS (telefon/fax otištěn výše v textu).

Objev Händelovy sošky v Nebílovech. Dne 11. července 1998, při prohlídce částečně již rekonstruovaného, nyní poprvé v historii zpřístupněného státního zámku Nebílovy nedaleko Plzně, objevil předseda ČHäS v tamním hudebním salónu biskvitovou figuru G. F. Händela, představující sériově vyrobený exemplář (výška 41 cm) pravděpodobně německé provenience z 2. poloviny 19. století, nápadně se podobající mistrovu pomníku v Halle nad Sálou (1859). Odlitek sošky z téže série byl vystaven v londýnské National Portrait Gallery při jubilejní Händelově výstavě konané od 8. listopadu 1985 do 23. února 1986.

V Praze dne 16. července 1998. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.