CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

jménem výboru ČHäS i jménem svým dovoluji si Vám popřát vše nejlepší do nového roku 1998, jehož práh jsme před nedávnem překročili. Současně se omlouvám za malé zpoždění v expedici tradičního "novoročního psaní". Čekali jsme totiž, až budeme mít k dispozici všechny tiskoviny, jež tvoří přílohu této zásilky, k čemuž nás vedly časové i finanční ohledy.

V příloze se tentokrát nachází řada materiálů: zpráva o činnosti ČHäS za rok 1997, programová brožura k provedení Händelova "Rodriga" na Dobříši dne 27. září 1997 ("členská prémie"), dvě pozvánky na dobříšského "Imenea" (21. a 22. února 1998), poštovní poukázka typu "C". Neplatiče členských příspěvků očekává v příloze další upomínka.

K dobříšským provedením Händelovy opery Imeneo dne 21. a 22. února 1998 je třeba uvést některé důležité organizační náležitosti týkající se členů ČHäS. - Jednotné vstupné na operu činí 100,- Kč (nebudou tedy poskytovány žádné slevy), avšak členové ČHäS obdrží oproti předložení členské průkazky slevu ve výši 50,- Kč. Vstupenky si mohou rezervovat přímo na telefonním čísle ČHäS (02-66712203 [s faxem a záznamníkem]; v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. lze volat na číslo 02-20197350), takže se nemusejí obracet na zámek v Dobříši. Na oba koncerty odjede z Prahy ve 14.30 hod. mimořádný autobus firmy "Libor Valenta", jenž bude přistaven vždy ve 14.10 hod. u stanice metra "Radlická" (trasa "B") v blízkosti nově omítnuté barokní kaple sv. Jana Nepomuckého (asi 60 m od venkovního výstupu ze stanice metra, odkud je stavba vidět). Návrat do Prahy předpokládáme kolem osmé hodiny večerní. Jízdenka Praha - Dobříš a zpět bude stát 80,- Kč. Prosím členy ČHäS, aby dle možnosti upřednostnili autobusové spojení, neboť tím se sníží částka, kterou ČHäS bude náklady na dopravu dotovat. Pozvěte na Dobříš také své hudbymilovné známé a přátele!

Poštovní složenka typu "C" (v příloze) je určena pro platbu členského příspěvku na rok 1998, jehož minimální výše zůstává ve srovnání s rokem předchozím nezměněna, tj. 100,- Kč. Členové, jejichž členství platí od 1. ledna 1998, hradí členský příspěvek v termínu do 31. března 1998. Částku poukažte na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00 Praha 7. Adresa nesmí obsahovat žádné zkratky (např. "ČHäS"), zásadně nepoužívejte jinou formu platby (např. bankovní převod). Po předchozí dohodě je možné členský příspěvek uhradit v hotovosti. Věříme, že řada našich členů v rámci svých možností opět přispěje částkou převyšující nejnižší předepsaný obnos. Za projevenou velkorysost předem děkujeme!

S politováním konstatujeme, že celkem jedenáct členů neuhradilo k dnešnímu datu svůj členský příspěvek za rok 1997, jeden člen dokonce i za rok 1996. Je to, bohužel, nejhorší platební bilance, jakou jsme za dobu své existence zaznamenali! Pokud dotyční členové nemají již o členství v ČHäS zájem a nechtějí se vyslovit jednoznačně, nechť se nezdráhají a sdělí nám toto své stanovisko: jejich členství bez jakýchkoliv potíží zrušíme. Pokud žádné stanovisko neobdržíme a členský příspěvek za rok 1997 nebude zapraven do 31. března 1998, budou všichni dotyční počínaje dnem 1. dubna 1998 z členské evidence automaticky vyřazeni (stanovy ČHäS, body č. 4 a 8). V této souvislosti připomínám, že členský příspěvek, byť představuje v poměru k našim výdajům částku pouze symbolickou, náleží k základním etickým závazkům vůči ČHäS.

O dalších podnicích ČHäS budete jako obvykle průběžně informováni, zejména pak o koncertech pořádaných v rámci dlouhodobého projektu "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci". Výhledově ovšem očekáváme méně "horký" rok, nežli byl ten uplynulý. V nejbližší době ČHäS pravděpodobně vydá svou vlastní barevnou pohlednici se snímkem našeho unikátního sádrového odlitku Händelovy busty dle Louise Françoise Roubiliaca (1739).

V Praze dne 19. ledna 1998. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.