CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

XII. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 7. listopadu 2012. Pavel Polka přednáší na téma "Louis François Roubiliac (1702-1762) - 'osobní sochař' Georga Friedricha Händela". Foto Michal Typl, technický ředitel Společnosti.

za celkové účasti dvanácti osob (z toho sedmi členů ČHäS) proběhl dne 7. listopadu 2012 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, XII. seminář České Händelovy společnosti; název: "Louis François Roubiliac (1702-1762) - 'osobní sochař' Georga Friedricha Händela". Přednášel Pavel Polka, předseda ČHäS. V průběhu téměř dvou hodin seznámil přítomné, s využitím četných tištěných a elektronických vyobrazení, s Roubiliacovým uměleckým i lidským profilem. Přednáška byla rozvržena do pěti oddílů: (1.) úvod do problematiky; (2.) život a umělecký vývoj; (3.) hlavní díla (kromě podobizen G. F. Händela); (4.) podobizny G. F. Händela; (5.) zhodnocení tématu, závěr. Hlavní důraz byl položen na Roubiliacův tvůrčí přístup ke konkrétním plastickým ztvárněním Händelovy podoby a charakteru, počínaje pomníkem pro Vauxhallské zahrady v Londýně (1738) a konče náhrobkem ve Westminsterském opatství tamtéž (1762). Zvýšenou pozornost posluchačů vyvolala informace o možné Roubiliacově návštěvě v Praze, snad někdy v rozmezí přibližně od roku 1720 do konce 20. let 18. století.

Nádvoří paláce Grimani u kostela Santa Maria Formosa v Benátkách (Castello 4858), 22. listopadu 2012. Zdi tohoto paláce, přestavěného v letech 1532-1569, téměř jistě hostily Georga Friedricha Händela během jeho působení ve městě na laguně (1709/1710). Po dlouhodobé rekonstrukci byl objekt v roce 2008 zpřístupněn veřejnosti. Foto Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti.

Ve dnech 16. - 25. listopadu 2012 zorganizovala ČHäS tradiční podzimní poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, technického ředitele a řádných členek Jany Hejdové a Ireny Váchové. Použit byl osobní automobil ČHäS, přičemž veškeré cestovní náklady hradili výše jmenovaní ze svých vlastních prostředků. Ubytování (17. - 24. listopadu) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku "Sfondo" v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Z letohrádku bylo podniknuto několik tematických výjezdů do okolí se zaměřením na rozličné kulturně-historické souvislosti. Ve starobylé Modeně si účastníci cesty připomněli (18. listopadu) tamní rodáky: Händelova tenoristu Franceska Borosiniho (kol.1690-po 1749; pro Händela zpíval v sezóně 1724/1725) a malíře Tommasa da Modena (kol.1325-1368/1379), jehož tvorbu u nás zastupuje jeden triptych a jeden diptych na hradě Karlštejně. Nevšedním zážitkem se stala (21. listopadu) prohlídka vily Cordellina Lombardi (1735-1760) v lokalitě Montecchio Maggiore u Vicenzy: její hlavní sál vyzdobil (1743/1744) řadou fresek Giovanni Battista (Giambattista) Tiepolo (1696-1770); jedna z nich - "Scipionova velkodušnost" - znázorňuje výjev známý z Händelovy opery "Publio Cornelio Scipione". Při pobytu v Benátkách (22. listopadu) se ukázal nezbytný "průzkum" paláce Grimani (1532-1569) u kostela Santa Maria Formosa, zpřístupněného roku 2008: jeho zdi téměř jistě hostily G. F. Händela během jeho působení v Benátkách (1709/1710).

Mezzosopranistka a altistka Soňa Červená (nar. 1925).

Hudba Georga Friedricha Händela se shodou okolností zapsala také do obdivuhodné profesionální dráhy mezzosopranistky a altistky Soni Červené (nar. 1925). Během svého působení v Německé státní opeře Berlín (Deutsche Staatsoper Berlin; dnes Staatsoper Unter den Linden), v letech 1958-1961, vystoupila paní Červená, pražská rodačka, v mistrových operách "Ariodante" a "Ezio" ("Aëtius"). - V "Ariodantovi" zpívala roli Dalindy. Premiéra této inscenace připadla na 13. duben 1959 (celkem 27 představení; v tom jsou započtena pohostinská vystoupení dne 17. dubna 1959 na Händelově festivalu v Halle nad Sálou a 21. + 22. května 1959 na "Pražském jaru" ve Smetanově divadle v Praze). V úloze dirigenta alternovali Horst-Tanu Margraf (1903-1978) a Helmut Koch (1908-1975); režii měl na starosti Heinz Rückert (1904-1984), výpravu Rudolf Heinrich (1926-1975). - V "Eziovi" ztvárnila Soňa Červená roli Onorie. Premiéra se konala dne 2. července 1961 (celkem 16 představení). Dirigent: Helmut Koch; režie: Heinz Rückert; výprava: Rudolf Heinrich.

Odkaz na webové stránky České Händelovy společnosti zaujal čtrnácté místo v internetovém "Projektu otevřeného katalogu" ("Open Directory Project"; ODP). Stav ze dne 8. prosince 2012.

Webovým stránkám ČHäS ("www.haendel.cz") se dostalo dalšího významného mezinárodního ocenění: v seznamu webů a vyhledávači informací na Webu s názvem Open Directory Project (ODP; "Projekt otevřeného katalogu") se odkaz na jmenované stránky nyní zobrazuje na čtrnáctém místě. Chceme-li odkaz vyhledat, zadáme nejprve adresu "www.dmoz.org" a pak pokračujeme v pořadí: Arts: Music - Composition - Composers - H - Handel, George Frederic. "Projekt otevřeného katalogu" se nachází ve stádiu vývoje; redakčně je zpracováván fyzickými osobami.

Zámek Liblice u Mělníka. Snímek ze dne 31. prosince 2011. Autor: Petr Tylínek, řádný člen České Händelovy společnosti.

S doporučením k návštěvě zasíláme v příloze skládací informační leták zámku Liblice u Mělníka. Zámek, příkladnou ukázku dynamické barokní architektury, nechal, v letech 1699-1706, postavit Arnošt Josef Pachta z Rájova (1672-1748) dle projektu Giovanniho Battisty Alliprandiho (kol.1667-1720), vycházejícího z předloh Johanna Bernharda Fischera z Erlachu (1656-1723). V prostorách liblického zámku, provozovaného nyní celoročně jako konferenční/hotelové zařízení Akademie věd České republiky, se dne 3. září 1999 uskutečnilo velké mezinárodní přátelské setkání organizované ČHäS a Händelovou společností Karlsruhe (viz členský cirkulář ze dne 20. října 1999). - ČHäS nabízí svým členům zdarma výpravnou pětijazyčnou brožuru "Státní zámek Liblice. Dům vědeckých pracovníků ČSAV" (56 stran formátu A5 s 36 [barevnými] obrázky; 1991), zašlou-li na její adresu poštovní známky v celkové hodnotě 18 Kč. Kromě toho lze brožury zdarma vyzvednout na akcích ČHäS.

Pro rok 2013 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč - nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2013 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00 Praha 7.
Členské příspěvky za rok 2012 neuhradilo k dnešnímu datu celkem deset členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2013 rovněž po 1. lednu 2013 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

V neděli dne 16. prosince 2012 pořádá ČHäS tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Informace k výstupu v pracovních dnech na telefonních číslech 220197350 (přes den) a 266712203 (večer).

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 18. prosince 2011. Účastníci akce na vrcholu hory. Zleva: Milan Černý, Petr Tylínek, Pavel Polka. Uprostřed před skupinou fenka Mikina a pes Kim (sedící). V pozadí rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha.
Památná hora Říp je cílem tradičních předvánočních výstupů České Händelovy společnosti. "Händelovská" trasa začíná v železniční zastávce v obci Ctiněves při jihovýchodním úpatí hory. Letošní akce se uskuteční v neděli dne 16. prosince, in memoriam Milana Bakiče, iniciátora zimních výstupů na Říp, který tragicky zahynul dne 26. listopadu 2009 ve věku 52 let.

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2012, na nichž se nepodílela ČHäS
(vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • Oratorium "Mesiáš". Ruprechtice (Liberec), 1. ledna. Tuzemští sólisté, Chrámový sbor od sv. Antonína Velikého (Liberec) a hosté, Jablonecký smyčcový soubor; dir. Bohuslav Eliáš. Novoroční koncert [zpíváno v češtině].
  • Opera "Rinaldo". Praha, 12. ledna + 26. února + 13. března + 1. dubna + 5. května (scénicky; premiéry 4. a 6. dubna 2009). Tuzemští a zahraniční sólisté, balet, Orchestr Collegium 1704; dir. Václav Luks; režie Louise Moaty. 129. sezóna Národního divadla v Praze. [Viz členské cirkuláře ze dne 10. března 2009, 10. prosince 2009 a 10. prosince 2010.]
  • Operní prolog "Terpsicore". Český Krumlov, 29. a 30. června (scénicky). Tuzemské sólistky, taneční soubor Hartig, barokní orchestr Musica Florea; dir. Marek Štryncl; režie Helena Kazárová. 26. ročník Festivalu komorní hudby Český Krumlov. [Srov. s členskými cirkuláři ze dne 22. června 2010, 21. září 2011 a 9. prosince 2011.]
  • Oratorium "Judas Maccabaeus". Olomouc, 23. září. Tři tuzemští sólisté a jeden zahraniční sólista, dětský pěvecký sbor Motýli Šumperk, Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir; dir. Roman Válek. XIX. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby, Olomouc 2012.
  • Oratorium "Judas Maccabaeus". Brno, 22. listopadu. Tři tuzemští sólisté a jeden zahraniční sólista, dětský sbor Primavera, Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir; dir. Roman Válek. 3. koncert brněnského abonentního cyklu staré hudby "Bacha na Mozarta!" 2012/2013.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2012 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "Poets' Corner, Czech Handel Society Wreath Laying" (autor neuveden, "Abbey Week" = interní tiskovina Westminsterského opatství v Londýně, 24. března 2012) - viz členský cirkulář ze dne 15. června 2012; "Purcell v Mnichově Hradišti" (Pavel Polka, internetový deník "Britské listy", 8. června 2012); "Perličky ze zákulisí Haydnových hudebních slavností" (Václav Kvídera [† 2000], "Dolnolukavický hlasatel", září 2012); "O osobním sochaři Georga Friedricha Händela" (Pavel Polka, internetový deník "Britské listy", 6. listopadu 2012). - Viz též odstavec výše: "Open Directory Project".

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 67 (65 tuzemských řádných členů, 1 zahraniční řádná členka, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2012:

27. ledna - Jana Hejdová; 7. dubna - Daniel Pinta; 31. května - Jiří Kazatel; 9. června - Alena Burešová; 1. července - Rastislav Kozoň; 6. srpna - Ingeborg Goßmann; 1. prosince - Jindřiška Závodná.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2013.
V Praze dne 8. prosince 2012. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.