CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,

Členské shromáždění České Händelovy společnosti v Praze dne 29. dubna 2015. Pavel Polka, stojící u předsednického stolu, ukazuje "Protokol o volbě výboru České Händelovy společnosti, z.s., na členském shromáždění České Händelovy společnosti, z.s., v Praze dne 29. dubna 2015 pro funkční období 2015-2020". Foto Jana Hejdová, řádná členka Společnosti.

v moderně vybavené učebně č. 16 v budově Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 3/333, Praha 7 - Holešovice, se dne 29. dubna 2015, za účasti šestnácti osob (z toho čtrnácti členů ČHäS), uskutečnilo členské shromáždění ČHäS. Na téměř tříhodinovém shromáždění, řízeném předsedou, byl pro funkční období 2015-2020 třinácti hlasy ze čtrnácti zvolen nový výbor ve složení: Pavel Polka - předseda; Ivo Šindelář - tajemník; Michal Typl - technický ředitel; Ivana Tomková - pokladník; Jiří Filip - člen výboru bez portefeuille. Před volbou výboru (bod jednání č. 7) proběhlo (jakožto součást bodu jednání č. 5) živé "připomínkové řízení" k novým stanovám ČHäS, tj. k textu původních stanov ze dne 28. března 1990 upravenému předsedou Společnosti dle požadavků nového občanského zákoníku (srov. s členským cirkulářem ze dne 7. března 2015). Stanovy přítomní poté schválili jednomyslně; již dne 4. května 2015 byly schválené stanovy předepsaným způsobem odeslány Městskému soudu v Praze, kde byly dne 7. května 2015 založeny do Sbírky listin. V "papírové" podobě je rozesílat nebudeme, neboť jsou, od 12. května 2015, k dispozici (v češtině, angličtině a němčině) na webových stránkách ČHäS v sekci "Dokumenty", 2. odkaz. - Shromáždění, shovívavě sledované samotným G. F. Händelem (zhmotněným do bílé sádrové busty získané v loňském roce - viz členský cirkulář ze dne 19. září 2014), probíhalo v mimořádně činorodé atmosféře, narušené až volnou zábavou (bod jednání č. 9) s malým občerstvením. Činnost ČHäS za období od roku 1990 do současnosti byla přehledně zhodnocena s pomocí rozměrné projekce částí internetových stránek Společnosti (bod jednání č. 4). Díky bezplatnému zapůjčení učebny hradila ČHäS pouze občerstvení (40 balení sladkých sušenek), a sice ve výši 291 Kč (výdajová položka č. 1874). Nově zvolený výbor touto cestou srdečně děkuje všem pracovníkům výše uvedené školy, kteří se o zdárný průběh celé akce ochotně a spolehlivě zasloužili: organizace členského shromáždění byla tentokrát mnohem náročnější z důvodu nenadálé pracovní neschopnosti řádného člena ČHäS ing. Petra Tylínka, pedagoga školy, našeho dlouholetého "styčného důstojníka".

Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu 2015. Záběr z inscenace Händelovy opery "Agrippina". Premiéra dne 15. května 2015 v göttingenském Německém divadle. Mezzosopranistka Ulrike Schneider (Agrippina; v pozadí) a sopranistka Ida Falk Winland (Poppea). Foto Theodoro da Silva.

Letošního Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu se za ČHäS zúčastnili, 22. - 26. května, s použitím osobního automobilu ČHäS, předseda a technický ředitel. Festival probíhal, od 14. do 25. května, pod jednotícím názvem "Heldinnen!?" ("Hrdinky!?", tj. heroiny: představitelky výrazných hudebních rolí). Jeho hlavním dílem byla skladatelova opera "Agrippina", inscenovaná celkem šestkrát (!) v Německém divadle. Anglický režisér Laurence Dale (nar. 1957), současně též tenorista a dirigent, umístil děj opery do časově neurčitého prostředí, vyznačujícího se krajní střídmostí: základ scény, doplňované antickými prvky, tvořily dva velké vztyčené pojízdné hranoly, uvnitř průchozí, zvenčí z jedné strany opatřené zrcadlovou plochou a ze strany druhé plochou kovově stříbřité barvy; manipulací s hranoly dosahovali inscenátoři opery nečekaných divadelních efektů. Neobvykle propracované byly herecké výkony jednotlivých, pěvecky značně vyrovnaných sólistů, pojednané vždy se smyslem pro osobitou individuální charakteristiku; nejvíce pozornosti na sebe - samozřejmě - strhávala titulní protagonistka v nezapomenutelném podání mezzosopranistky Ulriky Schneiderové. Téměř na hranici dobrého vkusu se ovšem někdy ocitly časté "choulostivé" narážky. Hudebně všechna představení řídil maestro Laurence Cummings, v Göttingenu již "zdomácnělý" umělecký ředitel festivalu. Dle názoru pisatele těchto řádků se letošní "Agrippinou" festivalu podařilo jedno z vůbec nejlepších operních nastudování za mnoho uplynulých let! - Zpáteční jízdu z Göttingenu (26. května), zprvu veskrze pohodovou, poznamenala technická závada automobilu na dálnici poblíž Eislebenu: účastníci cesty tak byli nuceni strávit následující dva dny v Halle nad Sálou; nedobrovolného pobytu v Händelově rodišti využili mj. k prohlídce (dne 28. května) vlastnoručního skladatelova zápisu do hallské univerzitní matriky ze dne 10. února 1702 v hallském univerzitním archívu, kde proslulý originál pečlivě uchovávají jako jeden z nejvzácnějších historických dokumentů…

Händelův festival v Halle nad Sálou 2015. Záběr z Händelovy opery "Lucio Cornelio Silla" ("Lucius Cornelius Sulla"). Premiéra dne 5. června 2015 v hallské opeře. Filippo Mineccia, kontratenor (Silla; vlevo), a Jeffrey Kim, kontratenor (Lepido). Foto Anna Kolata, Halle nad Sálou, Německo.

Na mezinárodním Händelově festivalu v Halle nad Sálou (motto: "Händel und seine Interpreten" - "Händel a jeho intepreti") zastupoval ČHäS, 5. - 8. června 2015, pouze předseda. Festival, trvající od 30. května do 14. června, zahrnoval, snad vůbec poprvé ve své historii, tři víkendy. Z inscenovaných Händelových titulů navštívil výše jmenovaný provedení oper "Lucio Cornelio Silla" ("Lucius Cornelio Sulla"; 7. června) a "Alessandro" ("Alexandr"; 8. června). "Silla", nastudovaný hallskou operou, měl být jakousi "výkladní skříní" celého festivalu, což se do určité míry naplnilo. Jak se očekávalo, dostali diváci opět notnou dávku současné operní režie, tentokrát z dílny Brita Stephena Lawlesse. Opera se odehrávala ve válečném prostředí Mussoliniho fašistické Itálie (mimořádné zděšení vyvolal dvojí přelet bombardovacího letounu nad jevištěm…), ale režisérovi nebylo možno upřít skutečné pochopení děje opery, takže jeho přístup k "Sillovi" byl nakonec veskrze inteligentní a nápaditý. V každém případě si divadlo zaslouží pochvalu za uvedení téměř nehraného titulu, vyznačujícího se jedním händelovským "hitem" za druhým. - Zato "Alessandro", dávaný ve stylovém Goethově divadle v Bad Lauchstädtu nedaleko Halle, vykazoval daleko méně konzistentnosti: připomínal spíše pestrobarevný, náladově rozverný kabaret; hlavní hrdina byl "degradován" na směšnou figurku s minimální autoritou. Tyto režijní nedostatky však dostatečně vynahradilo hvězdné pěvecké obsazení, úchvatně vitální až "drsný" orchestr Armonia Atenea a - především - nenapodobitelný výkon dirigenta jménem George Petrou, uměleckého vedoucího orchestru; pod jeho vedením vyrostla sebevědomá "družina" mladých hudebníků se svým vlastním, novátorským pojetím historicky poučené interpretace staré hudby! [Petrou a jeho soubor si ostatně vydobyli vysoké mezinárodní renomé díky neortodoxním nahrávkám Händelových oper.] - Mezinárodní vědecká konference (8. - 10. června) se zabývala tématem festivalu: "Händel a jeho interpreti". - V hlavním sále hallského Stadthausu přednesl předseda ČHäS, dne 6. června, svůj tradiční proslov; jeho text je umístěn na webových stránkách ČHäS v sekci "Dokumenty"; tamtéž lze stáhnout všechny proslovy počínaje rokem 1999.

Městys Nové Dvory u Kutné Hory, 15. května 2015. Pohled na část zámku s kostelem sv. Martina. Foto Petr Tylínek, řádný člen České Händelovy společnosti.

Spolu s tímto členským cirkulářem posíláme čtyři pozvánky na letošní hlavní akci našeho zájmového sdružení: na XVII. seminář České Händelovy společnosti, který se uskuteční v sobotu dne 3. října pod názvem "Chotkovské koncerty s hudbou Georga Friedricha Händela na zámku Nové Dvory u Kutné Hory v roce 1815. 200. výročí" přímo v lokalitě, jíž je věnován, tedy v Nových Dvorech a na sousedním zámku Kačina - v dosavadní řadě seminářů ČHäS představuje vůbec první mimopražskou, výjezdní akci. Ke spolupráci na její velmi náročné realizaci se nám podařilo získat tři partnery: městys Nové Dvory u Kutné Hory, Spolek českých bibliofilů a Muzeum českého venkova - zámek Kačina. Jak je z pozvánky patrné, vlastnímu semináři předchází a po něm následuje velmi bohatý tematický doprovodný program. S výjimkou prohlídky hlavní budovy zámku Kačina je, díky velkorysému přístupu zúčastněných osob a institucí, vstup na všechny pořady volný. Na místa konání semináře vysílá ČHäS z Prahy mimořádný autobus; abychom nemuseli náklady na autobus "dorovnávat", je třeba, aby autobusem cestovalo alespoň třicet platících účastníků. Proto vyzývám členy ČHäS k včasné a iniciativní propagaci semináře mezi přáteli, známými i rodinnými příslušníky. - Koncerty figurující v názvu semináře, vícekráte zmíněné v odborné literatuře, se konaly na zámku v Nových Dvorech u Kutné Hory zásluhou Jana Nepomuka Rudolfa hraběte Chotka z Chotkova a Vojnína (1748-1824) dne 23. září a 12. října 1815 a vedle děl jiných skladatelů na nich zazněla i hudba Georga Friedricha Händela. Během prvního koncertu, 23. září 1815, byl hrán patrně Händelův Chandoský anthem č. I "O be joyful in the Lord, all ye lands!" ("Hlahol Hospodinu, celá země!"; HWV 246) nebo - pravděpodobněji - Händelovo "Utrechtské Jubilate", HWV 279. Druhý koncert proběhl dne 12. října 1815 a zahrnoval blíže nejmenovaný Händelův sbor.

V souvislosti s letošním 330. výročím narození věnoval Český rozhlas G. F. Händelovi daleko větší pozornost než jindy. Od 14. března do 2. května 2015 odvysílala stanice "Vltava", vždy v sobotu od 13.00 do 14.00 hodin, v rámci pořadu "Euphonia", osmidílný cyklus zakládající členky ČHäS PhDr. Michaely Freemanové nazvaný "Johann Sebastian Bach (1685-1750) a Georg Friedrich Händel (1685-1759)", věnovaný životní a umělecké cestě jmenovaných mistrů. - Předseda ČHäS vystoupil dne 23. února 2015 v pětiminutovém, živě přenášeném rozhovoru na stanici "Vltava" (ranní vydání pořadu "Mozaika") a pak ještě večer dne 21. března 2015 (repríza dopoledne 22. března), ze záznamu pořízeného dne 5. března 2015, v půlhodinovém rozhovoru na stanici "Plus" (pořad "Hovory"). Oba rozhovory lze stáhnout, ve velmi dobré kvalitě, na webových stránkách ČHäS ("www.haendel.cz") v sekci "Aktuality".

V sobotu dne 28. března 2015 se v rušné "Koštovně u Počtů" v Praze na Letné (třída Milady Horákové 47/391) sešlo jedenáct "věrných händelovců" (z toho šest zakládajících členů ČHäS a osm řádných členů ČHäS), aby v neformálně uvolněné, přátelské atmosféře, při chutných pokrmech, vybraných nápojích a osobních vzpomínkách na "staré časy", oslavilo 25. výročí založení ČHäS. Ustavující zasedání Společnosti se uskutečnilo, dne 28. března 1990, právě v tomto podniku, tehdy zvaném "Zlatá réva". Účastníci setkání tentokrát stolovali v autentickém prostoru někdejšího, před lety zrušeného "Loveckého salónku", kde památné ustavující zasedání ČHäS přesně před 25 lety probíhalo.

"Koštovna u Počtů" v Praze na Letné (třída Milady Horákové 47/391), 28. března 2015. Neformální přátelské setkání k 25. výročí založení České Händelovy společnosti. Ustavující zasedání Společnosti se konalo, dne 28. března 1990, právě v tomto podniku, tehdy zvaném "Zlatá réva". Foto Zuzana Vláčilová.
Zleva: Pavel Polka, Jindřich Chval, Anna Šerých, Jana Hejdová, Eva Filipová, Jiří Filip, Josef Průcha, Petr Tylínek, Hana Jakubcová.

"Koštovna u Počtů" v Praze na Letné (třída Milady Horákové 47/391), 28. března 2015. Neformální přátelské setkání k 25. výročí založení České Händelovy společnosti. Ustavující zasedání Společnosti se konalo, dne 28. března 1990, právě v tomto podniku, tehdy zvaném "Zlatá réva". Foto Zuzana Vláčilová.
Zleva: Pavel Polka, Petr Tylínek, Anna Šerých, Jana Hejdová, Eva Filipová, Jiří Filip, Josef Průcha, Renata Jandová, Jan Frank.

Dne 20. března 2015 jsme obdrželi potěšitelné písemné vyrozumění, že Československá obchodní banka, a.s., nebude za vedení účtu ČHäS účtovat žádné poplatky. Toto rozhodnutí, jemuž předcházela dlouhá a náročná jednání, začala banka naplňovat počínaje měsícem březnem 2015. V praxi to znamená, že každý měsíc ušetříme 135 Kč (srov. s členským cirkulářem ze dne 7. března 2015).

V Praze dne 24. června 2015. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.