CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

od posledního cirkuláře (ze dne 22. června 2000) uběhla poměrně dlouhá doba. Dotyčná odmlka byla způsobena především značně vysokým časovým vytížením výboru ČHäS, jakož i snahou uspořit kancelářský materiál a poštovní poplatky za cirkulář/cirkuláře, který/které by býval/bývaly pouze shrnoval/shrnovaly sled uplynulých událostí. Příslušný přehled Vám tedy poskytne tento tradiční prosincový cirkulář.

Na pozvání producenta Dina Ariciho se předseda ČHäS, technický ředitel a zakládající členka Věra Faltusová zúčastnili ve švýcarském Solothurnu části u nás nepříliš známého festivalu Incanti Barocchi (volně přeloženo: "Kouzlo baroka"). Dne 20. července 2000 navštívili v sále Rythalle vynikající poloscénické provedení opery Antonia Vivaldiho "Giustino" a 22. července tamtéž koncertní produkci vrcholné Händelovy opery "Arminio"; v obou případech řídil Alan Curtis soubor Il Complesso Barocco. Během celého pobytu ve Švýcarsku (19. - 23. července) poskytovala jmenovaným zástupcům ČHäS střechu nad hlavou a skvělé pohostinství paní Henriette von Haugwitz-Beerberg, zahraniční členka ČHäS, ve svém domě ve Stegu poblíž Curychu. Kromě solothurnského festivalu se na program dostal i výstup (19. července) na monumentální Walhallu u Řezna (= panteon se 124 bustami a 64 pamětními deskami velkých germánských osobností ve tvaru dórského chrámu, zbudovaný bavorským králem Ludvíkem I. v letech 1830-1842 na svahu nad Dunajem; na východní stěně chrámového interiéru je umístěna také mramorová busta Georga Friedricha Händela z roku 1815 od Rudolfa Schadowa), prohlídka hradu Habsburg v kantonu Aargau, původiště rodu téhož jména (20. července), a výjezd lanovkou na zčásti zasněžený vrchol hory Säntis v severovýchodní oblasti Švýcarska (2502 m n.m.; 21. července).

Dlouhodobé pečlivé přípravy na scénická uvedení opery Antonia Vivaldiho Orlando finto pazzo ("Roland aneb Předstírané šílenství"; RV 727 - srov. s cirkulářem z 22. června 2000), v novodobé světové premiéře (!), barokním souborem Cappella Accademica Praha v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti dne 8., 9., 10. a 11. září 2000 (vždy od 16.00 hodin) přinesly nadmíru potěšitelný výsledek, třebaže notové materiály obdržel pan Ondřej Macek, vedoucí souboru Cappella Accademica a tajemník ČHäS, od italských partnerů až koncem července 2000; o to obdivuhodnější byl výsledný výkon sólistů (kteří se nadmíru rozsáhlý a náročný text museli naučit nazpaměť v tak "šibeničním" termínu), sboru i orchestru. K celkovému účinu přispěly nezanedbatelnou měrou také zdařile vybrané a aranžované kostýmy paní Markéty Stormové, zapůjčené z fundu barrandovských filmových ateliérů (Barrandov Studio, a.s.). Operu provázela nebývalá publicita v tisku, rozhlase i televizi; kritické ohlasy v tisku a rozhlase byly nanejvýš uznalé. Premiéry (8. září) se zúčastnil J.E. Paolo Faiola, velvyslanec Italské republiky v Praze, s doprovodem a ředitelka Italského kulturního institutu v Praze, dr. Angela Trezza. Sobotní představení (9. září) poctil svou přítomností senior rodu Valdštejnů, Dr. Ernst von Waldstein, s rodinou. Na téže představení vyslala vídeňská cestovní kancelář Elite Tours vyprodaný zájezdní autobus. Nedělní představení (10. září) sledovala jako čestný host paní Henriette von Haugwitz-Beerberg. Pokud jde o zahraniční posluchače, přijel z největší dálky pan Urs Thöni - z Austrálie! V každém ohledu se jednalo o dosud nejnáročnější a nejúspěšnější hudebně-organizační podnik ČHäS. Ne zcela uspokojivá je ovšem závěrečná finanční bilance. I když se nám nakonec podařilo získat relativně vysokou částku obnášející celkem 229.070 Kč (119.070 Kč: tržba z prodeje vstupenek, 60.000 Kč: grant Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, 50.000 Kč: příspěvek Italského kulturního institutu v Praze), přesto zůstává "Orlando finto pazzo" zatížen nepříjemným deficitem cca 80.000 až 100.000 Kč. ČHäS kromě toho ze svých vlastních prostředků vložila do realizace opery nenávratný obnos v celkové výši 21.765,20 Kč. Ze zprvu vydaných 29.005,20 Kč se do pokladny ČHäS vrátilo 7.240 Kč (4.210 Kč: tržba z prodeje jízdného v mimořádném autobuse z Prahy do Mnichova Hradiště a zpět dne 10. září 2000; 3.030 Kč: tržba z prodeje programových brožur). Celá akce bude slovem i obrazem zdokumentována v samostatné brožuře, jež by měla vyjít začátkem roku 2001; exemplář obdrží všichni členové ČHäS.

Na tomto místě se ještě sluší upřímně poděkovat všem, kdo se o zdárnou realizaci Vivaldiho opery nezastupitelným podílem zasloužili: technickému řediteli ČHäS, zakládajícímu členu Josefu Průchovi, zakládající člence Věře Faltusové; kastelánu státního zámku v Mnichově Hradišti, panu Radovanu Chmelovi, a jeho choti Soně Švábové (za precizní přípravu a pořadatelské zajištění přímo na zámku v Mnichově Hradišti); panu Vladimíru Adamcovi (za bezplatnou nahrávku všech čtyř představení a za pořízení dokumentárních fotografií); paní akademické malířce Lence Kerelové (za bezplatné zhotovení výtvarného návrhu pozvánky a titulní strany programové brožury).

Avizovaná vystoupení barokního souboru Cappella Accademica Praha s poloscénickou verzí Vivaldiho opery "Orlando finto pazzo" na benátském festivalu Feste Musicali per San Rocco se uskutečnila dle plánu: 19. a 21. září 2000 (vždy od 21.00 hodin) v přízemním sále (sala terrena) slavné Školy svatého Rocha (Scuola Grande di San Rocco), vyzdobeném rozměrnými plátny Jacopa Robustiho, zv. Tintoretto. Dílo, hrané v "mnichovohradišťských" kostýmech Markéty Stormové na nízkém pódiu v čele sálu, bylo pořadatelem drasticky zkráceno zhruba o jednu třetinu. Situaci navíc komplikovalo velmi nešťastné režijní pojetí pořadatele, vyřazení sboru a nevhodná volba dvou italských sólistek (celkem vystoupili čtyři sólisté angažovaní italskou stranou; role Tigrindy, Orlanda a Origilly zastávali stejní účinkující jako v Mnichově Hradišti) - nic z toho nemohl vedoucí Cappelly Accademicy, Ondřej Macek, jakkoliv ovlivnit. Přítomní posluchači, mezi nimiž nechyběli přední znalci tvorby Antonia Vivaldiho, však i přes uvedené nesrovnalosti ocenili představení nadšeným potleskem. Podle zprostředkovaných informací byly záběry z opery odvysílány v reportáži italské televize.

Druhé z benátských představení (21. září) navštívila čtyřčlenná skupina ČHäS ve složení: předseda, technický ředitel, zakládající členka Věra Faltusová a zakládající člen Josef Průcha. Jmenovaní zástupci ČHäS byli ve dnech 20. - 24. září hosty knížete Manfreda z Collalta a San Salvatore, jenž žije na rodovém hradě San Salvatore v Suseganě přibližně 60 km severně od Benátek, provincie Treviso. Příslušníkem rodu Collaltů byl hrabě Thomas Vinciguerra (1710-1769), majitel panství Brtnice nedaleko Jihlavy, který udržoval úzké styky s Antoniem Vivaldim na samém sklonku skladatelova života. Pro českou händelovskou skupinu vyčlenil kníže Collalto moderně a zároveň nanejvýš vkusně zařízený letohrádek "Sfondo", ležící v malebné pahorkatině mezi vinicemi, poli a loukami s pasoucími se stády krav a koní; na pozadí této poklidné krajiny se rýsovala dramatická kulisa Dolomitů. Pastorálně idylický pobyt na collaltovském panství umocňovalo krásné a teplé počasí. Cestou do Itálie (20. září) se členové skupiny v klášteře St. Florian u Lince poklonili památce hudebního skladatele Antona Brucknera (1824-1896), pohřbeného v klášterním chrámu. Při noční procházce Benátkami (21./22. září) s potěšením zjistili, že se opravuje venkovní fasáda paláce Grimani (na Velkém kanále), pravděpodobného místa pobytu mladého Georga Friedricha Händela v letech 1709/1710.

Vivaldiho operu Orlando finto pazzo provedla Cappella Accademica (neveřejně) ještě dne 21. října 2000 (od 17.00 hodin) na scéně barokního divadla státního hradu a zámku v Českém Krumlově. Jednalo se o nepochybný vrchol v dosavadní řadě produkcí této opery. Nejen že sólisté, sbor a orchestr byli v zatím nejlepší formě, ale rovněž byla do akce zapojena zprovozněná technická zařízení unikátně dochovaného českokrumlovského divadla: opona, celkové osvětlení, výměna scén (tj. postranních kulis, sufit a prospektů), propadliště, zvukové a světelné efekty... O hlubokých uměleckých a citových dojmech, jež inscenace v myslích i srdcích diváků vyvolala, svědčil bouřlivý závěrečný potlesk, doprovázený dupáním a pochvalnými výkřiky. V návaznosti na představení proběhlo v Zrcadlovém sále zámku diskusní fórum významných odborníků z oblasti divadelní a památkové praxe i z oblasti teoretického studia a bádání. Za ČHäS se představení i diskusního fóra zúčastnil předseda, technický ředitel, zakládající členka Hana Jakubcová a řádný člen Petr Tylínek. V rámci pobytu v Českém Krumlově (20. - 22. října) podnikli předseda a technický ředitel dne 21. října krátkou odpolední průzkumnou cestu do nedalekých Nových Hradů, kde si na bývalém zámku hrabat Buquoyů prohlédli částečně dochované divadlo z let 1832-1836, řadící se spolu s divadlem v Kačině a Mnichově Hradišti mezi tři ještě existující empírová zámecká divadla v České republice. S vynaložením poměrně nízkých finančních prostředků by bylo možné toto divadlo zrekonstruovat a opět zprovoznit.

Ve dnech 15. - 17. září 2000 se zástupci ČHäS (předseda, technický ředitel, řádný člen Petr Frisch a řádný člen Petr Pavlíček) účastnili 8. Haydnových hudebních slavností v Dolní Lukavici. Vzhledem k uznané restituci se letošní festival konal zcela mimo prostory dolnolukavického zámku, což se však nikterak neprojevilo na jeho tradičně vysoké úrovni.
V souvislosti s Haydnovými hudebními slavnostmi s pocitem smutku oznamujeme, že dne 12. listopadu 2000 ve věku 39 let náhle zemřel starosta obce Dolní Lukavice, pan Václav Kvídera, místopředseda Nadačního fondu Josepha Haydna - Evropského kulturního centra Dolní Lukavice, jeden z hlavních iniciátorů a pořadatelů slavností. Čest jeho památce!

Barokní soubor Cappella Accademica uskutečnil v říjnu 2000 velmi úspěšný několikadenní cyklus šesti komorních koncertů ("turné") v Karlsruhe a okolí: 11. října - Karlsruhe, zámek Gottesaue; 12. října - Karlsruhe, Městská knihovna; 13. října - Ettlingen, zámek (tzv. Asamův sál); 14. října - Bruchsal, zámek; 15. října - Durlach, zámek Karlsburg + Karlsruhe, domov seniorů Rüppurr (kulturní sál). Toto turné do jihozápadní části Spolkové republiky Německa, na němž se podílelo celkem devět účinkujících pod vedením Ondřeje Macka, organizovala Händelova společnost Karlsruhe za spoluúčasti ČHäS. Dramaturgicky zajímavou náplň koncertů tvořily převážně skladby Georga Friedricha Händela a středoevropských autorů 17. a 18. století. Za ČHäS byli oficiálně přítomni předseda a technický ředitel (13. - 16. října). Hudebníci i zástupci ČHäS byli ubytováni v soukromí u místních členů/příznivců Händelovy společnosti Karlsruhe a dostalo se jim více než vzorné hostitelské péče. Celé turné bylo ostatně provázeno nevšedně vstřícnou a přátelskou atmosférou.

Ve dnech 16. - 19. listopadu absolvovali předseda, zakládající členka Hana Jakubcová a zakládající člen Josef Průcha studijně-oddychový prodloužený víkend na "händelovské" chalupě v Ohařicích u Jičína se zaměřením na Händelova oratoria "L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato" a "Samson".

Mimořádnou důležitost je třeba přiznat úspěšné pracovně-poznávací cestě do Anglie, kterou ve dnech 3. - 10. prosince 2000 podnikli osobním automobilem předseda, tajemník a technický ředitel za účelem získání partitury jedné z oper Alessandra Scarlattiho (1660-1725) pro novodobou světovou premiéru na zámku v Mnichově Hradišti (Cappella Accademica Praha pod vedením dirigenta a režiséra Ondřeje Macka). Ze tří zkoumaných titulů vybral p. Macek, tajemník ČHäS, pozdní skladatelovo dílo: dramma per musica L'Amor Generoso ("Šlechetná láska") na libreto Giuseppa Papise, prvně hrané dne 1. října 1714 v Královském paláci v Neapoli, známé pouze z jediného opisu v Britské knihovně v Londýně. Scénická uvedení v mnichovohradišťském zámeckém divadle jsou plánována na 7., 8. a 9. září 2001. Další informace budeme členům ČHäS poskytovat průběžně. Cestu do Anglie podpořila, částkou 11.500 Kč, Britská rada (The British Council) v Praze. Zhotovení xeroxové kopie partitury z mikrofilmu financovali naši zahraniční čestní členové manželé Mervyn & Elizabeth Loft-Simsonovi z Oxfordu (107 liber šterlinků), kteří kromě toho věnovali ČHäS částku ve výši 180 liber šterlinků (10.072,80 Kč; dar č. 48). Z fondů ČHäS bylo na podporu cesty uvolněno 3.167,73 Kč.
Účastníci cesty přenocovali z 3. na 4. prosince v Lohmaru-Höffenu u Bonnu, sídle Nové Německé Händelovy společnosti. V Anglii se jim pak dostalo pohostinství u manželů Loft-Simsonových v Oxfordu, odkud se přepravovali do jednotlivých míst (Cambridge, Ely/Cambs., Londýn, Boughton House/Nhants., Warkton/Nhants., Southwick/Nhants., Fotheringhay/Nhants., Stamford/Lincs.). Dne 7. prosince položil předseda věnec ČHäS na Händelův hrob ve Westminsterském opatství v Londýně. Děkujeme všem, jejichž zásluhou se takto náročnou, avšak nezbytnou cestu podařilo v plném rozsahu realizovat!

Nejvýznamnější hudební jubileum roku 2000, 250. výročí úmrtí Johanna Sebastiana Bacha, uctila ČHäS symbolicky dne 6. června 2000, kdy její předseda položil prostou kytici polního kvítí na skladatelův hrob v kostele sv. Tomáše v Lipsku.

Do konce roku 2000 uhradí ČHäS kopie dvou barokních lesních rohů (corni da caccia) od anglicko-holandského výrobce Grahama Nicholsona. Nástroje v celkové ceně 4.000 DM zůstanou majetkem ČHäS a budou smluvně zapůjčeny baroknímu souboru Cappella Accademica Praha.

Pro rok 2001 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. I když jsme uvažovali o jejím zvýšení na 150 či 200 Kč, zůstáváme u původního obnosu s tím, že necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek převyšující stanovenou minimální hranici 100 Kč (nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč). Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2001 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00 Praha 7.
Členské příspěvky za rok 2000 neuhradilo k dnešnímu datu celkem šest členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek uhradili ještě do konce tohoto roku! Současně s tímto cirkulářem jim zasíláme II. upomínku.
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2001 rovněž po 1. lednu 2001 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

Výbor ČHäS se nyní zaobírá myšlenkou uspořádat koncem října/počátkem listopadu roku 2001 asi desetidenní mimořádnou poznávací rotelovou expedici na Sicílii. Prosím proto všechny případné zájemce, aby se nejpozději do konce ledna 2001 ohlásili na adrese ČHäS. Sejde-li se dostatečný počet účastníků, podnikli bychom nezbytná organizační opatření a expedici bychom uskutečnili.

ČHäS doporučuje CD londýnské firmy Hyperion č. CDA66606 s chrámovými díly Williama Crofta (1678-1727). Nahrávka zahrnuje také Pohřební liturgii ("The Burial Service"; vyd. 1724), jež byla zpívána při pohřbu Georga Friedricha Händela ve Westminsterském opatství v Londýně dne 20. dubna 1759. Kromě této skladby je na CD zaznamenáno "Te Deum in D", "Jubilate in D" a děkovný anthem "Rejoice in the Lord". Za řízení Johna Scotta účinkuje Sbor katedrály sv. Pavla v Londýně a barokní orchestr The Parley of Instruments. Titul lze objednat ve velkoprodejně "Bontonland", Václavské náměstí 1, Praha 1 (u stanice metra "Můstek"); telefon: 24473083.

Ani tentokrát nebude ČHäS tisknout samostatnou výroční zprávu za rok 2000. Pokud jde o přehled naší činnosti v uvedeném časovém období, dovoluji si Vás odkázat na cirkuláře ze dne 31. března a 22. června 2000. O hospodaření ČHäS budete zpraveni v prvním cirkuláři roku 2001. Na tomto místě zařazuji pouze některé standardní části výročních zpráv, jež se v cirkulářích nevyskytují:

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2000, na nichž se nepodílela ČHäS (vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • Oratorium "Messiah" (I. část). Praha, 9. ledna. Tuzemští sólisté, Piccolo Coro, Piccola Orchestra; dir. Marek Valášek.
  • Oratorium "Messiah" (výběr). Kladruby, 19. srpna. Simona Šaturová (soprán), sbor Nová Česká píseň, Orchestr Atlantis; dir. Vítězslav Podrazil (+ Antonio Vivaldi, Samuel Barber, Mark Kopytman). XXIII. ročník hudebního festivalu "Kladrubské léto".
  • Oratorium "Messiah" (výběr). Plzeň, 25. září. Simona Šaturová (soprán), Pavel Klečka (bas), sbor Nová Česká píseň, Orchestr Atlantis; dir. Vítězslav Podrazil.
  • Opera "Rodelinda". Praha, 10. října (koncertně). Tuzemští sólisté, barokní orchestr Camerata nova; dir. Jiří Kotouč. FOK: 1. koncert cyklu "Stará hudba".

Tisková publicita ČHäS vypadala během roku 2000 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "Händelova společnost se činí... a je to znát" (Lubomír Fendrych, internetový týdeník "Hudba a zvuk", 4. ledna 2000); "O Händelovi s Romanem Válkem" (Pavel Polka, měsíčník "Harmonie", 1/2000); "Orlando finto pazzo" (Jan Čulík, internetový deník "Britské listy", 7. srpna 2000); "Zámecké divadlo ožije světovou událostí" (Soňa Švábová, "Mnichovohradišťské noviny Echo", 8/2000); "Novodobá premiéra Vivaldiho opery" (autor neuveden, "Lidové noviny", 23. srpna 2000); "Vivaldi ve světové premiéře" (Pavel Polka, "Týdeník Rozhlas", 38/2000); "Šílený Roland ožil v Mnichově Hradišti po téměř 300 letech" (Wanda Dobrovská, internetový časopis "i-music.cz", 11. září 2000); "Umělci z Hradiště jedou na festival do Benátek" (Michal Šimek, "Boleslavský deník", 13. září 2000).
Předseda ČHäS byl zařazen do prestižního životopisného slovníku "International Who's Who in Music and Musicians' Directory (in the Classical and Light Classical Fields)", Seventeenth Edition: 2000/2001. Dotyčné heslo je otištěno na straně 513. Tuto objemnou standardní publikaci s celosvětovým záběrem vydává každé dva roky International Biographical Centre, Cambridge, England.
Ke své produkci opery Antonia Vivaldiho "Orlando finto pazzo" (v novodobé světové premiéře) vydala ČHäS programovou brožuru (350 ks) a k inscenacím jmenované opery v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti dne 8., 9., 10. a 11. září 2000 nechala vytisknout 2500 reprezentativních, opět nevšedně řešených pozvánek dle výtvarné předlohy akademické malířky Lenky Kerelové z Prahy (přední strana pozvánky byla posléze použita i pro titulní stranu programové brožury).
Nejvýznamnějším publikačním počinem za rok 2000 zůstává ovšem vydání výpravné jubilejní brožury "Česká Händelova společnost. The Czech Handel Society" (podrobnosti jsou vypsány v cirkuláři ze dne 31. března 2000).

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 81 (70 tuzemských řádných členů, 3 tuzemští čestní členové, 5 zahraničních řádných členů, 3 zahraniční čestní členové).
Dne 24. července 2000 se stal zahraničním čestným členem ČHäS věhlasný maestro Nicholas McGegan (Berkeley, California, USA), přední světový händelovský dirigent a propagátor.

Dne 7. září 2000 věnovala zahraniční členka ČHäS paní Henriette von Haugwitz-Beerberg našemu zájmovému sdružení peněžní dar ve výši 1.000 DM (17.900 Kč; č. 46).

Dne 1. srpna 2000 přiznal výbor ČHäS řádné člence Daniele Kosinové dílčí podporu ve výši 3.000 Kč pro její ročníkový koncert dne 21. března 2001 v Lichtenštejnském paláci v Praze na Malé Straně.

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2000:

14. ledna - Nicholas McGegan (50 let); 1. dubna - Jaroslava Zapletalová (80 let); 8. dubna - Jiřina Vajchrová (70 let); 23. dubna - Věra Faltusová (40 let); 6. května - Marie Charvátová (50 let); 28. května - Tomáš Saska (30 let); 6. června - Zdena Kovaříková (50 let); 23. června - Irena Váchová (60 let); 28. června - Oldřich Mrňák (80 let); 30. června - Danuše Píchová (70 let); 17. září - Michaela Bylinská (70 let); 7. listopadu - Alena Pešlová (50 let); 11. prosince - Karel Bořecký (40 let).

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do "třetího tisíciletí".

V Praze dne 12. prosince 2000.
Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.