CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,
dlouhotrvající krize způsobená novým typem koronaviru se nesmazatelně zapsala, jako u většiny kulturních organizací, i do činnosti ČHäS. Tak již dne 10. března 2020 odvolal předseda ČHäS několik měsíců připravovanou veřejnou oslavu 30. výročí založení Společnosti na zámku v Hostivici dne 28. března 2020. Finanční ztráta – náklady na tisk 4200 kusů reprezentativních barevných pozvánek do Hostivice (viz členský cirkulář ze dne 2. března 2020) – obnáší 5.130,40 Kč (výdajová položka č. 2055). Poštovné za rozeslání pozvánek hradil kompletně předseda ČHäS ze svých vlastních prostředků.
Pohyb finančních příspěvků na tisk jubilejní publikace ČHäS 1990–2020 se zastavil, dne 26. března 2020, přijetím posledního, poněkud opožděného daru (č. 143) od člena Společnosti v publikaci již uvedeného, u částky 102.815,23 Kč. Toto je konečný výsledek – na uvedeném obnosu se již nebude nic měnit.

Dr. Bernd Wiegand (nar. 1957), od roku 2012 primátor města Halle nad Sálou, rodiště Georga Friedricha Händela.

V odpověď na pozvání na odvolanou oslavu 30. výročí založení ČHäS na zámku v Hostivici dne 28. března 2020 obdržela ČHäS dopis od Dr. Bernda Wieganda, primátora Halle nad Sálou, Händelova rodiště, datovaný tamtéž 25. března 2020. Tento dokument přinášíme nejprve v originálním znění a následně v překladu do češtiny:
Sehr geehrter Herr Polka, seit 30 Jahren besteht die Tschechische Händel-Gesellschaft. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich dem Verein herzlich. Georg Friedrich Händel, der große Sohn der Stadt Halle (Saale), und sein musikalisches Werk gehören zu unserem gemeinsamen europäischen Kulturerbe. Als Oberbürgermeister und Kuratoriums-Vorsitzender der Stiftung Händel-Haus Halle bedanke ich mich herzlich für die Einladung zu Ihrer Jubiläumsfeier am 28. März.
Aktuell stehen jedoch die ganze Welt, Europa und natürlich auch die Tschechische Republik und Deutschland durch den neuartigen Corona-Virus vor gewaltigen Herausforderungen. Der Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Virus wird unser Leben noch während der nächsten Wochen und Monate bestimmen und verändern.
Auch die Stadt Halle (Saale) unternimmt derzeit große Anstrengungen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Sicher wird auch das 30. Jubiläum der Tschechischen Händel-Gesellschaft von den nationalen wie regionalen Sicherheitsvorkehrungen betroffen sein. Wegen der aktuellen Gefahren-Situation muss ich meine Teilnahme an Ihrem Fest leider absagen. Dafür bitte ich um Ihr Verständnis.
Eines steht jedoch fest: Die Begeisterung für Händel und seine Musik ist bei Ihnen und in unserer Stadt Halle (Saale) ungebrochen. Der Tschechischen Händel-Gesellschaft und ihren Mitgliedern wünsche ich auch künftig eine erfolgreiche und erfüllende Tätigkeit.
Mit freundlichen Grüßen Dr. Bernd Wiegand, Oberbürgermeister, Vorsitzender des Kuratoriums Stiftung Händel-Haus.

Dopis Dr. Bernda Wieganda, primátora Halle nad Sálou, České Händelově společnosti ze dne 25. března 2020.

Vážený pane Polko, Česká Händelova společnost existuje již 30 let. K tomuto výročí jí srdečně blahopřeji. Georg Friedrich Händel, velký syn města Halle nad Sálou, a jeho hudební dílo náležejí k našemu společnému evropskému kulturnímu dědictví. Jako primátor a předseda kuratoria Nadace Händelova domu Halle děkuji srdečně za pozvání na oslavu Vašeho jubilea dne 28. března.
V současné době čelí celý svět, Evropa a samozřejmě také Česká republika a Německo obrovským výzvám způsobeným novým koronavirem. Boj proti dalšímu šíření viru bude ještě během příštích týdnů a měsíců určovat a měnit náš život.
Rovněž město Halle nad Sálou vyvíjí nyní velké úsilí, aby šíření viru omezilo. Bezpečnostními opatřeními na úrovni státu a regionů bude jistotně postiženo také 30. výročí České Händelovy společnosti. Z důvodu stávající nebezpečné situace musím svou účast na Vaší oslavě bohužel odříci. Prosím o laskavé porozumění.
Jedno se však nemění: nadšení pro Händela a jeho hudbu zůstává u Vás i u nás v Halle nad Sálou stále stejné. České Händelově společnosti a jejím členům přeji i do budoucna úspěšnou a přínosnou činnost.
S přátelskými pozdravy Dr. Bernd Wiegand, primátor, předseda kuratoria Nadace Händelova domu.

Neznámý autor: podobizna hudebníka, snad Georga Friedricha Händela. Olejomalba na plátně přibližně z let 1735–1740. 122,0 × 101,5 cm. Salfordské muzeum a galerie umění, Velký Manchester, Anglie. Přírůstkové číslo: 1853-2.

Dne 17. března 2020 objevil autor těchto řádků náhodně v síti Internet, ve sbírkách Salfordského muzea a galerie umění (Salford Museum & Art Gallery), Velký Manchester, Anglie, anonymní olejomalbu na plátně (122,0 × 101,5 cm) znázorňující údajně Georga Friedricha Händela. Výše jmenovaný se obratem spojil s panem Peterem Ogilviem (Ogilvie), správcem sbírek v dotyčném muzeu a galerii. Jak se ukázalo, existuje k portrétu, evidovanému pod přírůstkovým číslem 1853-2 a přiřazenému k německé malířské škole, jen málo spolehlivých informací. Jediným jistým průvodním údajem zůstává fakticky pouze to, že obraz daroval muzeu a galerii v roce 1853 jistý J. Garnett, Esq., snad místní zámožný obchodník. Že by zralým mužem zpodobněným ve dlouhé bílé paruce, nad čelem nízké a poměrně hladké, směrem dolů se rozšiřující a končící na ramenou bujnými stočenými kadeřemi, mohl být právě Georg Friedrich Händel, vychází tudíž toliko z očividné podobnosti se skladatelem a z hudebního atributu v pozadí – několika varhanních píšťal, zcela jistě dosvědčujících důležitou úlohu “královského nástroje” v životě portrétovaného: a Händel proslul jako nedostižný hráč na varhany i jako autor četných varhanních skladeb. Předseda ČHäS oslovil neprodleně několik znalých členů Společnosti s prosbou, aby se k problematice portrétu vyjádřili. Se zohledněním jejich názorů lze nyní konstatovat: portrét vykazuje fyziognomické znaky vlastní G. F. Händelovi (tvar hlavy, čela, dvojité brady, nosu, úst), ale také rysy pro mistra netypické (příliš okrouhlé nadočnicové oblouky s nezvykle oblým obočím, chybějící nosoretní rýhy, celkově mdlý, poněkud unavený výraz obličeje, zejména očí). Pod kabátcem zakrývajícím stojící polopostavu neomylně tušíme příznačnou “händelovskou tělnatost”. Jak se oprávněně domnívá Libor Hofman, řádný člen ČHäS náležející ke shora zmíněné “pracovní skupině”, mohlo by se jednat o Händelův portrét, ovšem malovaný bez skladatelovy přítomnosti. Pokud jde o biologický věk portrétovaného, nebudeme se asi příliš mýlit, jestliže jej odhadneme kolem padesáti až pět a padesáti let. Otázka, kdo je ve skutečnosti na salfordském plátně zachycen, nebude samozřejmě jednoznačně rozhodnuta, dokud se někde “nevynoří” konkrétní dokumenty. – Snímek obrazu je umístěn v internetové verzi tohoto členského cirkuláře. Od členů ČHäS uvítáme případné další postřehy či názory.
V souvislosti se “salfordským Händelem”, o jehož identifikaci jsme se pokusili výše, se podívejme blíže na otázku “pravosti” mistrových podobizen. Celkem je známo asi 500 zveřejněných vyobrazení Georga Friedricha Händela. Mezi početnými dochovanými malbami a sochami, jež vznikly za jeho života a bezprostředně po jeho smrti, se pravděpodobně nachází – počínaje zhruba rokem 1710 – více než 20 autentických portrétů. Některé z nich byly nicméně v uplynulých čtyřiceti letech s ohledem na identitu portrétované osoby i na autorské připsání zpochybněny a jako Händelovy podobizny zcela odmítnuty. Na základě nejméně 10 všeobecně uznávaných a v mnoha ohledech srovnatelných portrétů (mezi nimi i takových, které sami skladatelovi současníci považovali za realistické) si můžeme vytvořit docela přesnou představu o Händelově fyziognomii. Tím se dostáváme do situace, kdy ve sporných případech lze s větší jistotou rozhodnout, zda se jedná o pravého či nepravého Händela. – Navzdory všem rozdílům se u uznávaných “autentických” Händelových portrétů shodují následující znaky: tvar hlavy, pokud je rozeznatelný; vysoké, ještě ve stáří poměrně hladké čelo; husté, s přibývajícími léty ještě hustější oční brvy; výrazné, stejnoměrné oči s bystrým pohledem, působící kvůli větším víčkům poněkud menším dojmem; rovný, ale relativně široký, nepříliš markantní rovný nos; oproti obličeji bez vrásek energicky vyhlížející nosoretní rýhy; poněkud předsunutý dolní ret; vyhraněná, leč nepříliš oblá brada; již za mladých let zřetelně viditelná dvojitá brada (zřejmě rodově zděděná “submentální tuková tkáň”). [Informace v tomto odstavci čerpány z publikace Edwina Wernera “Händel-Bildnisse in den Sammlungen der Stiftung Händel-Haus”, Halle (Saale) 2013.]
 

Pavel Polka: “Třicet let České Händelovy společnosti”. Studie z měsíčníku pro hudební kulturu "Hudební rozhledy" č. 05/2020, roč. 73; str. 48 a 49.

V měsíčníku pro hudební kulturu “Hudební rozhledy” č. 05/2020, roč. 73, je, na str. 48–49, otištěna studie Pavla Polky Třicet let České Händelovy společnosti, jež stručně a přehledně seznamuje s posláním a činností ČHäS, počínaje “hallskými festivalovými roky” (“československá mládežnická festivalová skupina”) před založením ČHäS v Praze dne 28. března 1990 a konče vydáním jubilejní publikace ČHäS 1990–2020. Text studie obsahuje tři černobílé ilustrace: fotografický snímek z ustavujícího zasedání ČHäS, zakládací listinu ČHäS a vnější stranu přední poloviny obálky jubilejní publikace ČHäS (almanachu). Sken studie byl rozeslán dne 11. května 2020 “elektronickým” členům ČHäS, tj. těm, kteří disponují e-mailovou adresou. Redakce časopisu laskavě věnovala ČHäS bezúplatně celkem 56 výtisků časopisu. Zakládající členové ČHäS proto kromě toho obdrželi celý časopis v papírové podobě. Z uvedeného důvodu může ČHäS zaslat časopis dalším členům, projeví-li tito o něj zájem. Je pouze třeba, aby časopis telefonicky či písemně objednali a současně přispěli na úhradu balného a poštovného obnosem ve výši 30 Kč. Po předchozí dohodě s předsedou ČHäS si časopis můžou vyzvednout osobně na adrese ČHäS: Malá Plynární 4/1454, Praha 7 (Holešovice); telefon: 737189747 nebo 266712203; e-mail: info@haendel.cz.
Velká část členů doposud neuhradila členský příspěvek ČHäS na rok 2020! Minimální výše ročního členského příspěvku zůstává přitom nadále víceméně symbolická: 100 Kč (tj. 8,33 Kč měsíčně)! Je-li členství platné od 1. ledna, hradí se členský příspěvek nejpozději do konce měsíce března dotyčného roku, letos tedy do 31. března 2020. Žádám proto všechny, kdo členský příspěvek na rok 2020 dosud nezaplatili, aby své (dozajista nechtěné) opomenutí co nejdříve napravili.
V Praze dne 22. června 2020. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.