CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

XIV. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 27. listopadu 2013. Pavel Polka přednáší na téma "Georg Friedrich Händel (1685-1759) - slavný rodák z Halle nad Sálou". Foto Jana Hejdová, řádná členka Společnosti.

za celkové účasti šestnácti osob (z toho jedenácti členů ČHäS) proběhl dne 27. listopadu 2013 od 18.00 hodin v učebně č. 16 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, XIV. seminář České Händelovy společnosti; název: "Georg Friedrich Händel (1685-1759) - slavný rodák z Halle nad Sálou". Přednášel Pavel Polka, předseda ČHäS. V průběhu téměř dvou hodin seznámil přítomné nejen s bohatou historií Händelova rodiště a tamními händelovskými památkami, ale pokusil se také objasnit, na základě nejnovějších poznatků, problematiku mistrova rodokmenu (s domnělými českými kořeny). Zvláštní pozornost věnoval knihám tištěným v Halle v 18. století: české bratrské bibli (1722) a spisům Jana Ámose Komenského (1592-1670) - "Historia Fratrum Bohemorum" (1702), "Panegersia" (1702).

Neznámý autor (18. století): Georg Friedrich Händel (1685-1759). Olejomalba na plátně podle skladatelovy podobizny od Balthasara Dennera (1685-1749) asi z let 1726-1728 v londýnské Národní portrétní galerii (inv.č.: NPG 1976). 2. (?) polovina 18. století. 124,5 × 101,0 cm. Mezinárodní hudební muzeum a knihovna Bologna, Itálie. Inv.č.: B 39204.
Obraz je vystaven v muzejním sále č. 6: "Farinelli a italská opera 18. století". Další informace zde.

Ve dnech 18. - 27. října 2013 zorganizovala ČHäS tradiční podzimní poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, technického ředitele a řádných členek Jany Hejdové a Ireny Váchové. Použit byl osobní automobil ČHäS, přičemž veškeré cestovní náklady hradili výše jmenovaní ze svých vlastních prostředků. Ubytování (19. - 26. října) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku "Sfondo" v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Z letohrádku bylo podniknuto několik tematických výjezdů do okolí se zaměřením na rozličné kulturně-historické souvislosti. V rušné Bologni se účastníci cesty zaměřili (20. října) především na Mezinárodní hudební muzeum a knihovnu (Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna); muzeum, jedno z nejvýznamnějších svého druhu na světě, sídlí, od roku 2004, v paláci Aldini Sanguinetti. Jeho sbírky jsou z velké části tvořeny rozsáhlou pozůstalostí dodnes uznávaného a ctěného Giovanniho Battisty (Giambattisty) Martiniho (1706-1784), františkánského mnicha, hudebního skladatele, pedagoga, teoretika a historika; padre Martini, ve své době věhlasná hudební autorita, působil v Bologni, kde se narodil i zemřel. V muzejním sále č. 6 ("Farinelli a italská opera 18. století") visí také obraz zachycující Georga Friedricha Händela (124,5 × 101,0 cm), anonymní olejomalba na plátně zhotovená ve 2. (?) polovině 18. století podle známé mistrovy podobizny od Balthasara Dennera (1685-1749) asi z let 1726-1728; obraz téměř jistě získal padre Martini: do své jedinečné sbírky portrétů hudebních skladatelů. - Trasa prohlídky Trevisa, správního střediska stejnojmenné provincie, vedla (22. října) po stopách nástěnných maleb Tommasa da Modena (kol.1325-1368/1379), nejprve do kostela sv. Mikuláše (San Nicolò), poté do kapitulní síně v sousedním Biskupském semináři a nakonec do Městského muzea u sv. Kateřiny [srov. s členským cirkulářem ze dne 8. prosince 2012]. - I letos se na program dostal celodenní pobyt v Benátkách (24. října). Mimořádnou zátěž pro osobní automobil ČHäS (a nezapomenutelný zážitek pro jeho osazenstvo) znamenal výjezd (25. října), za teplého a slunného počasí, na vrchol horského masívu Grappa v předhůří Alp (1775 m n.m.).

Ve dnech 13. - 17. listopadu 2013 se v Halle nad Sálou uskutečnil, jako skromná náhrada za odvolaný "velký" červnový festival (viz členský cirkulář ze dne 19. června 2013), "minifestival" s příznačným názvem Händel na podzim ("Händel im Herbst"). Současně s festivalem proběhlo, dne 16. listopadu, členské shromáždění mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela. Na shromáždění, konaném v Händel-Hausu, přednesl předseda ČHäS svůj tradiční projev, zaměřený na činnost ČHäS v uplynulém období; vyjádřil v něm také potěšení, že se budoucnost hallského festivalu mezitím podařilo finančně zajistit.

Hrusice, 9. března 2013. Vstupní brána hřbitova. Ve štítu kamenná deska s nápisem "Musí to porušitedlné obléci se v neporušitedlnost a to smrtedlné obléci se v nesmrtedlnost. I. Kor. 15. 53.". Nápis se shoduje s textem střední části basové árie "The trumpet shall sound" ("Až zazní polnice") z Händelova oratoria "Mesiáš". Foto Petr Tylínek, řádný člen České Händelovy společnosti.

Přečteme-li si pozorně nápis na vstupní bráně nového hřbitova v obci Hrusice nedaleko Říčan u Prahy, rodišti malíře, ilustrátora a spisovatele Josefa Lady (1887-1957), uvědomíme si zajímavou souvislost s tvorbou Georga Friedricha Händela. Zlacený nápis, vytesaný do kamenné desky, jež je zasazena, z vnější strany hřbitovního areálu (založeného roku 1832), do štítu výtvarně prosté brány, posiluje příchozí v jejich víře a naději novozákonní citací: "Musí to porušitedlné obléci se v neporušitedlnost a to smrtedlné obléci se v nesmrtedlnost. I. Kor. 15. 53." (= 1. list [apoštola Pavla] Korintským, 15. kapitola, 53. verš). Citovaný text se přesně shoduje, byť v českém překladu, se střední částí basové árie "The trumpet shall sound" ("Až zazní polnice") z Händelova oratoria "Mesiáš" (č. 43); v uvedené části árie skladatel zhudebnil, v anglickém originále, tato slova: "For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality." - Abychom alespoň částečně přiblížili obec Hrusice, zasíláme v příloze skládací informační leták "Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Pohádková místa v Hrusicích".

Dirigent Stephen Anthony Simon (5. května 1937 - 20. ledna 2013; první zprava) na soukromém společenském večírku v Praze dne 11. října 1984. Večírek uspořádalo na jeho počest, v bytě Pavla Polky v Praze 7 - Holešovicích, několik mladých československých händelovců. Foto Daniel L. Pomeroy (1935-1986), Kensington (Maryland), USA.

Ve věku nedožitých 76 let zemřel dne 20. ledna 2013 v New Yorku, na mozkovou mrtvici, významný americký händelovský dirigent Stephen Anthony Simon, narozený tamtéž, v prominentní rodině, dne 5. května 1937. Jak píše Margalit Foxová v nekrologu otištěném dne 3. února 2013 v newyorském vydání deníku "The New York Times", "Pan Simon, který řídil hudební soubory v New Yorku a Washingtonu, byl znám především tím, že americkým posluchačům přiblížil dlouho opomíjené opery a oratoria Georga Friedricha Händela; ukázal ho jako autora mnohem více skladeb než jen 'Vodní hudby' a 'Mesiáše'." V průběhu své dlouhé umělecké kariéry navštívil maestro Simon také Prahu: ve Dvořákově síni Domu umělců (dnešního Rudolfina) řídil dne 10. října 1984, v rámci 89. sezóny České filharmonie, Washingtonský Händelův festivalový orchestr (The Handel Festival Orchestra of Washington, D.C.). Program tvořila výlučně díla Händelova: svita z 1. verze opery "Il Pastor fido" ("Věrný pastýř"); Koncert pro varhany a orchestr č. 4 F dur, op. 4; "Vodní hudba". Následující den se Stephen Simon zúčastnil, v doprovodu Daniela L. Pomeroye (1935-1986), prezidenta Washingtonských přátel Händela (Washington Friends of Handel), soukromého společenského večírku uspořádaného na jeho počest několika mladými československými händelovci v bytě Pavla Polky (nyní předsedy ČHäS) v Praze 7 - Holešovicích (Na Maninách 11/795).

Pro rok 2014 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč - nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2014 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00 Praha 7.
Členské příspěvky za rok 2013 neuhradilo k dnešnímu datu celkem patnáct členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2014 rovněž po 1. lednu 2014 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

V neděli dne 15. prosince 2013 pořádá ČHäS tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Informace k výstupu v pracovních dnech na telefonních číslech 220197350 (přes den) a 266712203 (večer).

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 16. prosince 2012. Účastníci akce na vrcholu hory. Zleva: Jana Hejdová, Pavel Polka, Hana Jakubcová. V pozadí rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha.
Památná hora Říp je cílem tradičních předvánočních výstupů České Händelovy společnosti. "Händelovská" trasa začíná v železniční zastávce v obci Ctiněves při jihovýchodním úpatí hory. Letošní akce se uskuteční v neděli dne 15. prosince, in memoriam Milana Bakiče, iniciátora zimních výstupů na Říp, který tragicky zahynul dne 26. listopadu 2009 ve věku 52 let.

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2013, na nichž se nepodílela ČHäS
(vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • Oratorium "Messiah". Praha, 5. dubna + Hradec Králové, 2. června + Valtice, 6. července (zahajovací koncert XXV. ročníku Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích) + Stará Boleslav, 20. října. Tuzemští sólisté, Komorní sbor Canticorum iubilo, Capella Regia Praha; dir. Robert Hugo.
  • Kantáta "Apollo e Dafne". Liteň, 7. + 8. září (scénicky). Tuzemští sólisté, barokní orchestr Musica Florea; dir. Marek Štryncl; režie Gonzalo Ruiz. 2. ročník Festivalu Jarmily Novotné v Litni.
  • Oratorium "Messiah". Praha, 17. prosince. Zahraniční sólisté, Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704; dir. Václav Luks. 2. sezóna koncertního cyklu Hvězdy barokní opery, pořádaného barokním orchestrem Collegium 1704 ve spolupráci s Českou filharmonií.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2013 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "XIV. seminář České Händelovy společnosti (27. listopadu 2013)" (Pavel Polka, internetový deník "Britské listy", 25. listopadu 2013). - Také v roce 2013 byla mimořádná pozornost věnována provozu, rozšiřování a aktualizaci webových stránek ČHäS ("www.haendel.cz"). V seznamu webů a vyhledávači informací na Webu s názvem "Open Directory Project" (ODP; "Projekt otevřeného katalogu") se odkaz na jmenované stránky nyní zobrazuje na šestém místě (srov. s členským cirkulářem ze dne 8. prosince 2012)!

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 64 (62 tuzemští řádní členové, 1 zahraniční řádná členka, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2013:

Obsah odstavce smazán v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2014.
V Praze dne 6. prosince 2013. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.