CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

Hrad Prösels u obce Völs am Schlern nedaleko Bolzana (Itálie, Jižní Tyrolsko).

předseda, technický ředitel, řádná členka Jana Hegerová a řádný člen Petr Frisch absolvovali ve dnech 4. - 11. října 2003 na pozvání knížete Manfreda z Collalta a San Salvatore a jeho choti, paní Trinidad, oddychově-poznávací pobyt v letohrádku "Sfondo" u hradu San Salvatore v Suseganě nedaleko Benátek (srov. s cirkulářem ze dne 11. prosince 2002). Součástí pobytu byl dvoudenní zájezd do alpského pohoří Dolomity (8. - 9. října) a jednodenní výlet do Benátek (10. října). Do pestrého "dolomitského" programu byl zařazen také hrad Prösels u obce Völs am Schlern poblíž Bolzana: hrad býval sídlem rodu Colonnů z Völsu (Felsu), z něhož pocházela Anežka Eleonora z Colonna-Felsu (1672-1716), manželka stavebníka zámku v Buchlovicích na jižní Moravě, Jana Dětřicha Petřvaldského z Petřvaldu (1658-1734).

Ve dnech 16. - 20. října 2003 se předseda ČHäS zúčastnil leteckého zájezdu do Říma s cestovní kanceláří "Ars viva". Během uvedené doby pořídil v Římě řadu jedinečných fotografických snímků vztahujících se k Händelovu pobytu ve "Věčném městě" (1707-1709). Snímky se nečekaně vydařily: v užším výběru 16 exemplářů byly dne 6. listopadu 2003 vystaveny v české a anglické verzi na webových stránkách ČHäS ("www.haendel.cz") v sekci "Aktuality" ("News"): soubor, rozšířený o 2 snímky z Benátek (10. října 2003), nese název Malý fotografický průvodce Händelovým Římem a Benátkami ("A Small Photographic Guide to Handel's Rome and Venice"). Všem členům ČHäS doporučujeme, aby si průvodce prohlédli. - Zájezdu se shodou okolností, zcela nezávisle, zúčastnil rovněž řádný člen Jiří Janoušek.

Poškozený motor v osobním automobilu ČHäS, zachycený na fotografii ze dne 10. června 2003. Šipka ukazuje na otvor, který do stěny motoru prorazila utržená ojnice pístu.

Dne 17. října 2003 opustil osobní automobil ČHäS opravárenskou dílnu "Auto Japan" ve Smidarech u Nového Bydžova ve východních Čechách. Zmíněná dílna provedla závěrečné montážní práce související s výměnou motoru, jenž shořel dne 6. června 2003 na německém území cestou na Händelův festival v Halle nad Sálou (srov. s cirkulářem ze dne 25. června 2003). Současně s motorem byly ve vozidle vyměněny další důležité díly: převodová skříň, poloosa pravého předního kola s homokinetickým kloubem a olejová vana pod motor. Ve všech případech se jednalo o plně funkční, za velmi výhodnou cenu pořízené zánovní díly. Chod zprovozněného automobilu prověřili dne 26. října 2003 technický ředitel spolu s předsedou ČHäS během zkušební jízdy po trase Praha - Smečno - Slaný - Praha: ukázalo se, že vozidlo funguje bez jakýchkoliv nedostatků. V souvislosti s odstraněním následků události ze dne 6. června 2003 byla vynaložena peněžní částka v celkové výši 80.186,60 Kč; v částce je zahrnut také převoz nepojízdného automobilu z místa poruchy do Halle nad Sálou a odtah z Halle zpět do Prahy (6. a 10. června 2003).

Dne 27. října 2003 ČHäS definitivně uzavřela agendu projektu Händel: Sosarme 2003 (viz členské cirkuláře ze dne 20. března 2003, 25. června 2003 a 26. září 2003). Dne 1. října 2003 bylo provedeno závěrečné finanční vypořádání projektu, konkrétně příjmových a výdajových položek zajišťovaných ČHäS jakožto spolupořadatelem. Výsledná finanční bilance je zcela vyrovnaná: příjmy ve výši 355.423,70 Kč jsou totožné s výší výdajů. Z uvedené příjmové částky uhradila ČHäS, formou vyrovnávacího příspěvku, pouze 939,20 Kč. O ostatní příjmové položky se "postarali" sponzoři/partneři ČHäS: Česko-německý fond budoucnosti (100.000,- Kč); Händelova společnost Karlsruhe (202.078,50 Kč); Nadace Český hudební fond (20.000,- Kč); Ministerstvo zahraničí Spolkové republiky Německo (32.406,- Kč) = celkem 354.484,50 Kč. Všem jmenovaným přispěvatelům na tomto místě ještě jednou upřímně děkujeme!

"Handel 2004" - informační bulletin Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu.

V příloze k tomuto cirkuláři zasíláme malou "členskou prémii" v podobě magazínu Handel 2004. Jedná se o informační bulletin Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu, SRN (Dolní Sasko), v jehož rámci uvede barokní soubor Cappella Accademica Praha v poloscénickém nastudování Händelovu operu "Sosarme, Re di Media" (srov. s členskými cirkuláři ze dne 25. června 2003 a 26. září 2003). Dílo zazní ve společné produkci festivalu, ČHäS a zámeckého divadla v Mnichově Hradišti dne 28. května 2004 od 15.00 hodin v klasicistní aule göttingenské univerzity, vystavěné roku 1837 z podnětu britského a hannoverského krále Viléma IV. (1765-1837; vládl 1830-1837). Představení je v bulletinu avizováno na 2. a 4. straně (na 4. straně je navíc otištěna barevná fotografie z veřejné generální zkoušky Händelova "Sosarma" v Mnichově Hradišti dne 21. května 2003). Zájemci mohou ČHäS požádat o brožurku s podrobným programem festivalu, jejíž vydání se očekává v prosinci 2003.

Členy, kteří mají svou vlastní e-mailovou adresu a dosud nám ji nesdělili, prosíme, aby tak laskavě učinili na e-mailovou adresu ČHäS: "info@haendel.cz". Budeme-li mít tyto adresy k dispozici, budeme na ně vedle různých informací zasílat také odkazy na nové členské cirkuláře (v elektronické podobě zpravidla doplněné o ilustrační snímky) a na aktuální změny či "přírůstky" na webových stránkách ČHäS.

Pro rok 2004 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč - nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2004 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00   Praha 7.
Členské příspěvky za rok 2003 neuhradilo k dnešnímu datu celkem šest členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek uhradili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2004 rovněž po 1. lednu 2004 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

Ani tentokrát nebude ČHäS tisknout samostatnou výroční zprávu za rok 2003. Pokud jde o přehled naší činnosti v uvedeném časovém období, dovoluji si Vás odkázat na cirkuláře ze dne 20. března, 25. června a 26. září 2003. O hospodaření ČHäS budete zpraveni v prvním cirkuláři roku 2004. Na tomto místě zařazujeme pouze některé standardní části výročních zpráv, jež se v cirkulářích nevyskytují:

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2003, na nichž se nepodílela ČHäS (vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • Opera "Serse". Ústí nad Labem, premiéra 7. února. Převážně tuzemští sólisté, sbor a orchestr Městského divadla Ústí nad Labem; dir. Norbert Baxa; režie Martin Otava. Scénické nastudování Městského divadla Ústí nad Labem v koprodukci s Alber Concert Theater München. Po premiéře pohostinská vystoupení v pražském Stavovském divadle (9. února) a na sedmi místech v SRN (únor). [6. a 7. června 2004 inscenace v rámci hallského Händelova festivalu: Goethovo divadlo v Bad Lauchstädtu.]
  • Oratorium "Messiah". Praha, 15. května. Zahraniční sólisté, Pražský komorní sbor, Virtuosi di Praga; dir. Peter Schreier. 58. mezinárodní hudební festival "Pražské jaro".
  • Oratorium "Messiah". Rajnochovice, 9. srpna + Hošťálková, 10. srpna. Lektoři a posluchači Letní školy barokní hudby 2003 v Rajnochovicích, členové sboru Ars Brunensis Chorus; dir. Roman Válek. Letní škola barokní hudby 2003 v Rajnochovicích u Bystřice pod Hostýnem. Pod záštitou ČHäS.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2003 následovně:

20. listopad 2003: vstupní webová stránka ČHäS na 4. místě v hodnocení internetového vyhledávače "Google".

Dosud známé články, stati (výběr): "Česká Haendelova společnost připravuje operu Sosarme" (Jan Čulík, internetový deník "Britské listy", 6. června 2003); "Handelova [sic] opera Sosarme v Mnichově Hradišti" (Jan Čulík, internetový deník "Britské listy", 27. srpna 2003); "Künstler aus Prag" (autor neuveden, "Badische Neueste Nachrichten", 16. září 2003); "Mediens König im Netz der Intrige. Kooperation der Händel-Gesellschaften in Tschechien und Karlsruhe" (Ulrich Hartmann, "Badische Neueste Nachrichten", 19. září 2003).
K produkci Händelovy opery "Sosarme, Re di Media" ("Sosarmés, král médský") v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti a na zámku Gottesaue v Karlsruhe v roce 2003 nechala ČHäS v nákladu 5000 ks vytisknout reprezentativní dvoubarevnou pozvánku dle výtvarné předlohy akademické malířky Lenky Kerelové z Prahy (s grafickým ztvárněním fotografie Händelovy busty od jaroměřského sochaře Petra Nováka z roku 2002). Přední strana pozvánky byla posléze použita, po změně písma a úpravě na formát A5, v jiném barevném ladění pro titulní stranu programové brožury k téže produkci (náklad 600 výtisků). Současně s brožurou opustilo tiskárnu 400 exemplářů libreta opery ve formátu A4.
Dne 20. listopadu 2003 dosáhla vstupní webová stránka ČHäS neuvěřitelné 4. místo v hodnocení internetového vyhledávače "Google"! Srov. s členským cirkulářem ze dne 11. prosince 2002.

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 76 (68 tuzemských řádných členů, 2 tuzemští čestní členové, 4 zahraniční řádní členové, 2 zahraniční čestní členové).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2003:

11. ledna - Alena Kočárková; 16. ledna - Jiří Filip; 25. ledna - Jana Hegerová; 4. března - Daniel Hořínek; 3. června - Klára Váchová; 10. září - Zuzana Vrbová; 29. listopadu - Jitka Nováková; 9. prosince - Bohuslav Pešek.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2004.
V Praze dne 11. prosince 2003. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.