CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

od posledního cirkuláře (ze dne 20. června 2001) uběhla poměrně dlouhá doba. Dotyčná odmlka byla způsobena především značně vysokým časovým vytížením výboru ČHäS, jakož i snahou uspořit kancelářský materiál a poštovní poplatky za cirkulář/cirkuláře, který/které by býval/bývaly pouze shrnoval/shrnovaly sled uplynulých událostí. Příslušný přehled Vám tedy poskytne tento tradiční prosincový cirkulář.

Celkem šest členů ČHäS se ve dnech 29. června - 8. července 2001 porůznu rekreovalo na "händelovské" chalupě v Ohařicích u Jičína. Pět členů se v rámci tohoto prázdninového pobytu účastnilo v roli posluchačů koncertu vokální a instrumentální barokní hudby v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti v podání komorního souboru Atlantis Collegium za řízení Vítězslava Podrazila. Koncert, zprostředkovaný ČHäS, byl pořádán jako součást doprovodného programu výstavy Národní galerie v Praze "Sláva barokní Čechie".

Nepříznivým řízením osudu utrpěl tajemník ČHäS a vedoucí barokního souboru Cappella Accademica Praha, Ondřej Macek, zranění pravé ruky při dopravní nehodě nedaleko Olomouce. Nehoda, jejíž byl pan Macek pasivní obětí, se stala dne 22. srpna 2001 a těžce naražená ruka musela být fixována speciálními dlahami. Kromě naražené ruky a místních pohmožděnin nedošlo naštěstí k žádným jiným zdravotním poškozením, avšak nějakou dobu nemohl pan Macek hrát na cembalo ani dirigovat. V současnosti je již ruka zcela v pořádku a jmenovaný se v plném rozsahu může věnovat své hudební činnosti.
V důsledku zmíněné automobilové nehody jsme byli za dramatických okolností nuceni zrušit inscenace opery Alessandra Scarlattiho L'Amor Generoso ("Šlechetná láska") připravované na 5., 7., 8. a 9. září 2001. Po silném počátečním šoku se produkci podařilo během několika dnů úspěšně "zlikvidovat"; až na dvě výjimky dohledala správa mnichovohradišťského zámku všechny předplatitele a již uhrazené peníze byly dotyčným neprodleně vráceny zpět. Pro zbylé účastníky zájezdu vídeňské cestovní kanceláře "Elite Tours" byl dne 8. září v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti uspořádán náhradní instrumentální koncert s názvem "Georg Friedrich Händel a jeho současníci"; pod vedením Vítězslava Podrazila účinkoval komorní soubor Atlantis Collegium. Díky velkorysému pochopení našich tuzemských i zahraničních partnerů a podporovatelů zůstaly zachovány již vyplacené či přislíbené finanční prostředky pro uvedení opery v náhradních termínech. Představení byla po pečlivé úvaze přesunuta na 29. květen (veřejná generální zkouška), 31. květen, 1. červen, 2. červen, 7. září a 8. září 2002. Inscenace proběhnou vždy od 16.00 hodin v mnichovohradišťském zámeckém divadle v původním obsazení. V dostatečném časovém předstihu budou rozeslány nové pozvánky.

Pokud se podaří zajistit potřebné finanční zdroje, uvede barokní soubor Cappella Accademica Praha v roce 2003 v české premiéře a ve scénické produkci ČHäS Händelovu operu Sosarme, Re di Media ("Sosarmés, král médský"; HWV 30). Termíny byly stanoveny na 21. květen (veřejná generální zkouška), 23. květen, 24. květen, 25. květen, 6. září a 7. září 2003, opět v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti. Začátek vždy v 16.00 hodin. Pokud by kdokoliv ze členů ČHäS věděl o někom, kdo by snad byl ochoten produkci opery finančně podpořit, nechť nám svůj tip sdělí co nejdříve. 22. října 2001 se ČHäS písemně obrátila na německého spolkového kancléře, Gerharda Schrödera, s prosbou o pomoc ze strany SRN; záležitost byla dle pokynu pana Schrödera postoupena k vyřízení Ministerstvu zahraničí SRN.

Pro autobusový zájezd Händelovy společnosti Karlsruhe, vedený jejím jednatelem, panem Frithjofem Kesselem, a jeho chotí Helgou, uspořádala ČHäS ve spolupráci se správou státního zámku v Zákupech u České Lípy v kapli zákupského zámku dne 6. září 2001 koncert barokní instrumentální hudby v interpretaci komorního souboru Atlantis Collegium (vedoucí: Vítězslav Podrazil). Němečtí hosté odměnili nadšeným potleskem skladby Antonia Vivaldiho, Arcangela Corelliho, Georga Philippa Telemanna, Philippa Friedricha Böddeckera, Jeana-Baptisty Loeilleta a Georga Friedricha Händela.

Do historie händelovského bádání v České republice se jistě zapsal 27. srpen 2001 - tohoto dne se předsedovi ČHäS podařilo identifikovat händelovský záznam v proslulém Brtnickém hudebním inventáři. Dle jeho zjištění se jedná o Triovou sonátu č. 5b g moll pro dvoje housle, bas a varhany, op. 2, HWV 390b. Inventář, pořizovaný v rozmezí let 1752-1769, dokumentuje sbírku dnes již nedochovaných hudebnin na zámku v Brtnici u Jihlavy v době, kdy zdejší panství držel hudebně zapálený Thomas Vinciguerra hrabě z Collalta a San Salvatore (1710-1769). Další podrobnosti k identifikaci, včetně ilustrací, jsou obsaženy ve zvláštním článku vyvěšeném na webových stránkách ČHäS v sekci "Aktuality". Stejný článek vyšel v brněnské hudební revue "Opus musicum" č. 4/2001, str. 78. Jeho otištění očekáváme také ve zpravodaji "Händel-Hausmitteilungen" (Halle an der Saale) č. 3/2001. Zpráva o tomto "objevu" byla dne 19. nebo 20. října 2001 dokonce odvysílána na komerční rozhlasové stanici "Evropa 2" (?).
V úzké spolupráci se Společností Josefa Hoffmanna se sídlem v Brtnici a komorním souborem Atlantis Collegium organizuje ČHäS na 29. červen 2002 v brtnickém kostele bl. Juliány z Collalta tematický vokálně-instrumentální koncert, na němž bude provedena výše zmíněná identifikovaná Händelova triová sonáta, jakož i skladby dalších autorů figurujících v Brtnickém hudebním inventáři. Koncert bude zřejmě součástí "Hudebního festivalu Vysočina". Předběžně uvažujeme, že do Brtnice vyšleme mimořádný zájezdový autobus; hudební program bychom pro účastníky zájezdu rozšířili o prohlídku významných brtnických pamětihodností.

Ve dnech 8. - 10. září 2001 navštívila Prahu zahraniční členka a hlavní sponzorka ČHäS, paní Henriette von Haugwitz-Beerberg ze švýcarského Stegu, v doprovodu své stegské sousedky paní Liselotte Müllerové. Předseda a technický ředitel ČHäS uskutečnili s oběma dámami dne 9. září jednodenní automobilový výlet do Mnichova Hradiště a Českého ráje (soukromá prohlídka mnichovohradišťského zámku, zastávka u "händelovské" chalupy v Ohařicích u Jičína, procházka deštivými Prachovskými skalami). Téhož dne převzal předseda ČHäS z rukou paní von Haugwitz-Beerberg v hotovosti obnos ve výši 9.000 DM, získaný prodejem několika stran z rukopisné partitury předehry k opeře Richarda Wagnera Tannhäuser; partitura byla psána vlastní rukou Wagnerovou a opatřena provozními poznámkami jeho synem Siegfriedem (1869-1930). Ten zmíněné rukopisné listy věnoval dědečkovi paní von Haugwitz-Beerberg, Maxovi Barbe (1857-1932; znám pod uměleckým jménem Max Richards), po koncertu ze svých vlastních skladeb a skladeb svého otce a Ference Liszta, který dirigoval dne 2. prosince 1908 v Halle nad Sálou a jehož součást tvořila rovněž předehra k "Tannhäuserovi". Max Barbe byl v letech 1897-1915 nájemcem a ředitelem hallského Městského divadla, tj. dnešní opery.
Výše uvedená částka byla dne 10. září uložena na účet ČHäS u ČSOB v ekvivalentu 153.694,33 Kč.

Automobil ČHäS u letohrádku "Sfondo" v Suseganě (Itálie), 14. října 2001.

Se souhlasem paní Henrietty von Haugwitz-Beerberg byl "wagnerovský" peněžní příspěvek použit dne 1. října 2001 ke koupi osobního motorového vozidla, jež se pro další působnost ČHäS již ukázalo být zcela nezbytné: pro přepravu osob i předmětů. V autobazaru "AAA Auto Praha", odštěpný závod 1, Dopraváků 723, Praha 8 - Dolní Chabry, vybrali předseda a technický ředitel ČHäS osobní automobil "Honda Accord Aerodeck (kombi)" malachitově zelené barvy, rok výroby 1995, s kompletní výbavou. Uhrazena byla prodejní cena ve výši 189.000 Kč (výdajová položka ČHäS č. 1135). Automobil (SPZ: ALB 49-76), opatřený na obou předních dveřích a na dveřích zadního úložného prostoru nápisem s logem ČHäS, byl svěřen do péče technického ředitele, jenž je za jeho provoz odpovědný. Snímek automobilu lze zhlédnout v tomto cirkuláři vystaveném na webových stránkách ČHäS.

Osm členů ČHäS se v tradičně přívětivé komorní atmosféře zúčastnilo v pořadí již 9. Haydnových hudebních slavností v Dolní Lukavici a okolí (14. - 16. září 2001). Festival pokračuje úspěšně i po náhlé a nečekané loňské smrti dolnolukavického starosty, pana Václava Kvídery. Pro příští, jubilejní ročník (12. - 15. září 2002) jsou připravovány atraktivní hudební akce i v širším okolí Dolní Lukavice. Ve dnech 27. dubna - 1. května 2002 se uskuteční tematický rotelový zájezd Po stopách Josepha Haydna do Maďarska a Rakouska. Bližší informace poskytne paní Dagmar Páclová; telefon/fax: 02-33332152.

Dne 22. září 2001 se předseda a technický ředitel ČHäS zúčastnili XI. Zámeckého koncertu v Náměšti nad Oslavou, jehož program vyplnila serenata Johanna Heinricha Schmelzera (kol.1623-1680) "Hercules und Onfale" z roku 1676. Pražské Collegium Marianum řídila Barbara Maria Willi. Po koncertě jednal předseda ČHäS se zahraničními partnery o zamýšleném uvedení Händelova oratoria/masky Acis and Galatea v rámci "XII. Zámeckého koncertu" dne 21. září 2002.

Na vědecké konferenci o fenoménu baroka v Čechách Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740, konané v Praze od 24. do 27. září 2001, byla prezentována také ČHäS - prostřednictvím svých jubilejních brožur z roku 2000 a aktualizovaných pozvánek na operu Alessandra Scarlattiho "L'Amor Generoso", kteréžto materiály byly vloženy do konferenčních tašek účastníků.

Spolu s J.E. velvyslankyní Státu Izrael v České republice a starostkou města Kolína převzala ČHäS záštitu nad II. Vzpomínkovým koncertem vážné hudby v kolínské synagoze dne 14. října 2001, s dominantním zastoupením tvorby Georga Friedricha Händela. Orchestr Atlantis dirigoval Vítězslav Podrazil.

Předseda, technický ředitel, zakládající členka Věra Faltusová a řádná členka ČHäS Eva Otopalová absolvovali ve dnech 10. - 15. října 2001 poznávací cestu do Itálie. Ze Susegany v provincii Treviso, kde byli hosty v letohrádku "Sfondo" u knížete Manfreda z Collalta a San Salvatore, podnikali naučné výlety do okolí: Vicenza, Padova, Motta di Livenza, Conegliano, Verona, Mantova. Cestu o délce 2600 km zdolal bez jediné poruchy - na výbornou - nově pořízený osobní automobil ČHäS.

Londýn, 6. listopadu 2001. Delegace ČHäS při neveřejném slavnostním otevření muzea v domě G. F. Händela.

Kostel P. Marie ve Waltonu-on-Thames u Londýna, 7. listopadu 2001. Technický ředitel a předseda u pomníku polního maršála Shannona od "Händelova sochaře" Louise Françoise Roubiliaca.

Privátní kaple sv. Jakuba u zámku Packington Hall nedaleko Birminghamu, 8. listopadu 2001. Technický ředitel a předseda u varhan ze zámku Gopsall Hall, jež byly postaveny podle Händelovy specifikace z roku 1749.

Zámek Beningbrough Hall u Yorku, 8. listopadu 2001. Předseda a technický ředitel v přijímacím pokoji pod známým Händelovým portrétem od Balthasara Dennera asi z let 1726-28.

Mezi nejvýznamnější akce roku 2001 lze právem zařadit pracovní cestu ČHäS do Anglie, která proběhla od 3. do 11. listopadu a které se spolu s předsedou a technickým ředitelem zúčastnily zakládající členky Věra Faltusová a Hana Jakubcová. Hlavním cílem cesty byl Londýn, kde se výše jmenovaní dne 6. listopadu zúčastnili neveřejného slavnostního otevření muzea v Händelově domě: zde skladatel žil a tvořil od roku 1723 a zde dne 14. dubna 1759 zemřel. Oficiálně bylo muzeum otevřeno 8. listopadu - delegace ČHäS tak patřila mezi první návštěvníky vůbec. Všem členům ČHäS, jež přijedou do Londýna, muzeum vřele doporučujeme. Adresa: The Handel House Museum, 25 Brook Street, London W1K 4HB; telefon: 020-74951685; fax: 020-74951759; e-mail: mail@handelhouse.org; Internet: www.handelhouse.org. Dne 6. listopadu, před příchodem do muzea, položila delegace ČHäS věnec na Händelovu náhrobní desku ve Westminsterském opatství; po krátkém obřadu přečetl službu konající kaplan Reverend Ben Elliott u skladatelova hrobu dané příležitosti odpovídající modlitbu. Kromě Londýna zavítali účastníci cesty v Anglii také do Waltonu-on-Thames (7. listopadu; náhrobek polního maršála Shannona od "Händelova sochaře" Louise Françoise Roubiliaca), Oxfordu (7. listopadu; položení věnce na hrob zesnulé zahraniční čestné členky ČHäS Elizabeth Loft-Simsonové), Great Packingtonu u Birminghamu (8. listopadu; prohlídka komorních varhan z již neexistujícího zámku Händelova oratorního libretisty Charlese Jennense v Gopsallu, hrabství Leicestershire; nástroj byl postaven podle Händelovy specifikace z roku 1749), na zámek Beningbrough Hall u Yorku (8. listopadu; stálá instalace obrazů londýnské Národní portrétní galerie převážně z období 1688-1760, včetně slavné Händelovy podobizny od Balthasara Dennera asi z let 1726-28), Yorku (8. listopadu), Londesborough u Yorku (9. listopadu; místo posledního odpočinku Händelova mecenáše Richarda Boylea, třetího hraběte z Burlingtonu, a jeho rodiny) a na zámek Howard u Yorku (9. listopadu). Bohatý program v britské metropoli obsáhl (5. listopadu) také prohlídku slavnostního schodiště ve Špitále sv. Bartoloměje (dvě rozměrná nástěnná plátna Williama Hogartha z let 1735-37) a varhan v nedalekém kostele sv. Ondřeje, Holborn (jejich prospekt pochází z nástroje darovaného Händelem r. 1750 kapli londýnského nalezince). Ze shora řečeného je patrné, že se ČHäS podařilo získat řadu nových osobních kontaktů, tiskovin i cenných poznatků a zkušeností.
Bez zajímavých zastávek nezůstal samozřejmě ani přesun po evropské pevnině: při cestě do Anglie to byly historické Bruggy (4. listopadu), při cestě zpět Brusel (10. listopadu) a monumentální biskupská rezidence ve Würzburku (11. listopadu). Osobním automobilem ČHäS bylo najeto celkem 3981 km. ČHäS přispěla na realizaci cesty úhradou trajektu Calais-Dover a zpět (celkem 6.775,13 Kč); ostatní náklady platili účastníci cesty. Na tomto místě se sluší upřímně poděkovat manželům Peterovi a Barbaře Walkerovým ze společnosti Přátel Londýnského Händelova festivalu za jejich bezpříkladnou pohostinnost v Londýně (4. - 8. listopadu) a paní doktorce Brunhildě Hermsové z Nové Německé Händelovy společnosti za laskavé poskytnutí noclehů v Lohmaru-Höffenu u Bonnu (3./4. a 10./11. listopadu). Děkujeme rovněž panu Rayi Barkerovi, správci zámku Beningbrough Hall, za mimořádné zpřístupnění tou dobou již uzavřeného objektu, jakož i za přátelské přijetí a nezapomenutelnou prohlídku interiérů.

Připomínám, že od 24. května 2001 jsou v provozu webové stránky ČHäS. Počínaje 4. říjnem 2001 jsou zpracovány v celém plánovaném rozsahu. V pestrém výběru se postupně zaplnily dokumentárními a jinými snímky. Část informací se na nich objevuje ještě před zveřejněním v cirkulářích ČHäS. Doporučuji všem členům, aby si stránky prohlédli, třebas jen krátce v internetové kavárně. Webová adresa ČHäS zní: http://www.haendel.cz. Zároveň nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@haendel.cz. Stránky jsou psány v české a anglické jazykové mutaci; některé dokumenty naleznete v němčině.

Pro rok 2002 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. I když jsme uvažovali o jejím zvýšení na 150 či 200 Kč, zůstáváme u původního obnosu s tím, že necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč (nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč). Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2002 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00 Praha 7. Členové, kteří tento cirkulář obdrží elektronickou cestou, si dotyčnou poukázku mohou vyzvednout na kterémkoliv poštovním úřadě v České republice.
Členské příspěvky za rok 2001 neuhradili k dnešnímu datu celkem dva členové. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek uhradili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2002 rovněž po 1. lednu 2002 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

Ani tentokrát nebude ČHäS tisknout samostatnou výroční zprávu za rok 2001. Pokud jde o přehled naší činnosti v uvedeném časovém období, dovoluji si Vás odkázat na cirkuláře ze dne 16. února a 20. června 2001. O hospodaření ČHäS budete zpraveni v prvním cirkuláři roku 2002. Na tomto místě zařazuji pouze některé standardní části výročních zpráv, jež se v cirkulářích nevyskytují:


Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2001, na nichž se nepodílela ČHäS (vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • Oratorium "Messias" (v úpravě W. A. Mozarta). Praha, 12. dubna. Tuzemští sólisté, Kühnův smíšený sbor, Pražský komorní orchestr; dir. Pavel Kühn. FOK: 7. koncert cyklu "Stará hudba".
  • Oratorium "Messiah". Brno, 22. dubna. Jedna tuzemská sólistka, tři zahraniční sólisté, Český filharmonický sbor Brno, Slovenská filharmonie; dir. Ondrej Lenárd. 10. ročník "Velikonočního festivalu duchovní hudby" (Brno).
  • "Dettingenské Te Deum". Jaroměřice nad Rokytnou, 20. května. Sbor složený ze členů různých sborů, Komorní orchestr ZUŠ Třebíč; dir. Manfred Linsbauer. 6. ročník mezinárodního festivalu "Duchovní hudba bez hranic".

Tisková publicita ČHäS vypadala během roku 2001 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "Světová premiéra Scarlattiho" (Pavel Polka, internetový týdeník "Hudba a zvuk", 9. ledna 2001); "Bezno má stavební skvosty" (Michal Šimek, "Boleslavský deník", 15. února 2001); "Scarlattiho zahrají na zámku" (autor neuveden, "Boleslavský deník", 16. února 2001).
Ke své scénické produkci opery Antonia Vivaldiho "Orlando finto pazzo" ("Roland aneb Předstírané šílenství"; zámecké divadlo v Mnichově Hradišti, 8., 9., 10. a 11. září 2000) vydala ČHäS dne 16. února 2001 v počtu 760 výtisků soubor textových a obrazových dokumentů nazvaný "Předstírané šílenství v Mnichově Hradišti". Výroba brožury byla uhrazena z prostředků grantu, jejž ČHäS v roce 2000 získala od Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov.
K chystaným, avšak nakonec neuskutečněným inscenacím opery Alessandra Scarlattiho "L'Amor Generoso" ("Šlechetná láska"; zámecké divadlo v Mnichově Hradišti, 5., 7., 8. a 9. září 2001) nechala ČHäS v nákladu 4000 ks vytisknout reprezentativní dvoubarevnou pozvánku dle výtvarné předlohy akademické malířky Lenky Kerelové z Prahy. Přední strana pozvánky byla posléze použita, v jiném barevném odstínu, pro titulní stranu programové brožury k téže produkci (náklad 500 výtisků) - předmětné brožury budou s nepodstatnými změnami uplatněny při inscenacích opery v náhradních termínech.
Nejvýznamnějším počinem v oblasti publicity v roce 2001 ovšem zůstává zprovoznění webových stránek ČHäS dne 24. května. Zapojením do celosvětové internetové sítě se propagaci ČHäS otevřely převratné technické možnosti s netušeným dosahem!

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 75 (66 tuzemských řádných členů, 3 tuzemští čestní členové, 4 zahraniční řádní členové, 2 zahraniční čestní členové).

V dubnu 2001 zemřela ve věku 80 let zahraniční řádná členka paní Ingeborg Lohe z Ascherslebenu (SRN). Dne 25. června 2001 zemřel ve věku nedožitých 56 let pan Klaus-Dieter Empting z Gochu (SRN). Spolu se svou sestrou Margaretou patřil k pravidelným zahraničním návštěvníkům hudebních produkcí ČHäS.

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2001:

22. února - Lubomír Tomek; 6. března - Šárka Drobňáková; 12. dubna - Rudolf Pečman; 22. května - Josef Průcha; 16. července - Petra Urbanová; 13. srpna - Petr Pavlíček; 19. září - Jiří Michal; 17. října - Jan Tomsa; 12. prosince - Ondřej Macek; 13. prosince - Eva Kröschlová-Schürerová; 31. prosince - Roman Michálek.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2002.
V Praze dne 11. prosince 2001. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.