CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás jménem výboru ČHäS pozdravil na prahu jarního období a ve stručnosti Vás seznámil s činností našeho zájmového sdružení od měsíce ledna 1998, jakož i s chystanými podniky ČHäS a dalšími budoucími händelovskými akcemi, jež si zaslouží Vaší pozornosti.

Od počátku tohoto roku dominovaly v činnosti ČHäS náročné přípravné práce a poté samotná realizace premiéry a reprízy koncertního nastudování Händelovy opery Imeneo, HWV 41, na zámku v Dobříši dne 21. a 22. února v rámci dlouhodobého společného projektu "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci"; po titulech "Rodrigo", "Lucio Cornelio Silla" a "Il Pastor fido" (1. verze) se tedy jedná již o čtvrté händelovské operní dílo předmětného projektu! Účinkoval barokní soubor Cappella Accademica Praha, rozšířený o desetičlenný sbor, za řízení Ondřeje Macka; v sólových úlohách vystoupili Zuzana Vrbová, Karolína Berková, Marc Niubó, Martina Stecherová a Lukáš Hynek-Krämer. Zásluhou nebývale intenzívní propagace (umožněné netradičními, výtvarně působivými pozvánkami vytištěnými dle grafické předlohy akademické malířky Lenky Kerelové) a široké tiskové publicity byla premiéra již téměř týden předem beznadějně vyprodána. Velmi slušnou návštěvnost jsme zaznamenali i při repríze. Díky skupinovému zájezdu vídeňské cestovní kanceláře "Elite Tours" a finančnímu příspěvku firmy Ericsson (formou dohody o reklamě) nebylo třeba z fondů ČHäS vynaložit na přípravu a realizaci obou koncertů vůbec žádné peněžní prostředky: náklady Společnosti v celkové výši 11.638,50 Kč se podařilo zcela refundovat. Vstupné jsme přitom udrželi na přijatelné úrovni 100 Kč (nebyly ovšem poskytovány žádné slevy). Na tomto místě se sluší znovu upřímně poděkovat všem členům i nečlenům ČHäS, kteří se svým přičiněním o mimořádně zdárný průběh celého podniku zasloužili!

Poměrně slibně vyhlížejí taktéž následná uvedení Händelova "Imenea" ve shora jmenovaném nastudování; zatím byla s jistotou potvrzena tři provedení, na něž Vás tímto srdečně zvu:

17. května 1998 od 20.00 hodin ve Vladislavském sále na Pražském hradě jakožto součást 53. ročníku mezinárodního hudebního festivalu "Pražské jaro". Dílo bude výjimečně dáváno poloscénicky, tj. s kostýmy a dobovou hereckou gestikou. Vstupenky lze předem obdržet prostřednictvím sekretariátu festivalu, Hellichova 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana; telefon 02-530293.

23. května 1998 od 17.00 hodin v Sále předků na státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Společný podnik ČHäS a jaroměřických kulturních aktivistů. Vstupenky je možné zamluvit u ČHäS.

28. června 1998 od 18.30 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže v Moravském Berouně na závěr velkolepých třídenních oslav 240. výročí historického prusko-rakouského vojenského střetnutí, v němž slavně zvítězily jednotky generála Laudona. V otázce vstupenek se laskavě obraťte na ČHäS.

Kromě výše specifikovaných provedení "Imenea" se v současné době jedná o dalších možnostech, jak tuto vrcholnou skladatelovu operu dále uplatnit. V úvahu zatím připadá zámecké divadlo v Kačině u Kutné Hory ("Chotkovské slavnosti", červen 1998 - scénicky), Divadlo J. K. Tyla v Třeboni (srpen 1998 - scénicky) a Sněmovní sál arcibiskupského zámku v Kroměříži (27. srpen 1998 - koncertně). O případných kladných výsledcích jednání budete zpraveni v co nejdelším časovém předstihu. - Třísté výročí narození Pietra Antonia Metastasia (1698-1782), legendárního operního básníka 18. století, připomene barokní soubor Cappella Accademica během léta 1998 komorním koncertem na zámku ve Vranově nad Dyjí, který Metastasio často navštěvoval.

V nepřímé návaznosti na úspěšné precedenty v uplynulém roce přebírá ČHäS záštitu nad závěrečným koncertem 13. ročníku Festivalu varhanní a duchovní hudby dne 24. října 1998 od 15.45 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích, okres Liberec. Pod vedením Vítězslava Podrazila vystoupí Orchestr Atlantis a sólisté. Program budou tvořit tyto skladby: G. F. Händel - Ouverture D dur pro trubku, smyčce a basso continuo ("Handel's Water Piece"), HWV 341; Antonio Vivaldi - "Nisi Dominus", moteto pro mezzosoprán, violu d'amore, smyčce a basso continuo; A. Vivaldi - Koncert D dur pro violu d'amore, smyčce a basso continuo; Johann Sebastian Bach - "Jauchzet Gott in allen Landen", duchovní kantáta pro soprán, trubku, smyčce a basso continuo, BWV 51.

Z letošních mimořádných händelovských událostí, na jejichž uskutečnění se nepodílí ČHäS, je třeba jmenovat koncertní provedení mistrovy opery Alcina, HWV 34, které proběhne dne 28. dubna 1998 od 19.30 hodin v kostele sv. Šimona a Judy v Praze na Starém Městě. Obsazení: Ludmila Vernerová, Marta Beňačková, Lenka Šmídová, Michiyo Keiko, Lenka Pecharová, Tomáš Černý, Aleš Hendrych, členové Pražského filharmonického sboru, barokní orchestr Camerata nova; dirigent Jiří Kotouč. Pořádá Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK (telefon 02-22002336).

Výbor ČHäS bude velmi vděčen všem členům, kteří jej upozorní na další zajímavé händelovské aktivity, jež by jinak mohly zůstat nepovšimnuty. Takto získané informace předáme při nejbližší příležitosti k dispozici všem našim členům; pokud již nebudou aktuální, zveřejníme je v příslušném výročním "Přehledu činnosti České Händelovy společnosti".

Händelova festivalu v Göttingenu se za ČHäS zúčastní (30. května - 2. června 1998) předseda a technický ředitel, Händelova festivalu v Halle nad Sálou (4. - 10. června 1998) spolu s dříve jmenovanými taktéž PhDr. Michaela Freemanová a p. Jiří Janoušek. Úkolem pobytu v Göttingenu bude zejména oživení vzájemných kontaktů ČHäS a Göttingenské Händelovy společnosti, jež v uplynulém období (na rozdíl od příkladné spolupráce s našimi kolegy z Halle, Karlsruhe a Londýna) poněkud ochably.

Z důvodu nezbytných úsporných opatření nebude se ani letos konat výroční členské shromáždění ČHäS. Potřebná komunikace výboru s členskou základnou tak bude opětovně zajišťována písemnou formou, setkáními při hudebních/kulturních pořadech či na úrovni osobních styků. Všechny členy proto prosím o laskavé pochopení stávající situace.

Velmi potěšitelná je skutečnost, že velká část členů ČHäS již zapravila členský příspěvek na rok 1998. V řadě případů převyšovala uhrazená částka stanovenou minimální výši 100 Kč, několik členů přispělo dokonce obnosy mnohonásobně vyššími. Dík náleží nejen jim, ale samozřejmě i všem, kdož svůj základní členský závazek splnili ve stanovené lhůtě, tj. nejpozději do 31. března 1998, což se týká členů, jejichž členství je platné od 1. ledna 1998. Současně vyzývám všechny členy, od nichž jsme členský příspěvek na rok 1998 dosud neobdrželi, aby tak obratem učinili. V souladu s body č. 4 a 8 stanov ČHäS vyřazujeme z členské evidence počínaje dnem 1. dubna 1998 všechny členy, kteří do 31. března 1998 neuhradili členské příspěvky za rok 1997 a na rok 1998.

V současné době probíhají technické přípravy pro tisk barevné pohlednice se sádrovou bustou Georga Friedricha Händela dle Louise Françoise Roubiliaca (1702-1762). Pohlednice, jež dozajista přispěje k důstojné prezentaci ČHäS doma i v zahraničí, bude hotova patrně do první poloviny května 1998. Uvažujeme o nákladu 2500 kusů. Jakmile pohlednice opustí tiskárnu, zašleme všem členům ČHäS několik exemplářů (bez průvodního dopisu). Pro úplnost uvádím, že fotografický snímek dotyčné busty byl nyní reprodukován v novinách "Hobulet" (č. 6), určených bezplatně pro každého občana Prahy 7, a sice v článku "Příznivci Georga Friedricha Händela sídlí v Praze 7" (v témže článku je otištěn rovněž skupinový snímek barokního souboru Cappella Accademica Praha pořízený před zámkem v Dobříši Mgr. Margitou Pechovou-Mancovou dne 22. února 1998 - stejný snímek by se měl nacházet, tentokrát barevně, i v květnovém vydání měsíčníku "Musica").

S přáním příjemného prožití velikonočních svátků,
Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.

V Praze dne 30. března 1998.