CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

Výřez z první strany dopisu, který dne 29. března 1765 napsal v Londýně Antonín Kammel (1730-1784) Vincenci Ferreriovi hraběti z Valdštejna-Vartemberka (1731-1797). Státní oblastní archiv v Praze.

v příloze tohoto členského cirkuláře zasílám pozvánku na IV. seminář České Händelovy společnosti, který se uskuteční dne 15. listopadu 2007 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333; téma: "'Můj milostivý pane a otče!' Londýnský hudební život druhé poloviny 18. století očima českého houslisty Antonína Kammela". Přednášet bude PhDr. Michaela Freemanová, zakládající členka ČHäS. Rádi bychom uvítali hojnější účast nežli při dosavadních seminářích, neboť tyto akce, organizované ve volném čase bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu, vyžadují značné úsilí na straně přednášejících i pořadatelů. Vedle své odborné náplně jsou zároveň vítanou platformou pro přátelské setkávání členů ČHäS. - Antonín (Anton/Anthony) Kammel (1730-1784), rodák z Bělče [Běleč] u Kladna, valdštejnský zaměstnanec a výborný houslista, přicestoval v roce 1765 lodí z Hamburku do Londýna, kde pak setrval až do své smrti. Na cestu do britské metropole se nevydal proto, aby se tam uplatnil jako hudebník, ale jako obchodník. S čím obchodoval a co v následujících téměř dvaceti letech v Londýně a mimo Londýn zažil, bude obsahem semináře. Posluchači se rovněž dozvědí, čím se Kammel zabýval před odjezdem do Londýna, kde všude byl a s kým se v Anglii i jinde setkal. Jeho příběh bude mít několik drobných odboček týkajících se jak českých, tak anglických hudebních dějin.
Setká-li se IV. seminář ČHäS s uspokojivým zájmem, budeme v započaté řadě seminářů pokračovat. V. seminář je předběžně plánován na jaro 2008 a měl by zohlednit 400. výročí narození Johna Miltona (1608-1674), nejspíše se zaměřením na jeho (stále aktuální!) polemické spisy.

Georg Friedrich Händel. Ocelorytina P. Wurstera z roku 1856 podle olejomalby Thomase Hudsona (1701-1779) z let 1748-1749. 14,7 × 13,3 cm. Sbírky České Händelovy společnosti.

Dne 31. května 2007, během Händelova festivalu, zakoupila ČHäS v Halle nad Sálou do své sbírky, za 100 eur (2.916 Kč; výdajová položka č. 1604), významnou ocelorytinu znázorňující v oválném formátu Georga Friedricha Händela (14,7 × 13,3 cm). Rytina nese název "G. F. HAENDEL.", letopočet 1856 a pořadové číslo 33. Signatura zní: "P. Wurster. sc.". Jako předloha sloužila horní část skladatelovy postavy na jeho proslulé olejové podobizně od Thomase Hudsona (1701-1779) z let 1748-1749, nyní v majetku hamburské Státní a univerzitní knihovny. Navzdory velmi intenzívnímu pátrání, prováděnému i na mezinárodní úrovni, se nám o rytci P. Wursterovi nepodařilo dosud zjistit nic bližšího, ačkoliv jsme na Internetu objevili další jeho práce. Händelovská ocelorytina, reprodukovaná porůznu i v příslušné literatuře, upoutává takřka neuvěřitelnou technickou precizností a dokládá, že její autor byl mistrem "na slovo vzatým". Řadí se mezi nejlepší Händelovy grafické portréty, které vznikly v průběhu 19. století. Její snímek je vystaven v internetové verzi tohoto členského cirkuláře. Originál si členové ČHäS mohou po předchozí dohodě prohlédnout v sídle Společnosti.

Během festivalu barokního divadla, opery a hudby "Theatrum Kuks" (23. - 26. srpna 2007) přednesl začínající italský tenorista Federico Spina, za doprovodu cembalisty Filipa Dvořáka, na koncertu "Italské kantáty" (25. srpna; lapidárium v areálu bývalého kláštera-hospitálu v Kuksu) taktéž Händelovu kantátu "Filli adorata e cara", HWV 114 (tato málo známá skladba vznikla v Římě patrně v rozmezí let 1707 a 1708). Jako přídavek koncertu zvolil pěvec Juppiterovu árii "Where'er you walk" z II. aktu Händelova oratoria "Semele", HWV 58 (29) [orchestrální doprovod byl upraven pro cembalo]. V roli sólisty se Filip Dvořák představil mj. Händelovou Chaconnou G dur s 21 variacemi, HWV 435 (= Svita č. 2 z druhé sbírky skladeb pro cembalo, vydané r. 1733).

Bývalý klášter-hospitál v Kuksu u Dvora Králové nad Labem. Pohled na severní stranu areálu s kostelem Nejsvětější Trojice.

Hlavní sál Valdštejnského paláce v Praze.

Změna místa a času: Scénické provedení pasticcia Praga Nascente da Libussa e Primislao ("Praha Libuší a Přemyslem zrozená"; srov. s členským cirkulářem ze dne 27. června 2007) dne 23. září 2007 bylo ze saly terreny Valdštejnského paláce v Praze (Senát Parlamentu České republiky) přemístěno do Hlavního sálu téhož paláce. Začátek produkce byl současně posunut z 16.00 na 18.00 hodin. Vstup na představení je zdarma! Z důvodu omezeného počtu míst k sezení je nutný včasný příchod do sálu.

V rámci mezinárodního hudebního festivalu "Moravský podzim" uskuteční se v Brně ve dnech 24. - 26. září 2007 mezinárodní hudebněvědné kolokvium na téma Opera v době svého největšího rozmachu - fenomén 18. století ("rozkošatělý" anglický název zní: "Eclat, Encounter, Expropriation - The Clash of Cultures and Civilizations in Music and Opera in the Imperial Age"). Ze členů ČHäS přednesou příspěvek Michaela Freemanová (25. září; název: "The Hidden and Lost Treasury: the Early 18th Century Italian Opera Arias in the Collection of the Brothers Hospitallers" - "Poklad skrytý a zmizelý: italské operní árie 18. století v hudebních sbírkách milosrdných bratří") a Rudolf Pečman (25. září; název: "G. F. Händel und die Form des Pasticcio" - "G. F. Händel a forma pasticcia"). Organizátoři kolokvia plánují vydání sborníku se všemi příspěvky.

Maestro Roman Válek, řádný člen ČHäS, bude dne 25. září 2007 od 19.30 hodin řídit v kostele sv. Šimona a Judy na Starém Městě v Praze oratorium Georga Friedricha Händela Judas Maccabaeus ("Juda Makabejský"). Vystoupí polští a tuzemští sólisté, Ensemble Baroque Orchestra & Choir (sbormistr: Jan Míšek). Jedná se o zahajovací koncert cyklů Koncertního jednatelství FOK. Několik zástupců ČHäS vyslechlo jmenované dílo v nastudování Romana Válka již dne 12. srpna 2006 v Rajnochovicích u Bystřice pod Hostýnem v rámci tamní Letní školy barokní hudby. Pražské provedení by v žádném případě nemělo uniknout pozornosti našich členů! Informace o předprodeji vstupenek na telefonním čísle 222002336 (pokladna FOK v Obecním domě, náměstí Republiky 5, Praha 1; pondělí - pátek, 10.00 - 18.00 hodin).

Romain Rolland (1866-1944), francouzský romanopisec, dramatik, hudební vědec a publicista, životopisec, esejista, literární kritik, znalec výtvarného umění, myslitel a moralista, politický aktivista. Laureát Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1915. Autor fenomenální händelovské monografie ("Haendel"; Paříž, 1910; česky r. 1927 a 1959).

Na webové stránky ČHäS ("www.haendel.cz"; sekce "Dokumenty" - "Články a studie") byl dne 29. srpna 2007 umístěn přepis význačné studie Romaina Rollanda (1866-1944) "Händelův portrét", obsažené v souboru Rollandových hudebně-historických skic, který v roce 1962 vydalo Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha pod názvem "Hudebníkova cesta do minulosti"; str. 52-70. Z francouzského originálu "Voyage musical au pays du passé" přeložil Z. Bláha-Mikeš. 2., opravené vydání (1. ve Státním hudebním vydavatelství; předtím, v témže překladu, byla kniha publikována v nakladatelství F. Kosek v Praze roku 1946). Přepis reprodukuje předlohu s tím, že až na nutné výjimky nebyly provedeny žádné úpravy či korektury. Bylo však zavedeno průběžné číslování poznámek od začátku do konce hlavního textu, přičemž všechny poznámky byly zařazeny až na konec studie; v předloze jsou poznámky číslovány samostatně vždy v rámci jednotlivých stránek, kde jsou rovněž otištěny. Studie vyšla vůbec poprvé, pod názvem "Haendel", dne 15. dubna 1910 v "La Revue de Paris"; ročník XVII, č. 8, str. 791-808. Do souborné publikace "Voyage musical au pays du passé" (viz výše), prvně vydané v Paříži v roce 1919 u Edouarda-Josepha, byla zahrnuta pod názvem "Portrait de Haendel" ("Händelův portrét").
Dne 16. dubna 2007 uhradila ČHäS poplatek za svou internetovou doménu ("haendel.cz") ve výši 1.048 Kč (výdajová položka č. 1598) s platností na dva roky od 15. května 2007. Dne 21. srpna 2007 byl zaplacen provoz webhostingové prezentace pro předmětnou doménu: 2.256 Kč (výdajová položka č. 1614) na období dvou let od 5. září 2007. Měsíční náklady ČHäS na internetové služby tudíž obnášejí 137,67 Kč. Zanedlouho tyto náklady vzrostou o 400 Kč (tj. na 537,67 Kč měsíčně), neboť dojde k připravované změně webmastera ČHäS; konkrétní informace přineseme v příštím (prosincovém) členském cirkuláři.

Poměrně velká část členské základny neuhradila k dnešnímu dni členský příspěvek za rok 2007. U členů, jejichž členství trvá od 1. ledna 2007, měl být členský příspěvek, v minimální výši 100 Kč, zapraven nejpozději do 31. března 2007 (viz stanovy ČHäS, bod č. 8). U řádných členů neumožňují stanovy ani prominutí platby členského příspěvku, ani jeho snížení, a to v žádném případě, jakkoliv opodstatněném. Ve srovnání s rozsáhlou a finančně nadmíru náročnou činností ČHäS představuje stanovený minimální roční příspěvek částku víceméně symbolickou (8,33 Kč měsíčně!), takže jej mohou bez obtíží uhradit i ti členové, jejichž příjmy se pohybují na hranici sociálního minima. Abychom ušetřili výdaje na poštovné, nebudeme zatím rozesílat písemné upomínky; spolehneme se raději na to, že dlužné členské příspěvky ČHäS obdrží v nejbližším období. Příslušný obnos se zasílá poštovní poukázkou typu "C" na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00 Praha 7. Po předchozí dohodě je možné příspěvek zaplatit i v hotovosti, buď v sídle Společnosti nebo na jiném místě.

Korespondenční cestou byla dne 27. srpna 2007 s panem Ondřejem Mackem neformálně dohodnuta postupná úhrada jeho čtvrté (= poslední) splátky (16.000 Kč; srov. s členskými cirkuláři ze dne 21. března 2005, 21. září 2006 a 14. března 2007), a sice od září do konce roku 2007. Dodatečná písemná smlouva nebude předběžně uzavírána. Pouze v případě, že by pan Macek svůj příslib neplnil, museli bychom situaci řešit odpovídajícím úředním způsobem.

Skalní hrad Valečov u Mnichova Hradiště.

Händel na Valečově. Jak ke svému nemalému překvapení zjistil dne 11. srpna 2007 předseda ČHäS, přehrává "posádka" na hradě Valečově u Mnichova Hradiště také kompaktní disk s ukázkami hudby Georga Friedricha Händela. Dle vyjádření jednoho z jejích členů mají na Valečově skladatele rádi. I z tohoto důvodu lze návštěvu onoho romantického skalního hradu na okraji Českého ráje vřele doporučit. Pokud, při troše smůly, tam nebude právě znít Händel, stačí jen požádat hradní posádku, aby vybrala to správné "cédéčko" - jsou na něm zaznamenány pouze ukázky z tvorby hallského rodáka.

V Praze dne 12. září 2007. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.