CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

Přátelské setkání České Händelovy společnosti u příležitosti 250. výročí úmrtí Georga Friedricha Händela. Někdejší MacNewenův palác v Praze na Novém Městě (Palackého 7/719), 14. dubna 2009. Skupinový snímek. Autorka: Hana Charvátová.

za účasti dvaceti dvou osob (z toho šestnácti členů ČHäS) proběhlo dne 14. dubna 2009 od 18.00 hodin ve stylovém čajovém centru "Neo Tea House" v někdejším MacNewenově paláci, Palackého 7/719, Praha 1 - Nové Město, přátelské setkání ČHäS u příležitosti 250. výročí úmrtí G. F. Händela (srov. s členským cirkulářem ze dne 10. března 2009). Čtyřhodinové setkání se vyznačovalo pohodovou, neformální atmosférou. Po reprodukovaném hudebním úvodu (začátek Händelova oratoria "Saul") přiblížil předseda ČHäS okolnosti skladatelovy smrti v jeho londýnském domě dne 14. dubna 1759 a pohřbu ve Westminsterském opatství dne 20. dubna 1759; podrobně popsal i Händelův náhrobek ve Westminsterském opatství od význačného sochaře Louise Françoise Roubiliaca (1702-1762), odhalený dne 10. července 1762. Zakládající členka Michaela Freemanová připravila kulinární překvapení v podobě chutného dortu upečeného dle starého anglického způsobu, uprostřed nahoře zdobeného krémově žlutým marcipánovým reliéfním profilem Händelovy hlavy - stejný druh pečiva nepochybně konzumoval i sám mistr! Druhým překvapením bylo živé hudební vystoupení: Beata Altior, řádná členka ČHäS, zazpívala, za doprovodu loutnisty Tomáše Najbrta, moteto Alessandra Grandiho (1586-1630) "Cantabo Domino in vita mea" ("Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život"; vydáno v Benátkách roku 1625). V každém směru se tedy ohlížíme za mimořádně zdařilým společenským podnikem, jemuž navíc přálo i tou dobou neobvykle krásné jarní počasí. Výbor ČHäS ještě jednou děkuje provozovatelům čajového centra "Neo Tea House". Setkání k letošnímu Händelovu jubileu se konalo místo pravidelného jarního semináře ČHäS.

32. Londýnský Händelův festival. Inscenace Händelovy opery "Alessandro" ("Alexandr"). Premiéra dne 30. března 2009 v Brittenově divadle v Londýně. Christopher Lowrey, kontratenor (Alexandr Veliký), a Susanna Hurrell, soprán (Roxana). Foto Chris Christodoulou.

U příležitosti 32. Londýnského Händelova festivalu podnikli předseda ČHäS a technický ředitel, pan Michal Typl, ve dnech 26. března - 1. dubna 2009 pracovní cestu do Velké Británie. Pohostinství jim poskytli, podobně jako v letech předchozích, manželé Peter a Barbara Walkerovi ve svém domě v Croydonu na jižním londýnském předměstí; letenku si výše jmenovaní uhradili z vlastních prostředků. Dne 27. března položili předseda a technický ředitel zdobený šiškový věnec ČHäS (cena: 179 Kč; výdajová položka č. 1690) na Händelův hrob ve Westminsterském opatství v Londýně. Tradiční pietní akt i tentokrát proběhl neformálně, bez církevního obřadu. Dne 30. března přišla na řadu premiéra modernistické, leč vkusné a "neurážející" festivalové inscenace Händelovy opery "Alessandro" ("Alexandr"), HWV 21, v Brittenově divadle v sousedství Royal Albert Hall; režisér William Relton dílo situoval do 30. let 20. století do typického prostředí anglické univerzitní koleje se sportovními zápasy (rugby) a studentskými kratochvílemi… Již dne 27. března si oba účastníci cesty prohlédli v londýnském Muzeu nalezince (The Foundling Museum) tematickou výstavu "Händel lidumil" ("Handel the Philanthropist"; od 16. ledna do 28. června 2009) k 250. výročí skladatelova úmrtí. Předseda ČHäS navštívil kromě toho, dne 30. března, rozsáhlou výstavu "Van Dyck a Británie" ("Van Dyck and Britain") v galerii Tate Britain, mapující slavné působení vlámského malíře sira Anthonyho van Dycka (1599-1641) na území ostrovního království (1620-1621 a od r. 1632). Mimo vlastní Londýn nebyl tentokrát podniknut žádný výjezd; nejdále od středu města se jmenovaní zástupci ČHäS dostali (29. března) na zámek Syon House, londýnské sídlo vévody z Northumberlandu, a nedaleký zámeček Marble Hill House, postavený v letech 1724-1729 britským králem Jiřím II. (1683-1760; vládl 1727-1760) pro jeho milenku Henriettu Howardovou (1688-1767).
V londýnském Händelově domě (Handel House Museum) probíhá od 8. dubna do 25. října 2009 výstava "Odhalený Händel" ("Handel Reveal'd"), zaměřená na hallského rodáka jako člověka - na jeho přátele, finanční záležitosti, zdraví i lásku k jídlu a pití. Více informací na "www.handelhouse.org".

Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu 2009. Záběr z inscenace Händelovy opery "Admeto, Re di Tessaglia" ("Admétos, král thessalský"). Premiéra dne 26. května 2009 v göttingenském Německém divadle. Kontratenorista Tim Mead v roli umírajícího Adméta. Sklání se nad ním tanečník, jenž znázorňuje dotírající nemoc. Foto Theodoro da Silva.

Letošního Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu se za ČHäS zúčastnili, 30. května - 3. června, s použitím osobního automobilu ČHäS, předseda a zakládající člen Jindřich Chval. Hlavním dílem festivalu, probíhajícího pod jednotícím názvem "Händel - fascinace & inspirace" a pod záštitou britského korunního prince Charlese, byla skladatelova opera "Admeto, Re di Tessaglia" ("Admétos, král thessalský"), inscenovaná celkem šestkrát (!) v prostorově odpovídajícím Německém divadle. Režisérka Doris Dörrie umístila děj opery, nanejvýš citlivě, do prastarých časů japonského císařství. Jako velmi přínosné a nečekaně působivé se ukázaly choreografické kreace japonského tanečníka Tadashiho Enda (Endo) a tanečního souboru Mamu Dance Theatre; tyto výstupy se odvíjely zcela v souladu se zpívanými texty: expresivně je dále ozřejmovaly a umocňovaly. Hudební složku měl "na starosti" Nicholas McGegan, umělecký ředitel festivalu, zahraniční čestný člen ČHäS. Celkový dojem byl doslova strhující.

Händelův festival v Halle nad Sálou 2009. Záběr z inscenace Händelovy opery "Il Floridante". Premiéra dne 5. června 2009 v hallské opeře. Zleva: Sonya Yoncheva, soprán (Rossane); Mariselle Martinez, mezzosoprán (Floridante); Virpi Räisänen, alt (Elmira). Foto Oper Halle.

Na mezinárodním Händelově festivalu v Halle nad Sálou (motto: "Händel - Evropan"; pod společnou záštitou britské královny Alžběty II. a německého spolkového prezidenta Horsta Köhlera) zastupoval ČHäS, od 3. do 7. června 2009, pouze předseda. Jednalo se dozajista o největší händelovský podnik v celé dosavadní historii - sám skladatel by se býval divil, kolik jeho hudby v daném časovém rozpětí (od 4. do 14. června) zaznělo! K tomu je třeba připočítat nepřehledné množství nejrůznějších doprovodných akcí. Z Händelových operních titulů navštívil předseda ČHäS (5. června) scénické provedení "Il Floridanta", hudebně nepříliš výrazné, režijně dosti nevábné, avšak ve srovnání s jinými modernistickými "interpretacemi" mistrových oper stále ještě umírněné a logické. Mezinárodní vědecká konference (8. - 10. června) se věnovala tématu "Händel - Evropan". V rámci svého proslovu na členském shromáždění mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela ve velkém sále hallského Stadthausu (6. června) tlumočil předseda ČHäS pozdravy od českých händelovců a zmínil se o úspěšných provedeních Händelovy opery "Rinaldo" v pražském Stavovském divadle i o chystané produkci Gluckovy opery "La Danza" v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti (viz níže); nakonec připomněl nedávná úmrtí dvou významných členů ČHäS: Rudolfa Pečmana a Mervyna Loft-Simsona (srov. s členským cirkulářem ze dne 10. března 2009).
Výbor ČHäS touto formou srdečně děkuje dále jmenovaným hostitelským subjektům, bez nichž by předmětné festivalové cesty nebylo možné uskutečnit: manželé Peter & Barbara Walkerovi (Londýn); pan Ezra Wolfhart Kurth & paní Dinah Epperleinová (Göttingen); mezinárodní Společnost Georga Friedricha Händela (Halle nad Sálou).

Pohlednice rodného domu Georga Friedricha Händela v Halle nad Sálou, vydaná v roce 2009. V pravém dolním rohu výřez ze skladatelovy podobizny z doby kolem roku 1715. Obraz vnikl patrně v okruhu švédského portrétisty Michaela Dahla (1659?-1743), působícího většinu svého života v Londýně. Olejomalba na plátně. 76,5 × 64,0 cm. Stiftung Händel-Haus, Halle nad Sálou, SRN. Sign. BS-I, 113.

Dne 15. dubna 2009, u příležitosti letošního 250. výročí Händelova úmrtí, byl po rozsáhlých stavebních úpravách znovu otevřen skladatelův rodný dům v Halle nad Sálou (Händel-Haus). Muzejní expozice byla kompletně přebudována; nyní zaujímá výstavní plochu 550 m2 (dvě podlaží). Její obsahová a estetická koncepce je ovšem přijímána s jistými rozpaky.
Jako malou pozornost zasíláme v příloze dvě pohlednice z hallského Händel-Hausu. Jedna je věnována letošnímu mistrovu jubileu, jedna (dělená, se třemi záběry) vlastnímu domu. Plochu jubilejní pohlednice vyplňuje výřez z Händelovy olejové podobizny od Johna Theodora Heinse (kol.1697-1756) z roku 1740 (srov. s členskými cirkuláři ze dne 23. března 2006 a 21. června 2006). V pravém dolním rohu dělené pohlednice je otištěn výřez z dosud téměř neznámé olejomalby (76,5 × 64,0 cm), kterou Händel-Haus získal v březnu 2009. Mezitím bylo počítačovou simulací potvrzeno, že na obraze je skutečně zachycen Georg Friedrich Händel. Časově lze plátno zařadit do prvních skladatelových let v Londýně, tedy do doby, kdy byl stár kolem třiceti let. Na veřejnost se tak dostala nejstarší dochovaná autentická podobizna hallského rodáka. Dohady přetrvávají ohledně autorství obrazu. Nejnověji se uvažuje o okruhu švédského portrétisty Michaela Dahla (1659?-1743). Dahl, rodák ze Stockholmu, působil většinu svého života v Londýně.

Dne 13. září 2009 od 16.00 hodin spolupořádá ČHäS Desátý vzpomínkový koncert v kolínské synagoze, s podtitulem "G. F. Händel: Světská hudba a duchovní skladby na starozákonní náměty" (součást série koncertů "Pocta Händelovi"). Za řízení Vítězslava Podrazila, tajemníka ČHäS, vystoupí Lucie Silkenová (soprán), Edita Keglerová (cembalo), smíšený sbor Naši pěvci a Orchestr Atlantis.

Joseph-Siffred Duplessis (1725-1802): Christoph Willibald Gluck (1714-1787). Olejomalba na plátně z roku 1775. 99,5 × 80,5 cm. Uměleckohistorické muzeum, Vídeň, Rakousko.

Ve spolupráci se Společností přátel barokní kultury (Baroccoco) se sídlem na zámku v Mnichově Hradišti se ČHäS v roce 2009 podílí na jedné hudebně-divadelní produkci, opět v historickém zámeckém divadle v Mnichově Hradišti. Program tentokrát vyplní La Danza ("Tanec") Christopha Willibalda Glucka (1714-1787), componimento drammatico pastorale (pastorální opera) o jednom dějství na libreto Pietra Metastasia (1698-1782); dílo bylo poprvé uvedeno dne 5. května 1755 na císařském zámku Laxenburku u Vídně. Účinkující: Nice (nymfa) - Irena Troupová, soprán; Tirsi (pastýř) - Jaroslav Březina, tenor; orchestr Musica Florea; taneční soubor Hartig. Choreografie a režie: Helena Kazárová; dirigent: Marek Štryncl. Termín: sobota 19. září 2009 od 17.00 hodin. Rezervaci vstupenek lze od 1. července 2009 zajistit na adrese Společnosti přátel barokní kultury (Baroccoco): V Lipách 743, 295 01 Mnichovo Hradiště; tel.: 326773098 (8.00 - 16.00 hodin kromě pondělí); fax: 326772198; e-mail: baroccoco@post.cz. Informace jsou k dispozici také na Internetu: "www.mnichovo-hradiste.cz" (oddíl "Kulturní přehled").

Johannes Brahms (1833-1897) v roce 1853. Fotografie z navštívenky (formát navštívenky: 6,3 × 10,3 cm). Výřez. Brahmsův institut při Vysoké hudební škole v Lübecku, SRN. Dig.obr.č. 10040.

Mladičký Johannes Brahms (1833-1897) měl někdy docela klukovské nápady a bez rozpaků je uskutečňoval. Tak mu například nějakou dobu dělalo velkou legraci, když zazvonil u dveří některé z hamburských vil a s nejvážnější tváří se ptal, zda tam bydlí a je doma některý z dávno už mrtvých velkých skladatelů nebo spisovatelů. Zvláště na Händela se rád ptával a tuze se v duchu smál, když mu vysvětlovali, že se asi zmýlil v čísle, a doporučovali, aby se na toho pána pozeptal v sousedství… [Převzato z publikace Přemysla Pražáka (1908-1966) "Malá preludia. Dětství a mládí slavných skladatelů". Supraphon, Praha 1981. Čtvrté vydání; str. 203.]

V Praze dne 24. června 2009. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.