CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,
po vynucené přestávce v roce 2020 způsobené koronavirovou pandemií navštívili – za zpřísněných antivirových opatření – dva zástupci ČHäS letošní Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu, jenž byl přesunut na dobu od 9. do 19. září 2021. Cesta, vykonaná předsedou ČHäS a řádným členem Liborem Hofmanem soukromým osobním automobilem, proběhla od 16. do 20. září 2021 a zahrnovala pracovní zastávku v Halle nad Sálou (16./17. září 2021). V Göttingenu účastnící cesty navštívili, v tamním Německém divadle dne 19. září 2021, derniéru scénického nastudování Händelovy opery “Rodelinda, Regina de’ Langobardi” (“Rodelinda, královna langobardská”); provedení, celkem citlivě situované do prostředí 20. let 20. století, řídil z Göttingenu letos odcházející dirigent Laurence Cummings. – Účelem pobytu v Halle bylo zejména předání, 16. září 2021, 150 výtisků jubilejní publikace ČHäS 1990–2020 v sekretariátu mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela, sídlícím ve skladatelově rodném domě (Händel-Haus), a 20 výtisků téže publikace témuž domu. Oněch 150 výtisků je určeno k jejich distribuci mezi účastníky členského shromáždění jmenované Společnosti v roce 2022. – Dopoledne dne 17. září 2021 zajeli předseda a Libor Hofman tramvají do nedalekého Giebichensteinu (dnes součást Halle), kde je u kostela sv. Bartoloměje přivítala paní Godela Heinová, herecká představitelka matky G. F. Händela, a pan Bernd Hofestädt, předseda hallského genealogického spolku “Ekkehard”. Všichni si poté v kanceláři svatobartolomějské fary prohlédli velmi vzácný historický dokument: matriční knihu se zápisem o sňatku Händelových rodičů právě v tamním kostele dne 23. dubna 1683. Po detailní prohlídce exteriéru a interiéru kostela následoval výstup na zbytky kdysi mocného hradu Giebichensteinu. Odpoledne dne 17. září 2021, cestou z Halle do Göttingenu, se na program dostala návštěva rozlehlého raně barokního rezidenčního zámku ve Weißenfelsu, spojeného s údajnou hrou osmi- až devítiletého Händela na varhany v zámeckém kostele N. Trojice za přítomnosti vládnoucího vévody Johanna Adolfa I. ze Saska-Weißenfelsu (1649–1697).

Matriční kniha z archivu farnosti sv. Bartoloměje v Halle-Giebichensteinu se zápisem o sňatku rodičů Georga Friedricha Händela v tamním kostele dne 23. dubna 1683 (zápis na pravé straně v pravém sloupci zcela nahoře). Sňatek zpečetil a do matriční knihy následně zaznamenal otec nevěsty, giebichensteinský pastor Georg Taust (1606–1685). Foto Libora Hofmana ze dne 17. září 2021.


Znění zápisu s překladem do češtiny lze vyhledat ve 2. vydání monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy”: ilustrace č. 7, str. 430.

Po loňském “pandemickém výpadku” zorganizovala ČHäS, od 29. října do 6. listopadu 2021, tradiční poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, řádného člena Libora Hofmana a řádné členky Jany Hejdové. Použit byl osobní automobil Libora Hofmana, přičemž veškeré cestovní náklady si všichni hradili ze svých vlastních prostředků. Ubytování (29. října – 6. listopadu) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku “Sfondo” v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Z letohrádku byly podniknuty rozličné tematické výjezdy do historicky a kulturně nadmíru bohatého okolí, např. do přívětivého Pordenone (31. října) či do palladianské Vicenzy (2. listopadu), s proslulou vilou Valmarana ai Nani (Valmarana u trpaslíků), jejíž vnitřní prostory vyzdobil freskami nikdo menší než Giovanni Battista (Giambattista) Tiepolo (1696–1770) se svým synem Gianem Domenikem (Giandomenico; 1727–1804). Trpaslíci, stojící spořádaně v dlouhé řadě na ohradní zdi vily, možná inspirovali podobné sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna (1684–1738). Dne 4. listopadu se předseda, Libor Hofman a Jana Hejdová poklonili v městečku Nervesa della Battaglia na břehu řeky Piavy památce 9325 vojáků padlých v první světové válce, jejichž ostatky jsou pietně uloženy ve zdejším monumentálním osáriu (kostnici) s výhledy do dalekého okolí. Pak se dotyční přemístili na sousední kopec s mohutnými, částečně restaurátorsky doplněnými troskami opatství sv. Eustacha (Abbazia Sant’Eustachio). Opatství založil, se svou matkou Giselou, někdy kolem roku 1050 Rambaldo III. z Collalta, hrabě z Trevisa. – Nečekaně silným dojmem zapůsobila na výše jmenované krátká zastávka (při zpáteční cestě z Itálie dne 6. listopadu) v malebné obci Ansfeldenu u Lince, rodišti skladatele, varhaníka a hudebního teoretika Antona Brucknera (1824–1896). Muzeum v Brucknerově rodném domě bylo však v důsledku koronavirové pandemie uzavřeno…

Nervesa della Battaglia u Trevisa. Mohutné trosky někdejšího opatství sv. Eustacha, které, se svou matkou Giselou, založil někdy kolem roku 1050 Rambaldo III. z Collalta, hrabě z Trevisa.

Ansfelden u Lince. Rodný dům skladatele, varhaníka a hudebního teoretika Antona Brucknera (1824–1896). Dříve fara, dnes Brucknerovo muzeum. V pozadí farní kostel sv. Valentina.

Leták ke slavnostní prezentaci druhého, revidovaného a rozšířeného vydání händelovské monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy”. Prezentace byla připravována na 29. listopad 2021, avšak dne 18. listopadu 2021 musela být, s ohledem na krajně vypjatou zdravotní situaci, v plném rozsahu zrušena.

Podobně jako v loňském roce zasáhl nezdolný koronavirus i letos významnou akci ČHäS, totiž slavnostní prezentaci druhého vydání händelovské monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy” připravovanou od října 2021 na 29. listopad 2021 do koncertní galerie “Art Space” v Praze na Starém Městě. Z důvodu krajně vypjaté zdravotní situace jsme byli nuceni dne 18. listopadu 2021 akci v plném rozsahu zrušit. Jedním z cílů slavnostní prezentace bylo rozdat co nejvíce výtisků knihy, jakož i almanachu ČHäS 1990–2020, mezi účastníky večera. Jelikož to nebylo zásahem vyšší moci proveditelné, bylo nutné realizovat jiný způsob distribuce. Členové i nečlenové Společnosti obdrželi knihu poštovní cestou nebo si ji mohli osobně vyzvednout v sídle ČHäS, Malá Plynární 1454/4, Praha 7, v termínu dohodnutém předem s autorem na telefonním čísle 266712203 nebo 737189747. Výtisk monografie obdrželi pouze členové Společnosti, kteří uhradili členský příspěvek za rok 2021. Včetně bublinkové obálky H/18 stálo odeslání jednoho výtisku Českou poštou téměř 100 Kč, což se rovná minimálnímu ročnímu členskému příspěvku ČHäS!

Hana Ferencová: “Čechy a Morava očima anglických cestovatelů 1570–1800”. Publikaci vydala v roce 2018 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Přední strana obálky.

Pisatel těchto řádků doporučuje pozornosti členů ČHäS objevnou, tematicky velmi zajímavou publikaci Hany Ferencové (nar. 1987) Čechy a Morava očima anglických cestovatelů 1570–1800. Knížku, vycházející z autorčiny dizertační práce, vydala v roce 2018 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: 288 stran, ISBN: 978-80-88278-17-7. V několika námětových okruzích knížka dokumentuje, jakých podnětů si angličtí cestovatelé všímali, jak byli vnímaví a tolerantní k odlišnostem navštívených lokalit. Svůj předmět Ferencová zkoumá na základě studia pramenů cestopisné povahy: tištěných i rukopisných cestopisů, itinerářů a korespondence. Dle očekávání zaujímá v monografii nepřehlédnutelné místo – se svým “přejezdem” Moravy a Čech 14. – 17./18. září 1772 – věhlasný anglický hudební historik, publicista, skladatel a cestovatel, taktéž varhaník a houslista: Charles Burney (1726–1814); s jeho jménem se setkáme na 18 stránkách (srov. s členským cirkulářem ze dne 21. září 2006).

Jesse M. Locker: “Artemisia Gentileschi. The Language of Painting” (“Artemisia Gentileschi. Řeč malířského umění”). Yale University Press, New Haven and London 2021 (?). Přední strana obálky s portrétem malířky Artemisie Gentileschi (1593–kol.1656), jehož autorem je Simon Vouet (1590–1649). Olejomalba na plátně z doby kolem roku 1625. 90,0 × 71,0 cm. Výřez. Palác Blu, Pisa, Itálie.

Poznámka k tomu, co se nedostalo do 2. vydání monografie “Triumf času a pravdy”: Na straně č. 45 (kapitola “Nový domov”) je otištěna stručná informace: „V roce 1660 přivedl Ital jménem Giulio Gentileschi do Londýna první operní soubor.“ Jak se ukázalo, již po redakční uzávěrce, nebyl tento římský rodák (1599–?) “ledajakým” Italem, nýbrž pocházel z proslulé umělecké rodiny: jeho otcem byl malíř Orazio Gentileschi (1563–1639), pokračovatel Michelangela Merisiho (1571–1610) zv. Caravaggio, sestrou pak obdivuhodná Artemisia Gentileschi (1593–kol.1656), jedna z nejslavnějších malířek v dějinách evropského výtvarného umění. – Nabízíme náhled do publikace Jesse M. Lockera “Artemisia Gentileschi. The Language of Painting” (“Artemisia Gentileschi. Řeč malířského umění”). Yale University Press, 2021 (?).
Pro rok 2022 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč – nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2022 proveďte laskavě poštovní složenkou “C” až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Malá Plynární 1454/4 170 00 Praha 7 – Holešovice. Můžete platit také prostřednictvím internetového bankovnictví, a sice na účet číslo 479049323 vedený u Československé obchodní banky, a.s., Dejvická 36/40, 160 00 Praha 6 – Bubeneč (kód banky: 0300). Platbu je třeba provést tak, aby bylo patrné, od koho pochází a jaký je její účel.
Členské příspěvky za rok 2021 neuhradilo k dnešnímu datu celkem deset členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili bez dalších zbytečných odkladů!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2022 rovněž po 1. lednu 2022 na shora uvedenou adresu nebo bankovní účet ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS: hradí se samostatně.
S ohledem na současnou virovou nákazu nepořádá ČHäS ani letos tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp.
Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2021, na nichž se nepodílela ČHäS (vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):
  • “Händel v Itálii”. Hudebně dramatické představení z cest mladého skladatele po Itálii. Praha, 17. září. Musica Poetica: tuzemský herec, tuzemská pěvecká sólistka, komorní nástrojový doprovod; umělecká vedoucí Jana Janků; režie Igor Dostálek.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2021 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): nebyly zaznamenány.

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 64 (60 tuzemských řádných členů, 3 zahraniční řádní členové, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2021:

Obsah odstavce smazán v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2022.

V Praze dne 9. prosince 2021. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.