CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

XI. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 17. května 2012. PhDr. Michaela Freemanová přednáší na téma "'Jich oheň nouze udusila svatý.' Jan Ladislav Dusík (1760-1812) ve své vlasti". Foto Petr Tylínek, řádný člen Společnosti.

za celkové účasti třinácti osob (z toho deseti členů ČHäS) proběhl dne 17. května 2012 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, XI. seminář České Händelovy společnosti; název: "'Jich oheň nouze udusila svatý.' Jan Ladislav Dusík (1760-1812) ve své vlasti". Přednášela PhDr. Michaela Freemanová, přední česká hudební badatelka a publicistka, zakládající členka ČHäS. V průběhu více než jedné hodiny fundovaně a poutavě seznámila přítomné s Dusíkovým bohatým, někdy až dobrodružným životem, jakož i s jeho rodinou, v níž vedle otce, čáslavského kantora, figurovali taktéž dva hudebně nadaní sourozenci. Formou pečlivě vybraných zvukových ukázek, vesměs ve špičkové interpretaci, přiblížila skladatelův odkaz v oblasti písňové, klavírní a kvartetní. - Ještě jednou děkujeme Michaele za obohacující zážitek!

35. Londýnský Händelův festival. Inscenace Händelovy opery "Riccardo Primo, Re d'Inghilterra" ("Richard První, král anglický"). Premiéra dne 26. března 2012 v Brittenově divadle v Londýně. Edward Grint, baryton (Isacio; vpravo), a Timothy Nelson, basbaryton (Berardo).

Přední strana propagačního letáku k výstavě "Johan Zoffany RA: Society Observed" ("Johan Zoffany RA: Zaměřeno na společnost"). Královská akademie umění v Londýně, 10. března - 10. června 2012. Malíř Johan Zoffany, rodák z Heppenheimu u Frankfurtu nad Mohanem, žil v letech 1733-1810. - Na předmětné straně letáku je otištěn výřez ze Zoffanyho obrazu "Sharpova rodina". Olejomalba na plátně. 1779-1781. 115,6 × 125,7 cm. Národní portrétní galerie, Londýn, Anglie. Inv.č.: NPG L169 (zápůjčka od Lloyd-Baker Settled Estates, 1978).

U příležitosti 35. Londýnského Händelova festivalu podnikl předseda ČHäS ve dnech 24. - 28. března 2012 pracovní cestu do Velké Británie. Veškeré náklady s ní spojené uhradil ze svých vlastních prostředků. Dne 26. března položil věnec ČHäS (zhotovený z různobarevných sušených slaměnek [Helichrysum bracteatum]; cena: 129 Kč; výdajová položka č. 1785) na Händelův hrob ve staroslavném Westminsterském opatství. Tradiční pietní akt tentokrát proběhl, u skladatelovy náhrobní desky v podlaze chrámu (v části zvané "Koutek básníků" - "Poets' Corner"), formou krátkého církevního obřadu, celebrovaného reverendem Andrewem Braddockem. Obřad položení věnce ČHäS, o němž přinesl informaci zpravodaj "Abbey Week", interní tiskovina Westminsterského opatství, ze dne 24. března 2012, byl zařazen do oficiálního programu Opatství. Tentýž den účastník cesty sledoval v Brittenově divadle, v sousedství Royal Albert Hall, premiéru festivalového nastudování Händelovy opery "Riccardo Primo, Re d'Inghilterra" ("Richard První, král anglický"). Spíše klasickou, snadno "stravitelnou" inscenaci s nádechem hogarthovské Anglie, zpestřenou četnými vizuálními efekty, připravil režisér James Robert Carson; hudební složku měl na starosti Laurence Cummings. Již 24. března si předseda ČHäS v Královské akademii umění (Royal Academy of Arts; sídlí v někdejším Burlingtonově paláci, kde v prvních londýnských letech pobýval G. F. Händel) prohlédl ojedinělou výstavu "Johan Zoffany RA: Society Observed" ("Johan Zoffany RA: Zaměřeno na společnost"; zkratka "RA" ["Royal Academician"] označuje člena Královské akademie umění). Ve své době často vyhledávaný a v Anglii dodnes vysoce ceněný malíř Johan Zoffany (1733-1810) přišel na svět v Heppenheimu u Frankfurtu nad Mohanem; roku 1760 se usadil v Londýně. Jeho otec, umělecký truhlář žijící v letech 1699-1771, se narodil v Praze a byl pokřtěn v Týnském chrámu (?) jako "Anton Franz Zouffaley" (= Zoufalý). Asi v roce 1763 portrétoval Johan Zoffany Händelova sekretáře, opisovače not a pomocníka Johna Christophera Smithe ml. (1712-1795; letos si připomínáme 300. výročí jeho narození!): reprodukce dotyčného portrétu je otištěna v händelovské monografii Pavla Polky "Triumf času a pravdy" (ilustrace č. 159). V příloze tohoto členského cirkuláře zasíláme k uvedené výstavě informační leták - jeho přední stranu pokrývá výřez z proslulého Zoffanyho obrazu "Sharpova rodina" ("The Sharp Family"; 1779-1781), zachycujícího četné příslušníky jmenované rodiny na jejich bárce "Apollón" ("The Apollo"), plovoucí po řece Temži; na plátně upoutávají pozornost také různé hudební nástroje. - Mimořádný přínos znamenala návštěva Muzea hudebních nástrojů v Královské hudební koleji (Royal College of Music; 27. března), schraňujícího rovněž řadu důležitých portrétů, mj. kastráta Carla Broschiho (1705-1782), zvaného Farinelli, z r. 1734 (Bartolomeo Nazari), a skladatelů Franze Josepha Haydna (1732-1809), z r. 1791 (Thomas Hardy), a Jana Ladislava Dusíka (1760-1812), z r. 1795 (Henri-Pierre Danloux). Poslední den (28. března) se účastník cesty vydal do vzdálenější Dulwichské obrazárny (Dulwich Picture Gallery) pořádající nepříliš rozsáhlou výstavu "Van Dyck in Sicily: Painting and the Plague, 1624-1625" ("Van Dyck na Sicílii: Malířství a mor, 1624-1625"). Na program se (25. března) dostala i oblast anglické literatury: procházka Muzeem Charlese Dickense, umístěným v domě obývaném Dickensem (1812-1870; letos 200. výročí narození) v letech 1837-1839; snad stojí za dovětek, že geniální spisovatel sní svůj věčný sen ve Westminsterském opatství v bezprostřední blízkosti G. F. Händela…

Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu 2012. Záběr z inscenace Händelovy opery "Amadigi di Gaula" ("Amadis Galský"). Premiéra dne 18. května 2012 v göttingenském Německém divadle. Mezzosopranistka Mareike Braun (uprostřed) v titulní úloze. Foto Theodoro da Silva.

Na letošním Mezinárodním Händelově festivalu v Göttingenu zastupovali ČHäS předseda a zakládající člen Josef Průcha (23. - 27. května). Festival probíhal, od 17. do 28. května, pod jednotícím názvem "Liebe und Eifersucht" ("Láska a žárlivost"). Jeho hlavním dílem byla skladatelova opera "Amadigi di Gaula" ("Amadis Galský"), inscenovaná celkem pětkrát (!) v Německém divadle. Režisérka a choreografka Sigrid T'Hooft pojala nastudování v barokním duchu s uplatněním odpovídající herecké gestiky. Prostě střižené kostýmy Stephana Dietricha v témže stylu "nekopírovaly" ve všech jednotlivostech své historické vzory. Hudebně všechna představení řídil maestro Andrew Parrott; skvělému orchestru se průběžně dařilo tlumočit i ty nejjemnější odstíny barvité Händelovy partitury. [Roli Dardana ztvárnila česká mezzosopranistka Markéta Cukrová.] Počínaje letošním ročníkem zastává funkci uměleckého ředitele festivalu anglický cembalista, varhaník a dirigent Laurence Cummings (nar. 1968; viz též výše).

Händelův festival v Halle nad Sálou 2012. Záběr z inscenace Händelovy opery "Alcina". Premiéra dne 1. června 2012 v hallské opeře. Romelia Lichtenstein, soprán (Alcina), a Terry Wey, kontratenor (Ruggiero). Foto Gert Kiermeyer.

Mezinárodního Händelova festivalu v Halle nad Sálou (nesoucího se již ve znamení 500. výročí začátku církevní reformace roku 1517) se za ČHäS zúčastnil, 30. května - 3. června 2012, pouze předseda. Celý festival, opět doslova "nabitý" hudbou a doprovodnými akcemi, trval od 31. května do 10. června. Z inscenovaných Händelových titulů navštívil výše jmenovaný (1. června) provedení opery "Alcina", hudebně na standardní úrovni, koncepčně nanejvýš problematické: režisér Andrej Woron rozehrál na scéně hallské opery absurdní podívanou, umístěnou do současnosti mezi necivilizované divochy kdesi v Tichomoří či v Jižní Americe. Chronická vlna svévolných režisérských "interpretací" händelovské opery ustupuje zatím, zdá se, jen velmi pomalu… Z hudebně-historického hlediska zaslouží zmínku festivalové uvedení (2. června) Händelova oratoria "L'Allegro, il Pensieroso [sic] ed il Moderato" ("Veselý, Zádumčivý a Umírněný") v úpravě uznávaného hallského skladatele a dirigenta Roberta Franze (1815-1892), vyšlé tiskem v roce 1871. Na rozdíl od minulosti jsou však takovéto úpravy Händelových děl (kromě R. Franze od J. A. Hillera, W. A. Mozarta, F. Mendelssohna-Bartholdyho, Th. Beechama a j.) zcela zbytečné a sotva životné, byť se jim v poslední době věnuje více pozornosti. Mezinárodní vědecká konference (4. - 6. června) se zabývala tématem "Händel und die Konfessionen" ("Händel a náboženská vyznání"). - V hlavním sále hallského Stadthausu přednesl předseda ČHäS, dne 2. června, svůj tradiční proslov.

John (Johann Baptist) Closterman (1660-1711) [?]: hudební skladatel Henry Purcell (1659-1695). Olejomalba na plátně z roku 1695. 73,7 × 61,0 cm. Národní portrétní galerie, Londýn, Anglie. Inv.č.: NPG 1352 (1903). - Obraz vytvořil John Closterman nebo jiný malíř podle něho.

Ve spolupráci se Společností přátel barokní kultury (Baroccoco) se sídlem na zámku v Mnichově Hradišti se ČHäS v roce 2012 podílí na jedné hudebně-divadelní produkci, opět v historickém zámeckém divadle v Mnichově Hradišti. Program tentokrát vyplní, pod názvem Slavnost lásky z Diokleciána, ukázky ze semiopery Henryho Purcella (1659-1695) "Věštkyně aneb Příběh Diokleciánův" ("The Prophetess: or, The History of Dioclesian") na libreto Thomase Patricka Bettertona (kol.1635-1710), prvně hrané v Londýně v květnu 1690. Vystoupí Jan Ondrejka - tenor, Tomáš Badura - baryton, Jaromír Nosek - bas; Český chlapecký sbor Boni pueri; taneční soubor Hartig; barokní orchestr Musica Florea; choreografie a režie: Helena Kazárová; dirigent: Marek Štryncl. Termín: neděle 16. září 2012 od 17.00 hodin. Na představení nebude vyslán zvláštní autobus. Rezervaci vstupenek lze, od 15. června 2012, zajistit na adrese Společnosti přátel barokní kultury (Baroccoco): V Lipách 743, 295 01 Mnichovo Hradiště; tel.: 326773098 (8.00 - 16.00 hodin kromě pondělí); fax: 326772198; e-mail: baroccoco@post.cz. S poukazem na velmi omezenou kapacitu mnichovohradišťského zámeckého divadla doporučujeme brzkou rezervaci.

Přední strana vnější krabičky ke dvěma kompaktním diskům s nahrávkou první verze opery Georga Friedricha Händela "Il Pastor fido" ("Věrný pastýř"; 1712). Harmonia mundi USA, 2012.

Ve světové premiéře vydala firma harmonia mundi USA v roce 2012 kompletní nahrávku první verze Händelovy opery Il Pastor fido ("Věrný pastýř"; 1712); nahrávka, vypravená neobvykle bohatě a nákladně, sestává ze dvou kompaktních disků (č. HMU907585/86). Britský kontratenorista David Bates řídí mladé pěvecké sólisty, zvládající své party se strhujícím nasazením a virtuozitou, a soubor La Nuova Musica, brilantně muzicírující na dobových nástrojích. La Nuova Musica, založená, Davidem Batesem, teprve v roce 2007, se s obdivuhodnou rychlostí dokázala, navzdory tvrdé mezinárodní konkurenci, prosadit v oblasti historicky poučené interpretace evropské renesanční a barokní hudby. Letos (13. dubna) se představila také na Londýnském Händelově festivalu - a to právě svým nastudováním mistrova "Věrného pastýře". Nahrávka jmenované opery by zcela jistě neměla chybět v žádné händelovské diskotéce!

Na webových stránkách Muzea Händelova domu (Handel House Museum) v Londýně jsou nyní umístěny, v anglickém jazyce, dějové přehledy (synopse) všech dochovaných Händelových oper. Postup k vyhledání žádaného operního titulu je následující: 1. Přes adresu "www.handelhouse.org" otevřeme vstupní stránku Muzea Händelova domu. 2. Klepneme na odkaz "Discover" (horní lišta). 3. Klepneme na odkaz/obrázek "Opera synopses". 4. Klepneme na obrázek s názvem opery (tituly jsou řazeny chronologicky). - Jedná se o dosud velice postrádanou pomůcku při orientaci v dějové spleti mistrových oper.

Velká část členů doposud neuhradila členský příspěvek ČHäS na rok 2012! Minimální výše ročního členského příspěvku zůstává přitom nadále víceméně symbolická: 100 Kč (tj. 8,33 Kč měsíčně)! Je-li členství platné od 1. ledna, hradí se členský příspěvek nejpozději do konce měsíce března dotyčného roku, letos tedy do 31. března 2012. Žádám proto všechny, kdo členský příspěvek na rok 2012 dosud nezaplatili, aby své (dozajista nechtěné) opomenutí co nejdříve napravili.

V Praze dne 15. června 2012. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.