CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

VII. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 18. listopadu 2009. Ing. Petr Tylínek přednáší na téma "Evropské odívání v době Georga Friedricha Händela".

za celkové účasti pětadvaceti osob (z toho jedenácti členů ČHäS) proběhl dne 18. listopadu 2009 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, VII. seminář České Händelovy společnosti; název: "Evropské odívání v době Georga Friedricha Händela". Přednášel ing. Petr Tylínek, oděvní návrhář, módní teoretik a pedagog, řádný člen ČHäS. V průběhu více než dvou hodin seznámil přítomné s vývojem evropské oděvní kultury od 60. let 17. století do 70. let 18. století. Formou obrazové projekce (184 dokumentární snímky!) přiblížil nejen vnější vzhled obleků, ale také jejich střihové konstrukce a typy podpůrných výztuží sukní včetně doplňků garderoby a použitých materiálů pro muže, ženy i děti. Na ukázkách autentických Händelových podobizen přesvědčivě doložil skladatelův praktický přístup k oblékání.

Rosalba Carrieraová (1675-1757): pěvkyně Faustina Hasseová (1700?-1781), roz. Bordoniová. Pastel z roku 1739. 47,0 × 35,0 cm. Muzeum benátského settecenta, palác Ca' Rezzonico v Benátkách, Itálie. V letech 1726-1728 zpívala Faustina v Londýně v premiérách pěti oper G. F. Händela: "Alessandro", "Admeto", "Riccardo Primo", "Siroe" a "Tolomeo".

Ve dnech 16. - 24. října 2009 zorganizovala ČHäS tradiční podzimní poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, technického ředitele a řádných členek Jany Hegerové a Ireny Váchové. Použit byl osobní automobil ČHäS, přičemž veškeré cestovní náklady hradili výše jmenovaní ze svých vlastních prostředků. Ubytování (19. - 23. října) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku "Sfondo" v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Pobyt v Itálii probíhal letos ve znamení 300. výročí premiéry Händelovy opery "Agrippina" dne 26. prosince 1709 v benátském divadle San Giovanni Crisostomo (nyní Teatro Malibran; provoz zahájen o karnevalu v roce 1678). Během návštěvy Benátek (21. října) se předsedovi ČHäS podařilo v kostele San Marcuola (správně: sv. Hermagora a Fortunáta) při Velkém kanále, po téměř dobrodružném zdolání mnoha překážek, pořídit fotografické snímky náhrobní desky slavného hudebního skladatele Johanna Adolfa Hasseho (Hasse; 1699-1783), kterou v roce 1820 nechal do kostelní podlahy zasadit Franz Sales Kandler (1792-1831), autor prvního skladatelova životopisu (Benátky, 1820); spolu s Hassem odpočívá na stejném místě jeho choť, proslulá sopranistka Faustina Hasseová (1700?-1781), roz. Bordoniová, jež v letech 1726-1728 zpívala v Londýně v premiérách pěti Händelových oper: "Alessandro", "Admeto", "Riccardo Primo", "Siroe" a "Tolomeo" [její náhrobní deska nebyla nalezena, přes veškerou snahu předsedy ČHäS i p. kostelníka]. Jeden ze snímků Hasseovy náhrobní desky bude použit pro dokument "Malý fotografický průvodce Händelovým Římem a Benátkami" v sekci "Aktuality" na webových stránkách ČHäS. Cestou do Itálie se její účastníci zdrželi v Innsbrucku (17./18. října), kde největší pozornost zaměřili na zámek Ambras s jedinečnými sbírkami; působivý soubor zámeckých budov nechal ze středověké pevnosti vybudovat uměnímilovný habsburský arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529-1595), mj. stavebník letohrádku Hvězda v Praze na Bílé hoře (1555-1556). K Innsbrucku se též pojí "kulaté" händelovské výročí: v roce 2010 uplyne 300 let od skladatelovy návštěvy města někdy na přelomu února a března 1710 - dokládá ji dopis tyrolského guvernéra Karla III. Filipa z Neuburka (1661-1742) Ferdinandu Medicejskému (1663-1713) do Florencie ze dne 9. března 1710. Nezapomenutelnou historickou atmosféru vyzařoval také Trident (Trento; 18. října), dějiště 19. ekumenického koncilu katolické církve (13. prosince 1545 - 4. prosince 1563). Zpáteční cestu příjemně zpestřila prohlídka interiérů romantického zámku Miramare na mořském pobřeží v Terstském zálivu (23. října); toto "pohádkové" sídlo, postavené v letech 1856-1860 podle projektu rakouského inženýra a architekta Carla Junkera (1827-1882), vděčí za svůj vznik arcivévodovi Ferdinandu Maxmiliánu Habsburskému (1832-1867), pozdějšímu neúspěšnému císaři mexickému (1864-1867).

Interiér kostela San Marcuola (sv. Hermagora a Fortunáta) v Benátkách. Pohled směrem k presbytáři. Na hlavním oltáři obraz "Nanebevzetí P. Marie" od Franceska Miglioriho (1725-1798). Do dnešní podoby byl kostel přestavěn v letech 1728-1736 dle projektu Giorgia Massariho (1687-1766). Místo posledního odpočinku zde nalezl slavný hudební skladatel Johann Adolf Hasse (1699-1783) se svou chotí, proslulou sopranistkou Faustinou (1700?-1781), roz. Bordoniovou. Foto "www.museumplanet.com".

Pro rok 2010 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč - nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2010 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00   Praha 7.
Členské příspěvky za rok 2009 neuhradilo k dnešnímu datu celkem devět členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2010 rovněž po 1. lednu 2010 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

V neděli dne 20. prosince 2009 pořádá ČHäS tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Informace k výstupu v pracovních dnech na telefonních číslech 220197350 (přes den) a 266712203 (večer).

Julius Edvard Mařák (1832-1899): Říp. Studie k obrazu do předsíně královské (prezidentské) lóže v Národním divadle v Praze. Olejomalba na dřevě. 1882. 25,0 × 33,0 cm. Národní galerie v Praze. Inv.č.: O 2646. Pohled od severu.
Památná hora Říp je cílem tradičních předvánočních výstupů České Händelovy společnosti. "Händelovská" trasa začíná v železniční zastávce v obci Ctiněves při jihovýchodním úpatí hory. Letošní akce se uskuteční v neděli dne 20. prosince, in memoriam Milana Bakiče, iniciátora zimních výstupů na Říp, který tragicky zahynul dne 26. listopadu 2009 ve věku 52 let.

Od 23. listopadu 2009 probíhá na chodbě u Všeobecné studovny v pražském Klementinu (= v přízemí u hlavního vchodu do Národní knihovny České republiky) výstava Hvězdy a květiny, věnovaná letošním výročím G. F. Händela, J. Haydna a F. Mendelssohna-Bartholdyho (s odkazy na H. Purcella, F. X. Richtera a j.). Autorkou scénáře je Michaela Freemanová, zakládající členka ČHäS. Některé exponáty poskytla ČHäS. Výstava potrvá přibližně do poloviny ledna 2010. Vstup volný (je nutné se hlásit na vrátnici).

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2009, na nichž se nepodílela ČHäS
(vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  Händelova opera "Giulio Cesare" ("Julius Caesar") na scéně Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Sopranistka Lucie Silkenová v roli Kleopatry (II. dějství). Režie: Martin Otava. Premiéra dne 12. února 2009.

 • Opera "Giulio Cesare". Liberec, premiéra 12. února (scénicky). Tuzemští sólisté, Orchestr Divadla F. X. Šaldy v Liberci; dir. Pavel Baxa, Tomáš Žídek; režie Martin Otava. Koprodukce Divadla F. X. Šaldy v Liberci, operního studia Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze a Komorní opery Praha. 4 představení.
 • Oratorium "Judas Maccabaeus". Praha, 26. a 27. března. Zahraniční sólisté, Pražský komorní sbor, Česká filharmonie; dir. Peter Schreier. [Viz členský cirkulář ze dne 10. března 2009.]
 • Opera "Rinaldo". Praha, premiéry 4. a 6. dubna (scénicky). Tuzemští a zahraniční sólisté, balet, Orchestr Collegium 1704; dir. Václav Luks; režie Louise Moaty. 126. a 127. sezóna Národního divadla v Praze (v koprodukci s Le Théâtre de Caen, L'Opéra de Rennes a Le Grand Théâtre de Luxembourg). 13 představení. [Viz členský cirkulář ze dne 10. března 2009.]
 • Oratorium "Messiah" (průřez). Česká Třebová, 19. dubna (zahajovací koncert 11. ročníku Hudebního festivalu Antonína Bennewitze) + Pardubice, 20. dubna + Chrudim, 28. června (externí koncert v rámci 51. ročníku mezinárodního operního festivalu "Smetanova Litomyšl"). Tuzemští sólisté, Český chlapecký sbor Boni pueri, Komorní filharmonie Pardubice; dir. Marek Štryncl.
 • Oratorium "Samson". Praha, 28. dubna. Tuzemští sólisté, Kühnův smíšený sbor, barokní orchestr Camerata nova; dir. Jiří Kotouč. FOK: 8. koncert cyklu "Stará hudba" 2008/2009.
 • Oratorium "La Resurrezione" (výběr). Praha, 23. května. Jedna tuzemská sólistka a čtyři zahraniční sólisté, Collegium Vocale 1704, Collegium 1704; dir. Václav Luks. 64. mezinárodní hudební festival "Pražské jaro".
 • Oratorium "La Resurrezione". Nymburk, 9. srpna + Teplice, 10. srpna + Praha, 3. listopadu (7. festivalový cyklus "Musica Florea") + Jablonec nad Nisou, 4. listopadu. Tuzemští sólisté, Musica Florea; dir. Marek Štryncl. 9. srpna + 10. srpna + 4. listopadu: cyklus "Musica Florea - Bohemia 2009".
 • "Coronation Anthems" ("Korunovační anthemy"). Praha, 17. září. Vokální Collegium, Harmonia delectabilis; dir. John Bowley. Zahajovací koncert Svatováclavských slavností 2009 (+ H. Purcell).
 • Oratorium "Messiah". Praha, 23. září. Tuzemští sólisté, Český chlapecký sbor Boni pueri, Musica Florea; dir. Marek Štryncl.
 • Oratorium "La Resurrezione". Ostrava, 24. října + Opava, 25. října. Tuzemští a zahraniční sólisté, Collegium Vocale 1704, Collegium 1704; dir. Václav Luks. Svatováclavský hudební festival Ostrava (obě provedení).
 • Oratorium "Messiah". Praha, 8. prosince. Tuzemští sólisté, Pražský katedrální sbor, Antiquarius Consort Praga; dir. Josef Kšica. FOK: komorní cyklus "Stará hudba" 2009/2010.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2009 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "Gluck v Mnichově Hradišti" (Pavel Polka, internetový deník "Britské listy", 4. září 2009)"; "'Pocta Händelovi' 2009 - závěrečný koncert, 8. 12. 2009" (Pavel Polka, internetový deník "Britské listy", 8. prosince 2009).

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 69 (65 tuzemských řádných členů, 1 tuzemský čestný člen, 2 zahraniční řádní členové, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2009:

16. února - Petr Hojsák; 19. března - Anna Šerých; 12. dubna - Marcela Sasková; 29. dubna - Vladimír Chytil; 11. května - Vítězslav Podrazil; 26. května - Renata Jandová; 5. července - Jiří Ludvík; 9. září - Ludmila Melecká; 20. října - Ivana Tomková; 29. listopadu - Božena Vondráčková.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2010.
V Praze dne 10. prosince 2009. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.