CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

Kuks, multižánrový festival “Theatrum Kuks” 2022. Refektář v bývalém hospitálu, 27. srpna 2022. – Koncert komorního souboru “Temperament 430” s prezentací druhého knižního vydání monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy” (2021). Na snímku Michala Typla členky souboru s autorem knihy po koncertu u sádrového odlitku busty Georga Friedricha Händela od Petra Nováka z roku 2002. Plastika byla speciálně přivezena na koncert v kukském refektáři z Galerie Petra Nováka v Jaroměři-Josefově.
Zleva: violoncellistka Helena Matyášová, houslistka Lucie Hůlová, varhanice Jiřina Marešová, sopranistka Irena Troupová, flétnistka Jindra Černá (vedoucí souboru), Pavel Polka.

Kuks, multižánrový festival “Theatrum Kuks” 2022. Refektář v bývalém hospitálu, 27. srpna 2022. – Koncert komorního souboru “Temperament 430” s prezentací druhého knižního vydání händelovské monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy” (2021).
Pohled z jevištního prostoru do pomalu se zaplňujícího refektáře. V popředí část stolu Pavla Polky s výtisky druhého knižního vydání jeho händelovské monografie “Triumf času a pravdy” (2021). Polka je autorem i ostatních publikací rozložených na stole. Foto Michal Stránský.

Kuks, multižánrový festival “Theatrum Kuks” 2022. Refektář v bývalém hospitálu, 27. srpna 2022. – Koncert komorního souboru “Temperament 430” s prezentací druhého knižního vydání monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy” (2021).
Flétnistka Jindra Černá (vedoucí souboru) a houslistka Lucie Hůlová. Foto Michal Stránský.

v sobotu dne 27. srpna 2022 od 14.30 hodin se na multižánrovém festivalu “Theatrum Kuks 2022” uskutečnil, v refektáři hospitálu v Kuksu u Jaroměře/Dvora Králové nad Labem, koncert komorního souboru “Temperament 430”, jehož vedoucí je paní Jindra Černá, řádná členka České Händelovy společnosti (dále jen “ČHäS”). Součástí koncertu, nazvaného Triumf času a pravdy, byla veřejná prezentace druhého vydání händelovské monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy”, původně připravovaná do koncertní galerie “Art Space” v Praze na Starém Městě na 29. listopad 2021, leč nakonec zmařená sílící vlnou koronavirové epidemie – dne 18. listopadu 2021 jsme akci vzhledem k mimořádně napjaté zdravotní situaci v plném rozsahu bez náhrady odvolali. Tím vítanější se stala možnost představit knihu právě na festivalu v Kuksu, a sice se souborem, se kterým jsme počítali pro termín 29. listopadu 2021, a s programem nelišícím se příliš od programu sestaveného pro koncertní galerii “Art Space”. Návštěvníci koncertu si vyslechli následující skladby Georga Friedricha Händela a Georga Philippa Telemanna (1681–1767):
Händel: Triová sonáta č. 1b h moll pro příčnou flétnu, housle a basso continuo, op. 2; HWV 386b;
Händel: Kantáta “Da sete ardente afflitto” pro soprán a basso continuo na text neznámého autora, HWV 100;
Telemann: Pařížský kvartet č. 8 a moll pro příčnou flétnu, housle, violoncello a basso continuo, TWV 43:a2 (výběr);
Händel: Kantáta “Look down, harmonious Saint” (“The Praise of Harmony”) na text Newburgha Hamiltona pro tenor/soprán a nástroje, HWV 124.
Účinkovali: Irena Troupová, soprán; Jindra Černá, příčná flétna; Lucie Hůlová, housle; Helena Matyášová, violoncello; Jiřina Marešová, varhanní pozitiv.
Před prvním hudebním číslem koncertu a mezi hudebními čísly následujícími četla herečka Eva Burešová z monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy” příznačné ukázky vybrané autorem. Vedle autora se prezentace zúčastnil grafik Libor Hofman z Úholiček, autor obálky a frontispisu, a sochař Petr Novák z Jaroměře, autor Händelovy busty z roku 2002. Podle snímku jejího hliněného modelu, pořízeného Václavem Novákem (1930–2013), otcem autora, vytvořil Libor Hofman obálku. Autorský sádrový odlitek předmětné plastiky byl u příležitosti koncertu/prezentace knihy instalován v Kuksu, a sice přímo v místě konání akce, tj. v refektáři špitálu (v severovýchodním rohu sálu), kam byl, spolu s podstavcem, přepraven s maximální opatrností osobním automobilem z Galerie Petra Nováka v Jaroměři-Josefově, Bastionu č. IV. V severozápadním rohu sálu je trvale vystaven sádrový odlitek měděné busty hraběte Františka Antonína Šporka (Sporck; 1662–1738), budovatele kukského areálu, z pomníku v nedalekém městysu Choustníkovo Hradiště; pomník, slavnostně odhalený dne 7. července 1901, je dílem libereckého sochaře Eduarda Gerharda. Obě busty, Händelova a Šporkova, tak spolu mohly určitým způsobem komunikovat nad hlavami hrajících hudebnic, kteréhožto zvláštního fenoménu si všimli i někteří, zřejmě citlivější návštěvníci. – Zájem o prezentovaný knižní svazek byl enormní. Pavel Polka i po koncertu odpovídal na řadu věcných dotazů týkajících se práce na knize i jeho vlastních osobních zájmů a životních hodnot. Všichni zúčastnění jen litovali, že exempláře “Triumfu času a pravdy” již není možno – v důsledku rozebrání početně velmi limitovaného nákladu – žádným způsobem získat. Autor knihy, kterému z celého nákladu (278 výtisků) zůstalo, coby “železná rezerva”, pouhých 14 výtisků, všechny neuspokojené zájemce odkázal na chystané elektronické vydání knihy v termínu přibližně do konce září letošního roku: pracuje na něm nejen on, ale především kolega Jan Kučera z Kladna mající na starosti mimořádně náročný a složitý technický převod celé knihy do elektronické podoby včetně propojení bezpočtu číslovaných poznámek, odkazů apod. Jmenovaný se akce v Kuksu nemohl z vážných zdravotních důvodů osobně zúčastnit. Elektronická verze svazku bude oproti druhému, tištěnému vydání (2021) rozšířena přesně o třicet stránek, zahrnujících množství korektur a řadu zajímavých doplňků a aktualizací. Do jisté míry bude možno hovořit o “třetím vydání”. Pro všechny zájemce bude elektronická verze “Triumfu času a pravdy” bezplatně dostupná na webových stránkách ČHäS. Z Kuksu odjížděli účinkující i posluchači s dobrým pocitem, že se pořad sestavený z hudby a mluveného slova, proběhnuvší v zaplněném refektáři se skvělým obecenstvem a ve skvělé atmosféře, mimořádně vydařil, že plnohodnotně nahradil a zřejmě ještě celkovým vyzněním předstihl akce původně připravované na zámku v Hostivici u Prahy (28. března 2020) a v koncertní galerii “Art Space” v Praze (29. listopadu 2021). Na tomto místě jménem ČHäS srdečně děkuji účinkujícím, pořadatelům, správě hospitálu Kuksu, pracovní skupině ČHäS a všem ostatním, kdo přispěli svou pomocí.

Také přední stranu prvního elektronického vydání händelovské monografie Pavla Polky (2022) vyplňuje fotografický snímek hliněného modelu busty Georga Friedricha Händela od sochaře Petra Nováka z Jaroměře z roku 2002…

S velkým potěšením mohu v tomto členském cirkuláři oznámit, že počínaje dnem 28. září 2022 jsme uvedli do provozu elektronickou verzi händelovské monografie “Triumf času a pravdy”. Jedná se o první elektronické vydání (PDF), konkrétně o revidovanou a rozšířenou verzi druhého vydání tiskem. Obsah knihy je strukturovaný. Čtenáři s hlubším zájmem o dané téma či o jeho širší souvislosti umožnuje i nesekvenční práci s textem. Na rozdíl od tištěné verze je kniha v elektronické podobě doplněna velkým množstvím vnitřních odkazů, jež čtenáři vybavenému vhodným prohlížečem takovýto nelineární přístup k textu do značné míry usnadňují.
Kniha je komukoliv zdarma k dispozici na webových stránkách ČHäS (www.haendel.cz) v sekci “Aktuality”. Může být bezúplatně šířena/sdílena elektronicky pouze vcelku včetně tiráže. Soubor PDF není povoleno jakkoliv měnit. Kniha nesmí být bez souhlasu autora šířena tiskem s výjimkou tisku pro osobní potřebu. Kdokoliv si ji nebo její část může libovolně vytisknout pro osobní potřebu, případně může tiskem pověřit třetí stranu, a sice výhradně pro osobní potřebu.
U příležitosti vydání “Triumfu času a pravdy” v elektronické podobě si připomeňme, že přední stranu (v tiskové verzi vnější stranu přední desky) pokrývá fotografický snímek hliněného modelu Händelovy busty od jaroměřského sochaře Petra Nováka (nar. 1957), který na modelu (výška 66,5 cm) pracoval v únoru a březnu 2002 na základě objednávky ČHäS ze dne 14. července 2001. Fotografii hliněného modelu pořídil jaroměřský fotograf Václav Novák (1930–2013), otec autora busty. Sádrové odlitky busty vlastní v současné době tito jednotlivci a organizace: autorský odlitek (10. října – 10. prosince 2014 vystavený v benátském paláci Ferro Fini) – autor busty; originály č. I/VI – Církevní konzervatoř Německého řádu, Opava; č. II/VI – Händel-Haus, Halle an der Saale, SRN; č. III/VI – Pavel Polka, Praha (předseda ČHäS); č. IV/VI – Göttinger Händel-Gesellschaft, Göttingen, SRN; č. V/VI – Michal Typl, Mníšek pod Brdy (technický ředitel ČHäS); č. VI/VI – Handel & Hendrix, London, Velká Británie.
První poznámka k tomu, co se dostalo do elektronické verze “Triumfu času a pravdy”: v minulých letech vyvolalo zaslouženou pozornost zjištění, že ve druhé polovině 17. století žil v Horním Šariši (Slovenská republika) jistý Christoph Händel (1644–?). Jak se ukázalo, jednalo se o bratrance hudebního skladatele Georga Friedricha Händela ze strany otce, Georga Händela (1622–1697).
Dotyčný Christoph Händel ml. (křtěný v Halle dne 28. ledna 1644), jeden ze synů hallského kovářského mistra a kotláře, bratra skladatelova otce Christopha Händela st. (1612–1678) a jeho choti Marthy, roz. Burckhardtové, je v letech 1675–1685 doložen v Bardejově, ležícím v Horním Šariši na východním Slovensku. V souladu s rodovou tradicí se v Bardejově živil jako konvář a se svou rodinou žil v dnešní ulici Veterná (Větrná), dle charakteru městské zástavby na její jižní straně. Ačkoliv původem luterán, v katolickém Bardejově, obydleném od začátku 14. století karpatskými Němci (název Bartfeld), konvertoval ke katolické víře. V tamním chrámu sv. Jiljí (slovensky sv. Egídia) byly pokřtěny jeho děti Regine (1675), Friedrich (1677) a Johannes Christophorus (1680). Po roce 1685 se stopy Christopha Händela ml. a jeho rodiny v Bardejově zcela ztrácejí. Rodina možná nepřežila některou z epidemických chorob, nebo se vydala za lepším živobytím…
V červenci 2022 objevila Petra Pavlovičová, pracovnice Státního archivu v Prešově, v evangelické matrice z Kežmarku (německy Käsmark/Kesmark), náležejícího k historickým centrům Spiše na východním Slovensku, zápis z roku 1668 o narození syna Christopha Christophu Händelovi ml. a jeho ženě, Marii Sophii. Rodina se tedy nepřestěhovala z Německa přímo do Bardejova. Bardejovu předcházelo nejméně jedno bydliště: Kežmarok. Objevený matriční záznam přesně zapadá do mozaiky dosud známých údajů. Christoph Händel ml. byl ve chvíli narození potomka v Kežmarku ještě velmi mlád, což lze téměř jistě předpokládat také u jeho choti. Ke katolictví museli přestoupit nejpozději v Bardejově, neboť tři z jejich dětí byly, jak uvedeno výše, pokřtěny v bardejovském katolickém chrámu sv. Jiljí. Dokumentují to zápisy v chrámové matrice.
V srpnu 2022 nahlédla Martina Dovičáková, pracovnice Státního archivu v Prešově, pobočka Archiv Bardejov, do bardejovských daňových soupisů z příslušného období: jméno “Christoph Händel” figuruje v letech 1681–1685 v seznamech občanských, strážních a stočných poplatků. V onom časovém úseku tedy Christoph Händel ml., nejspíše z titulu výkonu svého řemesla, odváděl daně městu Bardejovu.
(Srov. s členským cirkulářem ze dne 21. září 2006.)

V někdejším královském městě Kežmarku se roku 1668 podle evangelické matriky narodil Christophu Händelovi ml. (1644–?), bratranci Georga Friedricha Händela, a jeho ženě, Marii Sophii, syn Christoph.

Bardejov. Náměstí s chrámem sv. Jiljí, v němž byly pokřtěny děti Christopha Händela ml. (1644–?), bratrance Georga Friedricha Händela: Regine (1675), Friedrich (1677), Johannes Christophorus (1680).

Na tomto místě ještě jednou srdečně děkuji za přínosná zjištění oběma archivářkám. Abychom si mohli utvořit přesnější obrázek rodiny Christopha Händela ml., bude ještě zapotřebí mnoho hodin cíleného výzkumu, pokud do pátrání, jak už tomu často bývá, nezasáhne náhoda.
V Praze dne 28. září 2022. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.