CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

zdravím Vás poprvé v "novém tisíciletí". Jak bylo avizováno v posledním cirkuláři ČHäS (s datem 12. prosince 2000), přinášíme v následujícím odstavci stručnou zprávu o hospodaření ČHäS v období od 1. ledna do 31. prosince 2000:

Ve srovnání s předchozími lety jsou výsledky hospodaření za rok 2000 již na první pohled mimořádně příznivé: celkové příjmy činily 288.215,30 Kč, výdaje 210.157,43 Kč, tj. plus ("zisk") 78.057,87 Kč. Obdobně pozitivně vyhlížejí peněžní "toky" během období od založení ČHäS do 31. prosince 2000: celkové příjmy 1.221.866,65 Kč, výdaje 993.503,86 Kč, tj. plus ("zisk") 228.362,79 Kč.
Pro Vaši informaci uvádím celkovou výši příspěvků tuzemských členů ČHäS za rok 2000: v této kategorii bylo inkasováno 14.380,00 Kč. K tomu lze připočítat i částku uhrazenou zástupně v Kč dvanácti českými členy mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou: úhrnem 1.300,00 Kč. Jak je zřejmé, v rámci celkového hospodaření ČHäS se jedná o obnosy nikoliv zásadní, byť velice vítané a potřebné.
Částka 4.000 DM, kterou ČHäS vyplatila dne 18. prosince 2000 za účelem nákupu dvou kopií barokních lesních rohů od Grahama Nicholsona (viz cirkulář z 12. prosince 2000), byla z jejího účtu odepsána v ekvivalentu 73.040,30 Kč (výdajová položka č. 1097).
Dne 19. ledna 2001 jsme obdrželi faxovou zprávu, že naše zahraniční členka paní Henriette von Haugwitz-Beerberg, Steg (Švýcarsko), přispěje na podporu činnosti ČHäS darem ve výši 3.000 DM. Za tuto vpravdě velkorysou pomoc vyjadřujeme dárkyni upřímný dík!
Pokud jde o peněžní výdaje na rok 2001, výbor ČHäS předpokládá pouze běžné náklady provozního charakteru.

Jak bylo slíbeno v cirkuláři z 12. prosince 2000, zasíláme nyní v příloze jeden exemplář dokumentární ilustrované publikace Předstírané šílenství v Mnichově Hradišti, vydané dne 16. února 2001 v počtu 760 výtisků. Náklady na její výrobu (včetně 700 ks formátově odpovídajících taškových obálek s vytištěnou adresou ČHäS) ve výši 27.000,00 Kč byly uhrazeny z prostředků grantu, který na produkci Vivaldiho opery ČHäS získala od Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Děkuji všem, kdo do publikace přispěli texty a obrazovými materiály (velmi zdařilé snímky z jeviště i ze zákulisí pořídili Vladimír Adamec a Markéta Stormová). Zvláštní dík patří (opět!) paní akademické malířce Lence Kerelové za bezplatné zhotovení vtipného výtvarného návrhu přední strany obálky. Při četbě brožury nepřehlédněte aktuální seznam operních a oratorních titulů realizovaných v rámci projektu "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci" (str. 16 a 17)!

Nad chystanou scénickou produkcí opery Alessandra Scarlattiho (1660-1725) L'Amor Generoso ("Šlechetná láska"; bližší informace v cirkuláři z 12. prosince 2000) převzal záštitu J.E. Paolo Faiola, velvyslanec Italské republiky v Praze. Finančně i technicky se na produkci opery bude podílet Italský kulturní institut v Praze. Akce byla zařazena do doprovodného programu výstavy Národní galerie v Praze "Sláva barokní Čechie" (2001) a bude tvořit součást "Dnů evropského dědictví" (8. - 9. září 2001). ČHäS v dané souvislosti vypracovala podrobný projekt včetně kalkulace nákladů: v ideálním případě by tyto náklady dosáhly celkového objemu 536.000 Kč! Základní vstupné předpokládáme - jako v případě Vivaldiho opery "Orlando finto pazzo" - ve výši 500 Kč. Pokud to dovolí okolnosti, členové ČHäS by měli nárok na slevu nejméně 20 %, tj. 100 Kč, ze základního vstupného; toto by se netýkalo míst se sníženou cenou. Zde jsou znovu termíny: 7., 8. a 9. září 2001, zámecké divadlo v Mnichově Hradišti. Dne 5. září se počítá s veřejnou generální zkouškou (tzv. "předpremiérou") se vstupným kolem 200 Kč. Začátek vždy od 16.00 hodin. V neděli 9. září z Prahy mimořádný autobus. V dostatečném časovém předstihu obdržíte pozvánku a aktualizované informace.

Elizabeth Loft-Simson (31. 1. 1922 - 25. 12. 2000)
S pocitem nejhlubšího smutku oznamujeme, že dne 25. prosince 2000 (Christmas Morning) v Churchillově nemocnici v Oxfordu, Anglie, podlehla těžké nemoci paní Elizabeth Loft-Simson, od 26. března 1991 zahraniční čestná členka ČHäS. Spolu se svým chotěm, Mervynem Loft-Simsonem, náležela paní Elizabeth k největším zahraničním příznivcům a podporovatelům činnosti ČHäS. Bez velkorysého finančního příspěvku manželů Loft-Simsonových by bývalo nemyslitelné vydání händelovské monografie Pavla Polky "Triumf času a pravdy" v listopadu roku 1991. Elizabeth a Mervyn i v dalších letech pravidelně sponzorovali podniky ČHäS, mj. i koncertní produkci Händelovy opery "Flavio, Re de' Longobardi" (1999). Spolu s Mervynem Elizabeth několikrát procestovala Českou republiku; její znalosti naší historie a reálií byly obdivuhodné. Významným způsobem se rovněž angažovala při přípravě programu rotelové expedice ČHäS do Anglie a Irska v září 1994: účastníci expedice se tak s ní mohli seznámit osobně během pobytu v Oxfordu a přitom se těšit z jejího příznačného "anglického humoru", který ji neopustil ani v posledních dnech života, kdy nemoc postupně stravovala její tělesnou schránku. Zástupci ČHäS - předseda, tajemník a technický ředitel - byli při návštěvě v oxfordské Churchillově nemocnici dne 6. prosince 2000 vůbec posledními lidmi, které Elizabeth poznala a s nimiž komunikovala... ČHäS postihla ztráta, kterou se již nikdy nepodaří nahradit! Kdo jste Elizabeth Loft-Simson znali, věnujte jí modlitbu nebo tichou vzpomínku.

Dne 16. ledna 2001 obdržela ČHäS opožděnou zprávu, že dne 1. dubna 2000 zemřel ve Washingtonu na rakovinu ve věku nedožitých osmašedesáti let pan Charles M. Farbstein, dlouholetý prezident dnes již neexistujících Washingtonských přátel Händela (Washington Friends of Handel). Seznámili jsme se s ním a jeho pozdější chotí, Janet Gutkin, v červnu roku 1982 během hallského Händelova festivalu; několik dní poté zavítali Charles a Janet na návštěvu do Prahy. Od zmíněného roku bývali pravidelnými hosty v Halle a naše přátelské vztahy se prohlubovaly. V posledním období Charles alespoň z dálky velmi pozorně sledoval hudební produkce ČHäS a nešetřil projevy uznání. Čest jeho památce!

Vzhledem k opakovaným dotazům našich členů, kde lze nejlépe zakoupit nahrávky děl Georga Friedricha Händela (na kompaktních discích), doporučujeme velkoprodejnu "Bontonland", Václavské náměstí 1, Praha 1 (u stanice metra "Můstek"). Zdejší händelovská nabídka je patrně nejširší v celé České republice a zahrnuje mj. řadu oper a oratorií. Své dotazy můžete volat na telefonní číslo prodejny: 24473083.

Poněvadž se na navrhovanou mimořádnou poznávací rotelovou expedici na Sicílii přihlásil do konce ledna 2001 jen velmi nízký počet zájemců, zájezd se, bohužel, neuskuteční.

V souladu s bodem č. 8 stanov ČHäS připomínám, že členský příspěvek na rok 2001 je třeba uhradit nejpozději do 31. března 2001. U členů, kteří do uvedeného data nezapraví dlužný členský příspěvek za rok 2000, počínaje dnem 1. dubna 2001 skončí platnost jejich členství (viz bod č. 4 stanov ČHäS). Tím také zaniknou eventuální závazky ČHäS vůči členům, jejichž členství bylo ukončeno. Na tomto místě děkujeme všem, kdo již členský příspěvek na rok 2001 uhradili, zejména ale těm, kdo přispěli částkou převyšující 100 Kč.

Dne 10. února 2001 navštívili předseda, zakládající členové Hana Jakubcová a Josef Průcha a řádný člen Petr Tylínek barokní/rokokovou obec Bezno, okres Mladá Boleslav, jež se zásluhou Františka Josefa hraběte Pachty z Rájova (+ 1799) chlubí působivým, urbanisticky koncipovaným souborem architektonicky cenných staveb a bohatou venkovní sochařskou výzdobou. "Händelovská skupina" byla přijata starostou obce; součást pestrého programu tvořila rovněž prohlídka opravovaného bezenského zámku.

K návštěvě zástupců ČHäS v obci Bezno zveřejnil "Boleslavský deník" dne 15. února 2001 článek Michala Šimka.

Ve dnech 28. února - 7. března 2001 podnikne předseda a technický ředitel pracovní cestu na Händelův festival Karlsruhe, jehož stěžejním dílem tentokráte bude Händelova opera "Berenice, Regina d'Egitto". Na zpáteční cestě je plánována krátká návštěva u paní Henrietty von Haugwitz-Beerberg ve švýcarském Stegu (5. - 7. března). O výsledcích cesty budete informováni v dalším cirkuláři.

Tip na zajímavý händelovský koncert: oratorium Mesiáš v úpravě Wolfganga Amadea Mozarta (1789; KV 572). Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ulice, Praha 1 - Staré Město. Čvrtek 12. dubna 2001 od 19.30 hodin. Komorní orchestr pražských symfoniků, Pěvecký sbor Pavla Kühna; dirigent Pavel Kühn. Předprodej vstupenek v pražském Obecním domě (pokladna FOK); telefon: 22002336. Prodej vstupenek též na místě hodinu před začátkem koncertu.

V Praze dne 16. února 2001.
Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.