CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

prostřednictvím přiložené pozvánky si Vás dovoluji upozornit na významný podnik ČHäS - koncertní uvedení Händelovy opery Rodrigo, HWV 5, na zámku v Dobříši dne 27. září 1997. Oficiální vstupné na tento koncert činí 180,- Kč; při předložení členské průkazky si však členové ČHäS budou moci zakoupit výrazně zlevněnou vstupenku v ceně 100,- Kč. Z technických a finančních důvodů nebude tentokrát na Dobříš vypraven zvláštní "koncertní autobus". Zájemci mohou ovšem z Prahy použít pravidelný autobus firmy "Luděk Šálek - CUP TOUR/Příbram" odjíždějící ve 13.30 hodin z autobusového nádraží "Na Knížecí", stanoviště č. 18 (u výstupu ze stanice metra "Anděl" v ulici Ostrovského). Autobus přijíždí na náměstí v Dobříši ve 14.10 hodin. Plné jízdné obnáší 25,- Kč. Komplikovanější bude ale návrat z Dobříše do Prahy, neboť provedení Händelova "Rodriga" skončí dle předpokladu po 20. hodině. V krajním případě lze použít vlak (trať č. 210) odjíždějící z Dobříše ve 20.35 hodin a přijíždějící do Prahy na hlavní nádraží ve 22.11 hodin (plné jízdné kol. 32,- Kč). Předběžně nicméně počítáme asi s dvaceti místy, která by měla být volná na palubě autobusu příležitostné výpravy organizované hallským Händel-Hausem. Zároveň prosím ty, kdož se na Dobříš budou přepravovat osobním automobilem, aby případná volná místa dali k dispozici ČHäS ještě před datem konání koncertu. Pro úplnost budiž uvedeno, že Händelův "Rodrigo" bude na Dobříši dáván takříkajíc na objednávku Händelovy společnosti Karlsruhe, která v dané souvislosti rovněž organizuje do Prahy autobusový zájezd. Kromě toho očekáváme přílet skupiny sedmi předních členů Londýnské Händelovy společnosti a řadu jednotlivých zahraničních návštěvníků.

Na rozdíl od bohatých aktivit ČHäS stále ještě výrazně "pokulhává" individuální angažovanost naší členské základny. K dnešnímu datu celkem dvacet členů (sic!) nesplnilo svůj základní členský závazek: neuhradilo členský příspěvek za rok 1997, jenž měl být poukázán nejpozději do 31. března 1997 (v minimální výši 100,- Kč). V době radikálně zvýšených výdajů ČHäS to je velmi nepříjemná, neřku-li trapná skutečnost, pročež všechny dotyčné členy naléhavě žádám o bezodkladné zapravení členského příspěvku poštovní poukázkou "C" vystavenou na adresu ČHäS, dle možnosti v částce převyšující stanovenou, víceméně symbolickou minimální výši. Za účelem zlepšení neuspokojivé platební kázně uvažujeme o odpovídajících opatřeních - na členy-dlužníky ČHäS se v budoucnu nebudou vztahovat volné vstupy či slevy na akce pořádané Společností a spolupracujícími subjekty. Pokud se některým členům jeví členský příspěvek 100,- Kč jako příliš vysoký, mohou tito z ČHäS samozřejmě kdykoliv vystoupit.

Od předchozího cirkuláře (ze dne 30. dubna 1997) se v životě ČHäS odehrály další významné události, s nimiž bych Vás chtěl ve stručnosti seznámit:

Dlouho připravovaná vystoupení londýnského souboru "Hawksmoor Music Projects" s výběrem árií ze sbírky Maurice Greena Spenser's Amoretti v Týnské škole na Starém Městě v Praze (21.května 1997) a na státním hradě Bítově (24. května 1997) předčila všechna původní očekávání. Greenovy árie byly rámovány skladbami Henryho Purcella, Johna Blowa, Henryho Lawese, Williama Crofta, G. F. Händela, Johna Weldona, Williama Boyce a Johna Ecclese. Obzvláště spontánně byl koncert přijat na hradě Bítově, kde navíc vládla vpravdě romantická jarní atmosféra. Hostující umělci se do svých domovů v Anglii a Irsku vrátili s příjemnými pocity a milými vzpomínkami. První akce tohoto druhu, jejíž finanční uzávěrka přinesla dokonce potěšitelný plusový výsledek (2.051,57 Kč), se tedy mimořádně vydařila. Na tomto místě bych chtěl ještě jednou co nejupřímněji poděkovat všem našim členům i lidem mimo ČHäS, kteří se o zdar organizačně nadmíru náročného "miniturné" zasloužili! Třebaže byl vstup pro členy ČHäS volný, na pražský koncert se jich, bohužel, dostavilo povážlivě málo, čehož je u programu tak netradičního třeba dvojnásob litovat…

Händelova festivalu v Halle nad Sálou se letos (ve dnech 5. - 10. června) zúčastnili za ČHäS předseda, technický ředitel, zakládající člen Josef Průcha a sopranistka Zuzana Vrbová; z Brna přijeli do Halle opětovně p. univ.prof. Rudolf Pečman a pí Jaroslava Zapletalová.

Nyní již se značným uspokojením rekapitulujeme celkem čtyři koncertní provedení první verze Händelovy opery Il Pastor fido, HWV 8a, barokním souborem Cappella Accademica Praha, která byla realizována v produkci ČHäS v rámci projektu "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci": 20. července 1997 - Maškarní sál státního hradu a zámku v Českém Krumlově (česká premiéra díla); 24. července 1997 - velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze (hlavní sál Lobkovického paláce na Malé Straně); 26. července 1997 - Divadelní sál státního zámku v Telči na Moravě; 2. srpna 1997 - Sál předků státního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Provedení na německém velvyslanectví, proběhnuvší z iniciativy a pod patronací J.E. p. velvyslance a jeho choti, sledovalo mezi pozvanými hosty celkem sedm členů ČHäS, kteří se během následné recepce v prostorách paláce spolu s účinkujícími mohli seznámit s významnými členy pražského diplomatického sboru, jakož i s dalšími pozoruhodnými domácími i zahraničními osobnostmi.

V srpnu a září tohoto roku nás ovšem očekává další "série" koncertních podniků, slibujících skvělé hudební zážitky:

23. srpna: koncertantní skladby G. F. Händela a ukázky z oratoria Mesiáš v klášterním chrámu v Kladrubech u Stříbra v rámci festivalu "Kladrubské hudební léto"; začátek v 15.00 hodin. Ludmila Vernerová - soprán, Vojtěch Fiedler - housle, Jurij Likin - hoboj, Dimitar Dimitrov - trubka, smíšený sbor Nová Česká píseň, Orchestr Atlantis; dirigent Vítězslav Podrazil. Nad tímto výlučně händelovským koncertem převzala ČHäS záštitu. (Ukázky z "Mesiáše" byly v podobném obsazení dávány dne 29. června 1997 v kostele sv. Jana Křtitele v Městě Touškově u Plzně.)

14. září: koncert ve farním kostele sv. Jakuba v Berouně; začátek v 18.30 hodin. Na programu Concerto da chiesa in G Henrica Albicastra, Koncert č. 3 B dur pro hoboj a smyčcový orchestr G. F. Händela (HWV 302a), Sonáta e moll Františka Ignáce Tůmy, "Laudate pueri" Antonia Vivaldiho. Jurij Likin - hoboj, Ludmila Vernerová - soprán, komorní soubor Collegium Musica Sacra; dirigent Vítězslav Podrazil. Pořádáno pod záštitou ČHäS.

25. září: tematický koncert Komorní hudba Georga Friedricha Händela a jeho současníků ve velkém sále velvyslanectví Spolkové republiky Německa v Lobkovickém paláci na Malé Straně v Praze; začátek v 19.30 hodin. Členové barokního souboru Cappella Accademica Praha. (Pouze na zvláštní pozvání - jedná se o uvítací koncert s recepcí J.E. pana německého velvyslance a jeho choti pro účastníky händelovských zájezdů z Karlsruhe, Halle a Londýna.)

26. září: tematický koncert Duchovní hudba Georga Friedricha Händela a jeho českých současníků v klášterní bazilice Nanebevzetí P. Marie v Praze na Strahově; začátek v 15.00 hodin. Skladby Jana Dismase Zelenky, Bohuslava Matěje Černohorského, Šimona Brixiho, Františka Ignáce Tůmy, Jana Zacha; závěrem zazní Händelovo "Laudate pueri Dominum" (2. verze: D dur), duchovní koncert pro sólový soprán, sbor a orchestr, HWV 237. Petr Matuszek - baryton, Ludmila Vernerová - soprán, smíšený sbor Nová Česká píseň, komorní soubor Collegium Musica Sacra; dirigent Vítězslav Podrazil. Plné vstupné je stanoveno na 50,- Kč, zlevněné vstupné na 20,- Kč.

27. září: Händelův Rodrigo, HWV 5, na zámku v Dobříši - viz přiloženou pozvánku a úvodní odstavec tohoto cirkuláře.

Upozornění: Vzhledem k mimořádné poznávací rotelové expedici ČHäS Severní Anglie a Skotsko - příroda, lidé, historie nebude možné od 19. srpna do 3. září 1997 "živě" kontaktovat úřadovnu Společnosti (telefonní a faxové číslo 02-66712203). Totéž platí i pro dobu od 12. do 21. září 1997. V uvedených dnech můžete faxovat nebo nahrát svůj vzkaz/své přání na záznamník.

V Praze dne 14. srpna 1997. Pavel Polka, předseda, v.r.