CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,

Informační skládanka (A5) k výstavě “Paris Bordon. 1500–1571. Božský malíř”. Muzeum u svaté Kateřiny, Treviso. 16. 9. 2022 – 15. 1. 2023.

Informační skládanka (A5) k výstavě “Io, Canova, genio europeo” (“Já, Canova, evropský génius”. Městské muzeum, Bassano del Grappa. 15. 10. 2022 – 26. 2. 2023.

za běžných podmínek panujících nyní v mezinárodním styku zorganizovala ČHäS, ve dnech 4. – 12. listopadu 2022, tradiční poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, řádného člena Libora Hofmana a paní Heleny Votavové z Brna-Kohoutovic. Použit byl osobní automobil Libora Hofmana, přičemž veškeré cestovní náklady si všichni hradili ze svých vlastních prostředků. Ubytování (4. – 12. listopadu) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku “Sfondo” v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Zatímco směrem do Itálie museli účastníci cesty čelit krajně nepříznivému počasí (souvisle pršelo již na území České republiky, ve vyšších alpských polohách sněžilo; průjezd Rakouskem navíc citelně zkomplikovaly dvě, zřejmě vážné dopravní nehody), přivítala je hostitelská země polojasnou oblohou a příjemnou teplotou. Po celou dobu pobytu v collaltovském letohrádku bylo pak, s výjimkou jednoho dne, jasno až polojasno s téměř letními denními teplotami, s ohledem na pokročilé podzimní období i v Itálii zcela neobvyklými. Podobně jako v letech minulých byly z letohrádku podniknuty rozličné tematické výjezdy do historicky a kulturně význačných míst, přičemž nebyly opomenuty dvě významné výstavy: v Trevisu – “Paris Bordon (1500–1571). Pittore divino” [“Paris Bordon (1500–1571). Božský malíř”] – 8. listopadu; v Bassanu del Grappa – “Io, Canova, genio europeo” (“Já, Canova, evropský génius”) – 11. listopadu. Dne 9. listopadu proběhl celodenní výlet vlakem do Benátek: ze železniční zastávky “Susegana” osobním spojem až na nádraží Santa Lucia v Benátkách, a stejným způsobem zpět; z letohrádku se dotyční přepravili na vzdálenou vlakovou zastávku “Susegana” osobním automobilem. V Benátkách se na program nedostala žádá zvláštní kulturní událost. Dosti nepříjemnou průvodní okolnost ve městě na laguně opět představoval nadměrný počet turistů, dosahující téměř úrovně před koronavirovou pandemií! Cestou zpět z Itálie do České republiky, prohíhající v oblačném počasí bez kapky deště či sněhové vločky, se shora jmenovaní krátce zastavili v obci Colloredo di Monte Albano, ležící v sousedství Udine asi 80 kilometrů severozápadně od Terstu, s rozlehlým areálem hradu/zámku, těžce poničeným silným zemětřesením v roce 1976. Areál hradních/zámeckých budov se dlouhodobě nachází v rekonstrukci – snad budou postupně doplněny i stavební části, z nichž po zemětřesení zbyly jen rozvaliny Jak napovídá název obce, z Colloreda di Monte Albano pochází rod Colloredo-Man(n)sfeld, spojený do tvaru dvou jmen v roce 1780 na základě sňatku, r. 1771, Františka de Paula Gundakara I. (1731–1807), 2. knížete z Colloreda, Waldsee a Melsu, s hraběnkou Marií Izabelou z Mansfeldu (1750–1794), poslední příslušnicí svého rodu.

Dobříšský zámek z ptačí perspektivy.

Jindřich Pavel František II. (1717–1780), hrabě z Mansfeldu a kníže z Fondi – stavebník zámku v Dobříši (1745–1755). Olejomalba na plátně z roku 1747 od Jana Petra Molitora (Peter Miller; 1702–1757), event. od Pompea Girolama Batoniho (1708–1787). 300 × 150 cm. Hlavní (zrcadlový) sál dobříšského zámku. Foto Libor Hofman, Úholičky; 13. července 2022.
Dobříšský pán sebevědomě přidržuje pravou rukou plán dobříšského zámku položený na stole. Plán je dole nepatrně ohnutý směrem ven z obrazu: na odhalené plošce jeho rubu objevíme již těžko čitelný nápis se jmény “Servandoni”, “de Cotte”, “Molitor” a letopočty “1745”, “1746”.

colloredo-man(n)sfeldské tematiky zůstaneme, byť předem neplánovaně, i zde, v následujícím odstavci, neboť ve “Zpravodaji Kruhu přátel a podporovatelů Händelova domu v Halle” (“Mitteilungen des Freundes- und Förderkreises des Händel-Hauses zu Halle”) č. 2/2022 vychází studie autora těchto řádků s názvem “Jean-Nicolas Servan (Giovanni Niccolὸ Servandoni) – ein Mitarbeiter Georg Friedrich Händels in Böhmen?” [“Jean-Nicolas Servan (Giovanni Niccolὸ Servandoni) – jeden ze spolupracovníků Georga Friedricha Händela v Čechách?”]. Jakkoliv to není z názvu patrné, jedná se výlučně o problematiku původce architektonického návrhu mansfeldského a, od roku 1780, colloredo-man(n)sfeldského zámku v Dobříši, jehož stavba je předpokládána, podle nynějších expertních úsudků, v letech 1745–1755. Předmětná studie je cele věnována otázce, zda bylo možné, aby dobříšský zámek projektovali dva proslulí francouzští architekti: Jules-Robert de Cotte (1683–1767) a Servan/Servandoni (1695–1766), narozený jako syn francouzského kočího ve Florencii. Tak lze totiž číst nepříliš srozumitelný nápis na rubu podrobného plánu dobříšského zámku tvořícího součást portrétu jeho stavebníka, Jindřicha Pavla Františka II. (1717–1780), hraběte z Mansfeldu a knížete z Fondi, zdobícího hlavní (tzv. zrcadlový) sál zámku v Dobříši. Přitom se Servanovi z titulu jeho profesního zaměření přisuzovala vnitřní výzdoba zámku, zejména štuky (dochované v hlavním sále). – Jak již bylo zmíněno, Servan/Servandoni se narodil ve Florencii, avšak působil převážně v Paříži, kde zemřel jako pofrancouzštěný Ital. Spojoval v sobě kreativitu malíře, architekta, dekoratéra, jevištního výtvarníka, autora návrhů pro ohňostroje, tvůrce iluzivních maleb. V letech 1721–1723 a 1749–1751 se pracovně zdržoval v Londýně. Tam se podílel mj. na produkcích s hudbou G. F. Händela, s nímž se seznámil patrně během svého prvního londýnského pobytu. Navrhl prostorovou architektonickou konstrukci k odpálení královského ohňostroje na oslavu cášského míru r. 1749 v londýnském Green Parku (k této události napsal Händel svou “Hudbu k ohňostroji”). Měl taktéž vytvořit nákladnou výpravu k divadelní hře Tobiase George Smolletta (1721–1771) “Alceste”, doprovázené hudbou Händelovou komponovanou na přelomu let 1749 a 1750. Z neznámého důvodu nebyl projekt nakonec realizován. – Jelikož zde pro další text nezbývá místo, odkazujeme prostřednictvím ČHäS přímo na výše citovaný “Zpravodaj”.
S neskrývaným překvapením konstatujeme, že se elektronická verze händelovské monografie “Triumf času a pravdy”, uvedená do provozu dne 28. září 2022, setkala – na rozdíl od druhého vydání knižního (2021) – ze strany členské základny ČHäS s naprosto mizivým ohlasem. Je to stěží pochopitelné, uvědomíme-li si přednosti elektronického zpracování. Jedná se především o aktuálnost, neboť obsah je možno operativně měnit. Elektronický “Triumf času a pravdy” je momentálně o třicet stran delší nežli jeho klasicky tištěný “konkurent”. V elektronické verzi knihy čtenář stisknutím klávesy okamžitě najde jakékoliv slovo v textu. Dále viz návod k práci s elektronickým vydáním titulu v členském cirkuláři ze dne 28. září 2022.
Pro rok 2023 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč – nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2023 proveďte laskavě poštovní složenkou “C” až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Malá Plynární 1454/4 170 00  Praha 7 – Holešovice. Můžete platit také prostřednictvím internetového bankovnictví, a sice na účet číslo 479049323 vedený u Československé obchodní banky, a.s., Dejvická 36/40, 160 00 Praha 6 – Bubeneč (kód banky: 0300). Platbu je třeba provést tak, aby bylo patrné, od koho pochází a jaký je její účel.
Členské příspěvky za rok 2022 neuhradilo k dnešnímu datu celkem dvacet tři členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili bez dalších zbytečných odkladů!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2023 rovněž po 1. lednu 2023 na shora uvedenou adresu nebo bankovní účet ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS: hradí se samostatně.
Ze zdravotně-technických důvodů nepořádá ČHäS ani letos tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Zatím není jasné, zda v organizaci oblíbených výstupů bude pokračovat v letech následujících.
Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2022, na nichž se nepodílela ČHäS (vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):
  • Opera “Alcina” (scénicky). Brno, 5., 12., 13. a 18. února. Tuzemští a zahraniční sólisté, Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704; dir. Václav Luks; režie Jiří Heřman. Sezóna 2021/22 Národního divadla Brno.
  • Oratorium “The Triumph of Time and Truth”. Brno, 10. února + Holešov, 12. srpna (zkrácená verze) + Kelč, 13. srpna (zkrácená verze) + Olomouc, 14. srpna (zkrácená verze). S jednou výjimkou tuzemští sólisté, Czech Ensemble Baroque Choir & Czech Ensemble Baroque Orchestra; dir. Roman Válek. Cyklus staré hudby “Bacha na Mozarta!”. 12., 13. a 14. srpna: Letní škola barokní hudby 2022 (Holešov).
  • Oratorium “Messiah” (scénicky). Český Krumlov, 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. a 14. srpna. Tuzemští sólisté, baletní soubor, baletní škola, sbor a orchestr Jihočeského divadla; dir. David Švec, Martin Peschík; režie Tomáš Ondřej Pilař. Scénická provedení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově.
  • Oratorium “Israel in Egypt” (II. a III. část). Ostrava, 18. září + Praha, 13. října. Tuzemští a zahraniční sólisté (18. září s jednou výjimkou tuzemští sólisté), Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704; dir. Václav Luks. Svatováclavský hudební festival Ostrava. 1. koncert sezóny 2022/23 (Praha, Rudolfinum).

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2022 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): nebyly zaznamenány. Společnost byla vždy jen krátce zmíněna nebo byl uveden pouze její název.

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 63 (59 tuzemských řádných členů, 3 zahraniční řádní členové, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2022:

27. ledna – Jana Hejdová; 30. ledna – Jan Snítil; 28. února – Hana Samcová; 3. března – Ladislav Antoš; 7. dubna – Daniel Pinta; 9. dubna – Pavel Polka; 23. května – Petr Martinek; 31. května – Jiří Kazatel; 9. června – Alena Burešová; 1. července – Rastislav Kozoň; 6. srpna – Ingeborg Goßmann.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2023.
V Praze dne 6. prosince 2022. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.