CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

VI. seminář České Händelovy společnosti, věnovaný 400. výročí narození Johna Miltona (1608-1674). Praha, 20. listopadu 2008. Snímek ze závěrečné diskuse: přednášející - Pavel Polka, předseda ČHäS - odpovídá na dotazy. Foto Petr Tylínek.

za celkové účasti třinácti osob (z toho osmi členů ČHäS) proběhl dne 20. listopadu 2008 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, VI. seminář České Händelovy společnosti; název: "John Milton (1608-1674). Medailon ke 400. výročí narození". Přednášel Pavel Polka, předseda ČHäS. V průběhu téměř dvou hodin se posluchači seznámili nejen s Miltonovým životem a osobností, ale - formou čtených ukázek - také s jeho dílem, zaujímajícím přední místo v dějinách anglického písemnictví. Úvodem zazněla, v českém překladu i anglickém originále, báseň "O čase" ("On Time"; asi z let 1633-1637). Zhruba v polovině přednášky přišla na řadu četba z velmi odvážného Miltonova polemického traktátu "Areopagitica" (1644), adresovaného anglickému parlamentu a vyzývajícího ke svobodě tisku. Seminář uzavřela recitace, v českém překladu Josefa Jungmanna (1773-1847) a v anglickém originále, z proslulé epické básně "Ztracený ráj" ("Paradise Lost"; 1667, 2. vyd. 1674). Přítomní posluchači si se zájmem prohlédli unikátní výtisk Jungmannova překladu "Ztraceného ráje" z roku 1843 (viz členský cirkulář ze dne 25. června 2008). Zvláštní pozornost byla věnována uplatnění Miltonových textů v díle Georga Friedricha Händela i prvnímu překladu "Ztraceného ráje" do italštiny (1729-1735). Emotivní odezvu vyvolala mezi účastníky semináře událost z roku 1793: jistý tovaryš jménem Holmes vzal tehdy palici a dláto a vypáčil Miltonovu rakev (v kostele St Giles Cripplegate v londýnské City). Pro úplnost: John Milton se narodil v Londýně dne 9. prosince 1608, zemřel tamtéž 8. listopadu 1674. Další miltonovské informace jsou k dispozici v již zmíněném členském cirkuláři ze dne 25. června 2008.

Andrea Palladio (původním jménem Andrea di Pietro della Gondola; 1508-1580). Portrét od El Greca (vlastním jménem Doménikos Theotokópulos; 1541-1614) z doby kolem roku 1570. Olejomalba na plátně. 116 × 98 cm. Statens Museum for Kunst, Kodaň, Dánsko.
Zobrazeného muže ztotožnil s Palladiem, teprve v nedávné době, italský historik umění Lionello Puppi (nar. 1931).

Ve dnech 17. - 25. října 2008 zorganizovala ČHäS tradiční podzimní poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, technického ředitele a řádných členek Jany Hegerové a Ireny Váchové. Použit byl osobní automobil ČHäS, přičemž veškeré cestovní náklady hradili výše jmenovaní ze svých vlastních prostředků. Ubytování (18. - 24. října) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku "Sfondo" v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Pobyt v Itálii probíhal letos ve znamení 500. výročí narození Andrey Palladia (původním jménem Andrea di Pietro della Gondola; 30. listopadu 1508, Padova - 19. srpna 1580, Vicenza nebo Maser), patrně nejvlivnějšího architekta za posledních pět set let. Na program se tak dostala návštěva několika slavných Palladiových vil v provinciích Treviso a Vicenza: 20. října - Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo di Vedelago); 22. října - "La Rotonda" (Vicenza), Chiericati (Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse). Palladiovským "zlatým hřebem" se stala velká jubilejní výstava "Palladio 500 anni" ("Palladio - 500 let") v paláci Barbaran da Porto ve Vicenze (22. října). Díky upozornění kněžny Trinidad si účastníci cesty prohlédli, dne 24. října, rozsáhlou výstavu "Canaletto. Venezia e i suoi splendori" ("Canaletto. Benátky a jejich skvosty"), pořádanou v paláci Casa dei Carraresi v Trevisu a věnovanou Giovannimu Antoniu Canalovi (1697-1768), zvanému Canaletto, jakož i jeho předchůdcům a následovníkům. K historii rodu Collaltů se přímo vázala zastávka v impozantních troskách benediktinského opatství sv. Eustacha (abbazia di S. Eustachio) v Nervese (Nervesa) della Battaglia severně od Trevisa, při pravém břehu řeky Piavy (20. října): klášter, zničený za první světové války, založil v polovině 11. století Rombald III., hrabě z Trevisa [příslušník rodu, jenž se později psal "z Collalta"], se svou chotí (matkou?) Gizelou (první písemná zmínka z roku 1062). Samozřejmě nebylo možné vynechat obligátní výjezd z letohrádku "Sfondo" do Benátek (21. října). Zpáteční cestu (24. října) výrazně obohatily chvíle strávené v Arcibiskupském paláci v Udine u slavných fresek Giovanniho Battisty (Giambattisty) Tiepola (1696-1770) z let 1726-1729. S výjimkou zatažené oblohy nad Benátkami (21. října) vládlo na italském území po všechny dny nádherné jasné a teplé počasí.

Giovanni Battista (Giambattista) Tiepolo (1696-1770): "Ráchel ukrývá bůžky před svým otcem Lábanem". Nástěnná freska z Arcibiskupského paláce v Udine (asi 400 × 500 cm). 1726-1729.

Titulní strana nabídkového letáku k šestidílné "Händelově příručce" ("Das Händel-Handbuch"), kterou postupně vydává německé nakladatelství "Laaber-Verlag".

Nakladatelství "Laaber-Verlag", působící v městečku Laaber nedaleko Řezna, SRN (adresa: Regensburger Straße 19, D-93164 Laaber), přistoupilo, v souvislosti s 250. výročím skladatelova úmrtí v roce 2009, k bezprecedentnímu händelovskému knižnímu projektu: vydává, v německém jazyce, šestidílnou Händelovu příručku ("Das Händel-Handbuch"; ISBN: 978-3-89007-684-3). První tři díly mají opustit tiskárnu ve druhém pololetí roku 2008, další tři pak v prvním pololetí roku 2009. Celkový počet stran zdaleka překročí čtyři tisíce. Příručka, o jejíž autorství se podělila řada uznávaných specialistů (redakce: Hans Joachim Marx), sestává z osmi svazků a je členěna následovně: 1. díl - "Händel a jeho současníci. Životopisná encyklopedie" (2 svazky); 2. díl - "Händelovy opery" (2 svazky); 3. díl - "Händelova oratoria, ódy a serenaty" (1 svazek); 4. díl - "Händelova chrámová hudba a vokální komorní hudba" (1 svazek); 5. díl - "Händelova nástrojová hudba" (1 svazek); 6. díl - "Händelův lexikon" (1 svazek). Prodejní cena celého souboru nebyla zatím přesně stanovena; orientačně je třeba počítat s částkou kolem 650 eur. Aktuální informace lze získat na webové adrese "www.laaber-verlag.de". V příloze tohoto členského cirkuláře zasíláme nabídkový leták v anglickém jazyce.

Pro rok 2009 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč - nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2009 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00   Praha 7.
Členské příspěvky za rok 2008 neuhradilo k dnešnímu datu celkem třináct členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2009 rovněž po 1. lednu 2009 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

Památná hora Říp - cíl tradičních předvánočních výstupů České Händelovy společnosti. Pohled od severovýchodu, ze silnice Krabčice pod Řípem - Ctiněves. Foto Jan Bambas.
Výchozím bodem "händelovské" trasy je železniční zastávka v obci Ctiněves při jihovýchodním úpatí hory. Letošní výstup se uskuteční v sobotu dne 20. prosince.

V sobotu dne 20. prosince 2008 pořádá ČHäS tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Odjezd z Prahy Masarykova nádraží osobním vlakem v 9.37 hodin. Sraz účastníků před zadní částí vlakové soupravy. Jízdenku je třeba zakoupit do zastávky Ctiněves. Po přestupu ve Vraňanech v 10.53 příjezd do zastávky Ctiněves, odkud výstup na vrchol Řípu. Na vrcholu hory občerstvení v turistické chatě. Pěší přesun do Roudnice nad Labem, kde prohlídka lokality (Kratochvílova rozhledna, zámek, galerie…) a občerstvení. Návrat do Prahy, vlakem, nejpozději v 19.04. Doporučujeme dobrou obuv a teplé oblečení. Telefonické dotazy zodpovíme v pracovních dnech na číslech 220197350 (přes den) a 266712203 (večer).

Ani tentokrát nebude ČHäS tisknout samostatnou výroční zprávu za rok 2008. Pokud jde o přehled naší činnosti v uvedeném časovém období, dovoluji si Vás odkázat na cirkuláře ze dne 4. dubna, 25. června a 26. září 2008. O hospodaření ČHäS budete zpraveni v prvním cirkuláři roku 2009. Na tomto místě zařazujeme pouze některé standardní části výročních zpráv, jež se v cirkulářích nevyskytují:

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2008, na nichž se nepodílela ČHäS
(vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • Opera "Giulio Cesare". Teplice, premiéra 30. července (scénicky). Šest zahraničních sólistů a jedna tuzemská sólistka, Severočeská filharmonie Teplice, ve spolupráci s operním studiem Univerzity Britské Kolumbie ve Vancouveru (Kanada) a Komorní operou Praha; dir. Pavel Baxa; režie Martin Otava. Evropská hudební akademie Teplice 2008.
  • Oratorium "Messiah". Jablonec nad Nisou, 3. října. Tuzemští sólisté, Český filharmonický sbor Brno, Musica Florea; dir. Marek Štryncl. Mezinárodní hudební festival "Lípa Musica". [Viz členský cirkulář ze dne 26. září 2008.]

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2008 následovně:

25. září 2008, 16.04 hodin: po zadání hesla "Handel" zobrazil internetový vyhledávač "Google" webové stránky České Händelovy společnosti na pátém místě - z přibližného počtu 94.800.000 nalezených hesel!

Dosud známé články, stati (výběr): "Testudo - loutna v renesanční a barokní hudbě. V. seminář České Händelovy společnosti" (Pavel Polka, internetový deník "Britské listy", 16. června 2008); "K poctě slavného anglického básníka" (Tomáš Hejzlar, "Haló noviny", 19. listopadu 2008).
Také v roce 2008 byla mimořádná pozornost věnována provozu, rozšiřování a aktualizaci webových stránek ČHäS ("www.haendel.cz"), aktivovaných dne 24. května 2001. Po zadání dotazu "Handel" zobrazil internetový vyhledávač "Google" ("www.google.cz") odkaz na webové stránky Společnosti dne 25. září 2008 na pátém místě z celkového počtu asi 94.800.000 nalezených výsledků! (Srov. též s členským cirkulářem ze dne 6. prosince 2007.)

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 67 (61 tuzemský řádný člen, 2 tuzemští čestní členové, 2 zahraniční řádní členové, 2 zahraniční čestní členové).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2008:

Obsah odstavce smazán v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Všem členům ČHäS přeji veselé svátky vánoční a zdárný vstup do Händelova jubilejního roku 2009.
V Praze dne 10. prosince 2008. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.