CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

III. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 26. dubna 2007. Téma: "Canaletto v Londýně. Tvář britské metropole v polovině 18. století".
Pavel Polka podává výklad k reprodukci Canalettova plátna "Londýnská City z terasy Somerset Housu". Obraz vznikl nejpozději v roce 1750. Reprodukce: 45,8 × 86,4 cm; originál: 38,6 × 72,9 cm.
Proslulý benátský vedutista Giovanni Antonio Canale, zvaný Canaletto, žil v letech 1697-1768.

za účasti čtrnácti osob (z toho devíti členů ČHäS) proběhl dne 26. dubna 2007 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, III. seminář České Händelovy společnosti; téma: "Canaletto v Londýně. Tvář britské metropole v polovině 18. století" (srov. s členským cirkulářem ze dne 14. března 2007; nejnovější průzkum ukázal, že Canaletto Anglii trvale opustil již v roce 1755). S použitím moderní počítačové a projekční techniky přednášel Pavel Polka, předseda ČHäS. Oficiální část semináře trvala, s jednou přestávkou, téměř tři hodiny. Další, v pořadí IV. seminář je předběžně plánován na listopad 2007. S povděkem uvítáme Vaše náměty a připomínky, stejně jako nabídky konkrétních přednášek, věnovaných nejen hudební tematice, ale i jiným vědeckým a uměleckým oborům. Semináře by vedle své odborné náplně měly poskytovat také příležitost k přátelskému setkávání členů ČHäS!

30. Londýnský Händelův festival. Inscenace Händelovy opery "Poro, Re dell'Indie" ("Póros, král indický"). Premiéra dne 20. března 2007 v Brittenově divadle v Londýně. Nahoře: Christopher Ainslie, kontratenor (Póros); dole: Nathan Vale, tenor (Alexandr Veliký).

U příležitosti jubilejního 30. Londýnského Händelova festivalu podnikla tříčlenná skupina ČHäS ve složení předseda, zakládající člen Josef Průcha a zakládající členka Věra Várady (Faltusová) ve dnech 23. - 29. března 2007 pracovní cestu do Velké Británie. Pohostinství jí poskytli, podobně jako v letech předchozích, manželé Peter a Barbara Walkerovi ve svém domě v Croydonu na jižním londýnském předměstí; letenku si výše jmenovaní uhradili z vlastních prostředků. Dne 24. března položili členové skupiny kytici ČHäS (cena: 350 Kč) na Händelův hrob ve Westminsterském opatství. Tradiční pietní akt tentokrát proběhl v nanejvýš důstojné atmosféře, za účasti kanovnice (Canon) Jane Hedges a ceremoniáře (Verger) Benjamina Shewarda: u skladatelova hrobu se přítomní shromáždili ke krátkému obřadumodlitbami a požehnáním. Dne 26. března přišla na řadu všestranně zdařilá festivalová inscenace Händelovy opery "Poro, Re dell'Indie" ("Póros, král indický") v Brittenově divadle v sousedství Royal Albert Hall. O den později, 27. března, vyjeli předseda a zakládající člen Josef Průcha z Londýna vlakem na zámek Burghley House u Stamfordu, hrabství Lincolnshire. V Burghley Housu byli uvítáni kurátorem zámeckých sbírek, panem Jonem Culverhousem, a prohlédli si mj. miniaturní podobiznu G. F. Händela od Williama Hogartha (blíže viz členský cirkulář ze dne 14. března 2007). 28. března, v den 17. výročí založení ČHäS, navštívili všichni členové pracovní skupiny v Upper Wolvercote (severní okraj Oxfordu) pana Mervyna Loft-Simsona, zahraničního čestného člena a předního sponzora ČHäS, který dne 20. května 2007 oslavil své osmdesáté narozeniny. Pan Loft-Simson věnoval ČHäS v hotovosti dar ve výši 250 liber šterlinků (č. 83; 10.095 Kč). Výbor ČHäS mu touto cestou ještě jednou vyjadřuje upřímný dík! Součást londýnského programu tvořily také dvě stěžejní, svým způsobem "průlomové" výstavy: "Hogarth" v galerii Tate Britain (24. března) a "Canaletto v Anglii" v Dulwichské obrazárně (Dulwich Picture Gallery; 25. března).

Zámek Osová u Velké Bíteše. Snímek ze dne 4. května 2007.

Předseda, tajemník a Jiří Filip, člen výboru bez portefeuille, jednali v Praze dne 14. května 2007 s ing. Petrem Čaňkem ze Znojma, jenž je od 16. dubna 2007 majitelem zámku Osová u Velké Bíteše (západně od Brna). V přípravném stádiu se nyní nachází projekt záchrany a celkové obnovy zámecké budovy a jejího okolí. Převážná část areálu bude sloužit kulturním a společenským účelům. Ve spolupráci s ČHäS by v přízemí zámku mělo vzniknout Händelovo muzeum, zaměřené na skladatelovu osobnost a recepci jeho díla v českých zemích, využívající moderní audiovizuální techniku včetně holografických projekcí. Osovské panství zakoupil roku 1797 "händelovský hrabě" Jindřich Vilém Haugwitz (1770-1842). V držení rodu Haugwitzů zůstala Osová do roku 1945; na zámku se narodil a vyrůstal první zahraniční čestný člen ČHäS, Karel Antonín hrabě Haugwitz (1922-1995) - srov. s členským cirkulářem ze dne 20. září 2004. Aktuální informace budeme přinášet průběžně.

Letošního Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu se za ČHäS zúčastnili předseda (26. - 30. května) a řádný člen Václav Luks, vedoucí souboru Collegium 1704 (27. - 29. května). Hlavním dílem festivalu, probíhajícího pod jednotícím názvem "Macht und Ohnmacht" ("Moc a bezmoc"), byla Händelova opera "Giulio Cesare in Egitto" ("Julius Caesar v Egyptě"), inscenovaná celkem třikrát v prostorné Stadthalle. Odhlédneme-li od nepříliš vkusných kostýmů, zanechalo "moderní" režijní ztvárnění Igora Folwilla spíše příznivý dojem; hudební složku měl "na starosti" Nicholas McGegan, zahraniční čestný člen ČHäS. Dne 29. května jednali předseda ČHäS a pan Václav Luks v sídle Göttingenské Händelovy společnosti s Dr. Benediktem Poensgenem, výkonným ředitelem festivalu, o možnostech budoucí spolupráce, zejména s ohledem na rok 2009, kdy se bude připomínat 250. výročí Händelova úmrtí. Díky širokým a pestrým aktivitám souboru Collegium 1704, a to i na mezinárodní úrovni, bylo možné již při této první schůzce předběžně definovat řadu zajímavých tematických okruhů a uměleckých podnětů.

Händelův festival v Halle nad Sálou 2007. Záběr z inscenace Händelovy opery "Ariodante". Premiéra dne 1. června 2007 na scéně hallské opery. Zleva: Raimund Nolte (skotský král), Axel Köhler (Polinesso), Gillian Keith (Ginevra), Caitlin Hulcup (Ariodante). Foto Gert Kiermeyer.

Na mezinárodním Händelově festivalu v Halle nad Sálou zastupovali ČHäS předseda (30. května - 6. června) a řádný člen Ivo Šindelář (2. - 6. června). V rámci svého proslovu na členském shromáždění mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela ve velkém sále hallského Stadthausu (2. června) informoval předseda ČHäS o zamýšleném Händelově muzeu na zámku Osová (viz výše; text proslovu, doplněný o dvě ilustrace, je umístěn na webových stránkách ČHäS v sekci "Dokumenty"). Na webových stránkách ČHäS, v sekci "Aktuality", si lze přečíst rovněž festivalovou recenzi z pera Iva Šindeláře.
Výbor ČHäS touto cestou srdečně děkuje dále jmenovaným hostitelským subjektům, bez nichž by předmětné festivalové cesty nebylo možné uskutečnit: manželé Peter & Barbara Walkerovi (Londýn); pan Ezra Wolfhart Kurth & paní Dinah Epperleinová (Göttingen); mezinárodní Společnost Georga Friedricha Händela (Halle nad Sálou). Cesta do Göttingenu a Halle byla podniknuta osobním automobilem ČHäS.

Dopisem ze dne 13. dubna 2007 potvrdil Krajský úřad Středočeského kraje ČHäS finanční dotaci ve výši 20.000 Kč ve prospěch Osmého vzpomínkového koncertu v kolínské synagoze dne 9. září 2007 od 16.00 hodin. Program: Jan Dismas Zelenka (1679-1745) - Capriccio č. 3 F dur pro dva koncertantní lesní rohy a orchestr, ZWV 184, tři árie ze svatováclavského melodramatu "Sub olea pacis et palma virtutis" ("Pod olivou míru a palmou ctnosti"), ZWV 175; Georg Friedrich Händel - jedna árie z oratoria "Juda Makabejský", jedna árie z oratoria "Samson", "Hudba k ohňostroji". Účinkují: Sandra Anna Mašínová (USA), soprán; Orchestr Atlantis; dirigent: Vítězslav Podrazil, tajemník ČHäS. Koncert, pořádaný ve spolupráci s ČHäS, vřele doporučujeme! Z Prahy do Kolína a zpět jezdí, ve velmi krátkých intervalech, osobní vlaky i rychlíky. Další informace na telefonním čísle 222244431 nebo 603886066.

Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti.

Ve spolupráci se Společností přátel barokní kultury (Baroccoco) se sídlem na zámku v Mnichově Hradišti se ČHäS v roce 2007 podílí na jedné hudebně-divadelní produkci v historickém zámeckém divadle v Mnichově Hradišti a na jedné hudebně-divadelní produkci v sale terreně v zahradě Valdštejnského paláce v Praze (Senát Parlamentu České republiky). V obou případech se jedná o scénické provedení pasticcia Praga Nascente da Libussa e Primislao ("Praha Libuší a Přemyslem zrozená"; Praha, 1734) na libreto Antonia Denzia (kol.1690-po 1763). Účinkuje Capella Regia Praha za řízení Roberta Huga. Gestika: Ivo Michl; režie: Milan Tomeš. Termíny: Mnichovo Hradiště - 22. září 2007 od 16.00 hodin; Valdštejnský palác - 23. září 2007 od 16.00 hodin.
Rezervaci vstupenek do Mnichova Hradiště lze zajistit na adrese Společnosti přátel barokní kultury (Baroccoco): V Lipách 743, 295 01 Mnichovo Hradiště; tel.: 326773098 (8.00 - 16.00 hodin kromě pondělí); fax: 326772198; e-mail: baroccoco@post.cz. Upřesněné informace budou k dispozici od konce měsíce června na uvedené adrese a také na Internetu: "www.mnichovo-hradiste.cz" (oddíl "Kulturní přehled").

"Handel. Das Gesamtwerk für Cembalo" ("Händel. Kompletní dílo pro cembalo"). Unikátní soubor 10 CD, vydaný v roce 1995 německou firmou "ebs records".

Pozornosti členů ČHäS i jiných zájemců si dovoluji doporučit následující digitální zvukové nahrávky: Händel. Das Gesamtwerk für Cembalo ("Händel. Kompletní dílo pro cembalo"). Unikátní soubor 10 CD, vydaný v roce 1995 německou firmou "ebs records", Pforzheimer Straße 30, D-74321 Bietigheim-Bissingen, pod katalogovým číslem "ebs 6111". Interpret: varhaník, cembalista a hudební pedagog Eberhard Kraus (nar. 1931 v Řezně), držitel řady významných ocenění, v letech 1964-1996 varhaník řezenského dómu. Nahrávka, vůbec první svého druhu na světě, byla pořízena na historických nástrojích ze sbírek Germánského národního muzea (Germanisches Nationalmuseum) v Norimberku - cembala: Carlo Grimaldi (Messina 1697), Joannes Daniel Dulcken (Antverpy kol. 1740), Carl August Gräbner (Drážďany 1782); spinet: Bortolus (1673); virginal: Artus Gheerdinck (Amsterodam 1605). Soubor lze zakoupit v internetovém obchodu na adrese "https://www.bayermusicgroup.de/Georg-Friedrich-Haendel-Cembalowerk-komplett-10-CD/ebs-6111". Cena: 75 eur; balné a poštovné: 15 eur (= celkem 90 eur).
Händel: "Messias". 2 CD. Nahrávka z roku 1927. Dirigent: Sir Thomas Beecham (1879-1961). Zvuková kvalita odpovídá technickým možnostem doby, kdy nahrávka vznikla; její dokumentární hodnota je však nedocenitelná: pozdně romantické ztvárnění nejslavnějšího Händelova oratoria pod taktovkou legendárního anglického dirigenta! Vydavatel: "TIM Cz"; katalogové číslo: 205208-303 (2001; edice "Domine Jesu Christe"). Titul je k dostání v síti prodejen "Levné knihy KMa". Cena: 39 Kč.
www.handeloperasandoratorios.com - tak zní adresa nového internetového obchodu nabízejícího kompaktní disky s živými nahrávkami Händelových oper (později snad rovněž oratorií?) ze skladatelova festivalu v Halle nad Sálou a z benátského divadla La Fenice. Z hallských produkcí je zatím v nabídce pouze opera "Tolomeo" (1996), z produkcí benátských opery "Agrippina" (1983), "Orlando" (1985), "Rinaldo" (1989) a "Giulio Cesare" (1996). Ceny nahrávek se pohybují od 30 do 43 amerických dolarů.

V Praze dne 27. června 2007. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.