CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Přehled činnosti České Händelovy společnosti

za období od 1. ledna do 31. prosince 1997

Také v roce 1997 byla činnost České Händelovy společnosti (dále jen "ČHäS") určována již nastoupeným trendem směřujícím do oblasti "živého" uvádění hudby Georga Friedricha Händela i jeho předchůdců a současníků. Výrazné posílení této "producentské" složky dokládá ve sledovaném období zejména pět operních koncertů a dvě pohostinská vystoupení zahraničního souboru. Zmíněný trend přináší s sebou jaksi automaticky značné prohloubení a rozšíření mezinárodní spolupráce a tím i rostoucí zájem o aktivity ČHäS v zahraničí, především ve Spolkové republice Německu a ve Velké Británii, jak o tom svědčí mimo jiné dva koncerty na půdě německého velvyslanectví v Lobkovickém paláci na Malé Straně v Praze a tři zahraniční skupinové zájezdy uskutečněné u příležitosti dobříšského provedení Händelova "Rodriga". Podrobnosti k jmenovaným podnikům jsou zahrnuty v následujícím přehledu činnosti ČHäS.

Dne 22. ledna jednal předseda ČHäS v Praze s dirigentem Vítězslavem Podrazilem o možnostech budoucí vzájemné spolupráce. Konkrétní výsledky těchto úspěšně se rozvíjejících styků jsou uvedeny dále v textu.
Další přínosné jednání proběhlo o čtyři dny později (26. ledna) v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde předseda a tajemník ČHäS diskutovali s představiteli tamního kulturního života.
Významné podněty pro další aktivity ČHäS vzešly dne 10. února z pracovního oběda předsedy a tajemníka ČHäS s velvyslancem Spolkové republiky Německa, Dr. Antonem Roßbachem. O týden později, 17. února, následovalo jednání čtyř zástupců ČHäS v budově německého velvyslanectví v Praze, jehož se spolu s p. velvyslancem zúčastnil rovněž kulturní atašé, p. Wolfgang Erdmannsdörfer. Takto započatá přátelská spolupráce nabyla v průběhu roku 1997 konkrétní podoby dvěma pozoruhodnými podniky (viz níže).

Téhož dne, tj. 17. února, vydala ČHäS barevný skládací informační leták barokního souboru Cappella Accademica Praha (2/3 formátu A4), a sice v nákladu 2250 výtisků, přičemž od tiskaře získala zdarma navíc 350 výtisků s nepatrným tiskovým kazem (celkem tedy bylo vyrobeno 2600 výtisků). Text bohatě ilustrovaného letáku je psán v češtině a v angličtině. Samostatný oddíl je věnován dlouhodobému společnému projektu ČHäS a předmětného souboru nazvanému "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci"; projekt byl zahájen dne 18. května 1996 na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou českou premiérou Händelovy opery "Rodrigo". Kalkulace úhrnných finančních nákladů na technickou přípravu a následný tisk letáku nemohla být vzhledem k reklamaci jedné dodavatelské faktury dosud uzavřena.

V období od února do června navštívili zástupci ČHäS několik specializovaných zahraničních festivalů; návštěvy proběhly vždy na pozvání příslušných pořadatelů:

 • 20. Händelův festival Karlsruhe: 19. února - 1. března tajemník ČHäS a členka ČHäS Zuzana Vrbová; 26. února - 3. března předseda a technický ředitel ČHäS (oba prvně jmenovaní se zároveň zúčastnili 12. Mezinárodní Händelovy akademie Karlsruhe - tajemník ČHäS jako korepetitor a sl. Vrbová, sopranistka souboru Cappella Accademica Praha, jako frekventantka pěveckého kurzu Barbary Schlickové).
 • 20. Londýnský Händelův festival: 18. - 22. března předseda a technický ředitel ČHäS. V Londýně, během následného pobytu v Oxfordu a okolí i při různých cestovních zastávkách uskutečnili tito některá důležitá jednání a návštěvy a navázali taktéž řadu nových kontaktů. V Londýně jednali např. s p. Peterem M. Brownem, předním britským podnikatelem a dlouholetým příznivcem ČHäS (20. března), a s barytonistou Alistairem Bamfordem (20. března); v Salisbury navštívili Malmesbury House (spojený s životními osudy G. F. Händela) a jeho současného majitele, bývalého poslance britského parlamentu p. Johna H. Cordlea; v Lohmaru u Bonnu se zastavili v sídle Nové Německé Händelovy společnosti (18. března)…
 • 5. Mezinárodní Faschův festival v Zerbstu (Sasko-Anhaltsko): 18. - 20. dubna předseda a technický ředitel ČHäS.
 • 46. Händelův festival v Halle nad Sálou: za ČHäS se zúčastnili (5. - 10. června) předseda, technický ředitel, zakládající člen Josef Průcha a sopranistka Zuzana Vrbová; z Brna přijeli do Halle opětovně p. univ.prof. Rudolf Pečman a pí Jaroslava Zapletalová.

Dlouho připravovaná vystoupení londýnského souboru "Hawksmoor Music Projects" s výběrem árií ze sbírky Maurice Greena "Spenser's Amoretti" v Týnské škole na Starém Městě v Praze (21. května) a na státním hradě Bítově (24. května) předčila všechna původní očekávání. Greenovy árie byly rámovány skladbami Henryho Purcella, Johna Blowa, Henryho Lawese, Williama Crofta, G. F. Händela, Johna Weldona, Williama Boyce a Johna Ecclese. Obzvláště spontánně byl koncert přijat na hradě Bítově, kde navíc vládla vpravdě romantická jarní atmosféra. Hostující umělci se do svých domovů v Anglii a Irsku vrátili s příjemnými pocity a milými vzpomínkami. První akce tohoto druhu, jejíž finanční uzávěrka dokonce potvrdila potěšitelný plusový výsledek (2.051,57 Kč), se tedy mimořádně vydařila. Na tomto místě je třeba ještě jednou co nejupřímněji poděkovat všem členům ČHäS i lidem mimo ČHäS, kteří se o zdar organizačně nadmíru náročného "miniturné" zasloužili!

Se značným uspokojením lze rekapitulovat celkem čtyři koncertní provedení první verze Händelovy opery "Il Pastor fido" barokním souborem Cappella Accademica Praha (dirigent Ondřej Macek), která byla realizována v produkci ČHäS v rámci projektu "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci": 20. července - Maškarní sál státního hradu a zámku v Českém Krumlově (česká premiéra díla); 24. července - velvyslanectví Spolkové republiky Německa v Praze (hlavní sál Lobkovického paláce na Malé Straně); 26. července - Divadelní sál státního zámku v Telči na Moravě; 2. srpna - Sál předků státního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Provedení na německém velvyslanectví, proběhnuvší z iniciativy a pod záštitou p. velvyslance a jeho choti, sledovalo mezi pozvanými hosty celkem sedm členů ČHäS, kteří se během následné recepce v prostorách paláce spolu s účinkujícími mohli seznámit s významnými členy pražského diplomatického sboru, jakož i s dalšími pozoruhodnými domácími a zahraničními osobnostmi.

Tradiční mimořádná poznávací rotelová expedice ČHäS zamířila již podruhé do Velké Británie. Pod názvem "Severní Anglie a Skotsko - příroda, lidé, historie" připadla na dobu od 19. srpna do 3. září a tentokrát byl vypraven pouze jeden rotel českobudějovické firmy AquaClub (celkem 18 osob). K maximální spokojenosti všech účastníků i posádky rotelu se cesta vyznačovala nebývale pohodovou, oddychovou náladou. Program okružní trasy nezapomenutelně zpestřila exkluzívní návštěva u lorda a lady Balfour of Burleigh, příznivců ČHäS, v jejich sídle na zámku v Brucefieldu nedaleko Edinburghu; mezi předky lorda Balfoura dominuje legendární historická postava skotského krále Roberta Bruce (1274-1329). Setkání se vznešenou manželskou dvojicí a jejich dcerou Ishpel bylo provázeno nevšedně uvolněnou, neformální atmosférou. Mezi jiné vrcholné epizody cesty náležely samozřejmě i úchvatné přírodní scenérie, především v hornaté přímořské oblasti Wester Ross a na ostrově Skye. Počasí se ve srovnání s běžnými skotskými poměry zachovalo nadmíru laskavě a vlídně.
Více než patnáctihodinový videozáznam expedice, pořízený kameramanem Cyrilem Chramostou, byl sestříhán v ucelený dokumentární film o délce 170 minut. Třiadvacet účastníků výpravy a pozvaných hostů zhlédlo veřejnou premiéru tohoto filmu dne 12. prosince v klubovně Křesťanského domova mládeže u sv. Ludmily v Praze na Vinohradech. (K zimnímu výstupu na památnou horu Říp následující den se odhodlali toliko tři účastníci promítání - všichni členové ČHäS!)

V roce 1997 převzala ČHäS, jakožto naprosté novum ve své činnosti, záštitu nad třemi koncertními produkcemi:

 • 29. června: výběr čísel z Händelova oratoria "Mesiáš" v kostele sv. Jana Křtitele v Městě Touškově u Plzně. Sólisté, smíšený sbor Nová Česká píseň, Orchestr Atlantis; dirigent Vítězslav Podrazil.
 • 23. srpna: koncertantní skladby G. F. Händela a výběr árií a sborů z oratoria "Mesiáš" v klášterním chrámu Nanebevzetí P. Marie v Kladrubech u Stříbra jako součást festivalu "Kladrubské léto 1997" (XX. ročník). Sólisté, smíšený sbor Nová Česká píseň, orchestr Atlantis; dirigent Vítězslav Podrazil.
 • 14. září: benefiční vokálně-instrumentální koncert ve farním kostele sv. Jakuba v Berouně v rámci "Dnů evropského dědictví 1997" se skladbami Henrica Albicastra, G. F. Händela (Koncert č. 3 B dur pro hoboj a smyčcový orchestr, HWV 302a), Františka Ignáce Tůmy a Antonia Vivaldiho. Sólisté, komorní soubor Collegium Musica Sacra; dirigent Vítězslav Podrazil.

Ve dnech 13. - 14. září se předseda a technický ředitel ČHäS zúčastnili jako oficiální zástupci ČHäS 5. "Haydnových hudebních slavností" v Dolní Lukavici u Plzně. 14. září zajeli posléze na opuštěný barokní zámek Trpísty poblíž Plzně a prohlédli si jeho unikátně řešené interiéry, přímo se nabízející ke stylovým hudebním produkcím.
Dne 20. září se předseda a technický ředitel ČHäS zúčastnili 7. "Zámeckého koncertu" v Náměšti nad Oslavou. Během následného společenského večera na náměšťském zámku jednal předseda ČHäS s RNDr. Drahomírou Schmidtovou, vedoucí náměšťského Městského kulturního střediska, o možnostech uvedení Händelovy opery na některém z budoucích "Zámeckých koncertů".

V souvislosti se zahraničními skupinovými händelovskými zájezdy podařilo se ČHäS ve dnech 25. - 27. září uvést do života cyklus žánrově různorodých koncertů, který si díky vysoké technické náročnosti i nevšední uměleckou úrovní zasloužil název "Händelův minifestival".
Do Prahy přijely celkem tři zahraniční skupiny: autobusový zájezd Händelovy společnosti z Karlsruhe se 37 účastníky (vedený p. Frithjofem Kesselem, jednatelem jmenované Společnosti), autobusový zájezd z Händelova rodiště Halle nad Sálou s 22 účastníky (vedený p. Gertem Richterem, zástupcem ředitele hallského Händel-Hausu) a "letecká" výprava 7 ctitelů G. F. Händela z Londýna (organizovaná p. Peterem Walkerem, činovníkem společnosti Přátel Londýnského Händelova festivalu).
V rámci "minifestivalu" se uskutečnily celkem tři koncertní podniky, jichž se zúčastnily všechny tři zahraniční skupiny:

 • 25. září: tematický koncert "Komorní hudba Georga Friedricha Händela a jeho současníků" ve velkém sále velvyslanectví Spolkové republiky Německa v Lobkovickém paláci na Malé Straně v Praze. Vystoupili členové barokního souboru Cappella Accademica Praha. Po koncertu, pořádaném současně také jako benefiční večer ve prospěch ČHäS (s celkovým výtěžkem 16.725,40 Kč), následovala slavnostní recepce v prostorách paláce. Hostitelské role se v zastoupení velvyslance ujal p. Heiner Horsten, velvyslanecký rada I. třídy.
 • 26. září: tematický koncert "Duchovní hudba Georga Friedricha Händela a jeho českých současníků" v klášterní bazilice Nanebevzetí P. Marie v Praze na Strahově. Skladby Jana Dismase Zelenky, Bohuslava Matěje Černohorského, Šimona Brixiho, Františka Ignáce Tůmy, Jana Zacha; závěrem zaznělo Händelovo "Laudate pueri Dominum" (2. verze: D dur), duchovní koncert pro sólový soprán, sbor a orchestr, HWV 237. Sólisté, smíšený sbor Nová Česká píseň, komorní soubor Collegium Musica Sacra, varhany Vladimír Roubal; dirigent Vítězslav Podrazil.
 • 27. září: koncertní provedení Händelovy opery "Rodrigo" v hlavním sále státního zámku v Dobříši. Barokní soubor Cappella Accademica Praha za řízení Ondřeje Macka. Nastudováno v rámci společného projektu "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci". V zaplněném sále sledovali posluchači kompletní uvedení opery (v tomto rozsahu patrně vůbec poprvé od doby Händelova života!), které i s dvěma přestávkami trvalo přes pět hodin. Obdivuhodný umělecký i fyzický výkon účinkujících byl po zásluze odměněn nadšeným několikaminutovým potleskem. Koncert poctil svou přítomností také pan německý velvyslanec s chotí a pracovníci britského velvyslanectví.

Ve dnech 3. - 5. října se venkovská chalupa v Ohařicích u Jičína stala dějištěm rozšířeného výjezdního víkendového zasedání výboru ČHäS. Na zasedání byla zhodnocena dosavadní realizace společného operního projektu a nastíněny perspektivy další spolupráce ČHäS a barokního souboru Cappella Accademica Praha.
Dne 27. října konzultovali předseda ČHäS a člen ČHäS ing. Petr Martinek s ředitelem arcibiskupského zámku v Kroměříži, ing. Jiřím Čermákem, podmínky týkající se koncertního uvedení některé z Händelových oper v tamním Sněmovním sále.

S ohledem na opakovaně nízkou účast v uplynulých letech nesvolal předseda v roce 1997 členské shromáždění ČHäS.

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 1997, na jejichž uspořádání se nepodílela ČHäS:

 • Opera "Giulio Cesare". Opava, premiéra 27. října 1996. Scénické nastudování operního souboru Slezského divadla v Opavě pro sezónu 1996/1997 (v českém překladu); dir. Petr Šumník, režie Jiří Glogar.
 • Oratorium "Mesiáš". Křtiny u Brna, 18. října. Tuzemští sólisté, Český filharmonický sbor Brno, Pražská komorní filharmonie; dir. Enoch zu Guttenberg. V rámci celosvětové akce "Hlasy pro hospice 1997".
 • Oratorium "Mesiáš". Praha, 2. listopadu. Zahraniční sólisté, Windsbacher Knabenchor, Pražský komorní orchestr; dir. Karl-Friedrich Beringer.

Uvedeny jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat.

Publicita ČHäS vypadala během roku 1997 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "Weltrekord an der Komischen Oper Berlin" (Manfred Rätzer, "Händel-Hausmitteilungen", 1/1997); "Händel in Böhmen - Einladung zu einer Konzertreise" (autor neudán, "Händel-Hausmitteilungen", 2/1997); "Barokní opera - znovu živý hudební útvar"/"Baroque Opera Is Alive Again" (Naděžda Kalousová, "Český klub"/"Czech Club", 1/1997); v "Händel-Hausmitteilungen" č. 3/1997 vyšly příspěvky "Händelianer auf Reisen… Exkursion des Freundes- und Förderkreises nach Prag" (Karin Zauft), "Händels Opern in Tschechien" (Manfred Rätzer), "Uns sollte es um Menschen gehen und nicht um Snobs" (interview Manfreda Rätzera s libereckým operním režisérem Oldřichem Mrňákem, čestným členem ČHäS).

ČHäS samostatně vydala programové brožury ke svým koncertním produkcím "Spenser's Amoretti" (250 ks), "Il Pastor fido" (600 ks) a "Rodrigo" (350 ks). K prvně jmenované produkci nechala ČHäS dále vytisknout 1000, k produkci "Rodrigo" 1200 reprezentativních pozvánek.
Kromě toho dala ČHäS pražské rozhlasové stanici "Classic FM" k dispozici dvě volné vstupenky na dobříšské provedení Händelova "Rodriga" (27. září) a jeden výtisk monografie "Triumf času a pravdy" pro telefonickou posluchačskou soutěž v rámci pravidelného pořadu "Dnes o páté". Soutěž byla odvysílána 24. září a výhercem vstupenek a monografie se stal jistý pan Bratšédl (či Bratschädel?).

Početní stav členské základny ČHäS k 31. prosinci 1997: 74 (65 tuzemských řádných členů, 3 tuzemští čestní členové, 4 zahraniční řádní členové, 2 zahraniční čestní členové).
Členské příspěvky za rok 1997 nezaplatilo k 31. prosinci 1997 jedenáct členů, za rok 1996 jeden člen.

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 1997:

11. ledna - zahraniční členka Henriette Barbe - von Haugwitz (65 let); 30. ledna - Jan Snítil (40 let); 31. ledna - zahraniční čestná členka Elizabeth Loft-Simson (75 let); 2. dubna - Lenka Papadakisová (30 let); 7. dubna - Dagmar Páclová (65 let); 9. dubna - Pavel Polka (40 let); 12. dubna - Andrea Roubíčková (30 let); 15. dubna - Luděk Pokorný (40 let); 7. května - Marie Bucková (65 let); 14. května - Petr Tylínek (40 let); 17. května - Michal Typl (30 let); 20. května - zahraniční čestný člen Mervyn Loft-Simson (70 let); 23. května - Petr Martinek (40 let); 17. července - zahraniční člen David John Freeman (60 let).

Hospodaření ČHäS za období od 1. ledna do 31. prosince 1997:

příjmy: 86.318,18 Kč,
výdaje: 59.748,20 Kč
= zůstatek ("zisk") 26.569,98 Kč.

Složení výboru ČHäS:

Pavel Polka - předseda,
Ondřej Macek - tajemník,
Michal Typl - technický ředitel,
Ivana Tomková - pokladník,
Jiří Filip - člen výboru bez portefeuille.

Vypracoval: Pavel Polka.
V Praze dne 8. ledna 1998.