CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

XV. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 14. dubna 2014. Téma: "Dvorní skladatel mocného krále Slunce Ludvíka XIV. - monsieur Jean-Baptiste de Lully". - Přednášku PhDr. Radka Menouška zpestřilo několikeré vystoupení hráčky na lyru Evy Kozinské z Tábora, studentky Mezinárodní konzervatoře Praha. Foto Jana Hejdová, řádná členka Společnosti.

za celkové účasti dvaceti pěti osob (z toho osmi členů ČHäS) proběhl dne 14. dubna 2014 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, XV. seminář České Händelovy společnosti; název: "Dvorní skladatel mocného krále Slunce Ludvíka XIV. - monsieur Jean-Baptiste de Lully". Přednášel PhDr. Radek Menoušek, muzikolog, hudební skladatel a barokista, řádný člen ČHäS. V průběhu téměř dvou hodin přiblížil pozorným účastníkům semináře, s pomocí pečlivě zvolených audiovizuálních snímků, nevšední život a dílo Jeana-Baptisty (de) Lullyho (1632-1687), jednoho z nejvýznačnějších reprezentantů francouzského hudebního baroka [srov. s členským cirkulářem ze dne 7. března 2014]. Velmi přínosným a vítaným zpestřením programu se stalo několikeré živé vystoupení hráčky na lyru Evy Kozinské z Tábora, studentky Mezinárodní konzervatoře Praha, která se představila působivými čísly vybranými z odkazu Lullyho (tři ukázky), Johanna Philippa Kriegera (1649-1725; jedna ukázka) a Georga Friedricha Händela (jedna ukázka). - Seminář se konal, shodou okolností, v den 255. výročí Händelova úmrtí.

Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu 2014. Záběr z inscenace Händelovy opery "Faramondo". Premiéra dne 31. května 2014 v göttingenském Německém divadle. Mezzosopranistka Emily Fons (druhá zleva) v titulní úloze. Foto Theodoro da Silva.

Na letošním Mezinárodním Händelově festivalu v Göttingenu zastupoval ČHäS z technických důvodů pouze předseda (31. května - 4. června). Festival probíhal, od 29. května do 10. června, pod jednotícím názvem "Herrschaftszeiten! - Händel Royal" ("Ty časy panovníků! - Královský Händel"), zohledňujícím letošní 300. výročí nástupu hannoverské dynastie na britský trůn. Hlavním dílem byla tentokrát skladatelova opera "Faramondo", inscenovaná celkem šestkrát (!) v Německém divadle. Skotský režisér Paul Curran pojal nastudování jako současné drama odehrávající se ve zločinném mafiánském prostředí - v luxusním kasinu a v jeho nevábném podzemí. Inscenačnímu týmu se ovšem podařilo zachovat, někdy i zdůraznit, smysl jednotlivých hudebních čísel i širší dějovou výstavbu. Hudebně všechna představení řídil maestro Laurence Cummings, umělecký ředitel festivalu. Díky skvělým výkonům sólistů a orchestru téměř neuváděný "Faramondo" přesvědčivě dokázal své neobyčejně vysoké hudební kvality; zaujalo i myšlenkové a jazykové bohatství libreta. [Srov. s členským cirkulářem ze dne 10. března 2010.]

Händelův festival v Halle nad Sálou 2014. Záběr z inscenace Händelovy opery "Arminio" ("Arminius", "Hermann"). Premiéra dne 6. června 2014 v hallské opeře. Julia Böhme, alt (Ramise), a Jeffrey Kim, kontratenor (Sigismondo). Foto Mikesh Kaos.

Mezinárodního Händelova festivalu v Halle nad Sálou (nesoucího se, podobně jako v Göttingenu, ve znamení 300. výročí nástupu hannoverské dynastie na anglický trůn - odtud jeho motto "Georg & Georg") se za ČHäS zúčastnil, 4. - 8. června 2014, taktéž pouze předseda. Celý festival, opět doslova "nabitý" hudbou a doprovodnými akcemi, trval od 5. do 15. června. Z inscenovaných Händelových titulů navštívil výše jmenovaný (6. června) provedení opery "Arminio" ("Arminius", "Hermann"), hudebně na standardní úrovni, koncepčně poněkud rozporuplné: režisér Nigel Lowery, rodilý Londýňan, rozvinul na scéně hallské opery, zcela v intencích modernistického režijního divadla, výpravný děj propojující dobu římské říše se současností, přičemž do vlastního obsahu díla vnesl až nadbytek všemožných narážek a souvislostí, jež s původními záměry libretisty neměly nic společného; určitý vhled a důvtip jim však někdy nebylo možné upřít. Srovnáme-li předmětnou inscenaci s göttingenským "Faramondem" (viz výše), pak hallský "Arminio" působil mnohomluvněji a ne tak konzistentně; technická úroveň pěvců v Göttingenu byla navíc o poznání vyšší. Jak ukazují oba festivaly, v Göttingenu i v Halle, chronická vlna osobitých režisérských "interpretací" händelovské opery stále ještě neustupuje: záleží jen na tom, co si konkrétní režisér dovolí či nedovolí… Z hudebně-historického hlediska zaslouží zmínku festivalový koncert "Georgs Musik I" ("Georgova hudba I"; 7. června) s vokální a instrumentální hudbou, kterou v Halle, případně ve Weißenfelsu, mohl slyšet Georg Händel (1622-1697), otec Georga Friedricha Händela; zazněly skladby Johanna Philippa Kriegera (1649-1725; viz výše), Davida Pohleho (Pohle; 1624-1695) a Samuela Ebarta (1655-1684). Mezinárodní vědecká konference (10. a 11. června) se zabývala tématem "Händel und die Musikgeschichte des Hauses Hannover" ("Händel a hudební dějiny hannoverské dynastie"). - V hlavním sále hallského Stadthausu přednesl předseda ČHäS, dne 7. června, svůj tradiční proslov; jeho text je umístěn na webových stránkách ČHäS v sekci "Dokumenty". Dne 8. června, v tropickém horku, přivezl předseda z Halle do sídla ČHäS bílý sádrový odlitek Händelovy busty (výška: 55,9 cm) zhotovené neznámým autorem ve 2. polovině 18. století patrně podle předlohy z dílny Louise Françoise Roubiliaca (1702-1762); bližší informace o předmětné bustě zveřejníme v některém z příštích členských cirkulářů.
Jako malý "suvenýr" z rodného domu G. F. Händela v Halle nad Sálou přikládáme k tomuto členskému cirkuláři informační brožurku "Handel House Halle" ("Händelův dům Halle"; 1/3 A4, 16 stran).

Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti.

Ve spolupráci se Společností přátel barokní kultury (Baroccoco) se sídlem na zámku v Mnichově Hradišti se ČHäS v roce 2014 podílí na jedné hudebně-divadelní produkci, opět v historickém zámeckém divadle v Mnichově Hradišti. Program letos vyplní Armida Giuseppa Scarlattiho (1712-1777), dramma per musica (opera) na libreto Marka Coltelliniho (1724-1777); jmenované dílo bylo poprvé uvedeno ve Vídni v roce 1766. Účinkující: Armida - Alice Martini, soprán; Rinaldo - Lucie Rozsnyó, soprán; Ubaldo - Jaroslav Březina, tenor; sólistky tanečního souboru Hartig Ensemble; orchestr Musica Florea. Choreografie a režie: Helena Kazárová; dirigent: Marek Štryncl. Termín: sobota 20. září 2014 od 17.00 hodin. Na představení nebude, z technických důvodů, vyslán zvláštní autobus. Ceny vstupenek činí 350, 550 a 650 Kč. Jejich rezervaci lze, od 16. června 2014, zajistit na adrese Společnosti přátel barokní kultury (Baroccoco): V Lipách 743, 295 01 Mnichovo Hradiště; telefon: 326773098 (8.00 - 16.00 hodin kromě pondělí); fax: 326772198; e-mail: baroccoco@post.cz. S poukazem na velmi omezenou kapacitu mnichovohradišťského zámeckého divadla doporučujeme bezodkladnou rezervaci.

Johan Per Södermark (1822-1889): Bedřich Smetana (1824-1884). Olejomalba na plátně z roku 1858. 48,0 × 41,5 cm. Muzeum Bedřicha Smetany (Národní muzeum - České muzeum hudby), Praha. Inv.č.: MBS S 217/1728. - Takto skladatel vypadal v době svého pobytu v Göteborgu (1856-1861).

Málo známou, pro mnohé překvapivou skutečností zůstává, že Bedřich Smetana (1824-1884), zakladatel české národní hudby, se s velkým zaujetím zabýval některými skladbami Georga Friedricha Händela. Za obdivný vztah k baroknímu mistrovi vděčil značnou měrou svému zasloužilému učiteli Josefu Prokschovi (Proksch; 1794-1864), u něhož soukromě studoval v letech 1844-1847. Během svého pobytu v Göteborgu (1856-1861) řídil dvakrát oratorium "Mesiáš" a jednou oratorium "Jiftách". Při svých sólových klavírních vystoupeních ve Švédsku hrával, dle níže uvedeného zdroje, příležitostně také Händela: roku 1856 jednou v Göteborgu, roku 1857 jednou v Göteborgu, roku 1861 dvakrát v Göteborgu a dvakrát ve Stockholmu, roku 1862 jednou v Göteborgu [bližší údaje k dotyčným klavírním vystoupením lze vyhledat na str. 25-59 v publikaci Arnošta Krause (1859-1943) "Smetana v Göteborgu"; Nakladatelství J. Otto, Praha 1925; v roce 1856 hrál Smetana Händela dne 23. října]. Vzhledem k neúplnosti dokumentace, kterou má autor těchto řádků k dispozici, mohlo být oněch sólových händelovských vystoupení i více. - Od dětství slepý Josef Proksch, přesvědčený propagátor Händela a starých mistrů vůbec, otevřel v Praze roku 1831 svůj vlastní hudebně-vzdělávací ústav. Pro jeho potřeby upravil, v souladu s dobovou praxí, určitá čísla z "Mesiáše", "Příležitostného oratoria" a "Alexandrovy slavnosti" pro více klavírů (až pro osm!).

Jiří Wolf (nar. 1974) a kolektiv: "Duchcov". Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2013. Přední strana přebalu.

Dne 14. listopadu 2013 vydalo pražské Nakladatelství Lidové noviny, s podporou Města Duchcova, obsažný, bohatě ilustrovaný svazek s názvem Duchcov (421 strana; ISBN: 978-80-7422-253-5; doporučená cena: 479 Kč). Kniha, další přírůstek do edice "Dějiny českých, moravských a slezských měst", představuje společné dílo jedenáctičlenného autorského kolektivu, vedeného PhDr. Jiřím Wolfem (nar. 1974). Do oddílu "III. Raný novověk" je zařazena (str. 137-146) kapitola Bc. Milana Černého "Chrámová hudba v barokním Duchcově", členěná do tří částí: "Počátky barokní hudby v Duchcově", "Hudebníci a hudební praxe v barokním Duchcově od roku 1677", "Hudební inventář duchcovského kostela Zvěstování Panny Marie - repertoár chrámové kapely". - Milan Černý (nar. 1970), hráč na loutnu, teorbu a barokní kytaru, přednášel na V. a X. semináři ČHäS (19. června 2008 a 23. listopadu 2011); viz členské cirkuláře ze dne 4. dubna 2008, 25. června 2008, 21. září 2011 a 9. prosince 2011.

Velká část členů doposud neuhradila členský příspěvek ČHäS na rok 2014! Minimální výše ročního členského příspěvku zůstává přitom nadále víceméně symbolická: 100 Kč (tj. 8,33 Kč měsíčně)! Je-li členství platné od 1. ledna, hradí se členský příspěvek nejpozději do konce měsíce března dotyčného roku, letos tedy do 31. března 2014. Žádám proto všechny, kdo členský příspěvek na rok 2014 dosud nezaplatili, aby své (dozajista nechtěné) opomenutí co nejdříve napravili. - Dne 27. září 2013 ČHäS obdržela zákaznickou kartu České pošty. Tato karta nás opravňuje ke slevám při odesílání vnitrostátních zásilek. Za členský cirkulář s obvyklou hmotností tak místo 13 Kč platíme "jen" 10 Kč.

A na samý závěr mi budiž dovolena krátká zmínka mého osobního výročí, které považuji v historii svého vztahu ke Georgu Friedrichu Händelovi za velmi důležité, neřku-li zásadní: dne 15. dubna 2014 uplynulo přesně čtyřicet let od mého prvního vědomého (!) poslechu mistrovy hudby. Stalo se tak na internátě Střední průmyslové školy sochařsko-kamenické v Hořicích v Podkrkonoší, kde jsem z tranzistorového radiopřijímače spolužáka Petra Němce vyslechl, do závěrečného Menuetu, větší část "Hudby k ohňostroji". Dílo odvysílala, v rámci svého "Nočního koncertu" od 23.00 hodin, stanice "Praha"; Symfonický orchestr Československého rozhlasu řídil Josef Hrnčíř (nar. 1921). Tento hudební zážitek, nadmíru silný a výrazný, mohu označit za směrodatný pro svůj následující zájem o Händelovu tvorbu a osobnost: díky vyslechnuté ukázce (především zásluhou závěrečného Menuetu) hallský rodák právě tehdy suverénně "opanoval" mou mysl a už ji neopustil… Do té chvíle jsem o jeho existenci věděl pouze z učebnice "Světem hudby", vydané v roce 1971 - viz členský cirkulář ze dne 19. června 2013.

Pavel Polka (nar. 1957): "Kulturní sešit". Střední průmyslová škola sochařsko-kamenická v Hořicích v Podkrkonoší, 1972-1976 (2 sešity formátu A4, rukopis). Ukázka ze zápisu č. 54 (1976 = 2. sešit): anekdota o Georgu Friedrichu Händelovi. Zápis věnován knížce Bernarda Gruna (původně Grün; 1901-1972) "Z jejich života. Historky o hudebnících"; Editio Supraphon, Praha 1971 (předmětná anekdota na str. 102).

V Praze dne 19. června 2014. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.