CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

věren dlouholeté zvyklosti zasílám Vám tzv. "vánoční" cirkulář spolu s obvyklou poštovní poukázkou a navíc s předběžným přehledem programu hallského Händelova festivalu v roce 2000.
Úvodem mi ale dovolte krátké zhodnocení poslední významné události, tj. scénických provedení oratoria Pietra Paola Benciniho (1670-1755) Il Sacrifitio d'Abramo ("Abrahamova oběť") v Děčíně dne 19. listopadu a na zámku v Mnichově Hradišti dne 20. listopadu t.r. - Jmenované dílo oslavilo v Městském divadle v Děčíně novodobou světovou scénickou premiéru. Z Halle nad Sálou, rodiště G. F. Händela, přijela do Děčína mimořádná devítičlenná výprava, vedená p. Gertem Richterem, zástupcem ředitele hallského Händel-Hausu; mezi členy výpravy byla i paní Dr. Hanna Johnová, ředitelka mezinárodního Händelova festivalu v Halle nad Sálou, a p. Prof. Dr. Manfred Rätzer, přední světový znalec Händelovy operní tvorby a nadšený příznivec ČHäS. Sponzor akce, Severočeská energetika, a.s., pozval na představení také své kolegy-energetiky z Halle nad Sálou: děčínské divadlo se tak vlastně stalo platformou velmi přínosného česko-německého setkání. Se zahraničním zájmem, bohužel, příkře kontrastuje katastrofálně nízký zájem z české strany. Divadlo bylo obsazeno jen zčásti, autobus vypravený ČHäS vezl z Prahy do Děčína toliko 20 cestujících, takže na úhradu autobusu musela být připlacena částka 947,60 Kč. S tak nízkým zájmem jsme se ještě nikdy nesetkali; není jasné, zda příčinu je třeba hledat v pátečním termínu, ve větší vzdálenosti či v jiných nepříznivých okolnostech. Ti, kteří se na představení nevypravili, mohou ale třikrát litovat: bez nadsázky se totiž jednalo o dosud nejzajímavější a nejkomplexnější realizaci barokního souboru Cappella Accademica Praha. Nepříjemně nízká byla rovněž účast členské základny ČHäS. Zde bych chtěl na všechny členy apelovat, aby nás příště nenechávali v úzkých a navštěvovali naše podniky v početnějším zastoupení! A nejde tu jen o finanční ztráty!
Pravým opakem děčínského uvedení byla následující den inscenace Benciniho oratoria v historickém divadle na zámku v Mnichově Hradišti. K prasknutí přeplněné, částečně restaurované zámecké divadlo (v dnešní podobě z roku 1833), v němž se hrálo naposledy někdy kolem roku 1910, bylo touto inscenací za přítomnosti četných pozvaných osobností slavnostně znovuotevřeno. Představení navštívila paní Dagmar Havlová v doprovodu ministra kultury Pavla Dostála i pan Ernst von Waldstein, jehož rodu Mnichovo Hradiště patřilo více než tři století až do znárodnění. Provoz divadla oficiálně "odstartoval" proslov předsedy ČHäS, který přítomné v hrubých obrysech seznámil taktéž se společným operním projektem ČHäS a souboru Cappella Accademica Praha, jakož i s připravovanou novodobou světovou premiérou opery Antonia Vivaldiho Orlando finto pazzo ("Roland aneb Předstírané šílenství"; Benátky, 1714), která by se v podání Cappelly Accademicy měla uskutečnit v srpnu/září 2000 - opět v mnichovohradišťském zámeckém divadle. Informace k této mezinárodně významné události budeme poskytovat průběžně.

U příležitosti 10. výročí založení ČHäS chystáme na jaro roku 2000 vydání reprezentativní česko-anglické dokumentární brožury věnované dosavadní činnosti ČHäS. Publikace o formátu A4 bude mít asi 12-16 stran a vedle značného množství fotografických snímků bude obsahovat i jmenný seznam všech členů ČHäS.

Právě s ohledem na finančně velmi náročné vydání brožury prosím všechny členy ČHäS, aby při úhradě členského příspěvku na rok 2000 vzali v potaz především tuto skutečnost a dle svých možností se neomezili na základní sazbu 100 Kč. Tato základní (ve srovnání s širokou škálou aktivit ČHäS symbolická) sazba zůstává tedy stejná i pro rok 2000. Výbor ČHäS nechce zatím sazbu zvyšovat a spoléhá se na individuální osobní angažovanost členů Společnosti, za niž předem děkuje. Platbu členských příspěvků proveďte laskavě přiloženou složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00 Praha 7.

Poněvadž se na základě předběžného průzkumu ze dne 11. listopadu t.r. přihlásilo pouze 7-8 zájemců, s nimiž bychom mohli jistotně počítat, definitivně jsme dne 1. prosince odvolali náhradní termín expedice do Malé Asie (30. září - 18. října 2000). Stávající situace nás, bohužel, nutí k odkladu skupinových zahraničních cestovních aktivit ČHäS na neurčito.

S pocitem smutku oznamujeme, že dne 18. listopadu t.r. naše řady navždy opustil zahraniční člen pan Eberhard von Haugwitz-Beerberg ze Stegu ve Švýcarsku, jenž zesnul po dlouhé a těžké nemoci ve věku nedožitých devětašedesáti let. Smuteční obřad se konal dne 4. prosince v Börninghausenu, SRN. Spolu se svou chotí Henriettou náležel pan von Haugwitz-Beerberg k nejvýznamnějším zahraničním příznivcům a podporovatelům ČHäS, jakož i k častým návštěvníkům našich koncertních podniků. Kdo jste jej znali, věnujte mu vzpomínku. Čest jeho památce!

V souvislosti s vydáním jubilejní publikace na jaře příštího roku nebude ČHäS tentokrát tisknout samostatnou výroční zprávu za rok 1999. Pokud jde o přehled naší činnosti v uvedeném časovém období, dovoluji si Vás odkázat na cirkuláře ze dne 18. února, 27. května, 22. července a 20. října 1999. O hospodaření ČHäS budete zpraveni v prvním cirkuláři roku 2000. Na tomto místě zařazuji pouze některé standardní části výročních zpráv, jež se v cirkulářích nevyskytují:

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 1999, na jejichž uspořádání se nepodílela ČHäS (vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • "Korunovační anthemy" č. I-III. Praha, 25. dubna. Pražský filharmonický sbor, Pražský komorní orchestr; dir. Christian Gansch. V. abonentní koncert Pražského komorního orchestru (+ J. Mysliveček, J. Haydn).
  • Opera "Serse". Ostrava, premiéra 29. května. Scénické nastudování operního souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (árie zpívány v italštině, recitativy v českém překladu); dir. Jan Šrubař, režie Luděk Golat.
  • Opera "Alcina". Český Krumlov, 7. srpna (koncertně). S jednou výjimkou tuzemští sólisté, sbor Vox Pragae, barokní soubor Camerata nova; dir. Jiří Kotouč. 8. ročník "Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov".
  • Masque "Acis and Galatea". Mariánské Lázně, 31. srpna + Praha, 1. září. Zahraniční sólisté, Favorit- und Capellchor Leipzig, Virtuosi di Praga; dir. Sir Charles Farncombe. VIII. festival "Uprostřed Evropy" (1. září ve spolupráci s festivalem "Pontes").
  • Oratorium "Israel in Egypt". Brno, 2. & 5. listopadu + Olomouc, 3. listopadu + Praha, 4. listopadu. Tuzemští a zahraniční sólisté, Ars Brunensis Chorus, Musica Aeterna/Bratislava; dir. Roman Válek.

Tisková publicita ČHäS vypadala během roku 1999 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "Na dobříšském zámku měla českou premiéru neznámá Haendelova opera" (Tomáš Hejzlar, "Haló noviny", 26. března 1999); "Král longobardský na Dobříši" (Agáta Pilátová, "Týdeník Rozhlas", 18/1999); "V Dobříšském zámku zazněla Händelova hudba" (Michal Haslinger, měsíčník "Fragmenty", 4/1999); "Dědeček Händel posílal své kotle z Vratislavi přes Dvorce a Moravský Beroun" (Petr Anderle, list "Čas"/Moravský Beroun, 4/1999); "In der Synagoge beten heute die Hussiten" (Marita Pletter, "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 28. dubna 1999); "Die 'Familie' wächst zusammen" (Doris Lott, "Badische Neueste Nachrichten", 8. září 1999); "The Friends' Visit to Prague, 25-30 September 1997" (Hazel Allport, "Handel News"/London, č. 19 - září 1999); "Česká Händelova společnost pozdravila Händelovu společnost Karlsruhe" (Ivana Haslingerová, "Fragmenty", 10/1999).
V únoru 1999 vydala ČHäS jako samostatný sešit studii Pavla Polky "Jindřich Vilém Haugwitz (1770-1842) a jeho vztah k dílu hudebního skladatele Georga Friedricha Händela" (500 výtisků). Ke své koncertní produkci "Flavio, Re de' Longobardi" vydala ČHäS programovou brožuru (700 ks) a k uvedení jmenované opery na zámku v Dobříši dne 20. a 21. března 1999 nechala vytisknout 2000 reprezentativních, opět nevšedně řešených pozvánek dle výtvarné předlohy akademické malířky Lenky Kerelové z Prahy. Paní Kerelová je rovněž autorkou grafického pojednání velmi působivé pozvánky ČHäS na společenské setkání s komorním koncertem v prostorách zámku Liblice u Mělníka dne 3. září 1999 (500 ks). Svou "Výroční zprávu 1998" zveřejnila ČHäS poprvé ve tvaru tištěné brožury (předchozí zprávy byly rozmnožovány xeroxem).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 1999:

Obsah odstavce smazán v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Všem členům České Händelovy společnosti přeji
požehnané svátky vánoční
a zdárný vstup do nového roku 2000.
V Praze dne 13. prosince 1999. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.