CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

čas neúprosně plyne a konec roku 1998 se nezadržitelně blíží. Dovolte tedy, abych se na Vás obrátil tímto posledním letošním cirkulářem ČHäS a ve stručnosti Vás informoval o nedávných i aktuálních událostech, jakož i o některých, již konkretizovaných záměrech naší činnosti.

Autobusový koncertně-vlastivědný zájezd do Hejnic dne 24. října t.r. (podrobnosti viz cirkulář ČHäS ze dne 6. října t.r.) se navzdory částečně deštivému počasí velice vydařil a všech 21 účastníků se do Prahy vrátilo v pohodě a dobrém rozmaru. Děkujeme nejen hudebníkům za skvělý umělecký výkon, ale také paní Evě Machkové, místní kulturní a osvětové činovnici, za nezapomenutelnou prohlídku hejnické poutní baziliky.

V současné době je prakticky plně obsazena naše další mimořádná poznávací rotelová expedice, jež se uskuteční ve dnech 2. - 20. října 1999 pod názvem Malá Asie - památky starých civilizací, příroda, kultura, lidé (cena 21.900 Kč). Nečekaný a dosti nepříjemný výpadek šesti zájemců, kteří si v zájezdu předem rezervovali místa a nakonec svou účast odvolali, se nám poměrně rychle podařilo nahradit.

Ve dnech 7. - 9. listopadu t.r. byli předseda a technický ředitel ČHäS hosty Nové Německé Händelovy společnosti (Neue Deutsche Händel-Gesellschaft) v Lohmaru-Höffenu poblíž Bonnu; oba jmenovaní na tomto místě upřímně děkují paní Dr. Brunhildě Hermsové, jednatelce Společnosti, za přátelské přijetí a skvělou pohostinnost. ČHäS obdržela od Nové Německé Händelovy společnosti jako dar k volnému naložení vždy po deseti výtiscích tří následně uvedených, mimořádně hodnotných publikací. Zájemci z členských řad ČHäS si dotyčné knihy mohou zakoupit se zvláštní členskou slevou 50 Kč (výsledná členská cena je uvedena v hranaté závorce; po ní následuje skutečná prodejní cena v německé měně):
Albert Scheibler/Julia Evdokimova: Georg Friedrich Händel. Philosophie und Beredsamkeit seiner Musik; Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz 1991 (336 stran, brož.) - nekonvenčně pojatý filosoficko-muzikologický spis zaměřený na dva tematické okruhy [150 Kč/25 DM].
Albert Scheibler/Julia Evdokimova: Georg Friedrich Händel. Oratorien-Führer; Edition Köln, Lohmar 1993 (592 stran, brož.) - podrobný průvodce všemi Händelovými oratorii a díly oratorního charakteru [200 Kč/62 DM].
Albert Scheibler: Sämtliche 53 Bühnenwerke des Georg Friedrich Händel (Opern-Führer); Edition Köln, Lohmar 1995 (824 stran, brož.) - podrobný průvodce všemi Händelovými jevištními díly [200 Kč/74 DM].

Přípravy na koncertní provedení Händelovy opery Flavio, HWV 16, na zámku v Dobříši dne 20. a 21. března 1999 (vždy od 16.00 hod.) jsou nyní v plném proudu. Od našich britských přátel se na jmenovanou produkci zatím podařilo získat jednorázovou účelovou výpomoc v přepočtu cca 31.000 Kč; nadějná jednání probíhají s firmou "Ericsson".

S vedoucími představiteli mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela (Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft) se sídlem v Halle nad Sálou byla s konečnou platností dohodnuta forma náhradní platby členských příspěvků v tuzemské měně členy z České republiky. Tito mohou zapravit ročně 100 Kč ve prospěch ČHäS s tím, že dotyčná platba nahradí členský příspěvek pro hallskou společnost. Předseda ČHäS rozeslal v naznačeném smyslu vysvětlující dopis (datovaný 25. listopadu t.r.) všem dosavadním českým členům zmiňované Společnosti Georga Friedricha Händela.

Dne 7. října t.r. vyplatila ČHäS houslistce Janě Spáčilové, novému koncertnímu mistru barokního souboru Cappella Accademica Praha, jednorázový účelový příspěvek ČHäS ve výši 3.000 Kč. Díky této podpoře se sl. Spáčilová mohla ve dnech 9. - 12. října t.r. zúčastnit v Marienthalu nedaleko Žitavy (SRN) interpretačního kurzu u světově proslulého hráče na barokní housle Simona Standage.

V příloze tohoto cirkuláře naleznete poštovní poukázku typu "C" pro platbu členského příspěvku na rok 1999. Minimální výše příspěvku činí nadále 100 Kč. Platbu je možné uskutečnit pouze předmětnou poukázkou (nikoliv bankovním převodem!), a sice výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00 Praha 7. Věříme, že četní členové již tradičně přispějí obnosem převyšujícím stanovené minimum: předem děkujeme! Platby laskavě zasílejte až po Novém roce, abychom je účetně mohli vykázat za rok 1999. Každý člen vyplňuje samostatnou poukázku.

V zájmu úspor poštovních poplatků obdržíte další cirkulář předběžně až v druhé polovině února či nejpozději na přelomu února a března 1999. Zásilka by kromě cirkuláře měla "posbírat" rovněž několik jiných položek: naši výroční zprávu, pozvánky na dobříšského "Flavia" a ilustrovanou tematickou brožuru Pavla Polky "Jindřich Vilém hrabě Haugwitz (1770-1842) a jeho vztah k dílu hudebního skladatele Georga Friedricha Händela".
Za sebe i za výbor České Händelovy společnosti Vám všem co nejsrdečněji přeji

požehnané svátky vánoční
a zdárný vstup do nového roku 1999.

S přátelským pozdravem,

Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r. V Praze dne 9. prosince 1998.