CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

u příležitosti Londýnského Händelova festivalu 2004 uskutečnila čtyřčlenná delegace ČHäS ve dnech 27. března - 4. dubna 2004 pracovně-poznávací cestu do Velké Británie. Cesty, zdárně absolvované osobním automobilem ČHäS, se zúčastnil předseda, technický ředitel, řádná členka Jana Hegerová a řádný člen Ivo Šindelář (srov. s členským cirkulářem ze dne 16. března 2004). Pestrý a v mnohém objevný cestovní program splnil a nejednou i předčil očekávání všech členů delegace.

Vlastní pobyt na území Velké Británie byl zaměřen na hlavní město Londýn (28. března - 3. dubna) a na oblast Winchester - Salisbury - severovýchodní část hrabství Dorset (výlet z Londýna od 1. do 2. dubna; nocleh v penziónu "Carp Cottage" v obci Stratford-sub-Castle na okraji Salisbury). V Londýně poskytli výpravě ČHäS tradiční pohostinství manželé Peter & Barbara Walkerovi, členové společnosti Přátel Londýnského Händelova festivalu, ve svém domě na předměstí Croydon. Noclehy během cesty do Londýna a zpět (27./28. března a 3./4. dubna) zajistila, ve svém bytě v Kolíně nad Rýnem, paní Ingeborg Goßmannová, zahraniční řádná členka ČHäS. Jmenovaným hostitelům, bez jejichž velkorysé pomoci by bývalo nebylo možné cestu finančně zvládnout, náleží na tomto místě upřímný dík!

Pomník Zacharyho Pearce
Londýn, Westminsterské opatství, 29. března 2004. Pomník Zacharyho Pearce (1690-1774).
Klepnutím na obrázek se zvětší jeho formát a objeví se podrobnější průvodní text.
Návštěva v Londýně byla oficiálně zahájena dne 29. března položením kytice rudých růží na hrob Georga Friedricha Händela ve Westminsterském opatství; u hlavního chrámového vchodu uvítal delegaci ČHäS Chief Marshal pan Peter Crook. Následující den, 30. března, předala delegace paní Jacqueline Ridingové, ředitelce Händelova londýnského domu (Handel House Museum; srov. s členským cirkulářem ze dne 11. prosince 2001), tónovaný sádrový odlitek Händelovy busty od sochaře Petra Nováka z Jaroměře (2002; srov. s členským cirkulářem ze dne 23. května 2002). Zástupce ČHäS pozdravili v Händelově domě pánové Christopher Purvis, předseda správní rady Trustu Händelova domu (The Handel House Trust Ltd), a Alan Borg, člen správní rady téže organizace. Ke slavnostnímu předání busty se dostavil také pan Jiří Majstr, londýnský zpravodaj České tiskové kanceláře. Z Händelova domu se členové ČHäS přemístili do areálu Královského špitálu v londýnské čtvrti Chelsea, kde předseda položil drobný věnec na hrob slavného hudebního historika a cestovatele Charlese Burneyho (1726-1814); nalezení zapomenutého, nepříliš udržovaného hrobu na starém špitálním hřbitově si vyžádalo značné detektivní úsilí před cestou do Anglie i přímo v Královském špitále (který od svého založení králem Karlem II. v roce 1682 slouží vojenským veteránům). Z Chelsea zamířil osobní automobil ČHäS, v nepředstavitelně hustém silničním provozu, na proslulý Jahodový kopec (Strawberry Hill) na londýnském předměstí Twickenham - zde věhlasný literát a sběratel Horace Walpole (1717-1797) budoval od roku 1748 dalších více než 44 let v pitoreskních gotických tvarech své venkovské sídlo, označované za určující mezník v dějinách evropské architektury (tzv. Gothic Revival). 30. březen pak ve večerních hodinách vyvrcholil inscenací Händelovy opery "Sosarme, Re di Media" ("Sosarmés, král médský") v Brittenově divadle v rámci Londýnského Händelova festivalu (recenze představení, z pera Iva Šindeláře, je umístěna v sekci "Aktuality" na webových stránkách ČHäS). Londýnský program českých händelovců nezapomenutelně obohatila (31. března) výstava vybraných děl řecko-španělského manýristického malíře El Greca (vlastním jménem Doménikos Theotokópulos; 1541-1614) v Sainsburyho křídle Národní galerie.

St Giles's House
Wimborne St Giles, hrabství Dorset, 2. dubna 2004. St Giles's House - rodové sídlo hrabat z Shaftesbury.
Klepnutím na obrázek se zvětší jeho formát a objeví se podrobnější průvodní text.
Oddychový výlet "na venkov" (1. - 2. dubna) mapoval stopy G. F. Händela, ale současně se nesl i v obecnějším duchu. První zastávkou byla katedrála ve Winchesteru, ohromující svou rekordní délkou. Zbytek dne byl věnován Salisbury - katedrále (s nejvyšší kostelní věží v Anglii) a památkám v jejím bezprostředním okolí, zejména těm, jež se přímo vztahují k Händelovu životu: dům rodiny Harrisů (dnešní Malmesbury House; jeden z členů rodiny byl později povýšen na hraběte z Malmesbury), kam prý se skladatel vícekrát uchýlil "na odpočinek" (doložena je návštěva v roce 1739), a Brána sv. Anny (uvnitř brány, v někdejší kapli sv. Anny, situované v patře nad průjezdem a patrně přístupné z Händelovy ložnice v sousedním domě rodiny Harrisů, skladatel dle tradice častěji koncertoval; doložena je jeho hra na cembalo a varhany při koncertu dávaném v tomto prostoru Jamesem Harrisem v roce 1739). Druhý "venkovský" den vyplnila prohlídka mohutného prehistorického a normanského areálu Old Sarum, původní lokality města Salisbury, zámku Wilton House, výstavné rezidence hrabat z Pembroke, a dokumentárně důležitý průzkum malé obce Wimborne St Giles v severovýchodní části hrabství Dorset. Wimborne St Giles je dodnes doménou předního hraběcího rodu Shaftesbury. Rodový zámek (St Giles's House), stojící uprostřed rozlehlého, zanedbaného parku, se nachází ve zchátralém stavu a očividně není obýván. Býval sídlem Anthonyho Ashleyho Coopera (1711-1771), 4. hraběte z Shaftesbury, a jeho choti Susanny (kol. 1711-1758) - oba manželé patřili k nejbližším Händelovým přátelům a ctitelům; není proto vyloučeno, že mistr alespoň jednou na jejich poklidný zámek zavítal (snad v roce 1739). V místním kostele sv. Jiljí, pohřebišti rodu Shaftesbury, objevila delegace ČHäS mramorový náhrobek "händelovského" 4. hraběte z Shaftesbury, s antikizující portrétní bustou zesnulého, od Thomase Scheemakerse (1740-1808), syna Petera Scheemakerse (1691-1781), význačného sochaře vlámského původu, jenž působil většinu života v Anglii.

Veškeré náklady na cestu hradili její účastníci ze svých vlastních prostředků. ČHäS zakoupila pouze kytici z umělých růží v ceně 522 Kč, položenou na Händelův hrob ve Westminsterském opatství. V elektronické verzi tohoto cirkuláře (na webových stránkách ČHäS) je vystavena řada dokumentárních snímků.

Göttingen, aula Univerzity Georga Augusta, 28. května 2004. Záběr z poloscénického provedení Händelovy opery "Sosarme, Re di Media" v rámci Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu.

Letošního Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu se za ČHäS zúčastnili, od 26. do 29. května 2004, předseda, zakládající člen Jindřich Chval a řádná členka Soňa Švábová (pouze do 28. května), která současně zastupovala Společnost přátel barokní kultury se sídlem v Mnichově Hradišti. Hlavním dílem festivalu byla tentokrát Händelova opera "Rinaldo", prezentovaná v modernistickém scénickém nastudování pod vedením dirigenta Nicholase McGegana, zahraničního čestného člena ČHäS. - Výše jmenovaní členové ČHäS děkují na tomto místě svým göttingenským hostitelům, panu Ezru Wolfhartu Kurthovi a paní Dině Epperleinové. Pan Kurth a paní Epperleinová poskytují zástupcům ČHäS již řadu let přátelské pohostinství ve svém domě na okraji Göttingenu v místní části Weende.
V rámci festivalu provedl barokní soubor Cappella Accademica, za řízení Ondřeje Macka, dne 28. května od 15.00 hodin Händelovu operu Sosarme, Re di Media. Dílo bylo dáváno poloscénicky ve zcela vyprodané aule Univerzity Georga Augusta z let 1835-1837, kde pořadatelé k danému účelu postavili speciální jeviště, ve společné produkci festivalu, ČHäS a zámeckého divadla v Mnichově Hradišti. Jednotliví protagonisté vystupovali na jevišti, spolu se čtyřmi mladičkými komparsisty, v kostýmech zapůjčených z fundusu Národního divadla v Praze a pohybovali se v souladu s přísnými pravidly barokní gestiky. Kongeniální obecenstvo, čítající mnoho předních händelovských činovníků, odměňovalo pěvecké sólisty, mezi nimiž obzvláště vynikala sopranistka Jana Koucká v roli Elmiry, potleskem téměř po každé árii; po závěrečném sboru následovaly bouřlivé ovace. Celkový příznivý dojem, podpořený mladým věkem účinkujících, spolehlivě překryl občasné nedostatky v nástrojové souhře a ladění. S potěšením lze nyní konstatovat, že Cappella Accademica obstála v tvrdé mezinárodní konkurenci se ctí a že důstojně reprezentovala současnou úroveň historicky poučené interpretace staré hudby v České republice. V každém ohledu se jednalo o vyvrcholení její dosavadní činnosti, o nejlepší výkon podaný za celou dobu trvání společného projektu "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci".

Na mezinárodním Händelově festivalu v Halle nad Sálou reprezentovali ČHäS již tradičně, v roli čestných hostů, předseda a technický ředitel (4. - 9. června 2004). Na program festivalu se dostala, 6. a 7. června, také Händelova opera "Serse" ve scénickém nastudování vzniklém původně v Městském divadle Ústí nad Labem (premiéra dne 7. února 2003; viz členský cirkulář ze dne 20. března 2003). V režii Martina Otavy a za řízení Norberta Baxy vystoupili převážně čeští sólisté spolu s orchestrem a sborem Komorní opery Praha. Bezprostřední divácký ohlas obou představení, odehraných v zaplněném Goethově divadle v Bad Lauchstädtu, byl velmi nadšený, navzdory výhradám některých odborných kritiků, kteří se nechtěli smířit s použitím moderních nástrojů a s odchylkami od historicky poučené interpretace. Vedení festivalu nabídlo ČHäS na rok 2006 účast v jistém atraktivním, bohatě dotovaném mezinárodním projektu. Přípravná jednání se zatím nacházejí v zárodečné fázi: další informace budeme zveřejňovat průběžně.

Jindřichův Hradec, 4. června 2004. Novomanželé Jindřich Pilař a Jana Jašková, řádní členové ČHäS.

Výbor ČHäS oznamuje, že dne 9. května 2004 zemřel v anglickém Yorku, krátce před svými 92. (!) narozeninami, hudební vědec, publicista a händelovský badatel Percy Marshall Young, jenž se již za života stal mezinárodně uznávanou a obdivovanou legendou. Spolu se svou druhou chotí, Renée Morrisovou, s níž se oženil v roce 1969, udržoval dlouholeté přátelské styky s ČHäS; byl rovněž jedním ze sponzorů monografie Pavla Polky "Triumf času a pravdy". K významným händelovským publikacím Percyho M. Younga náleží především skladatelova biografie, prvně vydaná v Londýně roku 1947 (název: "Handel"), a monografie věnovaná Händelovým oratoriím ("The Oratorios of Handel"; Londýn 1949).
Dne 4. června 2004 uzavřeli v Jindřichově Hradci sňatek řádní členové ČHäS Jindřich Pilař & Jana Jašková. Srdečně blahopřejeme! - A u společenské kroniky zůstaneme i na samý závěr tohoto cirkuláře:
Královskou svatbu v Madridu dne 22. května 2004 rámovala hudba Georga Friedricha Händela. Ženich, španělský korunní princ Felipe, a nevěsta, bývalá televizní reportérka Letizia Ortizová, vstupovali do katedrály Panny Marie Almudenské za doprovodu úvodní věty (Andante) z Koncertu č. 3 B dur pro varhany a orchestr, op. 7, HWV 308, v podání Symfonického orchestru Španělského rozhlasu a televize; svatební obřad, jehož se účastnilo asi 1600 hostů, uzavřelo slavné "Hallelujah" z oratoria "Mesiáš".

V Praze dne 22. června 2004. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.