CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

XIII. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 25. dubna 2013. Téma: "Hudba na dvoře krále českého i uherského a císaře Svaté říše římské Rudolfa II. Habsburského". - Přednášku PhDr. Radka Menouška zpestřilo vystoupení kytarového consortu Mezinárodní konzervatoře Praha. Foto Jana Hejdová, řádná členka Společnosti.

za celkové účasti dvaceti čtyř osob (z toho jedenácti členů ČHäS) proběhl dne 25. dubna 2013 od 18.00 hodin v učebně č. 16 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, XIII. seminář České Händelovy společnosti; název: "Hudba na dvoře krále českého i uherského a císaře Svaté říše římské Rudolfa II. Habsburského". Přednášel PhDr. Radek Menoušek, muzikolog, hudební skladatel a barokista, řádný člen ČHäS. V průběhu téměř dvou hodin podnikl malý hudební výlet do období "zlaté Prahy", kdy zde, v letech 1583-1612, sídlil dvůr Rudolfa II. Habsburského (1552-1612; císařem 1576-1612). Formou pečlivě vybraných reprodukovaných zvukových ukázek, vesměs ve špičkové interpretaci, přiblížil mimořádně pestrou a bohatou hudební tvorbu rudolfínského období. Přítomní posluchači se tak seznámili se skladbami těchto mistrů: Alessandro Orologio (kol.1550/55-1633?), Philippe de Monte (1521-1603), Camillo Zanotti (kol.1545-1591), Jakob Regnart (1540/45-1599), Charles Luython (1557/58-1620), Hans Leo Haßler (1564-1612), Valerius Otto (1579-po 1612). Velmi přínosným a vítaným zpestřením programu se stalo živé vystoupení pětičlenného kytarového consortu Mezinárodní konzervatoře Praha (dva muži a tři ženy) na začátku a na konci semináře; mladí kytaristé a kytaristky se představili působivými čísly vybranými z odkazu Claudia Monteverdiho (1567-1643), Johna Dowlanda (1562/63-1626) a Georga Friedricha Händela (1685-1759).

Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu 2013. Záběr z inscenace Händelovy opery "Siroe, Re di Persia" ("Širuch, král perský"). Premiéra dne 10. května 2013 v göttingenském Německém divadle. Zleva: Antonio Giovannini, kontratenor (Medarse); Lisandro Abadie, bas (Cosroe); Aleksandra Zamojska, soprán (Laodice); Anna Dennis, soprán (Emira); Bettina Fritsche (tanec). Foto Theodoro da Silva.

Na letošním Mezinárodním Händelově festivalu v Göttingenu zastupovali ČHäS předseda a zakládající člen Josef Průcha (16. - 20. května). Festival probíhal, od 9. do 20. května, pod jednotícím názvem "Orient!". Jeho hlavním dílem byla skladatelova opera "Siroe, Re di Persia" ("Širuch, král perský"), inscenovaná celkem šestkrát (!) v Německém divadle. Turecko-německý režisér Immo Karaman pojal nastudování zcela "nebarokně" jako civilní "rodinné drama" odehrávající se mezi první a druhou světovou válkou v interiéru nevábného poschoďového anglického domu; dům se otáčel a jeho stěny byly ořezány, takže diváci sledovali jednotlivé výstupy přímo v jeho vnitřních prostorách. Inscenačnímu týmu se nicméně podařilo zachovat, někdy i zdůraznit, smysl jednotlivých hudebních čísel i širší dějovou výstavbu. Hudebně všechna představení řídil maestro Laurence Cummings, od loňského ročníku umělecký ředitel festivalu. Především díky skvělým výkonům sólistů a orchestru téměř neuváděný "Siroe" přesvědčivě dokázal své neobyčejně vysoké hudební kvality i myšlenkové a jazykové bohatství libreta.

Halle nad Sálou, 5. (?) června 2013. Na hlavním náměstí (Marktplatz) se shromáždily zástupy obyvatel, aby zde pomohly s plněním písku do igelitových pytlů určených na ochranu před rozvodněnou řekou Sálou. V pozadí bronzový pomník hallského rodáka Georga Friedricha Händela (1859). Foto Sven Kochale. - Řekou nakonec protekla čtyřsetletá voda. Historický střed města včetně skladatelova rodného domu zůstal před povodní ušetřen.

Mezinárodní Händelův festival v Halle nad Sálou, plánovaný od 6. do 16. června 2013, byl v dopoledních hodinách dne 4. června z důvodu vyšší moci odvolán: řekou Sálou následně protekla čtyřsetletá voda, níže položené části města byly zaplaveny, tisíce obyvatel evakuovány; historický střed včetně Händelova rodného domu zůstal před velkou vodou ušetřen. - Od jeho zrodu v roce 1952 je to vůbec poprvé, co se festival nekonal. Současně s festivalem bylo samozřejmě zrušeno také členské shromáždění mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela a vědecká konference; členské shromáždění by mělo proběhnout v náhradním termínu: předběžně dne 16. listopadu 2013. Předseda ČHäS, chystající se na odjezd do Halle odpoledne dne 5. června, byl o přijatých mimořádných opatřeních telefonicky informován již dopoledne dne 4. června z hallského hotelu "Am Wasserturm". Festival samotný byl povodní finančně poškozen do té míry, že se jeho budoucí existence jeví jako dosti nejistá. Mezitím se v kulturním světě zvedla vlna solidarity a jednotlivci i organizace přispívají peněžními dary na záchranu festivalu. Zvláštní bankovní účet ("Spendenkonto"), na který lze příspěvek poukázat, naleznete, spolu s potřebnými náležitostmi, na webové adrese "www.haendelfestspiele.halle.de/de".

Christoph Platzer (?-?): Georg Friedrich Händel. Miniatura na pergamenu z doby kolem roku 1710. 6,77 × 4,78 cm. Podobizna nezvěstná (v roce 1948 odcizena z Händelova domu v Halle nad Sálou, Německo); známa pouze z černobílého fotografického snímku. - Takto skladatel vypadal v době svého pobytu v Itálii (1706-1710).

Ve spolupráci se Společností přátel barokní kultury (Baroccoco) se sídlem na zámku v Mnichově Hradišti se ČHäS v roce 2013 podílí na jedné hudebně-divadelní produkci, opět v historickém zámeckém divadle v Mnichově Hradišti. Program letos vyplní, pod názvem Händel v Itálii aneb Italské inspirace, hudebně-dramatické představení přibližující zábavnou jevištní formou cesty mladého skladatele po Itálii (1706-1710). V roli Georga Friedricha Händela vystoupí herec Igor Dostálek. Hudební složku připravil barokní soubor Musica Poetica ve složení: Jana Janků - mezzosoprán (pěvkyně Lucrezia d'Andrè, zvaná Carò; vedoucí souboru), Marek Čermák - cembalo (Domenico Scarlatti), Eva Kalová - barokní housle, Lucie Lukášová - flétna, Kateřina Stávková - viola da gamba. Scénář: Jana Janků, Igor Dostálek; režie: Igor Dostálek. Termín: sobota 14. září 2013 od 17.00 hodin. Na představení nebude vyslán zvláštní autobus. Ceny vstupenek: 300, 500 a 600 Kč. Jejich rezervaci lze, od 15. června 2013, zajistit na adrese Společnosti přátel barokní kultury (Baroccoco): V Lipách 743, 295 01 Mnichovo Hradiště; tel.: 326773098 (8.00 - 16.00 hodin kromě pondělí); fax: 326772198; e-mail: baroccoco@post.cz. S poukazem na velmi omezenou kapacitu mnichovohradišťského zámeckého divadla doporučujeme brzkou rezervaci. - V témže divadle by dne 12. října 2013, od 17.00 hodin, měla být znovu uvedena "Slavnost lásky z Diokleciána" (srov. s členským cirkulářem ze dne 15. června 2012). Nutno ověřit na zámku v Mnichově Hradišti (viz výše) nebo na webové adrese souboru Musica Florea: "www.musicaflorea.cz".

Zámek v Roudnici nad Labem, 23. února 2013. Pětičlenná skupina České Händelovy společnosti na nádvoří (za vydatného sněžení). Zleva: Josef Průcha, Jana Hejdová, Pavel Polka, Michal Typl, Jindřich Chval. Foto Jiří Zirnzák, kastelán zámku v Roudnici nad Labem.

U příležitosti 328. výročí narození G. F. Händela podnikla ČHäS svým osobním automobilem dne 23. února 2013, za vydatného sněžení, poznávací výlet na lobkowiczký zámek v Roudnici nad Labem. Skupinu "jubilejních výletníků" tvořili předseda, technický ředitel, zakládající členové Jindřich Chval a Josef Průcha a řádná členka Jana Hejdová. V doprovodu kastelána, pana Jiřího Zirnzáka, si jmenovaní prohlédli I. patro zámku s kaplí Narození Páně [?] (ve východním křídle) a slavnostním/divadelním sálem (v západním křídle; sál, v minulosti dějiště významných lobkowiczkých hudebních produkcí, je vestavěným stropem nyní rozdělen na dva prostory). Poté sestoupili do zámeckého sklepení se zachovanými zbytky původního románského hradu. - Do dnešní podoby byl roudnický zámek zbudován, v letech 1652-1684, zásluhou Václava Františka Eusebia 2. knížete z Lobkowicz (1609-1677). Díky 6. knížeti, Ferdinandu Filipu Josefovi (1724-1784), se rod Lobkowiczů může chlubit i pozoruhodnou händelovskou tradicí - viz členský cirkulář ze dne 8. března 2002. Zámek v Roudnici nad Labem je přístupný veřejnosti; zájemce o prohlídku odkazujeme na webovou adresu "www.lobkowicz.cz". - Od 9. února 2002 patří ČHäS mezi podporovatele referenční bibliotéky Roudnické lobkowiczké knihovny na zámku v Nelahozevsi. K dnešnímu datu této knihovně postupně věnovala celkem 34 publikace. Aktuální seznam darovaných publikací je umístěn na webových stránkách ČHäS ("www.haendel.cz") v sekci "Dokumenty". - V dané souvislosti zasíláme v příloze informační leták "Lobkowiczké sbírky" (přeložený list formátu 2/3 A4).

Pod příznačným názvem Ptáci jsou na Händela krátcí se dne 16. dubna 2013 v historickém prostoru sklepní galerie "Art Space", Řetězová 7/224, Praha 1 - Staré Město, uskutečnil koncert komorního souboru "Temperament 430". Helena Pellarová (soprán), Jindra Černá (příčná flétna; vedoucí souboru, řádná členka ČHäS) a Lukáš Vendl (cembalo) potěšili uznalé posluchače hudbou Antonia Vivaldiho (1678-1741), Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) a Georga Friedricha Händela (1685-1759); v atraktivním programu koncertu jednoznačně dominovala proslulá, interpretačně velmi náročná "slavičí" árie "Sweet bird, that shun'st the noise of folly" ("Rozmilý ptáku, před hlukem bláznivým prcháš") z první části Händelova oratoria "L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato" ("Veselý, Zádumčivý a Umírněný").

Jiří Berkovec (1922-2008) a kolektiv: "Světem hudby. Kniha pro hudební výchovu v 9. ročníku základní devítileté školy". Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 (1. vydání). Vnější strana přední desky knihy. Autor výtvarného návrhu: Zdeněk Sklenář (1910-1986).

O Georgu Friedrichu Händelovi se někteří členové ČHäS mohli vůbec poprvé dozvědět z vynikající učebnice Světem hudby určené pro hudební výchovu v 9. ročníku základních devítiletých škol (Státní pedagogické nakladatelství, n.p., v Praze; 1. vydání: 1971, 2. vydání: 1972). Učebnici (280 stran textu + 88 stran obrazové přílohy), ústrojně kombinující výkladový text, notové zápisy a doprovodné ilustrace z oblasti výtvarného umění, zpracoval dr. Jiří Berkovec (1922-2008) spolu s dalšími čtyřmi autory. I přes odstup více než čtyřiceti let platí tato odvážně koncipovaná publikace, dosud se čas od času objevující v nabídce antikvariátů, za skvělou ukázku moderní pedagogické literatury. Ve výše naznačené souvislosti nebude jistě od věci, ocitujeme-li zde v celém rozsahu příslušný odstavec (str. 26-27): "Nad množstvím tvůrců vrcholného baroka strmí dva velikáni, němečtí skladatelé Johann Sebastian Bach (1685-1750) a v Anglii působící Georg Friedrich Händel (1685-1759; čti georg frýdrych hendl). Podařilo se jim spojit zásady doprovázeného jednohlasu (zvláště v krásných hudebních myšlenkách pomalých vět) s vysoce vyvinutou technikou mnohohlasu, vrcholící ve formě fugy. Psali stejně mistrné skladby pro varhany, jako pro malé skupiny nástrojů i pro orchestr, a velká vokální díla: Bach duchovní kantáty, pašije a mše, Händel hlavně opery a oratoria. V Händelových oratoriích mocně působí zejména mohutné sbory; pro Bacha je příznačný spíše komornější ráz skladeb s bohatým předivem polyfonie. Žádný z nich neměl lehký život. Oba bojovali s předsudky a s překážkami, oba na sklonku života doplatili na přílišné namáhání očí ztrátou zraku. Při množství tvůrčích činů, které se od nich očekávaly i požadovaly, museli oba psát rychle, jednu skladbu za druhou. Na žádném z jejich děl však nejsou znát stopy spěšné práce; uchvacují posluchače dokonalým zvládnutím a vyvážeností všech složek."

Velká část členů doposud neuhradila členský příspěvek ČHäS na rok 2013! Minimální výše ročního členského příspěvku zůstává přitom nadále víceméně symbolická: 100 Kč (tj. 8,33 Kč měsíčně)! Je-li členství platné od 1. ledna, hradí se členský příspěvek nejpozději do konce měsíce března dotyčného roku, letos tedy do 31. března 2013. Žádám proto všechny, kdo členský příspěvek na rok 2013 dosud nezaplatili, aby své (dozajista nechtěné) opomenutí co nejdříve napravili.

V Praze dne 19. června 2013. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.