CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

Händel: "Sosarme, Re di Media". Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti, 21. května 2003. Záběry z veřejné generální zkoušky.

jak již někteří z Vás vědí, první "série" scénických uvedení Händelovy opery Sosarme, Re di Media v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti, původně plánovaná na 21. (veřejná generální zkouška), 23., 24. a 25. května 2003, proběhla pouze v prvních třech termínech: představení v neděli dne 25. května muselo být kvůli akutnímu zánětu hrtanu slečny Jany Malcové, představitelky důležité role princezny Elmiry, za dramatických okolností večer dne 24. května odvoláno a přeloženo na náhradní termín. Náhradním termínem je pátek 5. září 2003 od 18.00 hodin. Druhá "série" inscenací jmenované opery tedy proběhne dne 5. září (18.00 hod.), 6. září (16.00 hod.) a 7. září (16.00 hod.). V souvislosti se změnou termínu byl autobus z Prahy do Mnichova Hradiště ohlášený na neděli 7. září přesunut na pátek 5. září; odjíždět bude až v 17.00 hodin z autobusového nádraží "Černý Most" v části vyhrazené pro zájezdové autobusy (stanice metra "Černý Most"). Vzhledem k časovému posunu odpadá v pátek 5. září mimořádná prohlídka zámku. ČHäS se tímto velice omlouvá všem posluchačům, kterým odložením termínu mohly vzniknout jakékoliv nepříjemnosti. Těm, kdo se na zářijová představení do Mnichova Hradiště chystají, doporučujeme, aby ve svém nejvlastnějším zájmu konzultovali aktuální údaje průběžně zveřejňované na naší webové adrese "www.haendel.cz" v sekci "Aktuality". Stejné informace poskytne operativně správa zámku v Mnichově Hradišti (viz dále). Zbývající vstupenky, jež jsou v omezeném počtu k dispozici, si další případní zájemci mohou objednat přímo na zámku v Mnichově Hradišti (denně kromě pondělí od 8.00 do 16.00 hodin; telefon: 326773098, fax: 326772198, e-mail: mhradiste@spusc.cz).

Kromě Mnichova Hradiště byl Händelův "Sosarme" ve stejném nastudování dáván scénicky dne 6. června 2003 v barokním divadle státního hradu a zámku v Českém Krumlově (neveřejné experimentální provedení v rámci mezinárodní vědecké konference). Ukázky z téhož díla a v téže interpretaci zazní dne 28. června 2003 na stejné scéně během "Festivalu komorní hudby" v Českém Krumlově.

Jaroměř, 20. května 2003. Paní Henriette von Haugwitz-Beerberg se sochařem Petrem Novákem v jeho ateliéru.

U příležitosti mnichovohradišťských uvedení Händelovy opery "Sosarme, Re di Media" navštívila Prahu ve dnech 19. - 26. května 2003 paní Henriette von Haugwitz-Beerberg ze švýcarského Stegu, zahraniční členka a hlavní sponzorka ČHäS. Spolu s předsedou a technickým ředitelem podnikla dne 20. května odpolední automobilový výlet do Babiččina údolí u České Skalice, jehož součástí byla návštěva zámku v Ratibořicích a ateliéru sochaře Petra Nováka v Jaroměři. Od sochaře Petra Nováka obdržela paní von Haugwitz-Beerberg bronzovou upomínkovou medaili. Dne 21. května se v Mnichově Hradišti účastnila veřejné generální zkoušky opery "Sosarme"; představení dne 25. května, jež bylo ze dne na den odvoláno, již ke své velké lítosti navštívit nemohla.
Dne 7. června 2003 potvrdila Dr. Hanna Johnová, ředitelka proslulého mezinárodního Händelova festivalu v Halle nad Sálou, že dne 7. září 2003 navštíví inscenaci Händelova "Sosarma" v Mnichově Hradišti. Bude-li s její uměleckou úrovní spokojena, je nanejvýš pravděpodobné, že obdržíme pozvánku na pohostinské vystoupení s touž operou na hallském festivalu v roce 2004.

Göttingen, 1. června 2003. Pracovní jednání v sekretariátu Göttingenské Händelovy společnosti. Vpravo pan Benedikt Poensgen, vedoucí sekretariátu.

Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu se za ČHäS tradičně zúčastnil předseda a technický ředitel ("blesková" návštěva od 30. května do 1. června 2003). Hlavní festivalová díla reprezentovala tentokrát Händelova opera "Deidamia" (oproti dosavadním zvyklostem dávaná v moderním režijním nastudování!) a oratorium "Jephtha". Dne 1. června jednali výše jmenovaní s panem Benediktem Poensgenem, vedoucím sekretariátu Göttingenské Händelovy společnosti, ohledně pohostinského vystoupení s mnichovohradišťskou produkcí Händelovy opery "Sosarme" na Mezinárodním Händelově festivalu v Göttingenu v roce 2004. Produkce byla s definitivní platností do festivalového programu přijata, a sice v poloscénické verzi na 29. květen 2004 od 14.00 hodin v historické aule Univerzity Georga Augusta (založené roku 1737 Händelovým příznivcem anglickým králem Jiřím II., jenž byl - pod jménem Georg August - současně hannoverským kurfiřtem). Prestižní pozvánka do Göttingenu představuje nejen významné ocenění působnosti ČHäS, ale především dosud největší uměleckou výzvu pro všechny členy barokního souboru Cappella Accademica Praha!

Na mezinárodním Händelově festivalu v Halle nad Sálou zastupovali ČHäS taktéž předseda a technický ředitel (7. - 10. června 2003). Ze stěžejních programových čísel navštívili inscenace Händelových oper "Imeneo" a "Teseo". S potěšením lze konstatovat, že se ani v jednom případě - na rozdíl od let minulých - nejednalo o nechutné režijní kreace, díky nimž si Halle mezi příznivci barokní opery postupně vysloužilo nejhorší myslitelnou pověst. Snad toto blahodárné "zklidnění", svorně vítané drtivou většinou posluchačů, poznamená dramaturgii festivalu i v letech následujících! Na členském shromáždění mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela dne 7. června v hallském Stadthausu byl s neobvyklým zájmem vyslechnut projev předsedy ČHäS; jeho text je k dispozici (v původním jazyce = němčině) na webové adrese ČHäS v sekci "Dokumenty". Händelova busta od sochaře Petra Nováka, kterou ČHäS dne 8. června 2002 slavnostně předala skladatelovu rodnému domu (srov. s cirkulářem ze dne 22. července 2002), je v současnosti vystavena na frekventovaném místě ve sklepení hallského Händel-Hausu.

Halle nad Sálou, 10. června 2003. Nepojízdný osobní automobil ČHäS (vlevo) krátce před odtahem zpět do Prahy.

Cesta na hallský festival znamenala, bohužel, osudnou ránu pro osobní automobil ČHäS (blíže viz cirkulář ze dne 11. prosince 2001): z nevyjasněné příčiny se náhle, bez předchozích varovných signálů, zavařil motor. Stalo se tak pozdě večer dne 6. června na 154. kilometru německé dálnice č. 9 v severním směru, asi 60 km před cílem cesty po dálniční trase (zhruba mezi městy Zeitz a Weißenfels). Z místa poruchy byl nepojízdný automobil odvezen německou silniční službou ADAC na korbě speciálního nákladního vozidla k hotelu "Am Wasserturm" v Halle, odkud jej dne 10. června pan Tomáš Novák z Prahy-Křeslic odtáhl na laně zpět do Prahy. Motor je natolik poškozen, že musí být vyměněn. V současné době jsou podnikána veškerá možná opatření ke zmírnění citelných finančních dopadů. ČHäS touto cestou upřímně děkuje nejen panu Tomáši Novákovi za obětavé odtažení automobilu z Halle do Prahy, ale také hallskému hotelu "Am Wasserturm" za nepostradatelnou technickou pomoc ve chvíli největší nouze, jakož i za projevenou lidskou solidaritu; jmenovitý dík náleží paní Kathrin Zornové, pracovnici recepce, jež pohotově a mimo svou pracovní dobu zorganizovala převoz vozidla z dálnice do Halle.

Spolu s izraelským velvyslancem v České republice a starostkou města Kolína převzala ČHäS záštitu nad IV. Vzpomínkovým koncertem vážné hudby v bývalé židovské synagoze v Kolíně dne 15. června 2003. Pod vedením Vítězslava Podrazila, řádného člena ČHäS, vystoupil Orchestr Atlantis za spoluúčasti sopranistky Mikiyo Keiko, rodačky z Kobe v Japonsku, a flétnistky Dany Šafránkové. Programu dominovala hudba Georga Friedricha Händela a kromě ní se ke slovu dostal také současný japonský skladatel Kazuhiko Hattori (nar. 1944) a Wolfgang Amadeus Mozart. Koncert, proběhnuvší v přeplněné synagoze, uzavřela brilantně provedená Svita č. I F dur z Händelovy "Vodní hudby".

Biskvitová soška Georga Friedricha Händela z doby kolem roku 1863 (?).

V jistém karlovarském starožitnictví zakoupil předseda ČHäS dne 26. dubna 2003 unikátní biskvitovou sošku Georga Friedricha Händela, zcela totožnou s exemplářem vystaveným na státním zámku v Nebílovech u Plzně (srov. s cirkulářem ze dne 16. července 1998). Jedná se o celou, neobyčejně jemně modelovanou postavu, na první pohled připomínající skladatelův pomník na Tržním náměstí v Halle nad Sálou z roku 1859. Šlehačkově bílá soška, měřící na výšku 42 cm, je zhotovena, jak již řečeno, z biskvitu, tj. dvakrát vypáleného tvrdého porcelánu bez jakékoliv glazury. Dobu vzniku lze zkusmo umístit do blízkosti roku 1863. I když se zdá, že soška byla vyrobena známou porcelánkou v Horním Slavkově nedaleko Karlových Varů (nejstarší v Čechách, založenou roku 1792; dnes firma "Haas & Czjzek"), místo jejího původu se zatím nepodařilo jednoznačně určit. Jasno v této otázce nepřinesla ani osobní návštěva odborníka na slovo vzatého: ředitele a spolumajitele slavkovské porcelánky, ing. Zdeňka Uhlíře, v sídle ČHäS dne 15. května 2003. Pátrání tedy pokračuje; o jeho případných výsledcích budou členové ČHäS včas zpraveni. Sošku si ovšem mohou soukromě prohlédnout po předchozí dohodě s předsedou ČHäS. Fotografický snímek je umístěn v elektronické verzi tohoto cirkuláře na webových stránkách ČHäS (viz níže).

Počínaje cirkulářem ze dne 14. srpna 1997 jsou nyní všechny členské cirkuláře ČHäS umístěny, chronologicky dle jednotlivých let, na webových stránkách ČHäS ("www.haendel.cz") v sekci "Členské cirkuláře". Elektronickou návštěvu ČHäS doporučujeme i těm členům, kteří běžně nemají přístup k počítači s připojením na Internet. Webové stránky ČHäS jsou navštěvovány zájemci z celého světa: od Austrálie přes Japonsko, Evropu a USA až po Latinskou Ameriku. Zaznamenané tuzemské i zahraniční ohlasy jsou velmi pozitivní, často výslovně pochvalné - co se týče jak obsahu, tak technického zpracování.

Pod názvem Haugwitzové a hudba vyjde v nejbližších dnech sborník přednášek ze stejnojmenného muzikologického sympózia konaného na zámku v Náměšti nad Oslavou dne 21. září 2002 (srov. s cirkulářem ze dne 11. prosince 2002). Přednášky jsou opatřeny résumé v němčině a angličtině. Publikaci doplňuje barevná fotografická příloha. Předběžná cena jednoho výtisku činí asi 100 Kč. Sborník doporučujeme jako "povinnou četbu" všem členům ČHäS, neboť značná pozornost je v něm věnována Jindřichu Vilému hraběti Haugwitzovi (1770-1842), za jehož vlády byly v Náměšti a okolí v úctyhodném množství prováděny skladby Georga Friedricha Händela; tento fenomenální händelovský kult neměl patrně obdoby v celé tehdejší Evropě. Knížku lze objednat k zaslání na dobírku na zámku v Náměšti nad Oslavou: Státní zámek Náměšť nad Oslavou, Mgr. Marek Buš, 675 71 Náměšť nad Oslavou; telefon: 568620319, e-mail: zamek.namest@telecom.cz.

V Praze dne 25. června 2003. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.