CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Přehled činnosti České Händelovy společnosti

za období od 1. ledna do 31. prosince 1998

Pestrá a rozmanitá činnost České Händelovy společnosti (dále jen "ČHäS") byla i v průběhu roku 1998 soustředěna především na "živé" uvádění hudby Georga Friedricha Händela, konkrétně na realizaci dlouhodobého společného projektu ČHäS a barokního souboru Cappella Accademica Praha "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci". Tento projekt byl zahájen dne 18. května 1996 na státním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou dnes již památnou českou premiérou Händelovy opery "Rodrigo". Po skladatelových operních titulech "Rodrigo" (1996 a 1997), "Lucio Cornelio Silla" (1996) a "Il Pastor fido"/1. verze (1997) odvíjel se rok 1998 ve znamení Händelovy opery předposlední, nesoucí název "Imeneo". Také na nastudování jmenovaného díla, které se dočkalo celkem pěti provedení, se ČHäS podílela v roli producenta.
Třebaže ČHäS vynakládala značné množství energie na realizaci společného operního projektu, nezanedbávala ani ostatní oblasti své působnosti. Povzbudivých výsledků bylo opět dosaženo zejména na poli osvěty a propagace, jak o tom svědčí vydání technicky náročné barevné pohlednice s bustou G. F. Händela. Velmi pozitivním rysem sledovaného období byl zvýšený zájem členské základny o aktivní a iniciativní práci při plnění cílů našeho zájmového sdružení: v tom lze právem spatřovat nejcennější přínos roku 1998.

Od počátku roku dominovaly v činnosti ČHäS náročné přípravné práce a poté samotná realizace premiéry a reprízy koncertního nastudování shora uvedené Händelovy opery "Imeneo" na colloredo-mannsfeldském zámku v Dobříši dne 21. a 22. února. Účinkoval barokní soubor Cappella Accademica Praha, rozšířený o desetičlenný sbor, za řízení Ondřeje Macka. Zásluhou nebývale intenzívní propagace a široké tiskové publicity byla premiéra již téměř týden předem beznadějně vyprodána. Velmi slušnou návštěvnost jsme zaznamenali i při repríze. Díky skupinovému zájezdu vídeňské cestovní kanceláře "Elite Tours" a finančnímu příspěvku firmy Ericsson (formou dohody o reklamě) nebylo třeba z fondů ČHäS vynaložit na přípravu a realizaci obou koncertů vůbec žádné peněžní prostředky: náklady Společnosti v celkové výši 11.639 Kč se podařilo zcela refundovat.
Po dobříšských událostech se v témže nastudování uskutečnila ještě tři další provedení "Imenea":
Poloscénické provedení díla (v kostýmech a s dobovou hereckou gestikou) na mezinárodním hudebním festivalu "Pražské jaro" dne 17. května ve Vladislavském sále na Pražském hradě za účasti asi 800 posluchačů znamenalo po stránce umělecké nejlepší výkon, jaký Cappella Accademica Praha do té chvíle předvedla. Je třeba jen litovat, že tak nevšední počin zaznamenal toliko minimální odezvu, a to i navzdory historicky poučené interpretaci, v našich podmínkách stále ještě ojedinělé.
(Koncertní uvedení "Imenea" ohlášené na 23. květen v Sále předků státního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou muselo být dne 19. května z technických důvodů odvoláno, neboť několik účinkujících nemohlo posléze v opeře vystoupit a vídeňské cestovní kanceláři "Elite Tours" se nepodařilo obsadit plánovaný zájezd, na jehož nepostradatelném finančním přínosu byla celá akce pořadatelsky závislá.)
Doslova triumfálního úspěchu dosáhl "Imeneo", opět v koncertní podobě, dne 28. června v kostele Povýšení sv. Kříže v Moravském Berouně na samý závěr oslav 240. výročí vojenského střetnutí u Dolních Guntramovic a Domašova nad Bystřicí, v němž generál Gideon Ernst svob. pán von Laudon (1717-1790) slavně zneškodnil mohutnou zásobovací kolonu pruské armády. Členům souboru i zástupcům ČHäS se během pobytu v Moravském Berouně dostalo mimořádné péče i vybraných kulinárních požitků. V souvislosti s uvedením opery převzala ČHäS v hotovosti jako pozornost obnos ve výši 1.000 Kč z rukou Dr. Ernsta-Gideona Loudona, kterýžto žije ve Vídni a patří mezi potomky legendárního vojevůdce.
Vpravdě důstojně obstál "Imeneo" v historickém Sněmovním sále arcibiskupského zámku v Kroměříži dne 24. září (XXX. ročník festivalu "Kroměřížské hudební léto"). S tak silným zájmem (ukázněného a zvídavého) publika, jež téměř do posledního místa zaplnilo rozměrnou plochu sálu, se při tuzemských hudebních produkcích setkáváme zřídkakdy. Mezi posluchači nechyběli ani vojáci v "maskáčích", ani lidé tělesně postižení… Nadšený potlesk po repetici závěrečného sboru znamenal, bohužel, definitivní tečku za nastudováním tohoto vrcholného skladatelova opusu.
V návaznosti na kroměřížské uvedení "Imenea" byl všem účinkujícím předán do rukou písemný dokument nazvaný "Poselství výboru České Händelovy společnosti členům barokního souboru Cappella Accademica Praha". Dokument nese datum 23. září 1998 a byl rozeslán taktéž všem členům ČHäS. Prvořadá pozornost je v textu "Poselství" věnována dosavadní, mimořádně plodné spolupráci ČHäS a souboru Cappella Accademica Praha, mechanismům i problematice této spolupráce a perspektivám dalších hudebních produkcí v rámci dlouhodobého společného operního projektu. Zvláštní důraz je současně kladen na postupný proces profesionalizace souboru jako celku cestou pokračujícího uměleckého růstu všech jednotlivých členů.
"Poselství" se setkalo s živou a pozitivní odezvou. ČHäS, vědoma si příslibů, jež byly v dokumentu vyřčeny, vyplatila již dne 7. října houslistce Janě Spáčilové, novému koncertnímu mistru souboru Cappella Accademica Praha, jednorázový účelový příspěvek ve výši 3.000 Kč. Díky této podpoře se sl. Spáčilová mohla ve dnech 9. - 12. října zúčastnit v Marienthalu nedaleko Žitavy (SRN) interpretačního kurzu u světově proslulého hráče na barokní housle Simona Standage.
Vítané podpory se projektu "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci" dostalo v podobě jednorázového účelového příspěvku od britského Händelova institutu (The Handel Institute) ve výši 200 liber šterlinků. V přepočtu na částku 10.898,40 Kč byl příspěvek dne 2. července připsán na účet ČHäS.

Dirigent Jan Snítil, zakládající člen ČHäS, řídil dne 12. dubna v Sále Martinů v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně v Praze koncertní provedení opery Christopha Willibalda Glucka "Orfeo ed Euridice" během velikonočního festivalu "Jarní svátky hudby 1998", pořádaného Akademií múzických umění v Praze. Vedle sólistů účinkoval sbor opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Talichův komorní orchestr.
Ve spolupráci se správou státního zámku ve Vranově nad Dyjí, okres Znojmo, vzdala ČHäS hold 300. výročí narození slavného operního libretisty Pietra Antonia Metastasia (1698-1782), a sice svým organizátorským podílem na vokálně-instrumentálním koncertu "Básník Pietro Metastasio a hudba 18. století" dne 1. srpna v hudebním salónu vranovského zámku ("Vranovské kulturní léto 1998"). V komorním obsazení vystoupili členové barokního souboru Cappella Accademica Praha. Úvodní slovo přednesl nadmíru fundovaně a sugestivně P. Oldřich Máša z Moravského Berouna. Poté následovaly skladby Arcangela Corelliho, Leopolda Koželuha, Francesca Marii Veraciniho, Michela Corretta, Wolfganga Amadea Mozarta a Františka Ignáce Tůmy. Nutno podotknout, že vranovský zámek nebyl zvolen náhodou: opěvovaný Metastasio v jeho zdech vícekráte pobýval.

V nepřímé návaznosti na tradici započatou v roce 1997 převzala ČHäS záštitu nad závěrečným koncertem 13. ročníku "Festivalu varhanní a duchovní hudby" dne 24. října v poutní bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích, okres Liberec. Pod vedením Vítězslava Podrazila se představil Orchestr Atlantis spolu s instrumentálními a vokálními sólisty. Zazněla díla G. F. Händela (Ouverture D dur pro trubku, smyčce a basso continuo: "Handel's Water Piece", HWV 341), Antonia Vivaldiho a Johanna Sebastiana Bacha. ČHäS uspořádala na tuto zajímavou akci autobusový koncertně-vlastivědný zájezd, jenž se navzdory částečně deštivému počasí velice vydařil a všech 21 účastníků se do Prahy vrátilo v pohodě a dobrém rozmaru.

Na pozvání pořadatelů se předseda a technický ředitel zúčastnili za ČHäS Göttingenského Händelova festivalu (30. května - 2. června). Händelův festival v Halle nad Sálou navštívili předseda, technický ředitel, zakládající členka PhDr. Michaela Freemanová a řádný člen Jiří Janoušek (4. - 9. června); do Halle zavítal tentokrát i pan operní režisér Oldřich Mrňák, čestný člen ČHäS, s chotí. Jedním z úkolů pobytu v Göttingenu bylo oživení vzájemných kontaktů ČHäS a Göttingenské Händelovy společnosti, které v uplynulém období (na rozdíl od příkladné spolupráce s našimi kolegy z Halle, Karlsruhe a Londýna) poněkud ochably.
Ve dnech 11. - 13. září zastupovali předseda a technický ředitel naše zájmové sdružení na "6. Haydnových hudebních slavnostech" v Dolní Lukavici u Plzně. 13. září prozkoumali tito monumentální sál v zadním traktu postupně obnovovaného státního zámku v nedalekých Nebílovech.
Díky dlouholetým přátelským stykům s rodinou Haugwitzů se předseda a technický ředitel vypravili 19. září na zámek v Náměšti nad Oslavou, kde téhož dne sledovali "8. Zámecký koncert", jehož program tvořila Rossiniho "Petite Messe Solennelle". Během následujícího společenského večera v historických zámeckých prostorách jednali s paní Dr. Hannou El-Kalak-Haugwitzovou a RNDr. Drahomírou Schmidtovou, vedoucí náměšťského Městského kulturního střediska, o chystaném provedení Händelovy opery "Flavio" v Náměšti dne 18. září 1999. O den později prošli výše jmenovaní zástupci ČHäS v doprovodu kastelánky, paní Evy Štěpánové, neuvěřitelně rozlehlý areál zpustlého, leč postupně opravovaného zámku Uherčice, okres Znojmo, nabízející do budoucna řadu unikátních možností pro hudební/kulturní podniky.

Jako vzácní hosté ČHäS navštívili Českou republiku ve dnech 20. - 25. dubna manželé Mervyn & Elizabeth Loft-Simsonovi z Oxfordu, zahraniční čestní členové ČHäS a zdaleka nejvýznamnější sponzoři v její dosavadní historii. Od 20. do 23. dubna pobývali v Praze, od 23. do 25. dubna pak v Českém Krumlově, kde si mj. prohlédli barokní zámecké divadlo. Kromě Prahy a Českého Krumlova se manželé Loft-Simsonovi zastavili také na zámku v Dobříši, ve Dvořákově vile "Rusalka" na Vysoké u Příbrami (v doprovodu skladatelovy vnučky paní Věry Johnové), na Karlštejně, v Táboře, u hrobu prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí, v Českých Budějovicích, na rožmberském letohrádku Kratochvíle, na pozoruhodném hřbitově v Albrechticích nad Vltavou a na zámku v Dolní Lukavici u Plzně, místě konání každoročních Haydnových festivalů.
Předseda a technický ředitel ČHäS navštívili dne 2. května starobylou Vratislav (Wrocław), původiště kotlářské rodiny Händelů, a provedli zde místní šetření zaměřené především na skladatelova dědečka Valentina Händela (1582-1636).
Dne 11. července, při prohlídce částečně již rekonstruovaného, poprvé v historii zpřístupněného státního zámku Nebílovy nedaleko Plzně, objevil předseda ČHäS v tamním hudebním salónu biskvitovou figuru G. F. Händela, představující sériově vyrobený exemplář (výška 41 cm) pravděpodobně německé provenience z 2. poloviny 19. století, nápadně se podobající mistrovu pomníku v Halle nad Sálou (1859). Odlitek sošky z téže série byl vystaven v londýnské National Portrait Gallery při jubilejní Händelově výstavě konané od 8. listopadu 1985 do 23. února 1986.
Ve dnech 7. - 9. listopadu byli předseda a technický ředitel hosty Nové Německé Händelovy společnosti (Neue Deutsche Händel-Gesellschaft) v Lohmaru-Höffenu poblíž Bonnu. ČHäS obdržela od Nové Německé Händelovy společnosti jako dar k volnému naložení vždy po deseti výtiscích tří následně uvedených, výjimečně hodnotných publikací:

Albert Scheibler/Julia Evdokimova: "Georg Friedrich Händel. Philosophie und Beredsamkeit seiner Musik"; Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz 1991 (336 stran, brož.) - nekonvenčně pojatý filosoficko-muzikologický spis zaměřený na dva tematické okruhy.
Albert Scheibler/Julia Evdokimova: "Georg Friedrich Händel. Oratorien-Führer"; Edition Köln, Lohmar 1993 (592 stran, brož.) - podrobný průvodce všemi Händelovými oratorii a díly oratorního charakteru.
Albert Scheibler: "Sämtliche 53 Bühnenwerke des Georg Friedrich Händel (Opern-Führer)"; Edition Köln, Lohmar 1995 (824 stran, brož.) - podrobný průvodce všemi Händelovými jevištními díly.

Dne 18. dubna jednal operní režisér Oldřich Mrňák z Liberce, čestný člen ČHäS, spolu s předsedou ČHäS u mistra Josefa Svobody, mezinárodně proslulého divadelního scénografa, ve věci možné spolupráce při inscenaci některé Händelovy opery.
V pražském restaurantu "U Počtů", kde byla ČHäS roku 1990 založena, se dne 9. července sešli předseda, technický ředitel a zakládající členka Věra Faltusová s Dr. Jessem Parkerem, generálním manažerem Marylandského Händelova festivalu v College Parku u Washingtonu, USA. Během schůzky požádal Dr. Parker o udělení zahraničního řádného členství v ČHäS.
Dne 8. září jednali předseda, technický ředitel a Mgr. Jiří Filip, člen výboru bez portefeuille, na zámku Liblice u Mělníka o tamním technickém zázemí k uvažované mezinárodní hudebně-společenské akci ČHäS dne 3. září 1999. - O osm dní později, tj. 16. září, jednali předseda, technický ředitel a zakládající členka Věra Faltusová na zámku v Dobříši o technických náležitostech týkajících se plánovaného uvedení Händelovy opery "Flavio" tamtéž dne 20. a 21. března 1999.

Také v roce 1998 byli představitelé ČHäS zváni na společenské akce zahraničních zastupitelských úřadů v Praze. Níže specifikovaných akcí se za ČHäS zúčastnili vždy dva členové:

28. ledna - večer na rozloučenou pořádaný v Lobkovickém paláci na Malé Straně odcházejícím velvyslancem SRN, Dr. Antonem Roßbachem, a jeho chotí;
14. července - zahradní slavnost v areálu francouzského velvyslanectví (Buquoyský palác na Malé Straně) u příležitosti státního svátku Francouzské republiky;
5. října - oficiální recepce velvyslanectví SRN ke Dni německé jednoty v prostorách Lobkovického paláce na Malé Straně.

S vedoucími činiteli prestižní mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela (Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft) se sídlem v Halle nad Sálou byla s konečnou platností dohodnuta forma náhradní platby členských příspěvků v tuzemské měně členy z České republiky. Tito mohou zapravit ročně 100 Kč ve prospěch ČHäS s tím, že dotyčná platba nahradí členský příspěvek pro hallskou společnost. Předseda ČHäS rozeslal v naznačeném smyslu vysvětlující dopis (datovaný 25. listopadu) všem dosavadním českým členům zmiňované mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela.

V posledních měsících roku 1998 se podstatně urychlily přípravy na mimořádnou poznávací rotelovou expedici ČHäS do Turecka, která proběhne od 2. do 20. října 1999 a bude zaměřena na téma "Malá Asie - památky starých civilizací, příroda, kultura, lidé". Bezodkladně byla vypracována podrobná trasa expedice a provedena kalkulace nákladů (21.900 Kč na osobu), takže již 23. října mohla být vytištěna obvyklá nabídka s rozpisem programu, podmínkami zájezdu a přihláškou. Do konce roku se kapacitu rotelu (pojízdného hotelu) podařilo zcela obsadit (celkem 18 osob).

S ohledem na opakovaně nízkou účast v uplynulých letech a z důvodu úspory finančních prostředků nesvolal předseda v roce 1998 členské shromáždění ČHäS. Potřebná komunikace výboru s členskou základnou byla zajišťována písemnou formou, setkáními při hudebních/kulturních pořadech a na úrovni osobních styků (celkem bylo vydáno šest informačních cirkulářů: 19. ledna, 30. března, 14. května, 16. července, 6. října, 9. prosince).

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 1998, na jejichž uspořádání se nepodílela ČHäS:

  • "Dettingenské Te Deum". Praha, 23. dubna. Zahraniční sólisté, Pražský komorní sbor, Komorní orchestr Pražských symfoniků; dir. Rolf Beck. 6. koncert cyklu "Pražští symfonikové komorně" (spolu s dvěma skladbami W. A. Mozarta: "Regina coeli", KV 127, a "Korunovační mše", KV 317).
  • Opera "Alcina". Praha, 28. dubna (koncertně). S jednou výjimkou tuzemští sólisté, sbor Vox Pragae, barokní soubor Camerata nova; dir. Jiří Kotouč. FOK: 7. koncert cyklu "Stará hudba".

Uvedeny jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat. Divadelní představení nebylo zaznamenáno žádné. V porovnání s předchozím rokem počet akcí poklesl.

Publicita ČHäS vypadala během roku 1998 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "Händel and Haydn in Today's Bohemia" (Michaela Freemanová, "Czech Music", 1/1998); "Příznivci Georga Friedricha Händela sídlí v Praze 7" (Olga Trešlová, "Hobulet" - noviny pro každého občana Prahy 7, 6/1998); "Letem hudebním světem" (autor neudán, "Musica", 5/1998); "Wenn die Zeit fehlt" (Michael Schäfer, "Göttinger Tageblatt", 2. června 1998); v "Händel-Hausmitteilungen" č. 3/1998 vyšly příspěvky "Auch in der MET - Fortdauernder Siegeszug der Händel-Oper in der Spielzeit 1998/99" (Manfred Rätzer) a "Händels Einzug in die Prager Burg" (Manfred Rätzer).

ČHäS samostatně vydala programovou brožuru ke své koncertní produkci "Imeneo" (600 ks) a k uvedení jmenované opery na zámku v Dobříši dne 21. a 22. února 1998 nechala vytisknout 1500 reprezentativních, nevšedně řešených pozvánek dle výtvarné předlohy akademické malířky Lenky Kerelové z Prahy.
Nejvýznamnějším publikačním počinem za rok 1998 zůstává ovšem vydání pohlednice s bustou Georga Friedricha Händela podle Louise Françoise Roubiliaca (1702-1762), instalovanou ve sbírkách ČHäS:
Na barevné laminované pohlednici (148 × 105 mm) je zachycen sádrový odlitek terakotového modelu k Roubiliacově mramorové bustě G. F. Händela z roku 1739 na královském zámku ve Windsoru u Londýna. Sochařův terakotový model se dnes nachází v muzeu Dětské nadace Thomase Corama (The Thomas Coram Foundation for Children) v Londýně. Louis François Roubiliac, zřejmě syn hugenotských rodičů, se narodil v Lyonu. Před rokem 1735 trvale zakotvil v Anglii, kde posléze náležel k hlavním představitelům rokokového sochařského stylu. Je zařazován mezi nejlepší autory svého oboru, kteří kdy na anglické půdě působili. Předmětnou plastiku obdržela ČHäS v Halle nad Sálou dne 12. června 1996 jakožto dar skladatelova rodného domu, jenž sádrový odlitek nechal zhotovit ve své dílně podle bronzové kopie terakotového modelu. Dotyčnou kopii věnovalo Händelovu rodišti v roce 1935 hlavní město Velké Británie. Výchozí fotografický snímek, pořízený z důvodu optimálního osvitu v exteriéru (zadní dvůr domovního objektu Na Maninách 11/795, Praha 7) na světle hnědém textilním pozadí za přirozeného slunečního světla dne 7. února 1998, byl pro účely pohlednice upraven počítačovou grafickou technikou: busta o výšce 83,5 cm je ve skutečnosti odlita z bílé sádry a postrádá jakoukoliv patinu. Autorem fotografie (č. N68-19A) je Pavel Polka, předseda ČHäS; záběr zhotoven za asistence akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře. Reprodukovaný Händelův podpis byl převzat z mistrovy žádosti ze dne 24. února 1750 týkající se vydání dělostřeleckých tympánů z londýnského Toweru. Výtvarný návrh akademické malířky Lenky Kerelové počítačově zpracoval RNDr. Robert Ernest. Dne 14. května 1998 opustily pohlednice tiskárnu "Maestro", Branická 57, 147 00 Praha 4 - Braník. Celkový náklad činí 2500 kusů. Finanční výdaje na jeden exemplář obnášejí 8,86 Kč, což bylo způsobeno specifikou zakázky a zejména poměrně nízkým počtem výtisků.

Početní stav členské základny ČHäS k 31. prosinci 1998: 73 (64 tuzemští řádní členové, 3 tuzemští čestní členové, 4 zahraniční řádní členové, 2 zahraniční čestní členové).

Členské příspěvky za rok 1998 neuhradili k 31. prosinci 1998 dva členové. Z důvodu neplacení členských příspěvků bylo v roce 1998 jednorázově vyřazeno z evidence celkem sedm členů.

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 1998:

3. března - Jindra Černá (30 let); 28. července - Jana Perutková (30 let); 22. srpna - Jiří Janoušek (20 let); 5. září - Antonín Veselý (40 let); 29. listopadu - Jitka Nováková (65 let).

Dne 27. února 1998 v Brně náhle zemřel ve věku nedožitých dvaapadesáti let náš zakládající člen Josef Mlateček, jenž zejména v prvních letech působnosti ČHäS náležel k jejím hlavním oporám. Čest jeho památce!

Hospodaření ČHäS za období od 1. ledna do 31. prosince 1998:

příjmy: 81.781,18 Kč,
výdaje: 51.102,60 Kč
= zůstatek ("zisk") 30.678,58 Kč.

Složení výboru ČHäS:

Pavel Polka - předseda,
Ondřej Macek - tajemník,
Michal Typl - technický ředitel,
Ivana Tomková - pokladník,
Jiří Filip - člen výboru bez portefeuille.

Přehled vypracoval Pavel Polka.
V Praze dne 8. ledna 1999.