CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,

XVIII. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 28. dubna 2016. Téma: "Císařský dvorní kapelník Johann Joseph Fux (kol.1660–1741) a jeho výstup na umělecký Parnas". Přednášel PhDr. Radek Menoušek. – Po přednášce následovala krátká diskuse, zachycená na snímku Jany Hejdové, řádné členky Společnosti: PhDr. Menoušek (vlevo) hovoří s Pavlem Polkou, předsedou Společnosti.

za celkové účasti patnácti osob (z toho deseti členů ČHäS) proběhl dne 28. dubna 2016 od 18.00 hodin v učebně č. 16 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 – Holešovicích, Jablonského 3/333, XVIII. seminář České Händelovy společnosti; název: "Císařský dvorní kapelník Johann Joseph Fux (kol.1660–1741) a jeho výstup na umělecký Parnas". Přednášel PhDr. Radek Menoušek, muzikolog, hudební skladatel a barokista, řádný člen ČHäS. V průběhu téměř dvou hodin přiblížil pozorným účastníkům semináře, s pomocí pečlivě zvolených audiovizuálních snímků, nevšední život a dílo Johanna Josepha Fuxe, jednoho z nejvýznamnějších hudebních reprezentantů tzv. "císařského baroka". Přednáška byla podána tak sugestivně, že se přítomní v mysli přenesli do blízkosti Fuxovy osobnosti i přímo do jeho tvůrčí dílny. Seminář posléze vyústil do krátké diskuse nejen o jeho titulní postavě, nýbrž, v širších souvislostech, také o G. F. Händelovi, J. D. Zelenkovi a J. A. Hasseovi. Úplně na závěr předseda ČHäS informoval o dalších pravidelných akcích ČHäS chystaných v průběhu letošního roku.

Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu 2016. Záběr z inscenace Händelovy opery "Imeneo" ("Hymén"). Premiéra dne 6. května 2016 v göttingenském Německém divadle. Zleva: James Laing, kontratenor (Tirinto); Anna Dennis, soprán (Rosmene); William Berger, baryton (Imeneo); Stefanie True, soprán (Clomiri); Matthew Brook, basbaryton (Argenio). Foto Theodoro da Silva.

Letošního Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu se za ČHäS zúčastnili, 13. – 17. května, s použitím osobního automobilu ČHäS, předseda a technický ředitel. Festival probíhal, od 5. do 16. května, pod jednotícím názvem "Verbindungen" ("Vzájemné styky mezi lidmi"). Hlavním dílem byla tentokrát skladatelova opera "Imeneo" ("Hymén"), inscenovaná celkem šestkrát (!) v Německém divadle. Belgická divadelní režisérka a choreografka Sigrid T’Hooft, přední světová znalkyně problematiky historického hudebního divadla, vytvořila na jevišti částečnou iluzi barokní operní produkce s odpovídajícími kulisami a světlem svic. Pěvečtí sólisté, uplatňující barokní gestiku (byť ne zcela důsledně), byli oděni do slušivých dobových civilních kostýmů. Dosti cizorodě působily taneční vložky doprovázené hudbou z jiných Händelových děl. Bezpochyby měly inscenaci dopomoci k větší pestrosti a atraktivnosti, v konečném důsledku však citelně narušovaly její původní dramaturgickou osnovu. Hudebně všechna představení řídil maestro Laurence Cummings, umělecký ředitel festivalu. – Večer dne 16. května, v rámci slavnosti v göttingenském Německém divadle následující po derniéře Händelovy opery "Imeneo", předali výše uvedení jménem ČHäS Göttingenské Händelově společnosti sádrový odlitek č. IV/V busty Georga Friedricha Händela od Petra Nováka (nar. 1957) z roku 2002. – Při zpáteční cestě z Göttingenu (17. května) se předseda a technický ředitel zastavili ve vsi Naundorfu u Halle nad Sálou (viz členský cirkulář ze dne 7. března 2016) a, dále severovýchodním směrem, ve starobylém městě Delitzschi s barokním zámkem.

Händelův festival v Halle nad Sálou 2016. Záběr z inscenace Händelovy opery "Sosarme, Re di Media" ("Sosarmés, král médský"). Premiéra dne 27. května 2016 v hallské opeře. Benno Schachtner, kontratenor (Sosarmés; ležící). Foto Falk Wenzel.

Na mezinárodním Händelově festivalu v Halle nad Sálou (motto: "Geschichte – Mythos – Aufklärung" = "Historie – mýtus – osvícenství") zastupoval ČHäS, 27. května – 1. června 2016, pouze předseda. Festival, trvající od 27. května do 12. června, opět přinesl nepřehledné množství skvělých pořadů s účastí špičkových interpretů. Z inscenovaných Händelových titulů navštívil výše jmenovaný (29. května) provedení opery "Sosarme, Re di Media" ("Sosarmés, král médský") v hallské opeře, hudebně na vysoké úrovni, koncepčně dosti násilné, nikoliv však hloupé. Režisér Philipp Harnoncourt (nar. 1955), syn letos zesnulého dirigenta Nikolause Harnoncourta, pojal dílo, v souladu s jeho dějovou náplní, jako rodinné drama a situoval je do drsného prostředí chátrajícího vilového předměstí nejmenovaného velkoměsta; na pozadí takovýchto nevábných kulis mezi sebou válčily, doslova na život a na smrt, dvě znesvářené gangsterské skupiny vedené příslušníky jedné a téže rodiny: již tak vyhrocené vzájemné vztahy přivedla zlovolná intrika až na samý okraj sebezničení. – Dramatickým obsahem se vyznačovalo rovněž pasticcio "Catone" ("Cato"; jedná se o římského senátora a vojevůdce Catona mladšího [95–46 př.n.l.]), HWV A7, dávané koncertně dne 28. května. Jeho "autorem" je Georg Friedrich Händel, který radikálně upravil stejnojmennou operu Leonarda Lea (1694–1744), prvně hranou v Benátkách roku 1729, aniž by – vyjma zásahy do recitativů – v ní uplatnil cokoliv ze své vlastní tvorby. Část Leových árií vyškrtal a takto uvolněný "terén" vyplnil áriemi od Johanna Adolfa Hasseho (1699–1783), Nicoly Porpory (1686–1768), Antonia Vivaldiho (1678–1741) a Leonarda Vinciho (1690/1696–1730). Jmenované mistry zvolil zřejmě s ohledem na jejich pokročilejší kompoziční styl odpovídající stylu Leovu. – V hlavním sále hallského Stadthausu přednesl předseda ČHäS, dne 28. května, svůj tradiční proslov; jeho text je umístěn na webových stránkách ČHäS v sekci "Dokumenty". – Dne 31. května se dotyčný sešel s panem Berndem Hofestädtem, významným německým genealogem a historikem (srov. s členským cirkulářem ze dne 7. března 2016), na pracovním jednání v hallské Mariánské knihovně (Marienbibliothek; založena v roce 1552), kde si mj. prohlédl unikátně kolorovanou Melantrichovu bibli datovanou letopočtem 1557 (2. vydání) a zásadní dokument nesmírné ceny: originál záznamu o Händelově křtu v hallském chrámu P. Marie dne 24. února 1685.

Český rozhlas Praha, vysílací studio stanice "Vltava", 8. března 2016. Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti, krátce po skončení živě přenášeného pořadu "Telefonotéka". Foto Vojtěch Havlík, Český rozhlas.

Dne 8. března 2016, od 9.50 do 11.30 hodin, byl hostem pořadu Telefonotéka v Českém rozhlase na stanici "Vltava" Pavel Polka, předseda ČHäS. Živě vysílaný pořad, snímaný současně statickou kamerou s přenosem obrazu na Internet, moderovala redaktorka Jana Vašatová. Host přinesl do studia množství kompaktních disků, z nichž byly během vysílání přehrávány hudební ukázky: z jedenácti plánovaných se nakonec podařilo stihnout pouze osm (s jednou výjimkou – Friedrich Wilhelm Zachow – pocházely všechny od Händela). Cenu za správně zodpovězenou soutěžní otázku, týkající se Händelovy sochy na balustrádě pražského Rudolfina, získal pan Robert Fanta z Pardubic/Prahy – Vysočan: ČHäS odeslala na jeho adresu průvodce hallským Händel-Hausem z roku 2009, tj. bohatě ilustrovanou publikaci s názvem "Händel – der Europäer" ("Händel Evropan"). Ohlasy ze strany posluchačů, mezi nimi i členů ČHäS, se vyznačovaly veskrze příznivým až pochvalným tónem. Rozhlasový archivní zvukový záznam předmětné "Telefonotéky" (minutáž: 1:38:43) je umístěn na webových stránkách ČHäS v sekci "Aktuality".

"Brilliant Classics": "Handel Edition" ("Händelova edice"). Soubor 65 kompaktních disků s hudbou Georga Friedricha Händela. Vydán v srpnu 2015. Foto Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti (28. března 2016).

V srpnu 2015 vydala nizozemská společnost "Brilliant Classics" soubor 65 kompaktních disků (CD) nesoucí název Händelova edice ("Handel Edition"; katalogové číslo: 95050 – srov. s členským cirkulářem ze dne 8. března 2002). Jednotlivé kompaktní disky, uložené do kartonové krabice o rozměrech 15,5 × 14,0 × 13,0 cm, jsou chráněny obalem ze silného papíru. Jedná se o dosud nejpočetnější soubor händelovských CD. Nahrávky v něm obsažené vykazují veskrze vysokou hudební úroveň a rozličné přístupy k interpretaci "staré hudby". CD č. 1–13 jsou věnovány orchestrálním dílům; č. 14–19 komorní hudbě; č. 20–28 skladbám pro sólové klávesové nástroje; č. 29–38 áriím, komorním duetům, kantátám…; č. 39–44 ódám, anthemům, Te Deum; č. 45–65 oratorním dílům (celkem 10 titulů!). Soubor nezahrnuje ani jeden operní titul. Chybějí průvodní texty – ty jsou k dispozici na internetových stránkách "Brilliant Classics".

"Chotkové a Kutnohorsko": ročenka "Antiqua Cuthna" č. 5–11 (2009–2015). Praha 2015. Vydaly Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Kutná Hora a nakladatelství KLP – Koniasch Latin Press, Praha. Přední strana obálky. Praha, sbírky České Händelovy společnosti.
Na obraze Karel hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína (1783–1868), v letech 1826–1843 nejvyšší purkrabí Království českého. Olejomalba na plátně od Antona Einsleho (Einsle; 1801–1871) z roku 1846. 143,0 × 102,0 cm. Státní zámek Velké Březno.

Jako nepostradatelnou doplňkovou četbu k XVII. semináři ČHäS (viz členské cirkuláře ze dne 24. června 2015, 10. září 2015 a 7. prosince 2015) doporučujeme ročenku "Antiqua Cuthna" č. 5–11 (2009–2015), kterou pod názvem Chotkové a Kutnohorsko vydaly, v Praze v roce 2015, Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Kutná Hora a nakladatelství KLP – Koniasch Latin Press, Praha [152 stran + 8 stran barevných obrazových příloh; ISSN: 1803–1374]. Brožovaná publikace zahrnuje řadu cenných příspěvků od čelných českých odborníků zabývajících se problematikou šlechtického rodu Chotků. Ve vztahu ke kutnohorskému regionu se zde můžeme blíže seznámit s chotkovskými parkovými úpravami krajiny Novodvorska, pseudoslohovým "lesním hrádkem" v přírodně krajinářském parku u Radvančic (mezi Kutnou Horou a Ledčí nad Sázavou), Janem Nepomukem Rudolfem hrabětem Chotkem z Chotkova a Vojnína (1748–1824) jakožto prezidentem Královské české společnosti nauk (1804–1824), plánem novodvorského zámku ve sbírkách Českého muzea stříbra v Kutné Hoře (1787), sídly výše jmenovaného hraběte Chotka na počátku 19. století, opravou zámku Kačina mezi světovými válkami ve světle výnosů velkostatku Nové Dvory, chotkovskou hrobkou v Nových Dvorech, historií a současností chotkovských dvorů; z oblasti hudebně-historické přináší ročenka dosud nepublikovanou strojopisnou práci profesora Jiřího Fukače (1936–2002) "Dochované inventáře chotkovské hudební sbírky na zámku Kačina" [jak známo mj. ze XVII. semináře ČHäS, figurují ve sbírce rovněž skladby G. F. Händela].

John Milton (1608–1674): "Ztracený ráj". Do češtiny přeložil Josef Julius David (1871–1941). V roce 2015 vydal Vadim Charkovský, Kodymova 16/2535, Praha 5 – Stodůlky. Přední strana přebalu. Praha, sbírky České Händelovy společnosti.

V nepříliš zdařilém českém překladu Josefa Julia Davida (1871–1941), absolventa učitelského ústavu v Hradci Králové, vydal Vadim Charkovský, Kodymova 16/2535, Praha 5 – Stodůlky, v roce 2015, jako svou 2. publikaci, monumentální biblický epos Johna Miltona (1608–1674) Ztracený ráj ("Paradise Lost"; vyd. roku 1667 – viz členské cirkuláře ČHäS ze dne 25. června 2008, 26. září 2008 a 10. prosince 2008). Výpravně pojednaná kniha s počtem 384 stran a o rozměrech 24,5 × 18,0 cm (ISBN: 978–80–260– 9007–6) obsahuje kvalitní reprodukce 50 slavných dřevorytů francouzského rytce, ilustrátora a sochaře Gustava Dorého (Gustave Doré; 1832–1883), nanejvýš osobitým způsobem přibližujících vypjatě dramatický děj eposu, jednoho z největších děl anglického písemnictví. I přes nedostatky překladu se Vadimu Charkovskému podařil naprosto ojedinělý vydavatelský počin – vždyť Miltonovo básnické veledílo vyšlo v češtině naposledy v roce 1958, v proslulém překladu Josefa Jungmanna (1773–1847) z let 1800–1804. – Výše prezentovaný titul patří mimo jakoukoliv pochybnost do každé händelovské knihovny, a to nejen proto, že Miltonův "Ztracený ráj" určitě tvořil součást vlastní bibliotéky skladatelovy…

V důsledku dalšího zdražení služeb České pošty, s.p., budeme počínaje tímto dokumentem členské cirkuláře ČHäS rozesílat elektronickou cestou. Uvedené úsporné opatření se netýká členů, kteří nemají zřízenu e-mailovou adresu, a zásilek, jež bude možné doručit pouze fyzicky, tedy v papírové obálce. Ty, kdož své případné elektronické spojení dosud nesdělili, prosíme, aby tak učinili co nejdříve. Děkujeme.

V Praze dne 22. června 2016. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.