CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,

XIX. seminář České Händelovy společnosti – 2. část. Praha, 25. listopadu 2016. Téma: “Na střeše je Händel…”. Druhá část semináře se konala, za pozvolného stmívání pod zataženou oblohou, u soch hudebních skladatelů na střeše budovy Rudolfina v Praze. – Účastníci akce sledují výklad ing. arch. Lukáše Duchka, manažera projektu rekonstrukce Rudolfina. Sochy uprostřed (zleva): Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), Georg Friedrich Händel (1685–1759), Daniel-François-Esprit Auber (1782–1871). Foto Petr Horník, fotoreportér deníku “Právo”.

za celkové účasti osmnácti osob (z toho osmi členů ČHäS) proběhl dne 23. listopadu 2016 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 – Holešovicích, Jablonského 3/333, XIX. seminář České Händelovy společnosti; název: “Na střeše je Händel…”. Přednášel Pavel Polka, předseda ČHäS. Organickou součást téměř dvouhodinového semináře tvořil, o dva dny později, od 16.00 do 17.00 hodin, mimořádný výstup k sochám na balustrádě budovy Rudolfina v Praze. Na této jedinečné akci jsme zaznamenali celkem 44 osoby (z toho 8 členů ČHäS). Za realizaci výstupu děkujeme ing. arch. Lukáši Duchkovi, manažerovi projektu rekonstrukce Rudolfina.

Giuseppe Verdi (1813–1901). Litografie Petera Röhricha asi ze 40. let 19. století (nejdříve 1843). 16,9 × 17,2 cm. Vytiskl a v časopise “Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände und Begebenheiten…” (“Vzpomínky na podivuhodné předměty a události…”) vydal C. W. Medau & Co., Praha [Carl Wilhelm Medau: 1791–1866]. Praha, sbírky České Händelovy společnosti.

Ve dnech 4. – 13. listopadu 2016 zorganizovala ČHäS, v poměrně chladném a proměnlivém počasí, tradiční podzimní poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, technického ředitele, řádné členky Jany Hejdové a výtvarníka Libora Hofmana. Použit byl osobní automobil ČHäS, přičemž veškeré cestovní náklady hradili výše jmenovaní ze svých vlastních prostředků. Ubytování (5. – 12. listopadu) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku “Sfondo” v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Z letohrádku bylo podniknuto několik tematických výjezdů do okolí se zaměřením na rozličné kulturně-historické i jiné souvislosti. Tři z účastníků cesty se vzdálili, vůbec poprvé v historii pobytů v Suseganě, na celé dva dny – do Parmy a Cremony (8. – 9. listopadu; nocleh v Colornu u Parmy s dominantou obrovského zámeckého komplexu). Na trase z Colorna do Cremony prozkoumali (9. listopadu) místa spojená s životem Giuseppa Verdiho (1813–1901): Roncole Verdi (rodný domek), Busseto (muzeum ve vile Pallavicino) a Sant’Agatu (místní část Busseta), kde se nachází vila, kterou Verdi vlastnil celých 53 let. Zpáteční jízdu z Itálie podstatně obohatila (12. listopadu) zastávka v malebném městě Cividale del Friuli chlubícím se langobardskou minulostí [v prostředí Langobardů se odehrávají dvě Händelovy opery: “Flavio, Re de’ Langobardi” a “Rodelinda, Regina de’ Langobardi”].

Praha, 1. října 2016. Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti, s Hallskou biblí vydanou v roce 1722, kterou Společnost koupila dne 26. září 2016. Stav knihy před restaurováním. Foto Petr Tylínek, řádný člen České Händelovy společnosti.

Dne 26. září 2016 koupila ČHäS, za přispění předsedy ČHäS, do svého knižního fondu velmi cenný přírůstek: tzv. Hallskou bibli vydanou v roce 1722 (výdajová položka ČHäS č. 1924; na úhradě celkové ceny obnášející 8.000 Kč se Společnost a předseda podílely stejnou částkou). Podrobnou zprávu o této důležité koupi přineseme příští rok v březnovém členském cirkuláři. A již nyní můžeme s potěšením ohlásit, že nejbližší, v pořadí XX. seminář ČHäS (na jaře 2017) bude věnován právě Hallským biblím a příbuzné tematice. Jako přednášejícího se nám podařilo získat nejvýznamnějšího českého znalce v daném oboru. Prozatím zde na ukázku reprodukujeme text slavného “Hallelujah” z Händelova oratoria “Mesiáš” tak, jak je přeložen v Hallské bibli [Zj 19,6; 11,15; 19,16]: „Halleluiah: kralowalť Pán Bůh (náš) wssemohaucý. Učiněnať sau králowstwj swěta/ Pána nasseho a Krysta geho/ a kralowatiť bude na wěky wěků. Král králů, a Pán pánů.“ Jak předchozí citace prozrazuje, je Hallská bible psána v českém jazyce…
Podobně jako v členském cirkuláři ze dne 19. června 2014 dovoluji si zde připomenout své další osobní výročí: dvacet pět let od vydání mé händelovské monografie Triumf času a pravdy, jejíž slavnostní prezentace se uskutečnila na Pražském hradě v I. patře Starého kapitulního proboštství (u katedrály sv. Víta) dne 12. prosince 1991. Ve skutečnosti titul vyšel, v nákladu 2352 výtisků [místo plánovaných 3000 výtisků, neboť 648 exemplářů muselo být vyřazeno z důvodu neopravitelných kazů způsobených tiskárnou], již v měsíci listopadu 1991 (expedice prvních výtisků začala dne 20. listopadu 1991). Celkové tuzemské výrobní náklady, uhrazené výlučně z darů 27 zahraničních sponzorů, se nakonec vyšplhaly na částku 309.792,40 Kčs; v tom jsou započteny rovněž některé výdajové položky s výrobou knihy přímo nesouvisející – například poštovné, kancelářské potřeby, papírenské zboží, reprografické služby, občerstvení pro brigádníky, doprava, slavnostní prezentace, nabídkový/objednávkový leták [ona úhrnná “cifra”, tj. 309.792,40 Kčs, byla získána součtem příslušných výdajových položek v rozmezí od č. 004 (19. dubna 1991) do č. 188 (6. února 1992) včetně]. Nejvyšší obnos, 260.705,00 Kčs, obdržela firma zajišťující tisk. Další objemnou, avšak nevyčíslitelnou položku představovaly fotografie k ilustracím a s nimi spojená autorská práva. Tyto výdaje zapravili zahraniční partneři, sponzoři i samotní majitelé dotyčných předmětů či dokumentů. Díky mezinárodnímu apelu zveřejněnému v říjnu roku 1990 se ČHäS podařilo potřebné finanční prostředky shromáždit poměrně rychle, přičemž rozhodující roli sehrály dva mimořádně velkorysé dary: 3.500,00 liber šterlinků od manželů Mervyna (1927–2009) a Elizabeth (1922–2000) Loft-Simsonových z Oxfordu a 5.000,00 německých marek od Ministerstva zahraničí Spolkové republiky Německo, zprostředkovaných jeho tehdejším šéfem, nedávno zesnulým Dr. Hansem-Dietrichem Genscherem (1927–2016), rodákem z Reideburku u Halle nad Sálou. Za svůj vznik ovšem kniha, sestávající z 326 stran textu a 116 stran obrazové přílohy (210 černobílých ilustrací), vděčí především bezplatné a obětavé práci autora a ad hoc redakčního týmu: bez jejich nadšení a nezištného osobního nasazení podnik tak náročný by byl býval naprosto nemyslitelný. – Další informace k předmětné monografii lze snadno vyhledat na webových stránkách ČHäS [sekce “Projekty”, dokument “Triumf času a pravdy (1990–1991)”].

Pavel Polka (nar. 1957): “Triumf času a pravdy. Vyprávění o životě, díle a dědictví hudebního skladatele Georga Friedricha Händela”. Jako svou 1. publikaci vydala Česká Händelova společnost v Praze dne 20. listopadu 1991. 326 stran textu, 116 stran obrazové přílohy (210 černobílých ilustrací). ISBN: 80–900831–0–2. – Přední strana obálky. Výtvarný návrh: akad. mal. Lenka Kerelová (nar. 1945).

Pavel Polka (nar. 1957): “Triumf času a pravdy. Vyprávění o životě, díle a dědictví hudebního skladatele Georga Friedricha Händela”. Jako svou 1. publikaci vydala Česká Händelova společnost v Praze dne 20. listopadu 1991. 326 stran textu, 116 stran obrazové přílohy (210 černobílých ilustrací). ISBN: 80–900831–0–2. – Zadní strana obálky. Výtvarný návrh: akad. mal. Lenka Kerelová (nar. 1945).

Pro rok 2017 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč – nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2017 proveďte laskavě poštovní složenkou “C” až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Malá Plynární 4/1454, 170 00  Praha 7. Chcete-li platit prostřednictvím internetového bankovnictví, konzultujte toto, prosím, předem s předsedou ČHäS.
Členské příspěvky za rok 2016 neuhradilo k dnešnímu datu celkem osm členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2017 rovněž po 1. lednu 2017 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou “C”!

V sobotu dne 17. prosince 2016 pořádá ČHäS tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Informace k výstupu v pracovních dnech na telefonních číslech 220197350 (přes den) a 266712203 (večer).

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 19. prosince 2015. Účastníci akce na vrcholu hory. Zleva: fenka Mikina, Milan Černý, Lucie Nováková, Zuzana Nováková, Petr Tylínek, Michal Typl, Jana Hejdová, Pavel Polka, Hana Jakubcová. V pozadí rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha.
Památná hora Říp je cílem tradičních předvánočních výstupů České Händelovy společnosti. “Händelovská” trasa začíná v železniční zastávce v obci Ctiněves při jihovýchodním úpatí hory. Letošní akce se uskuteční v sobotu dne 17. prosince, in memoriam Milana Bakiče, iniciátora zimních výstupů na Říp, který tragicky zahynul dne 26. listopadu 2009 ve věku 52 let.

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2016, na nichž se nepodílela ČHäS
(vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • Oratorium “Messiah”. Praha, 22. března. Zahraniční sólisté, Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704; dir. Václav Luks. Velikonoční koncert.
  • Kantáty “Delirio amoroso”, “Ero e Leandro”, “Ah! crudel, nel pianto mio”. Praha, 20. + 21. dubna. Raffaella Milanesi (soprán), Collegium 1704; dir. Václav Luks.
  • Kantáta “Agrippina condotta a morire” a j. (+ T. Albinoni, A. Vivaldi, D. Scarlatti, A. Marcello, B. Galuppi). Praha, 25. července. María Espada (soprán), soubor Vespres d’Arnadí; um. ved. Dani Espasa. Letní slavnosti staré hudby: koncert “Teatro del mondo”.
  • Oratorium “Messiah”. Brno, 17. srpna. Tuzemští sólisté, Czech Ensemble Baroque; dir. Roman Válek. 17. mezinárodní hudební festival Špilberk 2016.
  • Operní prolog “Terpsicore” (+ J.-B. Lully, A. Campra a j.). Praha, 8. září (scénicky). Tuzemská sólistka, zahraniční sólista, sbor Collegium Floreum, taneční soubor Hartig Ensemble, barokní orchestr Musica Florea; dir. Marek Štryncl; režie Helena Kazárová.
  • “Händel v Itálii”. Hudebně dramatické představení z cest mladého skladatele po Itálii. Brno, 7. října. Musica Poetica: tuzemský herec, tuzemská pěvecká sólistka, komorní nástrojový doprovod; um. ved. Jana Janků; režie Igor Dostálek.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2016 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): “Zwei Konzerte mit Händels Musik auf Schloss Nové Dvory im Jahre 1815” (Pavel Polka, “Mitteilungen des Freundes- und Förderkreises des Händel-Hauses zu Halle” 1/2016 – viz členský cirkulář ze dne 12. září 2016); “Na střeše je Händel…” (Pavel Polka, internetový deník “Britské listy”, 22. listopadu 2016); “Na střeše je Händel” (značka “šíd”, deník “Právo”, 26. – 27. listopadu 2016).

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 60 (56 tuzemských řádných členů, 3 zahraniční řádní členové, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2016:

20. května – Irena Waldaufová; 23. května – Jana Jašková; 2. června – Adam Krupička; 20. června – Hana Jakubcová; 21. listopadu – Michaela Freemanová.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2017.
V Praze dne 8. prosince 2016. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.