CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás jménem výboru ČHäS pozdravil po letním prázdninovém období a informoval Vás o naší činnosti v době uplynuvší od vydání posledního cirkuláře (22. července t.r.) a zároveň Vás seznámil s chystanými podniky v bezprostřední budoucnosti.

Nejprve bych Vás chtěl pozvat na akci významu zcela mimořádného, na novodobou světovou premiéru scénického provedení oratoria Pietra Paola Benciniho (1670-1755)

Il Sacrifitio d'Abramo

v Městském divadle v Děčíně v pátek dne 19. listopadu 1999 od 19.00 hodin v provedení barokního souboru Cappella Accademica Praha za řízení Ondřeje Macka. Oratorium o dvou částech "Il Sacrifitio d'Abramo" ("Abrahamova oběť"; libreto: Giacomo Buonaccorsi) oslavilo svou koncertní (patrně rovněž novodobou světovou) premiéru v interpretaci dotyčného souboru v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě dne 21. září t.r. od 19.30 hodin za účasti asi 400 posluchačů a bylo zařazeno do dlouhodobého společného projektu "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci" jako v pořadí již sedmý (!) nastudovaný titul. Pietro Paolo Bencini působil v Římě, kde se nade vší pochybnost osobně seznámil také s G. F. Händelem. "Abrahamova oběť" byla prvně hrána roku 1708 v římském paláci kardinála Pietra Ottoboniho, náležejícího k nejpřednějším Händelovým italským mecenášům.
Do Městského divadla v Děčíně vysíláme z Prahy zvláštní autobus firmy "Libor Valenta" s odjezdem v 16.30 hodin v pátek dne 19. listopadu z ulice Na Florenci (souběžné s Masarykovým nádražím) poblíž výstupu ze stanice metra "Náměstí Republiky", trasa "B". Návrat do Prahy předpokládáme nejpozději ve 23.00 hodin tak, aby účastníci cesty pohodlně stihli příslušné spoje MHD.
Celková cena zájezdu je 250 Kč (200 Kč autobusová jízdenka, 50 Kč cena vstupenky na představení - na tuto vstupenku poskytlo ředitelství divadla výraznou slevu). Zájezd se bude hradit v hotovosti v autobuse. Místa si jako obvykle můžete rezervovat písemně na adrese ČHäS nebo telefonicky na pražských číslech 66712203 (večer) a 20197350 (pracovní dny, 9.00-15.00 hodin). Ještě jednou Vás do Děčína srdečně zvu a věřím, že si tuto jedinečnou příležitost nenecháte ujít! Upozorněte na zájezd i své přátele a známé!

Následující den, tj. v sobotu 20. listopadu, bude zmíněné Benciniho oratorium od 17.00 hodin scénicky provedeno v historickém divadle na zámku v Mnichově Hradišti. V tomto případě se ale jedná o přísně uzavřenou prezentační akci pro vybraný okruh představitelů politického, kulturního a hospodářského života. Očekávána je rovněž účast prezidenta republiky s chotí. Souboru Cappella Accademica tak připadla čestná úloha: od dob Valdštejnů vystoupí jako první v mnichovohradišťském zámeckém divadle, jež je nyní postupně rekonstruováno.

Hodinový pořad Telefonotéka, živě vysílaný rozhlasovou stanicí "Vltava" dne 9. srpna od 13.00 hodin, proběhl uspokojivě a setkal se s neobyčejně živým ohlasem posluchačské obce - soudě tak alespoň podle rekordního počtu telefonátů do studia. Během pořadu zaznělo pět vybraných ukázek z dobříšského uvedení Händelova "Flavia" dne 20. a 21. března t.r. Hosty vysílání byli Ondřej Macek, vedoucí souboru Cappella Accademica Praha a tajemník ČHäS, a Pavel Polka, předseda ČHäS.

Flavio, Re de' Longobardi se po dobříšské premiéře a repríze dočkal ještě dvou provedení - obou koncertních. Dne 29. srpna byl hrán na objednávku autokarové výpravy Händelovy společnosti Karlsruhe v Prokyšově sále v Českém Krumlově. Ne zcela vyhovující Prokyšův sál byl zvolen z úsporných důvodů. Vzhledem k absenci jakékoliv místní propagace se provedení až na několik výjimek zúčastnili, bohužel, pouze členové expedice z Karlsruhe. Jakmile dozněl závěrečný sbor, neznalo však jejich nadšení mezí. Díky tomuto bouřlivému přijetí se nyní jedná o vystoupení souboru Cappella Accademica (v menším obsazení) na prestižním Händelově festivalu Karlsruhe v roce 2000. Podstatně okázalejšího zázemí se "Flaviovi" dostalo dne 18. září v knihovně státního zámku v Náměšti nad Oslavou v rámci "IX. Zámeckého koncertu" za přítomnosti příslušníků zahraničních šlechtických rodin, jakož i velvyslanců Francie a Itálie akreditovaných ve Vídni. Téměř k prasknutí zaplněný sál odměnil účinkující dlouhotrvajícím spontánním potleskem doprovázeným jednotlivými výkřiky z obecenstva - byla to vskutku působivá a povzbudivá tečka za nastudováním "Flavia"!

Těsně před začátkem koncertu v Prokyšově sále v Českém Krumlově dne 29. srpna se uskutečnil, jakožto debut souboru Cappella Accademica Praha, neformální "křest" CD nahrávky dobříšského provedení "Flavia" 20. a 21. března t.r. Při této příležitosti obdržel první nahrávku určenou pro veřejnost pan Frithjof Kessel, jednatel Händelovy společnosti Karlsruhe. V Českém Krumlově i na všech následujících akcích ČHäS se nahrávka, sestávající z dvou kompaktních disků, prodávala velmi dobře (oficiální cena činí 490 Kč). V současné době zůstává v zásobě již jen omezený počet exemplářů. Členové ČHäS mají ještě možnost si nahrávku objednat za sníženou cenu 400 Kč. Pro úplnost dodejme, že operu na Dobříši nahrál ve vynikající technické kvalitě pan Vladimír Adamec z Plzně; výtvarně nahrávku pojednala příznačně osobitým způsobem paní akademická malířka Lenka Kerelová z Prahy.

Neveřejný společensko-hudební večer na zámku v Liblicích dne 3. září t.r., na němž jsme zaregistrovali přibližně 160 účastníků, byl uspořádán u příležitosti 10. výročí založení Händelovy společnosti Karlsruhe a jednoznačně se zařadil mezi nejrozsáhlejší a nejúspěšnější podniky v historii ČHäS. Večera se zúčastnila výše jmenovaná händelovská výprava z Karlsruhe, jejíž členové byli ze 3. na 4. září na zámku v Liblicích ubytováni. Z Prahy byly vypraveny dva mimořádné autobusy. Mezi přítomnými osobnostmi figurovali na čestném místě velvyslanci Indické republiky, Jihoafrické republiky, Nizozemského království a Švýcarské konfederace, jakož i britský chargé d'affaires s rodinou. V úvodní hudební části se v hlavním zámeckém sále představil soubor "Temperament 430", věnující se autentické interpretaci hudby období klasicismu, skladbami Josepha Haydna, Franze Ignaze Danziho, Josefa Myslivečka a Antonína Filse. Společenskou část večera vyplnil přípitek s občerstvením v sale terreně. Průběh celé akce byl poznamenán všudypřítomnou přátelskou a nenucenou atmosférou. Celkové finanční náklady dosáhly částku 25.878,30 Kč. Hosté z Karlsruhe uhradili 22.200,- Kč, do "pokladničky" byly vhozeny dobrovolné příspěvky ve výši 3.085,- Kč (zde sotva zakryjeme určité zklamání...). ČHäS tak doplácela pouhých 593,30 Kč. Českokrumlovský "Flavio" (29. srpna) a setkání v Liblicích zaznamenaly odezvu v deníku "Badische Neueste Nachrichten", kde dne 8. září t.r. vyšel pochvalný článek Doris Lottové s názvem "Die 'Familie' wächst zusammen. Begegnung der Händel-Gesellschaften über die Grenzen hinweg".

V návaznosti na náměšťského "Flavia" (18. září) se předseda, technický ředitel a zakládající člen Josef Průcha zúčastnili v kostele sv. Václava v Letohradě dne 19. září slavnostního koncertu u příležitosti odhalení pamětní desky diplomatu Josefu Korbelovi (1909-1977), otci ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických Madeleine Albrightové, na jeho rodném domě v Tyršově ulici v Letohradě. Společně s velvyslancem USA v České republice převzala ČHäS nad koncertem záštitu. Nosnou programovou osu tvořily árie z oratorií G. F. Händela "Judas Maccabaeus", "Joshua" a "Samson" ve strhujícím podání sopranistky Ludmily Vernerové. Pod vedením dirigenta Vítězslava Podrazila dále účinkoval Orchestr Atlantis. Během následné recepce v prostorách letohradského zámku byli zástupci ČHäS představeni taktéž p. Johnu Korbelovi, bratru americké ministryně zahraničí, přičemž předseda ČHäS připomenul stěžejní a nezastupitelnou roli, kterou paní Albrightová sehrála ve prospěch přijetí České republiky do Severoatlantického obranného souručenství.

V souvislosti s chystanými inscenacemi Benciniho oratoria "Il Sacrifitio d'Abramo" absolvovali předseda, tajemník a řádná členka ČHäS Zuzana Vrbová ve dnech 25. - 26. září pracovní cestu do Děčína, Liberce, Ohařic a Mnichova Hradiště.

S pocitem hlubokého zármutku oznamujeme všem členům ČHäS, že dne 4. října t.r. zemřel po dlouhém zápase s těžkou nemocí v devětašedesátém roce života pan Otto Karl Wilhelm Goßmann z Kolína nad Rýnem, jemuž ČHäS přiznala na svém ustavujícím zasedání dne 28. března 1990 první zahraniční členství, oceňujíc tak jeho bezpříkladné zásluhy o mezinárodní renesanci skladatelského odkazu G. F. Händela. Pan Goßmann působil dlouhá léta ve výboru Göttingenské Händelovy společnosti a rozhodující měrou se podílel na dramaturgii Göttingenského Händelova festivalu. Právě jeho zásluhou se stali uměleckými vedoucími festivalu John Eliot Gardiner (proslulé "oratorní" desetiletí 1980-1990) a po něm Nicholas McGegan ("operní" období od roku 1991). Ještě před oficiálním vznikem ČHäS rozvíjel s námi Otto Goßmann velmi úzké přátelské styky a neúnavně nás zásoboval skvělými magnetofonovými nahrávkami Händelových skladeb, jež v tehdejším Československu byly zcela nedostupné. Kdo jste jej znali, věnujte mu vzpomínku!

V Praze dne 20. října 1999. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.