CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

II. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 8. listopadu 2006. Pavel Polka přednáší na téma "Charles Burney (1726-1814) a jeho hudební cesty v roce 1770 a 1772".

za účasti pouhých šesti (!) osob, z nichž všechny byly členové ČHäS, proběhl dne 8. listopadu 2006 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, II. seminář České Händelovy společnosti; téma: "Charles Burney (1726-1814) a jeho hudební cesty v roce 1770 a 1772" (srov. s členským cirkulářem ze dne 21. září 2006). S použitím moderní počítačové a projekční techniky přednášel Pavel Polka, předseda ČHäS. Dvouhodinová přednáška byla rozčleněna do sedmi tematických úseků: 1. úvod; 2. život Charlese Burneyho; 3. jeho dcera Frances (Fanny; 1752-1840), provdaná d'Arblay, a syn James (1750-1821); 4. Charles Burney a Georg Friedrich Händel; 5. hudební cesty v roce 1770 a 1772 (cestopisy); 6. cesta přes České království 14. - 17./18. září 1772; 7. cestopisy Charlese Burneyho jako inspirace v muzikologickém díle Romaina Rollanda (1866-1944). V pořadí III. seminář je předběžně plánován na jaro příštího roku. Otázkou ovšem zůstává, zda se pořádání seminářů při dosavadní velice nízké účasti vůbec vyplatí. Jejich příprava vyžaduje značné množství času a energie, zvláště na straně přednášejících, kteří semináře, v nezištné snaze o zprostředkování vědomostí, vedou bez jakýchkoliv honorářů a na své vlastní náklady. Záleží především na Vás, členech ČHäS, bude-li řada seminářů, zahájená dne 19. dubna 2006, v budoucnu pokračovat. S povděkem proto uvítáme Vaše náměty a připomínky, stejně jako nabídky konkrétních přednášek, věnovaných nejen hudební tematice, ale i jiným vědeckým a uměleckým oborům. Semináře by vedle své odborné náplně měly poskytovat také příležitost k přátelskému setkávání členů ČHäS!

Zámek Wald u Sankt Pöltenu v Dolních Rakousích. Pohled od příjezdové cesty.

V souladu s podzimní tradicí, započatou v roce 2000, uskutečnil předseda ČHäS, zakládající členka Věra Faltusová a nečlenky Ivana Marešová a Marie Marešová ve dnech 30. září - 8. října 2006, osobním automobilem ČHäS, poznávací cestu do Itálie, kde byli hosty kněžny Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku "Sfondo" v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Cestou do Itálie, dne 1. října, se skupina zastavila na zámku Wald u Sankt Pöltenu v Dolních Rakousích - zde byla přijata jeho současným majitelem, Karlem princem von Auersperg-Breunner (ročník 1930), a jeho chotí, paní Friederikou (Friederike), rozenou hraběnkou von Starhemberg. Zámek Wald zakoupil v roce 1847 Karel Vilém hrabě Haugwitz (1797-1874), syn známého "händelovského" hrabětě Jindřicha Viléma Haugwitze (1770-1842), pána na Náměšti nad Oslavou. Karel Vilém amatérsky komponoval, přičemž některé skladby jsou svým vznikem zřejmě spojeny s jeho pobyty na zámku Wald - jednoznačně to platí o blíže nedatované, ve Vídni vytištěné klavírní svitě-potpourri "Souvenir de Wald", op. 10. Haugwitzové, za nichž došlo k posledním výrazným stavebním úpravám objektu, drželi Wald do roku 1928. O sedm let později jej získal v dražbě otec výše zmíněného prince Karla, Karl princ von Auersperg-Breunner (1895-1980), poslední soukromý vlastník zámku ve Vlašimi. - Během návštěvy Benátek (5. října) pokračoval předseda ČHäS v pátrání po stopách téměř legendárního Angličana a naturalizovaného Benátčana Josepha Smithe (1674?-1770; viz členský cirkulář ze dne 8. prosince 2005): v kostele sv. Apoštolů, ve čtvrti Cannaregio, se mu podařilo objevit náhrobní desku jediného (?) Smithova potomka, časně zesnulého syna Johna (1721-1727); jeho matkou byla Smithova první choť, pěvkyně Catherine Tofts (kol.1685-1756).

Karlovy Vary, "Galerie Alfa Omega", 23. září 2006. Autorský sádrový odlitek busty Georga Friedricha Händela od akademického sochaře Petra Nováka (nar. 1957) z Jaroměře. Bustu sochař vytvořil v roce 2002.

Ve dnech 16. září - 7. prosince 2006 proběhla v "Galerii Alfa Omega" v Karlových Varech, Zámecký vrch 1/390, prodejní výstava děl akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře (nar. 1957), autora busty Georga Friedricha Händela z roku 2002 (blíže viz členský cirkulář ze dne 23. května 2002). Mezi exponáty karlovarské výstavy vzbuzoval zaslouženou pozornost znalců i náhodných návštěvníků rovněž autorský sádrový odlitek předmětné Händelovy busty, jenž však nepatřil k dílům určeným na prodej: ačkoliv byl vystaven na exponovaném místě, sloužil pouze k prezentaci umělcovy tvůrčí mnohostrannosti.

"Handel's Operas, 1726-1741": významné dílo Wintona Deana (nar. 1916). Svazek (585 stran) vydala dne 16. listopadu 2006 britsko-americká společnost Boydell & Brewer. Na snímku přední strana přebalu, reprodukovaná podle exempláře ČHäS.

Pod značkou "The Boydell Press" vydala britsko-americká společnost Boydell & Brewer Ltd dne 16. listopadu 2006 dlouho očekávaný (a chybějící…) titul předního světového händelovského badatele Wintona Deana (nar. 1916) Handel's Operas, 1726-1741. 585 stran, 21 černobílých ilustrací; pevná vazba; ISBN: 1-84383-268-2; cena: 49,95 liber šterlinků (85 amerických dolarů). Publikace navazuje na objemný, v současnosti rozebraný svazek "Handel's Operas, 1704-1726" autorů Wintona Deana a Johna Merrilla Knappa (1914-1993); Oxford: Clarendon Press, 1987. Stávající "druhý díl" uzavírá epochální práci věnovanou, s nezbytným zřetelem k širším hudebně-historickým souvislostem, podrobným popisům a rozborům všech oper Georga Friedricha Händela. Exemplář právě vydaného dílu získala ČHäS dne 4. prosince 2006 formou daru od pana Mervyna Loft-Simsona z Oxfordu (Anglie), svého zahraničního čestného člena. Členové ČHäS mohou po předchozí dohodě do knihy nahlédnout v sídle Společnosti.

Pro rok 2007 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč - nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2007 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00   Praha 7.
Členské příspěvky za rok 2006 neuhradilo k dnešnímu datu celkem šest členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2007 rovněž po 1. lednu 2007 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

Přední strana reklamní pohlednice k dokumentárnímu filmu berlínského autora a režiséra Olafa Brühla "Händel in Rom" ("Händel v Římě"). Film odvysílá dne 24. prosince 2006 německo-rakousko-švýcarská satelitní televizní stanice "3sat".
Na snímku dvojice kostelů S. Maria di Montesanto (vlevo) a S. Maria dei Miracoli na římském náměstí Piazza del Popolo. Na ploše oblohy detail miniaturního portrétu G. F. Händela od Christopha Platzera z doby kolem roku 1710 a část rukopisu árie Lucifera "O voi dell'Erebo potenze orribili" ze skladatelova oratoria "La Resurrezione" ("Zmrtvýchvstání"), HWV 47 (6).

Německo-rakousko-švýcarská veřejnoprávní satelitní televizní stanice "3sat" odvysílá dne 24. prosince 2006 od 9.05 hodin dokumentární film berlínského autora a režiséra Olafa Brühla Händel in Rom ("Händel v Římě"; délka: 45 minut), na jehož vzniku se konzultačně podílela i ČHäS. Všem, kdo jsou technicky náležitě vybaveni, film vřele doporučuji! Program lze přijmout přes satelitní vysílání družice "Astra".

Dne 17. prosince 2006 se uskuteční tradiční zimní výstup na památnou horu Říp. Blíže viz přílohu.

Ani tentokrát nebude ČHäS tisknout samostatnou výroční zprávu za rok 2006. Pokud jde o přehled naší činnosti v uvedeném časovém období, dovoluji si Vás odkázat na cirkuláře ze dne 23. března, 21. června a 21. září 2006. O hospodaření ČHäS budete zpraveni v prvním cirkuláři roku 2007. Na tomto místě zařazujeme pouze některé standardní části výročních zpráv, jež se v cirkulářích nevyskytují:

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2006, na nichž se nepodílela ČHäS
(vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • Oratorium "Der Messias" (v úpravě W. A. Mozarta; KV 572). Praha, 15. února. Tuzemští sólisté, Pražský filharmonický sbor, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK; dir. Kazuhiko Komatsu. FOK: 3. koncert cyklu "K".
  • Oratorium "Judas Maccabaeus". Rajnochovice, 12. srpna + Svatý Kopeček u Olomouce, 13. srpna. Lektoři, posluchači a hosté Letní školy barokní hudby Rajnochovice 2006; dir. Roman Válek. Letní škola barokní hudby 2006 v Rajnochovicích u Bystřice pod Hostýnem.
  • Masque "Acis and Galatea". Praha, 6. října (scénicky). Jedna zahraniční sólistka a tři tuzemští sólisté, Festival Chorus Znojmo, Ensemble Baroque; dir. Roman Válek; režie Jana Janěková. FOK: 1. koncert cyklu "Barokní opera a oratorium".

Památná hora Říp - cíl tradičních předvánočních výstupů České Händelovy společnosti. Pohled od západu. Výchozím bodem "händelovské" trasy je železniční zastávka v obci Ctiněves při jihovýchodním úpatí hory. Letošní výstup se uskuteční v neděli dne 17. prosince.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2006 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "O hudebním cestovateli" (značka "kul", "Lidové noviny", 9. října 2006). V tisku a v internetové síti se navíc objevily zmínky menšího rozsahu (např. v "Abbey Week", informačním zpravodaji Westminsterského opatství, Londýn, ze dne 13. května 2006 - viz členský cirkulář ze dne 21. června 2006).
Také v roce 2006 byla mimořádná pozornost věnována provozu, rozšiřování a aktualizaci webových stránek ČHäS ("www.haendel.cz"), aktivovaných dne 24. května 2001. Stránky jsou vysoce hodnoceny odbornou i laickou veřejností. Po zadání dotazu "Handel" zobrazil internetový vyhledávač "Google" ("www.google.cz") odkaz na webové stránky Společnosti dne 7. září 2006 na třetím místě z celkového počtu asi 167.000.000 nalezených výsledků (!!!); na této zcela nečekané rekordní pozici se ČHäS následně udržela přibližně dva týdny… (Srov. též s členským cirkulářem ze dne 23. března 2006.)

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 71 (65 tuzemských řádných členů, 2 tuzemští čestní členové, 2 zahraniční řádní členové, 2 zahraniční čestní členové).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2006:

Obsah odstavce smazán v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2007.
V Praze dne 7. prosince 2006. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.