CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,

Hans Rathausky (1858–1912): socha Georga Friedricha Händela (1685–1759). Pískovec, 1883–1884. Balustráda hlavní římsy na vstupním průčelí pražského Rudolfina (jihozápadní nároží). Vlevo za Händelem socha hudebního skladatele Daniela Françoise Esprita Aubera (1782–1871). – Fotografický snímek Martiny Růžičkové ze dne 5. dubna 2015.

výbor ČHäS srdečně zve všechny zájemce na XIX. seminář České Händelovy společnosti, který proběhne ve středu dne 23. listopadu 2016 od 18.00 hodin v učebně č. 19 (I. patro) Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 3/333, Praha 7 – Holešovice, v sousedství stanice metra “Nádraží Holešovice” (trasa “C”). Název semináře zní: “Na střeše je Händel…”. Přednášet bude Pavel Polka, předseda ČHäS. Vstup volný. – Zvolený název semináře je prostou parafrází názvu známého románu Jiřího Weila (1900–1959) “Na střeše je Mendelssohn”, prvně vydaného nakladatelstvím Československý spisovatel v Praze roku 1960. V románu se “střechou” rozumí střecha pražského Rudolfina, “Mendelssohnem” pak tamtéž stojící socha romantického hudebního skladatele Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1809–1847). Obdobně je tomu i u názvu semináře: jedná se o střechu stejné budovy, pod jménem “Händel” se skrývá socha Georga Friedricha Händela. V obou případech to odpovídá skutečnosti, neboť “střechu” Rudolfina zdobí pískovcové postavy jak Mendelssohna, tak Händela, a navíc ještě ve společnosti dalších čtrnácti skladatelů a šestnácti výtvarných umělců; celá tato vybraná kamenná “sešlost” je promyšleně rozmístěna na balustrádě hlavní římsy obíhající všechny čtyři strany budovy. Sochu Georga Friedricha Händela, dílo mladého vídeňského sochaře Hanse Rathauského (Rathausky; 1858–1912) z let 1883–1884, objevíme velmi snadno: postavíme-li se před hlavní průčelí Rudolfina, tj. na náměstí Jana Palacha, a podíváme-li se na levý roh balustrády, tak právě tam rozeznáme Händelovu postavu; mladistvě vyhlížející skladatel je zahalen do dlouhého pláště, hlavu mu pokrývá alonžová paruka. Vpravo od něho se nachází socha Mozartova, dále Beethovenova a nakonec, na protilehlém rohu, socha J. S. Bacha. – Frekventanti semináře se seznámí nejen s “Händelem na střeše”, jeho tvůrcem a ostatními (jedenatřiceti!) kamennými společníky, nýbrž i s historií budovy Rudolfina jako takové. Jedinečné novorenesanční architektuře Rudolfina je ostatně v širší kulturní veřejnosti stále ještě věnováno málo pozornosti.
Na základě stručné informace, že hudební archiv Arcidiecézního muzea Kroměříž (součást Muzea umění Olomouc) zahrnuje také tvorbu G. F. Händela, se předseda ČHäS obrátil, dne 17. března 2015, na Mgr. et Mgr. Kateřinu Fajtlovou, kurátorku a správkyni jmenovaného archivu, uchovávaného na zámku v Kroměříži, s e-mailovým dotazem, o které konkrétní Händelovy tituly se jedná. Paní Fajtlová byla velice laskava a ihned odpověděla; upřesňující korespondence vedená poté k dané tematice přinesla definitivní přehled mistrových skladeb tvořících součást jedinečné kroměřížské hudební sbírky: Signatura “A 2346, 2357; Ms.” = klavírní výtah I. a II. části oratoria “Mesiáš” (rukopis) – překlad do němčiny od Pavla Lamberta Maška [?] (Paul Maschek; 1761–1826). Signatura “1 fol.; A 4386; Ms.” = věta z “Vodní hudby” v úpravě pro klavír (rukopis). Signatura “A 3209” = Koncerty pro varhany a orchestr op. 4, HWV 289–294 (tisk o 75 listech vydaný Wrightem & Wilkinsonem v Londýně kolem roku 1784); k této signatuře je navíc přiřazen opis 1. koncertu (35 listů). Všechny výše specifikované hudebniny se vyskytují v části původní kroměřížské zámecké sbírky, kam se dostaly darem či nákupem; jejich provenience není zdokumentována – příslušné záznamy jsou možná obsaženy v některých archivních materiálech, nejspíše v účetních knihách. Rozsáhlý hudební archiv Arcidiecézního muzea Kroměříž soustřeďuje ve svém fondu rukopisy a tisky dochované od poloviny 17. do konce 19. století. Sestává z původní sbírky olomouckých biskupů a (od roku 1777) arcibiskupů [snad všichni z nich měli k hudebnímu umění vřelý vztah – coby obzvláště nadšení milovníci hudby buďtež zde zmíněni dva “barokní” biskupové: Karel II. z Liechtensteinu-Castelcorna (1624–1695) a Wolfgang Hannibal ze Schrattenbachu (1660–1738)], sbírky kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži, sbírky farního kostela P. Marie v Kroměříži a ze sbírky někdejší piaristické koleje v Kroměříži. V seznamu skladatelů zastoupených v archivu napočítáme bezmála čtyři stovky více či méně známých jmen. – Výbor ČHäS ještě jednou upřímně děkuje Mgr. et Mgr. Kateřině Fajtlové za její nepostradatelnou technickou pomoc a současně s potěšením tlumočí všem členům ČHäS její pozvání k návštěvě kroměřížského hudebního archivu. Telefon: 573332037; e-mail: “fajtlova@olmuart.cz”.

Titulní strana klavírního výtahu I. části Händelova oratoria “Mesiáš”. Rukopis. Hudební archiv Arcidiecézního muzea Kroměříž. Signatura: A 2346. Publikováno s laskavým svolením Arcibiskupství olomouckého. – Text rukopisu zní: „Messias. von Händl in Clavir Auszug. I te Abtheilung übersezt von Paul Maschek.“ („Klavírní výtah Händelova Mesiáše. První část. Přeložil Paul Maschek.“). Paula Maschka lze téměř jistě ztotožnit s hudebním skladatelem a pedagogem Pavlem Lambertem Maškem (1761–1826), bratrem hudebního skladatele, pedagoga a vydavatele Václava Vincence Maška (1755–1831).

Klavírní výtah I. části Händelova oratoria “Mesiáš”. Prvních jedenáct taktů ze začátku sinfonie (předehry): Grave [e moll]. Rukopis. Hudební archiv Arcidiecézního muzea Kroměříž. Signatura: A 2346. Publikováno s laskavým svolením Arcibiskupství olomouckého.

Konírna na zámku v Mnichově Hradišti, 5. července 2016. “Přehlídka dobových kostýmů” v podání souboru historických tanců “Campanello”. Členové souboru, odění do barokních šatů, předvádějí anglický kontratanec s názvem “Farářovo sbohem” (“The Parson’s Farewell”). Foto Petr Tylínek, řádný člen České Händelovy společnosti.

V zámecké konírně v Mnichově Hradišti se dne 5. července 2016 uskutečnila, v podání souboru historických tanců “Campanello” (vedoucí: Dana Hyndráková), Přehlídka dobových kostýmů, zaměřená na časový úsek sahající od renesance až po druhé rokoko. Jednotlivé kostýmy, postupně prezentované členy souboru, vtipně a zasvěceně komentoval řádný člen ČHäS Petr Tylínek, přední znalec historie odívání. Po takovéto “expozici”, věnované vždy konkrétnímu slohovému období, vytvořili účinkující skupinu a za doprovodu reprodukované hudby se roztančili tak, jak to vyžadovalo jejich dobové oblečení. V několika případech se do tance, formou improvizované výuky, zapojili i diváci. Na příkladu barokního kabátce tvarovaného těsně na tělo (tzv. justaucorps) získalo obecenstvo, bohužel nepříliš početné, představu o typickém oděvu Georga Friedricha Händela. – Přehlídka téměř ideálním způsobem skloubila prvky teoretické a praktické, naučné a kratochvilné. Jak vyplynulo z následujících jednání, stala se výchozí platformou pro další vzájemně přínosnou a obohacující spolupráci Petra Tylínka a souboru “Campanello”.

XVII. seminář České Händelovy společnosti, 3. října 2015. Účastníci semináře pozorně sledují výklad paní Olgy Stehlíkové v zámeckém kostele sv. Martina v Nových Dvorech u Kutné Hory. Foto Stanislav Vojíř, Nové Dvory u Kutné Hory.

Pod názvem Zwei Konzerte mit Händels Musik auf Schloss Nové Dvory im Jahre 1815 (“Dva koncerty s Händelovou hudbou na zámku Nové Dvory v roce 1815”) vyšla ve “Zpravodaji Kruhu přátel a podporovatelů Händelova domu v Halle” (“Mitteilungen des Freundes- und Förderkreises des Händel-Hauses zu Halle”) č. 1/2016, str. 60–62, podrobná zpráva předsedy ČHäS o XVII. semináři ČHäS, konaném v Nových Dvorech u Kutné Hory a na zámku Kačina dne 3. října 2015. Podtitul zprávy zní: “Seminar der Tschechischen Händel-Gesellschaft zum 200. Jubiläum” (“Seminář České Händelovy společnosti k 200. výročí”: míněno je 200. výročí oněch dvou koncertů s Händelovou hudbou). Členům ČHäS, kteří o článek projeví zájem, můžeme zaslat – oproti úhradě poštovného – jeho kopii. Předmětné číslo “Zpravodaje”, obsahující 68 stran a opatřené množstvím barevných ilustrací, by mělo být v dohledné době umístěno na webových stránkách vydavatele (“www.foerderverein.haendelhaus.de/de/mitteilungen”).

S ohledem na častější dotazy, o čem se zpívá v proslulé Almirenině árii Lascia ch’io pianga (Largo; F dur) z II. dějství Händelovy opery “Rinaldo” (prov. Londýn, 24. února 1711), uvádíme následně její překlad. Nejprve ale původní znění: „Lascia ch’io pianga mia cruda sorte, e che sospiri la libertà. Il duolo infranga queste ritorte de’ miei martiri sol per pietà.“ Překlad do češtiny může vypadat takto: „Dovol, ať pláči nad svým krutým údělem a teskním po svobodě. Kéž zármutek soucitně zlomí tato pouta mého utrpení.“

Ladislav Rada (nar. 1929): ilustrační portrét Georga Friedricha Händela z knížky Stanislava Václava Klímy (nar. 1927) “Muzikantské historky. Veselé příběhy ze života hudebníků čtyř století”. Vydalo nakladatelství Melantrich v Praze roku 1970. Strana 19 (výřez; původní velikost portrétu: 15,0 × 7,7 cm).

Pro změnu nálady se nyní na Händela podíváme úplně jinak – z knížky Stanislava Václava Klímy (nar. 1927) Muzikantské historky. Veselé příběhy ze života hudebníků čtyř století, kterou vydalo nakladatelství Melantrich v Praze v roce 1970, citujeme, ze stran 18 a 21, několik ukázek: »Dozněly poslední tóny [Händelova] Larga a v hudebním salónu se rozhostilo ticho, po chvíli přerušené bouřlivým potleskem. Starší, plnoštíhlá dáma se naklonila k jednomu z hudebníků, tiše zatleskala a poprosila ho: „Bylo to vynikající… Nezahráli byste ještě Händlovo Largo?“ „Vždyť jsme je právě dohráli!“ překvapeně odvětil hudebník. Dáma se smutně zabořila do křesla. „Škoda, že jsem to nevěděla…“ povzdychla si a s dobromyslným úsměvem dodala na vysvětlenou: „Je to moje oblíbená skladba…“ – V mladších letech Händel častokráte zažil, že jeho opery a oratoria byly jen málo navštěvovány. Když ho na to přátelé s účastí upozorňovali, uklidňoval je s úsměvem: „To nevadí, alespoň se hudba v sálech lépe rozléhá.“ – Když [Händel] jednou zasedl ke stolu ve svém oblíbeném hostinci kdesi v Anglii, poručil, aby mu hostinský přinesl, jako obvykle, tři obědy. Toho si povšiml Händlův známý u vedlejšího stolu, naklonil se k mistrovi a zvědavě se dotazoval, kdo bude tvořit Händlovu společnost. Händel se od něho rozmrzele odvrátil, zamračil se a odsekl: „Společnost? Společnost jsem já!“ – Jinou variantou na gastronomické téma je tento příběh: Jednoho poledne na sebe Händel upoutal pozornost spěchem, s jakým se chystal na oběd. „To vás jistě čeká příjemná společnost?“ vyzvídali jeho přátelé. „É, hm, máte pravdu; budeme dva –“ Přátelé na sebe významně zamrkali a Händel dodal: „– Krocan a já. Good-bye, pánové; pospíchám.“«

V londýnské aukční síni Sotheby’s byla dne 9. července 2015, za 209.000 liber šterlinků (tj. 7.894.975 Kč dle směnného kurzu České národní banky platného v den dražby: 1 GBP = 37,775 Kč), vydražena mramorová busta Georga Friedricha Händela od Louise Françoise Roubiliaca (1702–1762), o níž jsme referovali v členském cirkuláři ze dne 15. července 2011. Našim členům jsme dne 11. srpna 2016 odeslali e-mailem odkaz na předmětnou dražební položku na webových stránkách Sotheby’s (č. 179).

Velká část členů doposud neuhradila členský příspěvek ČHäS za rok 2016! Minimální výše ročního členského příspěvku zůstává přitom nadále víceméně symbolická: 100 Kč (tj. 8,33 Kč měsíčně)! Je-li členství platné od 1. ledna, hradí se členský příspěvek nejpozději do konce měsíce března dotyčného roku, letos tedy do 31. března 2016. Žádám proto všechny, kdo členský příspěvek za rok 2016 dosud nezaplatili, aby své opomenutí co nejdříve napravili. Z úsporných důvodů nebudeme prozatím rozesílat “papírové” upomínky. Konkrétní dlužníci budou osloveni elektronickou cestou. Členové nemající e-mailovou adresu poznají svůj letošní nedoplatek tak, že tučně napsaný výraz “členský příspěvek ČHäS” v prvním řádku tohoto odstavce bude zvýrazněn žlutou barvou. Úhradu příspěvku lze pohodlně provést prostřednictvím internetového bankovnictví. Z důvodu identifikace platby je však třeba příslušné údaje předem nahlásit předsedovi ČHäS (“info@haendel.cz”). Číslo bankovního účtu ČHäS: 479049323/0300.

V Praze dne 12. září 2016. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.