CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

V. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 19. června 2008. Milan Černý názorně předvádí arciloutnu (kopie benátského nástroje z roku 1617). Foto Petr Tylínek.

za účasti devíti osob (z toho šesti členů ČHäS!) proběhl dne 19. června 2008 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, V. seminář České Händelovy společnosti; téma: "Testudo - loutna v renesanční a barokní hudbě". Ve "stylové" komorní atmosféře loutnista Milan Černý postupně představil a na dobových skladbách předvedl renesanční loutnu, arciloutnu, teorbu, barokní loutnu a barokní kytaru.

Přední strana informační brožury k 31. Londýnskému Händelovu festivalu (2008).

U příležitosti 31. Londýnského Händelova festivalu podnikli předseda ČHäS a řádná členka Jana Hegerová ve dnech 17. - 23. dubna 2008 pracovní cestu do Velké Británie. Pohostinství jim poskytli, podobně jako v letech předchozích, manželé Peter a Barbara Walkerovi ve svém domě v Croydonu na jižním londýnském předměstí; letenku si výše jmenovaní uhradili z vlastních prostředků. Dne 18. dubna položili předseda a Jana Hegerová zdobený šiškový věnec ČHäS (cena: 140 Kč; výdajová položka č. 1642) na Händelův hrob ve Westminsterském opatství v Londýně. Tradiční pietní akt tentokrát proběhl neformálně, bez církevního obřadu. Dne 21. dubna přišla na řadu modernistická, leč veskrze "ohleduplná" festivalová inscenace Händelovy opery "Atalanta" v Brittenově divadle v sousedství Royal Albert Hall. Tentýž den se oba účastníci cesty poklonili památce Johna Miltona (1608-1674) u jeho hrobu v kostele St Giles Cripplegate, "utopeném" v novodobé zástavbě londýnské City. Dne 19. dubna vyjeli dotyční z Londýna do nedalekého Rochesteru, pyšnícího se normanskou katedrálou a majestátním hradem - a především četnými spojitostmi s dílem Charlese Dickense (1812-1870; pohřben ve Westminsterském opatství v sousedství G. F. Händela…). O tři dny později, 22. dubna, navštívili předseda a Jana Hegerová v Oxfordu pana Mervyna Loft-Simsona, zahraničního čestného člena a předního sponzora ČHäS, který dne 20. května 2008 oslavil své osmdesáté první narozeniny. Pan Loft-Simson věnoval ČHäS v hotovosti dar ve výši 250 liber šterlinků (č. 86; 7.580 Kč). Výbor ČHäS mu touto cestou ještě jednou vyjadřuje upřímný dík!

Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu 2008. Záběr z inscenace Händelovy opery "Orlando". Premiéra dne 2. května 2008 v göttingenském Německém divadle. William Towers (Orlando) a Dominique Labelle (Angelica). Foto Dorothea Heise.

Letošního Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu se za ČHäS zúčastnili, 8. - 12. května, s použitím osobního automobilu ČHäS, předseda a technický ředitel. Hlavním dílem festivalu, probíhajícího pod jednotícím názvem "Orpheus Britannicus - Händel v Anglii", byla skladatelova opera "Orlando", inscenovaná celkem šestkrát (!) v prostorově odpovídajícím Německém divadle. Barokizující režijní ztvárnění Catherine Turocy zanechalo nadmíru příznivý dojem; hudební složku měl "na starosti" Nicholas McGegan, umělecký ředitel festivalu, zahraniční čestný člen ČHäS. K "Orlandovi" se úspěšně přidružila Händelova oratoria "Samson" a "L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato".

Händelův festival v Halle nad Sálou 2008. Záběr z inscenace Händelova oratoria "Belshazzar" ("Belšasar"). Premiéra dne 6. června 2008 v hallské opeře. Sopranistka Romelia Lichtenstein v roli Belšasarovy matky, královny Nitókridy. Foto Gert Kiermeyer.

Na mezinárodním Händelově festivalu v Halle nad Sálou (motto: "Duchovní hudba v profánním prostoru - od 'La Resurrezione' k 'Mesiáši''') zastupovali ČHäS, od 4. do 11. června 2008, předseda a řádný člen Petr Pavlíček. Za stěžejní titul festivalu lze označit vrcholné Händelovo oratorium "Belshazzar", inscenované, moderně, avšak velmi výstižně a působivě, za hudebního vedení Martina Haselböcka a v režii Philippa Calvaria [Philippe Calvario]; jednalo se o společnou produkci hallské opery a hallského Händelova festivalu. V rámci svého proslovu na členském shromáždění mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela ve velkém sále hallského Stadthausu (7. června) tlumočil předseda ČHäS politování výboru Společnosti nad skutečností, že bylo, patrně pouze z technických důvodů, zastaveno (definitivně?!) vydávání osvědčeného a velmi čteného časopisu "Händel-Hausmitteilungen" ("Zpravodaj Händelova domu"), vycházejícího pravidelně třikrát ročně od roku 1991. Poslední číslo časopisu ("letzte Ausgabe") bylo vyexpedováno tak, aby bylo k dispozici během festivalu. Po celou dobu své existence byly "Händel-Hausmitteilungen" distribuovány bezplatně; přispívali do nich také autoři z České republiky. Coby dopravní prostředek byl na cestu do Halle použit osobní automobil ČHäS.
Výbor ČHäS touto formou srdečně děkuje dále jmenovaným hostitelským subjektům, bez nichž by předmětné festivalové cesty nebylo možné uskutečnit: manželé Peter & Barbara Walkerovi (Londýn); pan Ezra Wolfhart Kurth & paní Dinah Epperleinová (Göttingen); mezinárodní Společnost Georga Friedricha Händela (Halle nad Sálou).

Ve spolupráci se Společností přátel barokní kultury (Baroccoco) se sídlem na zámku v Mnichově Hradišti se ČHäS v roce 2008 podílí na jedné hudebně-divadelní produkci, a sice v historickém zámeckém divadle v Mnichově Hradišti. Asi hodinový program vyplní baletní představení Rokokové čarování s hudbou Marca-Antoinea Charpentiera (1634-1704), Gregoria Lambranziho (působil po r. 1700), Jeana-Baptisty Lullyho (1632-1687), Georga Philippa Telemanna (1681-1767), Josepha Starzera (1726-1767) a d. Účinkuje orchestr Musica Florea a taneční soubor Hartig. Choreografie a režie: Helena Kazárová; dirigent: Marek Štryncl. Termín: 14. září 2008 od 17.00 hodin. Rezervaci vstupenek lze od 1. července 2008 zajistit na adrese Společnosti přátel barokní kultury (Baroccoco): V Lipách 743, 295 01 Mnichovo Hradiště; tel.: 326773098 (8.00 - 16.00 hodin kromě pondělí); fax: 326772198; e-mail: baroccoco@post.cz. Informace jsou k dispozici také na Internetu: "www.mnichovo-hradiste.cz" (oddíl "Kulturní přehled").

Dne 14. září 2008 od 16.00 hodin spolupořádá ČHäS Devátý vzpomínkový koncert v kolínské synagoze; na jeho podporu získala peněžitý dar od Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 20.000 Kč. Za řízení Vítězslava Podrazila, tajemníka ČHäS, vystoupí Orchestr Atlantis a jeho sólisté. Zazní skladby Hanse Krásy (1899-1944), Maxe Broda (1884-1968), Ofera Ben-Amotse (nar.1955) a George Gershwina (1898-1937). Další údaje na webové adrese: "www.podrazil-orchestr-atlantis.cz" (oddíl "Koncertní činnost"). Telefon: 222244431 nebo 603886066.

"Jana Miltona Ztracený ráj. Přeložený z anglického jazyka do českého od Josefa Jungmanna." Praha, 1843. Frontispis a hlavní titul. Sbírky České Händelovy společnosti.

Po Vrchlického antologii "Moderní básníci francouzští" (srov. s členským cirkulářem ze dne 4. dubna 2008) zakoupila ČHäS do svých sbírek v jednom pražském antikvariátu, dne 22. února 2008 (za příznivou cenu 1.200 Kč), další významný historický svazek: Jana Miltona Ztracený ráj. ["Přeložený z anglického jazyka do českého od Josefa Jungmanna. Druhé wydání. Nákladem Českého museum. W Praze. W kommissí u Kronbergra i Řiwnáče. 1843."] Na překladu "Ztraceného ráje", zásadním způsobem ovlivnivším vývoj novodobého českého jazyka, pracoval Josef Jungmann (1773-1847), jak sám uvádí v předmluvě k druhému vydání (ze dne 29. března 1843), v letech 1800-1804; první vydání spatřilo světlo světa v roce 1811 (v nákladu pouhých 450 exemplářů).
Jedinečný Jungmannův překlad byl zakoupen taktéž se zřetelem k letošnímu 400. výročí narození tvůrce "Ztraceného ráje", Johna Miltona (1608-1674), řadícího se mezi nejvýznamnější básníky v dějinách anglického písemnictví. Vedle básnických děl proslul Milton i jako velice bystrý a nebojácný pamfletista reagující na situaci v Anglii za občanské války a commonwealthu - mnohé z jeho myšlenek neztratily dodnes nic ze své nadčasové platnosti!
"Ztracený ráj" ("Paradise Lost"), nejrozsáhlejší epickou báseň v anglickém jazyce, vydal poprvé londýnský tiskař Samuel Simmons († 1687) na podzim roku 1667 v nákladu kolem 1300 exemplářů. - Svazek "Ztraceného ráje" nechyběl bezpochyby ani v knihovně Georga Friedricha Händela, leč skladatel z něho (kupodivu!) nic nezhudebnil. Z jiných Miltonových textů vycházejí, větší či menší měrou, libreta Händelových oratorií "L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato", "Samson" a "Příležitostné oratorium"; stranou bychom neměli nechat ani hudbu k Miltonově divadelní hře "Comus" (1634), HWV 44.
Pro Händelovy ctitele je zajímavá rovněž okolnost, že vůbec první překlad "Ztraceného ráje" do italštiny ("Il Paradiso perduto") vyhotovil a vydal, v Londýně mezi lety 1729 a 1735, s podporou prince z Walesu, Paolo Antonio Rolli (1687-1767) - libretista mistrových oper "Muzio Scevola" (od Händela pouze III. dějství), "Il Floridante", "Publio Cornelio Scipione", "Alessandro", "Riccardo Primo" a "Deidamia".

Propagační pohlednice k hallskému Händelovu festivalu 2009 (4. - 14. června).

V příloze zasíláme jako pozornost propagační pohlednici k hallskému Händelovu festivalu 2009. Barevnou pohlednici klasických rozměrů tvoří čtyři "samolepky" se dvěma mistrovými malířskými a dvěma sochařskými podobiznami (z různých období); tyto kvalitní nálepky lze snadno sejmout a nalepit na hladkou plochu. - Současně přikládáme informační letáček k Händelově opeře Rinaldo v produkci souboru Collegium 1704 (umělecký vedoucí: Václav Luks, řádný člen ČHäS). Opera bude inscenována v pražském Stavovském divadle (2009), ve Francii (2010) a v Lucembursku (2010). O tomto mimořádně významném händelovském projektu s mezinárodním dosahem budeme referovat průběžně.

Zásluhou Mnichovského digitalizačního střediska (MDZ) při Bavorské státní knihovně je, od letošního února, vystavena na síti Internet kompletní Händelova edice Friedricha Chrysandera (blíže k samotné edici viz členský cirkulář ze dne 11. prosince 2002). Adresa: "http://mdz10.bib-bvb.de/˜db/ausgaben/uni_ausgabe.html?recherche=ja&ordnung=alpha&projekt=1193214396&l=" (abecední uspořádání).

Zhruba polovina naší členské základny dosud nezapravila členský příspěvek na rok 2008. Je-li členství platné od 1. ledna, hradí se členský příspěvek nejpozději do konce měsíce března dotyčného roku, letos tedy do 31. března 2008. Žádám všechny, jichž se to týká, aby své opomenutí co nejdříve napravili.

Omlouváme se za poněkud opožděné vydání prvního letošního členského cirkuláře ČHäS (dne 4. dubna 2008). Opoždění bylo způsobeno delší nemocí předsedy ČHäS - vážným pravostranným infekčním zápalem plic (od 10. do 28. března 2008 hospitalizace; poté, do 13. dubna, domácí léčení…).

V Praze dne 25. června 2008. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.